AP Presentation-Ekonomiya

10,113 views

Published on

Report in AP

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,113
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
31
Actions
Shares
0
Downloads
189
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

AP Presentation-Ekonomiya

 1. 1. KALAGAYANGPANG-EKONOMIYA NG ASYALOUISA EUBIE MAE G. MILAMBILINRIEL AMADEUS DIALAII-ROBERT HOOKE
 2. 2. Ang Asya ay binubuo ngiba’t ibang kultura atekonomiya. Sa kabila ngmga pagkaka-iba sa ekono-miya ng mga bansangAsyano, maaaring makakitang mga trend o pagkaka-hawig sa tinatahak nalandas ng kanilang mgaekonomiya. Makatutulong itoupang maunawaan natin angpangkabuuang ekonomiyang rehiyon.
 3. 3. ECONOMIC MIRACLE SA ASYA  Positibo ang mga nakikita ng mga naisulat tungkol sa ekonomiya ng Asya sa kinabukasan nito bago magkaroon ng krisis sa pananalapi noong 1997. “Four Tigers” – Hong Kong, Singapore, South Korea at Taiwan •Ang Hong Kong ay Special Administrative Region sa China na may kakaibang sistemang pang- ekonomiya kumpara sa kabuuan ng China.
 4. 4. ECONOMIC MIRACLE SA ASYAAng China at Vietnam ay yumakapsa ideolohiya ng sosyalismo kungsaan naging pagmamay-ari ngestado ang lahat ng aspeto ngekonomiya nito. Noong 1980, nagbukas sakapitalismo ang China at Vietnamna nangahulugang sumali sila sapandaigdigang kalakalan at nagsa-pribado ng pagmamay-ari.
 5. 5. ECONOMIC MIRACLE SA ASYA Pansamantalang tinawag na “Sick Man of Asia” ang Pilipinas dahil sa krisis pang-ekonomiya noong 1980.
 6. 6. Ano nga ba ang dahilan ng pag-unlad ng ekonomiya sa Asya? SINASABING ITO AY MAY ILANG PANGUNAHING ELEMENTO…
 7. 7. MGA PANGUNAHING ELEMENTO  Pamahalaang Awtoritaryan Pag-unlad sa pangunguna ng pamahalaan  Institusyonalisasyon ng mga pagpapahalagang Asyano (Asian Values) Network o malakas na ugnayang Asyano.
 8. 8. PAMAHALAANG AWTORITARYAN Ang Singapore ay pamahalaang awtoritaryan. Ang pamahalaang ito ay gumagamit ng kamay na bakal sa pamumuno at halos walang pagkilala sa karapatan. Kilala ang bansang ito bilang malinis at epektibo. Isang dahilan ng kawalan ng katiwalian dito ay mataas na sahod ng mga opisyal ng pamahalaan. Ang Punong Ministro ng Singapore ay ang opisyal na may pinakamataas na sahod sa daigdig.
 9. 9. PANGUNGUNA NG PAMAHALAAN • Ito ay isa sa mga katangian ng bansa sa Asya. • Halimbawa, sa Japan ay makapangyarihan ang Ministry of International Trade and Industry (MITI) bilang ahensya ng pamahalaan na pumipili ng mga industriya para sa pag-unlad. • Sinusunod ng South Korea ang modelo sa pag- unlad ng Japan. Sa katunayan, karamihan sa chaebol sa South Korea ay batay sa Keiretsu ng Japan. Ang Chaebol at Keiretsu ay mga kalipunan ng maraming kompanyang nakaugnay sa isang malaking kompanya na kadalasang pagmamay-ari ng isang pamilya.
 10. 10. INSTITUSYONALISASYON-Ang Institusyonalisasyon ng mgapagpapahalagang Asyano ay anghumuhubog sa mga patakarang pulitikalat pang-ekonomiya.- Ang Asya ay may sariling modelo ngpamamahala at pananalapi at legal nainstitusyon. - Kadalasang hindi prayoridad angtransparency o pagiging hayag o malinawna proseso.
 11. 11. NETWORK* Network o malakas naugnayan. * Halimbawa nito ay angugnayan ng mga Tsino nalaganap sa iba’t ibang bahagi ngAsya at ang pagtutulungan nila sanegosyo.
 12. 12. IBA PANG SALIK NA NAKATULONGSA PAG-UNLAD = Malayang pamilihan o free market = Pamumuhunang pampubliko sa edukasyon at imprastraktura = Kakayahan ng pamahalaang magago ng patakaran kung kinakailangan = Pagpapahalagang itinuturo ng Confucianism tulad ng pagiging masipag, matipid, pagpapahalaga sa edukasyon at iba pa. = Heograpikal na dahilan dahil magkakalapit ang mga bansa sa Asya kung kaya’t nagkakaroon ng “spill-over effect” o pagkalat ng kaunlaran.
 13. 13. KALAGAYAN NG EKONOMIYANG ASYA BAGO NAGANAP ANGKRISIS PANANALAPI
 14. 14. Sa Vietnam, isinara ng pamahalaan ang lahat ngpribadong negosyo noong Marso 1978. Nanatiliang restriksyon hanggang 1986. Sa ngayon,makikita ang transisyon mula sa ekonomiyangkontrolado ng pamahalaam tungo sa malayangkalakalan. Sa katanuyan, noon lamang 1994nagsimulang bumuo ng kotse ang BMW sanasabing bansa.Ang India naman ay nagkaroon ng pagbubukasng ekonomiya noong 1991 sa kalakalangpanlabas at kapital. Sa katunayan, mas malakiang puhunan o kapital ng mga kompanyangAmerikano sa India noong 1992 at 1993 kaysanakaraang 40 taon.
 15. 15. Ang pangyayari naman sa China ay kamangha- mangha. Binawasan ng Peoples Liberation Army(PLA) ang badyet para sa militar. Ang PLA ang pinakamalaking imperyong komersyal sa China na may pinakamalaking kita. Pinakamalakirin tong privatization project sa daigdig.Sa Pilipinas din ay nakitaan ng indikasyon ng pag- unlad. Noong 1993, nagtaas ang mga kompanya sa bansa ng $670M sa international capital markets.
 16. 16. KRISIS PANANALAPI NOONG 1997
 17. 17.  Nagsimula ito noong nagkaroon ng krisis sa hal aga ng salapi. Ang Asya, paboritong destinasyon ng mga dayuhang kapitlista, ay naging target ng mg currecy speculator o mga namumuhunan na naglalagak ng pera at tiatantya ang halaga upang kumita. Ngsimula ng senyales ng bubble ekonomy o ang pagtaas ng halaga ng proukto sa di- makatwirang antas hanggang sa magkroon naman ng biglaang pagbaba ng halaga ng produkto.
 18. 18.  Naging mahirap sa mga bansang Asyano ang pagtugon sa mga isyu sa napipintong pagbagsak ng salapi rito. Dahil dito, nagsagawa ng pagtanggol ang ang mg Asyano hinggil sa palitan ng kanilang salapi. Naalarma ang mga negosyante at ang publiko. Nagkaroon ng negatibong ispekulasyon, ang tinatawag na hedge funds o kapital na pinapautang ng mga kapitalistang dayuhan sa mga bangko sa Asya ay binawi.
 19. 19. o Nagsimula ang krisis noong bumagsak ang halaga baht.o Bumagsak din ang halaga ng yen.o Nagbitiw sa pwesto si Pangulong Suharto sa Indonesia noong 1998 matapos ang malawakang kaguhluhan, demonstrasyon, at bigong repormang pang-ekonomiya.
 20. 20.  May tensyon din dahil sa kawalan ng trabaho, pagdami ng bilang ng kabataang napilitang huminto sapag-aaral, at pagtaasng antas ng krimen. Ang krisis ay naging dahilan ng pagbaba ng GDP ng mga bansa sa Asya. Thailang ang nakaranas ng pinakamatinding krisis sa pananalapi noong 1997.
 21. 21. PAGHARAP NG ASYA SA KRISISPANANALAPI
 22. 22.  Ang mga negosyong nagsapribado ay naging kontrolado na ulit ng estado. Binago ang istraktura ng kapital sa industriya ng pagababago. Nagkaroon ng malawakang pagbuo muli ng istraktura ng sektor ng pananalapi upang maiwasang maulit angang krisis ng halosmagpapabagsak sa ekonomiya ng Asya.
 23. 23. A K D C F G I H L W J L KP R I V A T I Z A T I O NB I D E P G F J O O M N NQ S P O E K O N O M I Y AM I R A C L E S T R W V UO S Q P R N T S A C B F E
 24. 24. PAHALANG - Pagsasapribado ng ekonomiya nadatiy kontrolado ng pamahalaan A K D C F G I H L W J L K P R I V A T I Z A T I O N B I D E P G F J O O M N N Q S P O E K O N O M I Y A M I R A C L E S T R W V U O S Q P R N T S A C B F E
 25. 25. PAHALANG - Pagsasapribado ng ekonomiya nadatiy kontrolado ng pamahalaan A K D C F G I H L W J L K P R I V A T I Z A T I O N B I D E P G F J O O M N N Q S P O E K O N O M I Y A M I R A C L E S T R W V U O S Q P R N T S A C B F E
 26. 26. PAHALANG - kabuhayan ng bansaA K D C F G I H L W J L KP R I V A T I Z A T I O NB I D E P G F J O O M N NQ S P O E K O N O M I Y AM I R A C L E S T R W V UO S Q P R N T S A C B F E
 27. 27. PAHALANG - kabuhayan ng bansaA K D C F G I H L W J L KP R I V A T I Z A T I O NB I D E P G F J O O M N NQ S P O E K O N O MI Y AM I R A C L E S T R W V UO S Q P R N T S A C B F E
 28. 28. PAHALANG - himala, kataka-taka,milagroA K D C F G I H L W J L KP R I V A T I Z A T I O NB I D E P G F J O O M N NQ S P O E K O N O M I Y AM I R A C L E S T R W V UO S Q P R N T S A C B F E
 29. 29. PAHALANG - himala, kataka-taka,milagroA K D C F G I H L W J L KP R I V A T I Z A T I O NB I D E P G F J O O M N NQ S P O E K O N O M I Y A S T R W V UMI R A C L EO S Q P R N T S A C B F E
 30. 30. PABABA - pananalat, pagdarahopA K D C F G I H L W J L KP R I V A T I Z A T I O NB I D E P G F J O O M N NQ S P O E K O N O M I Y AM I R A C L E S T R W V UO S Q P R N T S A C B F E
 31. 31. PABABA - pananalat, pagdarahopA D C F G I H L W J L K KP I V A T I Z A T I O N RB D E P G F J O O M N N IQ P O E K O N O M I Y A SM R A C L E S T R W V U IO Q P R N T S A C B F E S
 32. 32. PABABA pangunahing porum sa Asya para sa pagtataguyod ng pag-unlad pang-ekonomiya A K D C F G I H L W J L K P R I V A T I Z A T I O N B I D E P G F J O O M N N Q S P O E K O N O M I Y A M I R A C L E S T R W V U O S Q P R N T S A C B F E
 33. 33. PA BABA pangunahing porum sa Asya para sa pagtataguyod ng pag-unlad pang-ekonomiya A K D C F G I H L W J L K P R I V T I Z A T I O N A B I D E G F J O O M N N P Q S P O K O N O M I Y A E M I R A L E S T R W V U C O S Q P R N T S A C B F E
 34. 34. PA BABA- organisasyon na may kinalaman sa kalakalan sa pagitanng mga bansa A K D C F G I H L W J L K P R I V A T I Z A T I O N B I D E P G F J O O M N N Q S P O E K O N O M I Y A M I R A C L E S T R W V U O S Q P R N T S A C B F E
 35. 35. PA BABA-organisasyon na may kinalaman sa kalakalan sa pagitan ng mga bansa A K D C F G I H L WJ L K P R I V A T I Z A I O N T B I D E P G F J O M N N O Q S P O E K O N O M I Y A M I R A C L E S T R W V U O S Q P R N T S A C B F E
 36. 36. Salamat sa pakikinig LOL

×