Present untuk u atau sek

2,259 views

Published on

Published in: Self Improvement, Business

Present untuk u atau sek

 1. 1. LATAR BELAKANG DAN PENGENALANPERTUBUHAN PELADANG KAWASAN MERSING
 2. 2. PETA NEGERI JOHOR & LOKASI DAERAH MERSING
 3. 3. MUKIM-MUKIM BAGI DAERAH MERSING
 4. 4. PENGENALANPertubuhan Peladang Kawasan MersingSelatan ditubuhkan pada tahun 24hbMac 1977. Nama asal PP ini ialahPersatuan Peladang Sri Mersing. PPkini berusia 23 tahun dan berbagaiusaha dan perancangan dibuatbersesuaian dengan pembangunankawasan sekitar negeri dan negara demiuntuk menjamin keteguhan dankeutuhan dan ahli-ahlinya di masa akandatang. PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN MERSING
 5. 5. WAWASAN Menjadikan wawasan PPKM menjelang tahun 2000, PPKM di Mersing menjadipergerakan dan badan perniagaan yang kukuh dan berdikari PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN MERSING
 6. 6. MISI Memajukan ekonomi dan sosial Pertubuhan Peladang Kawasan Mersing SelatanMeneruskan usaha mempercepatkan transformasi dan berorentasi komersial PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN MERSING
 7. 7. OBJEKTIF Menjadikan PPKM sebuah organisasi yang teguh Menjadikan PPKM sebagai institusiPeladang yang berdaya maju yang akan melahirkan satu pergerakan yang kuat bagi memberi perkhidmatan untuk tujuan meningkatkan tarafekonomi dan sosial ,menambah pengetahuan dan kemahiran meningkatkan hasil pendapatanmemperbaiki cara hidup ahli ahli serta mewujudkan satu masyarakat tani yang progerasif ,berdikari makmur dan bersatu padu PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN MERSING
 8. 8. TUJUAN PENUBUHAN• Meninggikan taraf ekonomi dan sosial• Menambahkan pengetahuan dan kemahiran• Meninggikan hasil pendapatan• Memperbaiki cara hidup ahli-ahli, serta• Mewujudkan satu masyarakat tani yang progresif, berdikari dan bersatu padu PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN MERSING
 9. 9. AKTIVITI PERNIAGAAN TANI• Perniagaan Input Pertanian dan bekalan Ladang.• Pemasaran Kelapa Sawit.• Perkhidmatan Sewa Pengangkutan.• Pengedaran Subsidi Baja Padi.• Perkhidmatan Kontrek. PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN MERSING
 10. 10. AKTIVITI BERASASKAN TERNAKAN• Ternakan Udang Harimau.• Ternakan Udang Putih.• Ternakan Ikan siakap dalam kolam.• Ternakan Ikan senangin dalam kolam.• Ternakan Kambing Boer. PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN MERSING
 11. 11. Aktivit GambarProjek Ternakan udang Marin
 12. 12. PROJEK PPK PPK MERSING
 13. 13. P P P P P P P PKOLAM PPK P P P
 14. 14. U U UKOLAM USAHAWAN U U U
 15. 15. MANUAL TERNAKAN UDANG• 1. Penyediaan kolam ternakan.• 2. Mutu air bagi ternakan• 3. Pemilihan benih udang.• 4. Kemasukan/stocking benih udang• 5. Pengurusan mutu air.• 6. Pemakanan udang.• 7. Sampling udang.• 8. Harvesting/penuaian udang.
 16. 16. PENYEDIAAN KOLAM1. Masukkan air ke dalam kolam dan dibiarkanselama 3-4 hari supaya telur ikan dari luar menetas.2. Masukkan Tea Seed Cake/Syenterex dan dibiarselama 3-7 hari untuk bahan ini berkesan membunuhikan dan hidupan akuatik dalam kolam.(Paddle wheeldipasang)3. Masukkan kapur sejuk(CaCo3) pada waktu pagiatau lewat petang bertujuan menstabilkan pH air antara7.5-8.5.(Paddle wheel dipasang)
 17. 17. Penyediaan Air KolamHari 1 Hari 4 Hari 11 Hari 15Masuk Guna Ph.Fixer Pelepasan Air Klorin dan SNB Benih Hidupkan Hidupkan kipas 3 hari kipas 4-7 hari
 18. 18. MUTU AIR• PH 7.5 Kemasinan 28ppt• %O 19• C 27.5• D.O 6.12• B.O.D 14.28• NH3 0.35• No2-N 0.009• PO43 0.20• Fe 0.04• Secchi disc 35sm PROJEK TERNAKAN UDANG HARIMAU
 19. 19. Water color in shrimp pond Water 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 thpreparation month month month month month photosynthesis 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2 Respiration
 20. 20. 4. Masukkan baja Tri Superphosphate(TSP) bertujuan memberi nutrien kepada fitoplankton yang merupakan sumber makanan kepada plankton dalam kolam. Mengambil masa 3-7 hari untuk air kolam menjadi hijau. (Paddle wheel dipasang)5. Masukkan Dolomite juga bertujuan memperbaiki mutu air khususnya pH dalam kolam.(Paddle wheel dipasang)6. Masukkan Zeolite yang bertujuan memperbaiki nutrien dan mutu air terutama pada dasar kolam. Kebiasaannya Zeolite akan dimasukkan bersama Super MS yang merupakan bakteria baik yang bertindak balas dengan Zeolite. (Paddle wheel dipasang)
 21. 21. Tea Seed Cake/Synterex.• Tea Seed Cake atau Synterex bertujuan membunuh anak-anak ikan, udang dan ketam liar yang menjadi pemangsa, pesaiang dan pembawa penyakit kepada ternakan.• Bagi keluasan kolam 0.5 hektar Tea Seed Cake di masukkan 150kg, kesannya selama 3 hari dan Syenterex sebanyak 0.5 kg, kesannya selama 7 hari.
 22. 22. Trisuper Phosphate(TSP)• TSP di masukkan untuk memberi nutrien kepada algae hijau.• Sebanyak 5kg digunakan bagi kolam seluas 0.5 ha.• Baja ini dimasukkan ke dalam beg plastik dan digantung di setiap penjuru di dalam air kolam.
 23. 23. Dolomite D-500.Dolomite digunakan untuk membantu pertumbuhan fitoplankton air pada tahap yang optimum.Masukkan sebanyak 100kg bagi kolam 0.5 hektar.
 24. 24. Zeolite.• Zeolite digunakan bagi mencuci dasar kolam daripada sisa-sisa makanan dan najis udang. Masukkan 100 kg bagi kolam 0.5 hektar.
 25. 25. Kapur Sejuk (CaCo 3)Masukkan kapur sejuk 1tan. Kapurdi tabur mengelilingi kolam bagi menstabilkan pH air diantara 7.5 – 8.5.
 26. 26. Super M.S• Sejenis bakteria bagi mencuci dasar kolam. Juga bertindak sebagai pembiak plankton, bagi menstabilkan kualiti air. Untuk keluasan kolam 0.5 hektar masukkan 18 liter .
 27. 27. PEMILIHAN DAN KEMASUKAN BENIH UDANG1. Pemilihan benih dibuat dari hatcheripembekal dan contoh diambil.2. Hantar benih dari hatcheri ke makmaluntuk ujian.3. Keputusan dengan markah 85% ke atasdigunakan.4. Tempahan dibuat bagi benih terpilihsahaja.5. Saliniti air dalam kolam dipantau supayaianya sama dengan saliniti air hatcheripembenihan. Biasanya saliniti air kolam tidak boleh lebih atau kurang 5 pptberbanding hatcheri.
 28. 28. 6. Benih dimasukkan pada waktu pagi, beg plastik yang berisi anak benih dibiar terapung dalam kolam bagi menyesuaikan suhu selama lebih kurang 15minit.7. Bagi kolam 0.5 ha, anak benih yang dilepaskan sebanyak 400,000 ekor. Penebaran 80 ekor/m2 dengan saiz PL 8.8. Beg plastik dibuka dan dimasukkan sedikit air kolam bagi penyesuaian saliniti, suhu dan pH.9. Lepaskan benih secara perlahan-lahan.
 29. 29. KEMASUKAN BENIH
 30. 30. PENGURUSAN KUALITI AIR• Pengurusan kualiti air yang optimum adalah pentina bagi tumbesaran udang yang baik. Oleh itu beberapa perkara perlu dititik beratkan:• a. Kedalaman air : Kedalaman kolam hendaklah dikekal di antara 1.0 m - 1.5 m.• b. Warna air : Coklat kehijauan dan hijau cerah menunjukkan pertumbuhan plankton yang baik.• c. Oksigen terlarut (D.O) : Julat terbaik 3-5 mg/l. Parameter yang memberi kesan kepada pemakanan udang dan metabolisma yang boleh membantut tumbesaran. Alat penyukat Hana kit.• d. PH : Julat pH terbaik 7.5-8.5. Nilai yang kurang atau lebih akan merencatkan tumbesaran. Sekira berlaku peningkatan atau pengurangan, tukar air dan masuk Dolomite atau kapur sejuk. Alat penyukat Hana kit.
 31. 31. • e. Saliniti : Julat yang sesuai 10-35 ppt. Biasanya saliniti akan dikurangkan apabila hampir dituai. Ianya dapat mengurangkan luminous bakteria pada tahap tidak merbahaya. Alat penyukat Hana kit.• f. Suhu : Julat sesuai 28-32oC. Biasanya bagi udang putih parameter ini kurang diambil kira. Alat penyukat Hana kit.• g. Ammonia : Pastikan tahap ammonia tidak lebih 0.1 ppm. Tambahkan pengudaraan dan tukar air. Uji di makmal.• h. Kekeruhan : Julat sesuai 20-70 cm. Pertumbuhan plankton yang baik akan mengelakkan pertumbuhan algae pada dasar kolam dan menstabilkan suhu. Sekira kekeruhan berkurangan, tambah baja ke dalam kolam. Alat Secchi Disc.• i. Jumlah Bakteria : Pastikan Vibrio bakteria tidak melebihi 1000 koloni/ml. Uji di makmal.
 32. 32. Water Quality checking (Daily checking)• 06.00 am. DO, pH, Temp• 02.00 pm. DO, pH, Temp, Turbidity• 09.00 pm. DO
 33. 33. Water Quality checking (Weekly checking) Alkaline Hardness Salinity TBC,TVC Plankton NH3,NO2
 34. 34. PEMAKANAN UDANG• Pemeriksaan DOC PERATUSAN WAKTU (HARI) MAKANAN PEMERIKSAAN Tangkul DALAM TRAY “Tray 30-40 0.3 %(3gm/kg 3 Jam Checking” feed) - 41-50 0.4 %(4gm/kg 2 ½ Jam 4 buah feed) tangkul diguna 51-60 0.5 %(5gm/kg 2 ½ Jam feed) 61-Tuai 0.5 %(5gm/kg 2 Jam feed)
 35. 35. TRAY CHECKING
 36. 36. Tray 1 Tray 2 Tray 3 Tray 4 Jumlah makanan x x x x +1kg next meal x x x o +1kg next meal x x o o Kekal next meal x o o o -1kg next meal o o o o -1kg next meal • x : Tray yang habis dimakan • o : Tray yang tidak habis
 37. 37. 1. Jala udang KAEDAH SAMPLING 2. Timbang 5 kg udang 3. Kira udang bagi 5 kg
 38. 38. Rekod dan Data.• Rekod Kualiti air.• Rekod Makanan Harian.• Rekod Pengunaan Probiotik.• Rekod keputusan Makmal.• Borang Sampling.• Analisis Pengeluaran kolam.• Program Probiotik.• Program pemberian makanan. PROJEK TERNAKAN UDANG HARIMAU
 39. 39. Udang PutihBERUMUR 53 HARI : 11.5 CM
 40. 40. UDANG PUTEH BERUMUR 53 HARI
 41. 41. Udang PutihUmur 70 hari. 13-14cm panjang.100 ekor/kg. 10 gm/ekor
 42. 42. Kutipan Hasil.• Biasa pada umur 90 hari mula mengutip hasil.• Pasaran udang hidup.(90 hari -110)• Pasaran mati .(110 – 120 hari).• Guna tangkul – 7.00ptg –bergantung pada permintaan pasaran.• Buat grading (saiz besar – 40 – 45 ekor/kg. PROJEK TERNAKAN UDANG HARIMAU
 43. 43. PENUAIAN / HARVESTDilakukan dengan cara:-1) Mengeringkan kolam bermula pada awalpagi bagi mengelak udang menjadi rosak..2) Menggunakan pukat tarik atau tangkol.
 44. 44. KOLAM TERNAKAN DIKERINGKAN UNTUK MEMUNGUT HASIL UDANG
 45. 45. KERJA KERJA MEMUNGUT HASIL UDANG
 46. 46. UDANG DIPUNGUT MENGGUNAKAN PUKAT
 47. 47. UDANG PUTEH.
 48. 48. MEMUNGUT BAKI UDANG DIDALAM KOLAM
 49. 49. UDANG DIMASUKKAN KEDALAM BAKUL
 50. 50. BAKUL UDANG DITARAIK KEATAS
 51. 51. Dragging net
 52. 52. Collecting(Scooping)
 53. 53. UDANG DIDALAM BAKUL
 54. 54. UDANG SEDIA UNTUK DITIMBANG
 55. 55. UDANG DITIMBANG
 56. 56. UDANG DIANGKAT KELORI
 57. 57. SEBAHAGIAN UDANG DIAMBIL UNTUK DI GRED
 58. 58. BERAT UDANG YANG AKAN DIGRED DITIMBANG TERLEBIH DAHULU
 59. 59. MENGGRED UDANG PUTEH
 60. 60. UDANG DIGRED
 61. 61. UDANG DIMASUKKAN KEDALAM TONG DIATAS LORI & DIMASUKKAN AIS
 62. 62. PERBANDINGAN UDANG PUTIH DENGAN UDANG HARIMAU PERKARA UDANG UDANG PUTIH HARIMAUKeluasan kolam 0.5 Hektar 0.5 HektarJumlah masuk benih 400,000 ekor 200,000 ekorHarga Benih 0.010 RM/ekor 0.018 RM/ekor.Tarikh Masuk Benih 19.3.2005 5.7.2003Tarikh tangkapan 18.7.2005 5.10.2003Jumlah Hasil 5.102 mt. 1.8 m/tJumlah Makanan 7.426 mt. 4.195 m/t
 63. 63. PERBANDINGAN UDANG PUTIH DENGAN UDANG HARIMAU DARI ASPEK UDANG UDANG PUTIH HARIMAU KEPADATAN RENDAH KEPADATAN TINGGI 25-28 EKOR / M3 80 EKOR / M31. STOKING * KOS PELLET LEBIH TINGGI * KOS PELLET LEBIH MURAH * MAKANAN TAMBAHAN * KURANG PENGGUNAAN2.PEMAKANAN DIPERLUKAN LEBIH BANYAK. MAKANAN TAMBAHAN. SENANG DIHINGGAPI LEBIH TAHAN LASAK & PENYAKIT & LEBIH SENSITIF TAHAN PENYAKIT.3.PENYAKIT * TEMPOH MASA PERLU * TEMPOH MASA TERNAKAN BETUL BETUL MENGIKUT 90 HARI SUDAH BOLEH4.PENUAIAN SAIZ PASARAN. DIPASARKAN. * DITUAI SECARA * BOLEH DITUAI SECARA KESELURUHAN BERPERINGKAT PERINGKAT (MENGERINGKAN KOLAM) (TARIK PUKAT @ TANGKOL) PADA SAIZ KECIL SUKAR SENTIASA MEMPUNYAI DAPAT PASARAN. PASARAN OLEH KERANA5.PASARAN UDANG PUTIH DAPAT DIPASARKAN.
 64. 64. PERBANDINGAN UDANG PUTIH DENGAN UDANG HARIMAU DARI ASPEK UDANG HARIMAU UDANG PUTIH 65% 85%6. KADAR HIDUP DARI TECHNICIAN CP DARI TECHNICIAN CP7.KHIDMATNASIHAT
 65. 65. PENUTUPPengerusi dan Ahli Jemaah Pengarah,kakitangan pengurusan serta semua ahliPPK Mersing merakamkan jutaan terimakasih kepada di atas kesudian pelajar danguru guru hadir di dalam majlis taklimathari ini. Semoga pertemuan inimembuahkan kemajuan dan kebahagiaanuntuk semua…….PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN MERSING
 66. 66. Ridzaludin Bin Abd.Wahid Pengurus Besar Pertubuhan Peladang Kawasan Mersing. Tel : 013-7786606 email: wiramanja98@yahoo.comweb : http://www.ridzalmersing.com

×