Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

01 pengenalan kaunseling

16,075 views

Published on

Pengenalan Kaunseling ole JPA

 • Be the first to comment

01 pengenalan kaunseling

 1. 1. KAUNSELING: SATU PENGENALAN BAHAGIAN PENGURUSAN PSIKOLOGI JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENGURUSAN PSIKOLOGI JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
 2. 2. BAGAIMANA DENGAN PERASAAN ANDA HARI INI?
 3. 3. ISU-ISU DALAM KAUNSELING <ul><li>Kaunseling </li></ul><ul><li>- Bermasalah </li></ul><ul><li>Takut </li></ul><ul><li>- Rahsia </li></ul><ul><li>- Boss kata saya ada masalah </li></ul><ul><li>Teruk </li></ul><ul><li>- Tak boleh selesai masalah </li></ul><ul><li>Malu </li></ul><ul><li>- Orang tahu kelemahan saya </li></ul><ul><li>Tidak boleh dipercayaai </li></ul><ul><li>- Orang boss </li></ul>
 4. 4. <ul><ul><ul><li>-Persatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA)- </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kaunseling sebagai satu proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi yang dilakukan oleh kaunselor profesional bagi menghasilkan perubahan, perkembangan dan penyesuaian peribadi klien, yang baik dan menyeluruh secara sukarela sepanjang hayat berlandaskan etika kaunseling </li></ul></ul></ul>Apa itu Kaunseling ?
 5. 5. <ul><li>Suatu proses sistematik untuk membantu perhubungan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi yang dilaksanakan oleh kaunselor berdaftar mengikut kod etika kaunseling untuk mencapai suatu perubahan, kemajuan dan penyesuaian yang holistic, baik dan sukarela pada diri klien supaya perubahan, kemajuan dan penyesuaian itu akan berterusan sepanjang hayat klien  </li></ul><ul><li> Akta Kaunselor 1998 (Akta 580) </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 6. 6. Kaunseling Islam <ul><li>Satu proses interaksi bersemuka di antara kaunselor dan klien yang matlamatnya melahirkan insan yang sempurna (insan kamil) di mana individu itu kenal dirinya,kenal masalah kehidupannya dan ia cuba mengatasi dengan menggunakan kemampuan yang ada padanya dan pada masa yang sama mengembangkan dirinya menjadi personaliti Islam yang sesuai dengan fitrahnya melalui petunjuk Rabbani. </li></ul><ul><li>Abdul Hashim </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Proses membina HUBUNGAN KERJASAMA – membantu individu memahami diri dan persekitaran bagi mendapatkan gambaran atau kefahaman yang jelas. </li></ul><ul><li>Fokus kepada perubahan sikap dan tingkahlaku </li></ul><ul><li>Dalam situasi pekerjaan: </li></ul><ul><li>Proses campurtangan bagi menolong pekerja menyelesaikan isu yang menganggu </li></ul><ul><li>Melibatkan individu normal </li></ul><ul><li>Bukan satu hukuman, kritikan negatif atau mencari kesalahan individu. </li></ul>
 8. 9. Mengapa Kaunseling diperlukan ? Masalah Sikap Masalah Penyesuaian Diri Masalah Situasi Stress Di tempat Kerja Masalah Mutu Kerja
 9. 11. Masalah Mutu Kerja <ul><li>Mengelak diri dari tugas (memberi alasan) </li></ul><ul><li>Ponteng kerja </li></ul><ul><li>Kerja tidak sistematik dan tersusun </li></ul><ul><li>Hasilan kerja lambat </li></ul><ul><li>Tiada kualiti kerja </li></ul>
 10. 12. Masalah Sikap <ul><li>Mengasingkan diri </li></ul><ul><li>Tidak berminat kerja </li></ul><ul><li>Melengahkan kerja </li></ul><ul><li>Menyakitkan orang lain, menghasut dan meningkatkan ketidakpuasan hati </li></ul>
 11. 13. Masalah Penyesuaian Diri <ul><li>Menyalahkan orang lain </li></ul><ul><li>Mengambil kesempatan </li></ul><ul><li>Tidak mahu bersosial dengan rakan sekerja </li></ul><ul><li>Perasaan rendah diri atau bangga diri </li></ul>
 12. 14. Masalah Situasi <ul><li>Kecewa dengan tugasan baru </li></ul><ul><li>Tindakan disiplin </li></ul><ul><li>Perubahan organisasi </li></ul><ul><li>Masalah keluarga, rakan sekerja, orang bawahan / atasan </li></ul>
 13. 15. Stress Di Tempat Kerja <ul><li>Konflik tugas dengan nilai diri </li></ul><ul><li>Tanggapan negatif pada tugasan </li></ul><ul><li>Ketidakseimbangan tanggungjawab dengan kuasa </li></ul><ul><li>Persaingan rakan sekerja </li></ul>
 14. 16. Siapa yang tiada masalah? Adakah mempunyai masalah tidak normal??? Nak dapatkan ‘bantuan’ atau tidak??? KENAPA? MANUSIA vs MASALAH
 15. 17. <ul><ul><ul><li>MASALAH... </li></ul></ul></ul>Masalah!!!!..eeiiii takutnya… <ul><li>Satu situasi yang normal </li></ul><ul><li>Sukar dipisahkan dari kehidupan seharian </li></ul><ul><li>Setiap orang mempunyai masalah </li></ul><ul><li>Jenis dan tahap masalah bergantung kepada bagaimana individu melihat masalahnya </li></ul>
 16. 18. <ul><li>CIRI-CIRI MASALAH </li></ul><ul><li>Masalah adalah sesuatu yang tidak menyeluruh. </li></ul><ul><li>Masalah adalah bergantung kepada budaya. </li></ul><ul><li>Masalah bergantung kepada tempat. </li></ul><ul><li>Masalah bergantung kepada cara kita berfikir. </li></ul>
 17. 19. Bulatan tengah mana yang lebih besar?? Kiri atau kanan
 18. 20. <ul><li>CIRI-CIRI MASALAH </li></ul><ul><li>Besar/kecil sesuatu masalah bergantung kepada diri. </li></ul><ul><li>Masalah kadangkala disebabkan oleh diri sendiri. </li></ul><ul><li>Masalah kadangkala boleh menjadikan kita lebih kreatif dan mematangkan. </li></ul>
 19. 21. Apa yang anda nampak?
 20. 22. Sebutkan warna dan bukan perkataan….
 21. 23. TUJUAN KAUNSELING ? <ul><li>Memberi Maklumat </li></ul><ul><li>Masalah timbul kerana kurang maklumat </li></ul><ul><li>Mendapatkan gambaran yang jelas tentang sesuatu masalah </li></ul><ul><li>2. Menggalakkan Celik-Akal </li></ul><ul><li>Bantu fahami diri dan persekitaran </li></ul><ul><li>Menyedarkan individu bahawa dirinya ‘kunci’ kepada sesuatu masalah </li></ul><ul><li>3. Memberi Sokongan </li></ul><ul><li>Banyak masalah dan sukar diubah, perlu sokongan emosi </li></ul><ul><li>. Penyelesaian Konflik </li></ul><ul><li>Mengurangkan ketegangan/ permusuhan </li></ul><ul><li>Bantu untuk terima perbezaan </li></ul><ul><li>Penggunaan perlakuan yang sesuai </li></ul><ul><li>5. Membuat Keputusan </li></ul><ul><li>Membantu individu membuat keputusan (Kebanyakan masalah berkaitan dengan membuat keputusan dalam kehidupannya) </li></ul>
 22. 24. <ul><li>4 . Penyelesaian Konflik </li></ul><ul><li>Mengurangkan ketegangan/ permusuhan </li></ul><ul><li>Bantu untuk terima perbezaan </li></ul><ul><li>Penggunaan perlakuan yang sesuai </li></ul><ul><li>5. Membuat Keputusan </li></ul><ul><li>Membantu individu membuat keputusan (Kebanyakan masalah berkaitan dengan membuat keputusan dalam kehidupannya) </li></ul>
 23. 25. Fungsi Kaunseling Dalam Organisasi <ul><li>Mendiagnosis masalah individu </li></ul><ul><li>Beri peluang pekerja meluahkan perasaan </li></ul><ul><li>Bantu pekerja berfikir dengan jelas dan tidak dikuasai emosi </li></ul><ul><li>Menyokong dan menenangkan pekerja </li></ul><ul><li>Menilai dan memajukan diri </li></ul><ul><li>Mempertingkatkan komunikasi </li></ul>
 24. 26. <ul><li>Bentuk Kaunseling </li></ul><ul><li>Kaunseling Individu </li></ul><ul><li>Kaunseling Kelompok </li></ul><ul><li>Kaunseling Keluarga </li></ul><ul><li>Kaunseling Perkahwinan </li></ul><ul><li>Kaunseling Kerjaya </li></ul>
 25. 27. PENDEKATAN DALAM PERKHIDMATAN KAUNSELING (Robert D.Myrick, Phd-1997) <ul><li>Terdapat 4 pendekatan dalam bimbingan dan kaunseling : </li></ul><ul><li>i. Pendekatan Krisis </li></ul><ul><li>ii Pendekatan Pemulihan </li></ul><ul><li>iii Pendekatan Pencegahan </li></ul><ul><li>iv. Pendekatan Perkembangan </li></ul><ul><li>Ada kemungkinan keempat-empat pendekatan ini kelihatan bertindan- tindih dan memang boleh digabungkan dalam pendekatan perkembangan. </li></ul><ul><li>Setiap pendekatan mempunyai tema penting yang mempengaruhi arah program, jenis perkhidmatan yang disediakan dan bagaimana personel profesional menggunakan masa mereka. </li></ul>
 26. 28. SKOP PERKHIDMATAN Perkhidmatan Kaunseling di Agensi Awam
 27. 29. PENDEKATAN KRISIS <ul><li>Setiap individu mempunyai masalah </li></ul><ul><li>Menunggu dan memberikan reaksi kepada situasi kritikal </li></ul><ul><li>Intervensi krisis boleh diberikan apabila seseorang mengalami keadaan tergugat `kebajikan diri’ atau kebajikan orang lain atau sesuatu keputusan segera perlu diambil. </li></ul><ul><li>Campurtangan krisis ialah sebahagian penting daripada tugas kaunselor dalam organisasi . </li></ul>
 28. 30. <ul><li>Kes 1 : </li></ul><ul><li>Seorang penyelia dan pekerja sedang bertekak. Apakah peranan yang harus dibuat ? </li></ul><ul><li>Kes 2 : </li></ul><ul><li>Seorang pekerja wanita datang ke pejabat dengan tiba-tiba menangis kerana terharu memikirkan perceraiannya ? </li></ul><ul><li>Saat Krisis sedang berlaku, mungkin kaunselor boleh membantu. </li></ul>
 29. 31. PENDEKATAN PEMULIHAN <ul><li>Memberikan fokus kepada kekurangan yang telah dikenal pasti. </li></ul><ul><li>Penyelesaian dicadangkan agar pekerja tidak mengalami krisis dan berupaya memajukan diri. </li></ul>
 30. 32. <ul><li>Kes 1 : </li></ul><ul><li>Seorang pekerja baru yang mempunyai masalah berhubung (berkomunikasi) dengan penyelia dan pekerja lain. Mungkin ia tidak tahu berbudi bahasa atau tidak dilatih dalam kemahiran interpersonal. </li></ul>
 31. 33. <ul><li>Pekerja baru ini mungkin mendapat manfaat dalam kaunseling kelompok yang diketuai oleh kaunselor supaya kemahiran interpersonal dibincang dan dipraktikan. Semasa pekerja tersebut memperbaiki kelemahan sosialnya, perhubungan dengan penyelia dan rakan lain mungkin bertambah baik. </li></ul>
 32. 34. PENDEKATAN PENCEGAHAN <ul><li>Satu pendekatan yang disukai dalam bimbingan dan kaunseling ialah memikirkan tentang mencegah masalah. </li></ul><ul><li>Daripada menunggu sehingga seorang pekerja lelaki memukul penyelia, lebih baik mengajar pekerja tersebut sedikit sebanyak tentang kemahiran berkomunikasi, supaya pekerja tersebut dapat mengambil tindakan berbincang dan tidak mengambil tindakan fizikal. </li></ul><ul><li>Pendekatan pencegahan mencuba meramalkan masalah dan menghalangnya daripada berlaku. </li></ul>
 33. 35. <ul><li>Cuba kita fikirkan dengan isu pekerja kita hari ini ? </li></ul><ul><li>- Menyalahguna dadah </li></ul><ul><li>- Ponteng terlalu kerap </li></ul><ul><li>- Menghisap rokok tanpa peduli orang lain/ketua jabatan </li></ul><ul><li>- Makan berlebihan/sakit kronik/mental stress </li></ul><ul><li>- Tidak cermat memandu </li></ul><ul><li>- Malas/tidak bermotivasi </li></ul><ul><li>- Tidak bersembahyang dan berpuasa </li></ul><ul><li>- Peras ugut </li></ul>
 34. 36. PENDEKATAN PERKEMBANGAN ( Casey, 1992) <ul><li>Kurikulum PTK dan kemahiran hidup dikenalpasti sebagai persiapan pekerja pada masa akan datang. </li></ul><ul><li>Mengabungkan pendekatan krisis,pencegahan, dan pemulihan. </li></ul><ul><li>Pendekatan ini melihat pengajaran,tunjuk ajar, tutoring, mengarah, memberikan maklumat dan kaunseling sebagai sebahagian daripada proses membantu. </li></ul><ul><li>Pendekatan perkembangan dalam bimbingan menekankan kepentingan suasana pekerjaan yang menuju bertaraf dunia . </li></ul>
 35. 37. <ul><li>Program Motivasi Pegawai dan staf </li></ul><ul><li>“ Training For Trainers” </li></ul><ul><li>Pengurusan Stress/Emosi/Konflik </li></ul><ul><li>Pengurusan Motivasi </li></ul><ul><li>Persediaan Persaraan </li></ul><ul><li>Pengendalian Staf Bermasalah Mental, Perkhidmatan, Sakit Berpanjangan. </li></ul><ul><li>Peningkatan Kemahiran Kaunseling </li></ul>CONTOH AKTIVITI DAN PERKHIDMATAN
 36. 38. <ul><li>Kaunseling Individu/Kelompok </li></ul><ul><li>Program Kepimpinan </li></ul><ul><li>Program Individu Prestasi Rendah </li></ul><ul><li>Program Penyelidikan </li></ul><ul><li>Kaunseling traumatik </li></ul><ul><li>Penyeliaan dalam perkhidmatan kaunseling. </li></ul>Samb...
 37. 39. <ul><li>Prinsip dan Keperluannya </li></ul><ul><ul><ul><li>Maksud prinsip : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Panduan, rukun atau asas yang menjadi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>dasar pemikiran atau tindakan. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Keperluannya: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mengetahui prinsip-prinsip kaunseling ini dapat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>membantu kaunselor menjalankan kaunseling </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>dengan lebih berkesan dan mantap . </li></ul></ul></ul>
 38. 40. <ul><ul><ul><li>Prinsip-prinsip Kaunseling </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Manusia mempunyai harga diri </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Manusia itu unik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Manusia yang memiliki personaliti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>yang bersepadu adalah manusia yang sihat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Manusia cenderung ke arah kesempurnaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kendiri (Self-Actualization) </li></ul></ul></ul>
 39. 41. <ul><ul><ul><li>- Ruang masa untuk membuat sebarang </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>keputusan atau tindakan dalam permasalahan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Klien dapat timbul kesedaran kendiri & keinsafan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>apabila: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kaunselor tidak memandang klien secara negatif </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kaunselor membantu sedaya upaya </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Kebanyakan individu adalah manusia normal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Permasalahan muncul daripada pengaruh </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>persekitaran </li></ul></ul></ul>
 40. 42. Matlamat kaunseling <ul><li>Mempermudahkan atau menggerakkan perubahan tingkah laku. </li></ul><ul><li>Mempertingkatkan kemahiran menghadapi perubahan </li></ul><ul><li>Mempertingkatkan kemampuan membuat keputusan </li></ul><ul><li>Memperbaiki hubungan dengan individu yang lain </li></ul><ul><li>Memperkembangkan potensi diri </li></ul>
 41. 43. Mempermudahkan atau menggerakkan perubahan tingkah laku/ Mempertingkatkan kemahiran menghadapi perubahan <ul><li>Perubahan tingkah laku / sikap </li></ul><ul><li>Perubahan daripada cara berfikir secara rasional. </li></ul><ul><li>Tidak semestinya besar tetapi biarlah berkekalan </li></ul>
 42. 44. Mempertingkatkan Kemampuan Membuat Keputusan <ul><li>Berusaha merasionalkan pemikiran klien </li></ul><ul><li>Klien berfikir secara rasional </li></ul><ul><li>Membuat keputusan </li></ul><ul><li>(kaunselor tidak boleh membantu klien membuat keputusan tetapi membimbingnya) </li></ul>
 43. 45. Proses Kaunseling mengikut Egan (1990) TAHAP PERTAMA TAHAP KEDUA Meneroka/analisis masalah Membina hubungan Menyediakan pra sesi Membincang alternatif Mengambil tindakan Menamatkan sesi Mengenalpasti masalah TAHAP KETIGA
 44. 46. Kaunseling dan Islam <ul><li>Kewajipan setiap orang Islam </li></ul><ul><li>Menjadi tanggungjawab dan hak seorang Muslim untuk menolong, menegur dan membimbing saudaranya yang lain </li></ul><ul><li>Barangsiapa menyejukkan mata seseorang Mukmin (menghilangkan kesusahannya), nescaya Allah akan menyejukkan matanya di hari Kiamat - Hadith </li></ul>
 45. 47. Pendekatan rawatan dalam Islam <ul><li>Sebarang permohonan dan pertolongan hanya ditujukan pada Allah </li></ul><ul><li>Hanya Engkaulah (Ya Allah) yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan - Al-Fatihah:5 </li></ul>
 46. 48. Prinsip kaunseling Islam 1. Asasnya perlu diikuti dan dilaksanakan dalam batas-batas syarak yang diizinkan serta jika bercanggahan dengan batas-batas syarak ia wajib ditinggalkan. “ Apa sahaja yang Allah halalkan dalam kitabnya, maka ia adalah halal; dan apa saja yang Ia haramkan, maka dia itu adalah haram; sedangkan apa yang Ia diamkannya, maka dia itu dibolehkan (ma’fu). Oleh kerana itu terimalah dari Allah kemaafannya itu, sebab sesungguhnya Allah tidak bakal lupa sedikitpun” (Hadis Riwayat Hakim dan Bazzar)
 47. 49. <ul><ul><ul><li>2. Bantu-membantu dalam kebajikan & taqwa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3. Mendorong individu membuat keputusan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>mengikut keredhaan Allah </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>4. Pembinaan rohani melalui ibadah seharian </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ (Iaitu) orang-orang beriman dan hati mereka </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>menjadi tenteram dengan mengingati Allah. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ingatlah, dengan mengingati Allahlah, hati </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>menjadi tenteram”- Al-Ra’d:28 </li></ul></ul></ul>
 48. 50. Setiap masalah ada penyelesaiannya <ul><li>Setiap yang berlaku ada hikmahnya. </li></ul><ul><li>Oleh itu maka (tetapkanlah kepercayaanmu) bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertakan dengan kemudahan - Al-Insyiraah:5 </li></ul><ul><li>Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya - Al-Baqarah:286 </li></ul>
 49. 51. Peranan Kaunselor Muslim <ul><li>1. Redha dan Rasional </li></ul><ul><ul><li>Membawa klien ke arah mencari keredhaan Allah </li></ul></ul><ul><ul><li>Menginsafi setiap perkara atau masalah adalah satu ujian Allah </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan saja mengatakan: ‘kami telah beriman’ lalu mereka tidak diuji? Kami telah menguji manusia sebelum mereka dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan orang-orang yang berdusta.” </li></ul></ul><ul><ul><li>Surah Al-Ankabut :2-3 </li></ul></ul>
 50. 52. <ul><li>Doa dan Sokongan </li></ul><ul><li>Hubungan kaunselor dan klien tidak akan terhenti di bilik kaunseling sahaja </li></ul><ul><li>Kaunselor mendokan kesejahteraan kliennya </li></ul><ul><li>“ Bila seseorang mendoakan diri sahabatnya, sedang ia tidak bersamanya, maka Malaikat akan berkata: Dan engkau juga akan menerima sepertinya juga.” - Hadith </li></ul>
 51. 53. <ul><li>Pegangan dan Pengertian </li></ul><ul><ul><li>Meyakinkan klien bahawa apa juga teknik dan cara yang digunakan dalam sesi kaunseling hanya berkesan dengan izin Allah </li></ul></ul><ul><ul><li>Penting diterangkan supaya klien tidak terlalu bergantung harap kepada kaunselor hingga membelakangkan ketentuan Allah </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengingatkan klien bahawa kaunseling tidak akan memberi kesan tanpa usaha sendiri dan dengan izin Allah </li></ul></ul>
 52. 54. Pekeliling Perkhidmatan & Surat Pekeliling Perkhidmatan
 53. 55. Pekeliling Dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Berkaitan Psikologi Dan Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Garis Panduan Mengendalikan Gangguan Seksual Di Tempat Kerja Dalam Perkhidmatan Awam Panduan Aplikasi Psikologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam Panduan Mewujudkan Perkhidmatan Kaunseling Di Agensi Awam Garis Panduan Menguruskan Pegawai Berprestasi Rendah Dan Pegawai yang Bermasalah *** DIBATALKAN PP Bil. 23/07 Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam PP Bil . 22/05 PP Bil . 18/05 PP Bil . 1/99 SPP Bil . 4/98
 54. 56. IMPLEMENTASI PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 1 TAHUN 1999 “ Panduan Mewujudkan Perkhidmatan Kaunseling Di Agensi Awam”
 55. 57. <ul><li>Tujuan: </li></ul><ul><li>Memaklumkan Agensi Awam/ Ketua Jabatan mengenai panduan mewujudkan perkhidmatan kaunseling di agensi masing-masing. </li></ul><ul><li>Kepentingan Perkhidmatan Kaunseling </li></ul><ul><li>Membantu seseorang menghindarkan diri dari terjerumus dalam pelbagai masalah peribadi, kerjaya, keluarga dan hubungan interpersonal. </li></ul><ul><li>Membantu anggota Perkhidmatan Awam meningkatkan pembangunan diri bagi mencapai tahap kefungsian psikologi yang tinggi; hasil kerja produktif dan berkualiti </li></ul>
 56. 58. <ul><li>Peranan Ketua Jabatan </li></ul><ul><li>Menyediakan perkhidmatan kaunseling secara formal dan terancang, melalui: </li></ul><ul><li>Mengenalpasti pekerja yang berpotensi dan berkemungkinan bermasalah </li></ul><ul><li>Mengenalpasti masalah serta puncanya </li></ul><ul><li>Dapatkan bantuan kaunselor </li></ul><ul><li>Memantau kemajuan yang dicapai </li></ul>
 57. 59. PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 18 TAHUN 2005: PANDUAN APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM  Berkuat Kuasa: 26 Ogos 2005
 58. 60.   TUJUAN  Untuk menjelaskan mengenai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 18 Tahun 2005: Panduan Aplikasi Psikologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam serta pelaksanaannya.  
 59. 61. Sebelum pengambilan Temuduga Bekerja Penempatan Dan Pembangunan Persaraan Devian Devian GAMBARAN PROSES YANG DILALUI OLEH PENJAWAT AWAM Pra persaraan
 60. 62. EMPAT SKOP APLIKASI PSIKOLOGI: 4. Aplikasi psikologi dalam intervensi. <ul><li>Aplikasi psikologi dalam penilaian personel, </li></ul>2.Aplikasi psikologi dalam pembangunan personel, 3. Aplikasi penyelidikan psikologi,
 61. 63. 1.PENILAIAN 2.PEMBANGUNAN 4.INTERVENSI FAEDAH PSM <ul><li>Pemilihan </li></ul><ul><li>Penempatan </li></ul><ul><li>Kerjaya </li></ul><ul><li>Persaraan </li></ul><ul><li>Kepimpinan </li></ul><ul><li>Personaliti </li></ul><ul><li>Integriti/Nilai </li></ul><ul><li>Pemb. Modal Insan </li></ul><ul><li>Pengurusan Prestasi </li></ul><ul><li>Disiplin </li></ul><ul><li>Kerjaya </li></ul><ul><li>Masalah psikologi </li></ul>Aktiviti Aplikasi <ul><li>Ujian psikologi </li></ul><ul><li>Temuduga </li></ul><ul><li>Berstruktur/Situasi </li></ul><ul><li>Pusat Penilaian </li></ul><ul><li>dan Pembangunan </li></ul><ul><li>Program </li></ul><ul><li>Psikologi </li></ul><ul><li>Input Latihan </li></ul><ul><li>Diagnosis </li></ul><ul><li>Individu dan </li></ul><ul><li>organisasi </li></ul><ul><li>Kaunseling </li></ul><ul><li>Mentoring </li></ul><ul><li>Pembimbing </li></ul><ul><li>Rakan Sekerja </li></ul><ul><li>Penambah-baikan PSM </li></ul><ul><li>Maklumat dlm merancang PSM </li></ul><ul><li>Profil Psikologi </li></ul><ul><li>Career Path </li></ul><ul><li>Menekankan modal insan </li></ul>AKTIVITI APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PSM 3. PENYELIDIKAN ( Kajian impak, persepsi,penyesuaian dll)
 62. 64. <ul><li>1. Perkhidmatan Ujian Psikologi </li></ul><ul><li>2. Perkhidmatan Khidmat Runding </li></ul><ul><li>3. Perkhidmatan Sahsiah Diri </li></ul><ul><li>4. Perkhidmatan Peningkatan Kemahiran Kaunseling (PPKK) </li></ul><ul><li>5. Perkhidmatan Bimbingan Kerjaya </li></ul>
 63. 65. Don't worry, be happy, Enjoy your job, KEEP ON SMILING...!!!!
 64. 66. <ul><li>Ia tidak perlu dibayar, tetapi </li></ul><ul><li> mendatangkan banyak faedah </li></ul><ul><li>Ia adalah sedekah yang.... </li></ul><ul><li>menambahkan keceriaan penerima </li></ul><ul><li>tanpa mengurangkan pemiliknya (tak rugi!!) </li></ul><ul><li>Ia terjadi dalam sedetik, tetapi boleh meninggalkan kenangan untuk selama-lamanya </li></ul>NILAI SEBUAH SENYUMAN..
 65. 67. The world is like a great mirror. It reflects back to you what you are. If you are loving, if you are friendly, if you are helpful, the world will prove loving, friendly and helpful to you. The world is what you are. - Thomas Dreier- “ CHANGE YOUR THINKING CHANGE YOUR LIFE ”
 66. 68. The great aim of education is not knowledge but action
 67. 69. Sekian, Terima Kasih

×