Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Richard Zijlstra @Geoneer - available for (Geo)IT development +31683610961

167 views

Published on

Als persoon ben ik innovatief, nauwkeurig en resultaatgericht in mijn werkzaamheden. Ik kan de wensen van de klant omzetten in passende, formele functionele eisen en deze vertalen naar een technisch ontwerp van niveau. Ik geef technisch advies aan de klant, stel tijdsinschattingen op, werkt aan de SCRUM backlog en geeft advies over prioritering van software ontwikkeling. Ik werk voornamelijk aan re-use en refactoring van C# .NET waar nodig, en maakt keuzes en impact over nieuwbouw en herbouw. Ik hou overzicht over de gehele ontwikkeling van een project en stuurt een ontwikkelteam aan om nieuwe functionaliteiten en wijzigingen op efficiënte wijze af te ronden.
Ik werk samen met het team naar zo hoog mogelijke kwaliteit van de applicaties. Verder ben ik van heldere communicatie, stress bestendig en werk volgens het ‘plan – do – check – act’ principe. Ik heb erg veel ervaring binnen architectuur projecten binnen de Rijksoverheid, Provinciale overheden en commercieel bedrijfsleven. Hierbij ben ik in staat om de werkzaamheden uit te voeren volgens de eisen zoals door de opdrachtgever zijn bepaald.
Mijn rol is daarbij voornamelijk het analyseren van de bestaande (oude) data-architectuur voor het aanpassen aan de nieuwe applicatie architectuur voor 28 Geo-data applicaties binnen Rijkswaterstaat. Hierbij is advies gegeven aan Rijkswaterstaat om de consequenties en implementaties van deze applicaties op een adequate en beheersbare wijze naar productie te migreren.
In mijn projecten bij mijn klanten streef ik naar Continuous integration, automated testing. High Performance, security en clean code.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Richard Zijlstra @Geoneer - available for (Geo)IT development +31683610961

  1. 1. Curriculum Vitae Naam : Richard Zijlstra Email : richard_zijlstra@hotmail.com Telefoon : 06 83 61 09 61 Geboortedatum : 15-03-1970 Inzetbaar als : Architect – Developer C# .NET Opleidingen : Rijks Universiteit Groningen. Technische Planologie. 1994 – 1997. Specialisatie: Geografisch Analist en ruimtelijke vraagstukken op gebied van water, milieu en ruimtelijke ordening. HTS Civiele Techniek. Hanze Hogeschool Groningen. 1990 – 1994 Specialisatie: Geografische analyse risico model Stadsplanning en aardbevingen Patras, Griekenland. Profiel Als persoon ben ik innovatief, nauwkeurig en resultaatgericht in mijn werkzaamheden. Ik kan de wensen van de klant omzetten in passende, formele functionele eisen en deze vertalen naar een technisch ontwerp van niveau. Ik geef technisch advies aan de klant, stel tijdsinschattingen op, werkt aan de SCRUM backlog en geeft advies over prioritering van software ontwikkeling. Ik werk voornamelijk aan re-use en refactoring van C# .NET waar nodig, en maakt keuzes en impact over nieuwbouw en herbouw. Ik hou overzicht over de gehele ontwikkeling van een project en stuurt een ontwikkelteam aan om nieuwe functionaliteiten en wijzigingen op efficiënte wijze af te ronden. Ik werk samen met het team naar zo hoog mogelijke kwaliteit van de applicaties. Verder ben ik van heldere communicatie, stress bestendig en werk volgens het ‘plan – do – check – act’ principe. Ik heb erg veel ervaring binnen architectuur projecten binnen de Rijksoverheid, Provinciale overheden en commercieel bedrijfsleven. Hierbij ben ik in staat om de werkzaamheden uit te voeren volgens de eisen zoals door de opdrachtgever zijn bepaald. Mijn rol is daarbij voornamelijk het analyseren van de bestaande (oude) data-architectuur voor het aanpassen aan de nieuwe applicatie architectuur voor 28 Geo-data applicaties binnen Rijkswaterstaat. Hierbij is advies gegeven aan Rijkswaterstaat om de consequenties en implementaties van deze applicaties op een adequate en beheersbare wijze naar productie te migreren. In mijn projecten bij mijn klanten streef ik naar Continuous integration, automated testing. High Performance, security en clean code. Competenties • analytisch & ambitieus, communicatief & samenwerkend, klantgericht, nauwkeurig en servicegericht • kwaliteitsgericht, oplossingsgericht, rationeel, stressbestendig, resultaatgericht • zeer innovatief & dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend in het politieke speelveld • communicatief, lerend, analytisch en logisch denkend • uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid Richard Zijlstra – Architect Developer– datum 20160910
  2. 2. Projecten- en werkervaringen Klant Oculus Technologies – Amsterdam Rol Systeem Architect & Data Analist Periode 01-12-2015 – 01-09-2015 Werkzaamheden Ontwikkeling en implementatie van Geodata warehouse op basis van Open Street Map (OSM) voor applicatie Yachteye aan boord van superjachten / cruiseschepen: • Setup of POSTGIS database to store all OSM data of the whole world; • Creating of Geoserver WMS Server with layer data from the local OSM database; • Styling of layers from the POSTGIS database to use in 3D CesiumJS / C#.NET Yachteye application; • Setup tilecache of all OSM data and implementation of tiles in CesiumJS 3D Geo Application. Organisatie Rijkswaterstaat CIV Delft Functie Senior GIS analist / Geo-data Architect Periode 08/2015 – 01/07/2016 Werkzaamheden Uitvoeren en presenteren van (complexe) Geo-data architectuur vraagstukken. Verzamelen ordenen en beoordelen van ruimtelijke gegevens, Uitvoeren van (geo)dataselecties bewerkingen en analyses en het zorg dragen voor professionele presentatie van GIS kaarten voor beheer van de fysieke infrastructuur. Bewerkingen en het presenteren van resultaten en vaardigheid in het uitvoeren van GIS-bewerkingen en analyses: • Gebruiken van ArcGIS extensie IZI-Data voor ontsluiting geo-databronnen. Arcobjects C#; • Koppeling van ArcGIS extensies (spatial analyst, Geoprocessing, 3D analyst) aan GeoWeb; • Verbetering KERNGIS voor alle Civiel Technische Objecten in beheer van Rijkswaterstaat binnen Workflow Manager in combinatie met C# .NET, Python en FME voor ArcGIS Server 10.3.1; • In productie brengen binnen RWS van PDOK ArcGIS extensie voor toegang nationaal georegister PDOK (BRT, BGT, etc) van de Kadaster; • Gebruiken en opstellen technische documentatie SONARREG applicatie voor inventarisatie wrakken en objecten op waterbodems. • Diverse verbetering in de onderlinge afstemming van Geografische Informatie Systemen conform de Geo-Architectuur NORA voor Rijkswaterstaat CIV met ArcGIS (server) 10.3.1; Richard Zijlstra – Architect Developer– datum 20160910
  3. 3. • Opstellen Technische documentatie van alle componenten voor beheer van Geografische informatie in productie bij Rijkswaterstaat met ArcGIS 10.3.1 desktop / server; • Aansturing diverse teamgenoten vanuit de inhoudelijke Civiel Technische kennis vanuit Geoarchitectuur NORA / GEMMA / IMGEO in GEO databases. Klant KPN Amersfoort Functie GIS specialist & Geo-data architect Periode 04/2015 – 07/2015 Werkzaamheden • Ontsluiting van kabels, aansluitpunten aan KLIC / WION met Boundless OpenGeoSuite in OpenLayers javascript. • Ontsluiting van alle datasources bij KPN binnen Geoserver met FME workbenches. • Volledige uitrol van geowebservices met Geoserver en GeoExplorer. • Ontwikkeling van intuitieve styling van geodata binnen geoexplorer webviewer. . Organisatie Packt Publishers Functie Boek reviewer GeoICT software ontwikkeling en Geo-data architectuur Periode 01/2015 – 04/2015 Werkzaamheden • Reviewer and content delivery for the book 'PostGIS essentials'. The book will be quick guide for PostGIS and will show installation, creating a database, use of spatial functions, and so on. It is targeted at an software programmer and who now wants to learn PostGIS. https://www.packtpub.com/big-data-and- business-intelligence/postgis-essentials • Reviewer of “Mastering GeoServer”. I did write chapters in this book to use by organizations who wants to use Geoserver in a production environment. https://www.packtpub.com/networking-and- servers/mastering-geoserver Richard Zijlstra – Architect Developer– datum 20160910
  4. 4. Organisatie NAM B.V. Functie Civiel Ingenieur & Senior GIS analist Periode 08/2014 – 12/2014 Werkzaamheden Ontwikkeling van GIS analyses in ArcGIS Desktop voor toetsing van gebouwen in regio Groningen ten gevolge van aardbevingen. Projectvoorstel opgesteld om het model te implementeren in de regio voor ondersteunen van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek: • Bepaling van PGA (grondversnellingen) op basis van potentiële epicentra in ArcGIS Desktop d.m.v. GIS analyses ; • Bepaling belasting van grondversnellingen op gebouwen met 'fragility curves' in relatie tot NEN9998 / Nederlandse Praktijk Richtlijn aardbevings bestendig bouwen; • Verrijken van gebouwen in 3D met LIDAR in TIN model in ArcGIS desktop • Implementaties van meerdere databases (oracle / postgres / etc) vanuit diverse organisaties (KNMI, NAM, TNO, Prov. Groningen, Kadaster, PDOK) met Geoserver & ArcGIS-online en als cartograaf presenteren van de GIS kaarten; • Aanmaken van rapportages van potentiele risico's en schade van gebouwen; Organisatie Provincie Groningen Functie Senior GIS analist Periode 8/2013 – 04/2014 Werkzaamheden • Projectleiding en begeleiding van diverse GIS analyse projecten. Zowel voor interne als externe applicaties & datawarehouse projecten; • Ontwikkeling Autocad Google Streetview interactie in C#.NET Visual Studio 2012 voor Autocad tekenaars; • Opstellen plan van aanpak voor GIS analyses voor bepaling Windenergie doelstelling in provincie Groningen. • Begeleiding en projectleiding van diverse ontwikkelprojecten voor Geografische gerelateerde projecten. (o.a.BGT / BAG en overige PDOK datasets); • Schrijven van handleidingen, factsheets en procedures voor overdracht van kennis. Organisatie Ordina ICT Groningen Functie Senior GIS analist Periode 11/2012 – 07/2013 Werkzaamheden • Opstellen offertetraject voor SVB-BGT objectgerichte basiskaart grootschalige topografie (BGT) te maken en te onderhouden; • Opstellen offertetraject voor migratieplan ArcGIS desktop en server van 9.3.1 naar 10.0 & 10.2 voor Waterschap Noorderzijlvest; • Opstellen, ontwikkelen en implementatie van Boundless OpenGeo Suite voor toepassing binnen projecten Ordina; • Voor uitbreiding van warmte-opslag een technisch voorstel uitgewerkt voor koppeling Landelijke Grondwater Register aan de basisregistraties; • Als GIS informatie-analist & architect gewerkt aan het ontwerp van de bestaande versie van het datamodel (GEMMA / NEN3610) van de Cultuurhistorische Objecten Index (CHOI) bij Rijksdienst Cultureel Erfgoed te Amersfoort. Organisatie Zelfstandig Functie Senior GIS analist Periode 11/2009 - 12/2012 Werkzaamheden • Implementatie van Geoserver bij Gemeente Amersfoort voor beheer en ontsluiting van geodatabases; • Ontwikkeling & Implementatie van PDOK GeoViewer in OpenLayers voor alle sectoren binnen de gehele landelijke overheid in Nederland waar behoefte is aan presentatie van geografische informatie – Geonovum 2012; Richard Zijlstra – Architect Developer– datum 20160910
  5. 5. • Code reviewer "OpenLayers Cookbook" teaches how to work with OpenLayers, one of the most important and complete open source JavaScript libraries. Through an extensive set of recipes, this book shows how to work with the main concepts required to build a GIS web application– maps, raster and vector layers, styling, theming. http://www.packtpub.com/openlayers-create-gis-web-applications-cookbook/book • GeoDatabase Architect en ontwikkeling van ArcGIS 9.3.1. Desktop tool in C# voor verwerking geografische mutaties in landbouwpercelen en attribuut informatie. Tools ontwikkeld voor werking met Erdas en Hexagon voor landbouwproductie. – Ministerie LNV – Assen; • Ontwikkeling EduGIS ArcGIS desktop applicatie in C# .NET ArcObjects en oplevering van EduGIS Desktop als een ArcGIS ‘lite’ voor implementatie in HAVO/VWO in onderwijsprogramma's vanaf 14-18 jaar. – ESRI Zwolle; • Ontsluiting van Kadastrale informatie vanuit het Kadaster aan Funda in Business applicatie met ArcGIS Server. Funda, Amsterdam – 2010; • GIS Specialist / Geo-data architect en inventarisatie geodata voor project 'Ideaal Areaal' binnen IMGEO systematiek. – Provincie Noord-Holland 2009-2010. Organisatie AND Publishers Rotterdam Functie Senior GIS analist Periode 08/2007 - 11/2008 Werkzaamheden Architect en software ontwikkelaar voor ontwikkeling online Geo-data-mutatie-applicatie in PostGIS, Geoserver & OpenLayers. Www.and.com Organisatie Zelfstandig Functie Senior GIS analist Periode 01/2003 - 05/2007 Werkzaamheden • Zelfstandig ontwikkelaar ArcGIS / ArcPAD. mobiel applicatie voor beheer en onderhoud van onderdelen railinfrastructuur in beheer van Prorail; • GIS specialist / ETL data architect Oracle Spatial Database voor www.zorgatlas.nl – RIVM; • Ontwikkeling ArcGIS Desktop applicatie verdrogingsbestrijding natte natuurgebieden – Provincie Groningen; • Informatie analist adviestraject terugvordering landbouwsubsidies met ArcGIS / ArcInfo. – Bureau Laser Ministerie LNV Groningen. Organisatie Ordina Public Functie Senior ArcGIS specialist voor Provincie Groningen en Ministerie Verkeer en Waterstaat, Landbouw natuurbeheer en visserij. Periode 08/2000 - 09/2002 Organisatie IWACO Functie ESRI ArcGIS Specialist milieu system voor geluids-, (grond)water en luchtmodellering Periode 09/1996 – 03/2000 Richard Zijlstra – Architect Developer– datum 20160910
  6. 6. Software ervaring Vanaf Windows 1993 MS SQL Server / transactions 2004 Postgresql / Postgis 2008 C# .NET / MVC / design patterns 2003 Python 2012 Javascript / jQuery 2006 SQL Developer 2006 Oracle spatial 9 / 10 / 11 2001 Visual Sourcesafe / Subversion 2003 Visual Studio 2005-2015 TFS / reporting services 2004 ESRI ArcGIS desktop & server 10.3.1 1994 ESRI Geoweb / Geocortex / Workflow Manager 2010 ESRI ArcGIS online 2010 Flamingo 3 & 4 2010 FME Server / GeoKettle 2006 QGIS / uDig 2007 Geoserver 2007 OpenLayers, GeoEXT, ExtJS , GML, GeoJSON 2007 API's, REST, webservices 2005 Richard Zijlstra – Architect Developer– datum 20160910
  7. 7. Software ervaring Vanaf Windows 1993 MS SQL Server / transactions 2004 Postgresql / Postgis 2008 C# .NET / MVC / design patterns 2003 Python 2012 Javascript / jQuery 2006 SQL Developer 2006 Oracle spatial 9 / 10 / 11 2001 Visual Sourcesafe / Subversion 2003 Visual Studio 2005-2015 TFS / reporting services 2004 ESRI ArcGIS desktop & server 10.3.1 1994 ESRI Geoweb / Geocortex / Workflow Manager 2010 ESRI ArcGIS online 2010 Flamingo 3 & 4 2010 FME Server / GeoKettle 2006 QGIS / uDig 2007 Geoserver 2007 OpenLayers, GeoEXT, ExtJS , GML, GeoJSON 2007 API's, REST, webservices 2005 Richard Zijlstra – Architect Developer– datum 20160910

×