Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Core emcomm

1,033 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Core emcomm

 1. 1. COMMUNICATION & RESPONSEUnit Komunikasi dan Tindakan (CORE) Bulan Sabit Merah Malaysia EMCOM 2011 Disediakan oleh: Azli Paat Ketua Unit CORE http://www.ridzalmersing.com
 2. 2. 1. Latarbelakang Unit CORE2. Keangotaan Unit CORE3. Peralatan Sokongan4. Aktiviti-aktiviti Unit CORE5. Cadangan pengwujudan prasarana komunikasi Radio HF BSM6. Peralatan asas yang diperlukan disetiap Cawangan Negeri7. Penerangan dan latihan kepada anggota Unit CORE Nasional
 3. 3. 1. Latarbelakang Unit COREKeperluan mewujudkan Unit Komunikasi didalam BSM telah dirasai selepaspenghantaran anggota sukarelawan didalam Kursus Radio dan Telekomunikasi –RDRT Peringkat Asia yang dianjurkan oleh IFRC di Singapura pada awal tahun 2009.Pada akhir tahun 2009, IFRC telah sekali lagi menjemput perserta dari Malaysiauntuk menghadiri Kursus Radio dan Telekomunikasi – ERU (Emergency ResponseUnit) peringkat dunia yang berlangsung selama dua minggu di Wellington NewZealand.Pada sesi Forum OD 2010 (Organisational Development) yang telah berlangsung diGenting Highland, satu cadangan telah diusulkan supaya Bulan Sabit Merahmempunyai Unit Komunikasi dan Menyelamat yang khas, bertujuan untukmemberikan pendedahan yang lebih sistematik kepada ahli-ahli BSM didalambidang komunikasi dan menyelamat.Unit CORE yang pada asalnya diwujudkan dibawah OD akan diserapkan dibawahUnit Bencana supaya dapat beroperasi dengan lebih efisyien.
 4. 4. 2. Keangotaan Unit COREUnit ini dibuka kepada semua ahli-ahli BSM yang mempunyai pengalaman didalambidang komunikasi, terutama kepada mereka yang telah mempunyai lesen kelasamatur yang diberikan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.Untuk mereka yang belum menjadi ahli BSM, pendaftaran boleh dibuat dimana-mana cawangan atau cabang. Setelah pendaftaran keahlian diluluskan merekaboleh mendaftar untuk menyertai Unit CORE dimana latihan asas pengendalianperalatan Komunikasi Radio dan teknik-teknik percakapan akan diberikan.Setakat ini terdapat tiga Unit CORE telah ditubuhkan diperingkat IPK dan peringkatcawangan. Unit-unit CORE tersebut adalah: 1. Unit CORE Pusat 2. Unit CORE Wilayah 3. Unit CORE Seremban 4. Unit CORE Temerloh 5. Unit CORE Kuantan
 5. 5. 3. Peralatan-peralatan sokonganUnit CORE telah dimulakan dengan peruntukan sebanyak RM5,000. Ianyadigunakan untuk membangunkan Bilik Operasi CORE yang bertempat padamulanya bersebelahan dengan Bilik ESO.Bilik Operasi Radio diwujudkan untuk penyertaan Latihan Simulasi Bencanadiantara Agensi-agensi Kerajaan di Sintok Kedah. Peralatan-peralatan sokonganyang dibeli sebagai permulaan adalah:1. Tiang antena 40 meter HF berserta dengan kabel penyambung berkuasa tinggi.2. Tiang PUK-12 antenna mudah-alih untuk tujuan demonstrasi dan operasi.Pihak BSM telah mempunyai set HF Kenwood yang dibeli pada tahun 2006 danantenna Diapole Broadband. Ianya masih didalam keadaan baik dan bolehdigunakan sebagai peralatan dibilik Komunikasi CORE IPK.Lokasi Bilik Radio Unit CORE telah dipindahkan ke Bangunan IPK Selangor semasaoperasi Banjir Kedah dan Perlis 2010.
 6. 6. 4. Aktiviti-aktivit Unit CORE TARIKH KETERANGAN12 April 2010 Penubuhan Bilik Radio CORE di Bangunan Bencana20 Mac 2010 Majlis persefahaman MOU diantara BSM dan ASTRA15-19 April 2010 Latihan Simulasi antara Agensi Sintok Kedah10 Mei 2010 Hari Palang Merah Sedunia – Peringkat Negeri Johor10 – 15 June 2010 Sukbel 2010 – Tanjung Gosong – Skill Stations29 Okt 2010 Sukbel Nasional - Nur Pangsun – Skill Stations2 Nov 2010 Pemindahan Bilik Radio CORE ke Bangunan IPK Selangor3 Nov 2010 Penghantaran anggota CORE ke Kedah dan Perlis untuk pemasangan peralatan dan ujian penerimaan.5 Nov 2010 Mobile Unit CORE bergerak ke Perlis dan Kedah
 7. 7. 5. Cadangan pengwujudan prasarana komunikasi Radio HF BSMBerdasarkan pengalaman semasa bencana banjir di Johor pada hujung tahun 2006dan banjir di Perlis dan Kedah, pasukan petugas BSM amat memerlukan sistemkomunikasi dua-hala yang stabil dan efisien.Sistem komunikasi dua-hala menggunakan frekuansi HF telah terbukit dapatmemudahkan penyampaian maklumat tanpa halangan diantara Bilik Gerakan diPerlis dan Kedah secara terus ke Bilik Gerakan di Ibu Pejabat BSM di Jalan Nipah.Sistem komunikasi yang diselenggarakan oleh anggota Unit CORE tempatan jugadapat memastikan pengelolan penghantaran maklumat dengan lebih teratur.Langkah seterusnya adalah dengan membuat peruntukan untuk pemasangansistem komunikasi Radio HF secara berperingkat di semua cawangan BSMperingkat Negeri.
 8. 8. 6. Peralatan asas yang diperlukan disetiap Cawangan Negeri. (RM8,000)1. Unit UHF/VHF/HF Transceivers – Yaesu 857D (RM3,000)2. Unit Power Supply – (RM600)3. Broadband Diapole HF antenna – (RM600)4. HF Tuner – (RM800)5. Antenna pole and accessories – (RM1,000)6. VHF antenna and feedline – (RM500)7. Battery backup – (RM500)8. Battery charger – (RM500)9. Misc items – (RM500) 1 2 3 4
 9. 9. 7. Penerangan dan latihan kepada anggota Unit CORE NasionaSatu rangka kerja untuk memperkenalkan Unit CORE perlu dibincangkan supayaianya dapat dimanfaatkan oleh Ahli-ahli BSM dan juga pengenalan kepada agensi-agensi yang akan berkerjasama dengan Unit CORE pada masa hadapan. 1. Pengenalan Unit CORE Nasional 2. Pendaftaran anggota 3. Latihan anggota 4. Handbook Unit CORE. http://www.ridzalmersing.com

×