Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bb sj maastricht-30-09-2010

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Bb sj maastricht-30-09-2010

  1. 1. Blackboard Support Jukebox<br />Stand van zaken<br />Bert Frissen<br />Henriëtte van VredenburchLeen van Kaam <br />Peter Heidemann<br />Patrick Klaassen<br />Rick Dijs<br />NLBBUGMail: bbsupportjukebox@gmail.com<br />Twitter: bbsjukebox<br />NLBBUG 30-09-2010 BbSJpresentatie UM<br />
  2. 2. NLBBUG 30-09-2010 BbSJpresentatie UM<br />
  3. 3. NLBBUG 26-05-2010 BbSJ presentatie UvT<br />Overzicht Support items<br />Aantal Support Singles welke momenteel gereed zijn:<br />Bb 9.0: 37 / Bb 9.1: 351<br />Totaal aantal te maken Singles: 324Zijn we er nu?<br /><ul><li>Nee, in deze 351 items zitten 9.0 en 9.1 dubbelen
  4. 4. Reviewen is nog niet afgerond</li></li></ul><li>Gezamenlijke inspanning….<br />NLBBUG 30-09-2010 BbSJpresentatie UM<br />Met dank voor jullie inspanning<br />tot op heden.Op een succesvol vervolg<br />

×