Folder algemeen versie juli 2013 compressed

210 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
210
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Folder algemeen versie juli 2013 compressed

 1. 1. “Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg” (Albert Einstein) Veranderen leidt tot succes
 2. 2. 2 2 2 Training, Coaching en Advies moeten het verschil maken. Als deze activiteiten niet leiden tot inzet- en resultaatverbetering is het zonde van het geld. Wij garanderen successen. Wij trainen om verbeteringen waar te maken.Wij vinden het van groot belang dat een training ertoe doet. Daarom stellen wij van tevoren duidelijke doelstellingen met u op! Want na de training moet het verschil aantoonbaar zijn en doelstellingen gerealiseerd zijn en voor de toekomst geborgd worden. Wat maakt ons anders dan anderen? Wij gaan altijd voor resultaat. Wij trainen en coachen niet om onszelf bezig te houden maar om voor u resultaten te boeken. Onze trainers verstaan het vak. Zij hebben allen een bewijsbaar “track record”. Ze zijn door de wol geverfd op het gebied waar u de juiste ondersteuning nodig heeft. Wij zijn betrokken bij uw processen en mensen. Wij houden van mouwen opstropen en aan de slag gaan. Wel doordacht en met de focus op verbeteringen. Wij inspireren de deelnemers om de volgende stap te zetten. Wij zorgen voor persoonlijk inzicht op het gebied van gedragsvoorkeuren en competenties. Onze aanpak is altijd proactief. Van deelnemers verwachten en verlangen wij veel. De eerste stappen zullen in de trainingen dan ook snel gezet worden. Wij zijn ervan overtuigd dat inspirerende trainers en coaches de groep optimaal inspireren zodat veranderingen vanuit de groep of het individu zelf tot stand komen. Onze trainingen worden beleefd en zijn een prachtige ervaring. Uw medewerkers zullen gemotiveerd zijn en met praktische doelstellingen om te verbeteren daarna effectief aan de slag gaan om doelstellingen eenvoudiger te realiseren. Samen bouwen aan succes Wij leggen geen stenen! Wij bouwen samen met u een kasteel. Wij geloven dat mensen meer kunnen dan ze doen. Dat prestaties altijd vergroot kunnen worden. Vandaag, morgen en alle dagen daarna. “Inspireer en neem mensen mee op de ladder van succes!”
 3. 3. 3 3 3 “ De kwaliteit van onze activiteiten moet gemeten worden door de veranderingen die wij hebben gerealiseerd. Het resultaat is ons visitekaartje”. Richard Walraven Trainingsfilosofie Positieve gedragsverandering van medewerkers als basis voor succesvolle bedrijfsvoering op lange termijn. Wij gaan uit van het totaalbeeld van de mens, waarbij iedere deelnemer haar of zijn sterke punten verder ontwikkelt in overeenstemming met zijn eigen kwaliteiten en ambities. Hierdoor stellen wij de deelnemers in de gelegenheid haar of zijn competenties optimaal in te zetten in het belang van de onderneming. Trainingsmethodiek Succes op basis van duidelijke doelstellingen: 1. Intakegesprekken met zowel opdrachtgever als een aantal toekomstige deelnemers en hun direct leidinggevenden, waarin wij ingaan op persoonlijke en zakelijke doelstellingen. Op basis hiervan formuleren wij de trainings- en of coaching doelstellingen. 2. Informeren Nadat wij overeenstemming hebben over de opdracht worden de deelnemers tijdens een gezamenlijke kick-off geïnformeerd over het komende trainingstraject. Voorafgaand aan het traject krijgen zij een aantal inspirerende opdrachten ter voorbereiding aangereikt. 3. Trainingstraject Op een doelgerichte, interactieve en individueel coachende wijze wordt ingegaan op de aspecten die van belang zijn voor een effectieve wijze van realiseren van de doelstelingen. Uit elke training komen praktijkopdrachten voort die tijdens de volgende sessie worden geëvalueerd. 4. Intervalperiode Tussen elke trainingdag zit een intervalperiode van 3 tot 4 weken. In deze intervalperiodes passen de deelnemers de aangereikte vaardigheden in de praktijk toe. Consequente controle en begeleiding door de trainer tijdens het hele traject borgt het effect van de training op langere termijn. 5. Evaluatiemomenten We maken duidelijke afspraken met opdrachtgever ten aanzien van evaluatiemomenten tijdens het trainingstraject.Gedurende het traject heeft iedere deelnemer een “hot line” met de trainer zodat op ieder moment contact kan worden gezocht.Vanzelfsprekend volgt na het complete traject een uitgebreide terugkoppeling tijdens een vooraf vastgelegde evaluatieafspraak. Resultaten tellen Onze inspanningen moeten altijd leiden tot succes, tot een toename van de omzet, het resultaat en behalen van doelstellingen. Trainen om het trainen past niet bij ons. Wij willen inspireren en resultaten boeken. Daarom hanteren wij het volgende model dat leidt tot resultaat. Waar geloven wij in? Wij geloven dat mensen in organisaties altijd beter kunnen presteren en dat de resultaten van een onderneming altijd kunnen verbeteren. Wij ondersteunen daarbij. Wij ontdekken samen met de deelnemers wat er verbeterd kan worden. Vanuit de intrinsieke waarden van medewerkers gaan we op zoek gaan naar hun drijfveren. Wij geloven dat inzicht in gedragsvoorkeuren een basis is voor succesvol zijn. Het ontwikkelen van leiderschap en voorbeeldgedrag zal leiden tot successen en veel meer plezier tijdens en na het werk. Geluk en succes gaan hand in hand.
 4. 4. 4 4 4 “Adviseren is meekijken, ontdekken hoe het ook kan, anders kan, beter kan. Geen wijsneuzerig gedrag, maar mensen helpen om resultaten te halen, veranderingen te bewerkstelligen vanuit verkregen inzicht”. Gerard Boeters Aanzetten tot actie Een organisatie is een dynamisch geheel. Zij is voortdurend in beweging om aan te sluiten bij de veranderingen in de omgeving. Wij zorgen er voor dat zij haar doelstellingen realiseert in deze veranderende omgeving. Dit heeft een effect op de eigen organisatie. De organisatiestructuur wordt afgestemd op de strategie, de bedrijfsprocessen moeten aansluiten en er is aandacht voor de rol van de managers en de medewerkers. En dat terwijl de operationele organisatie ook alle aandacht vraagt. Advies Managers van bedrijven nemen adviseurs in de arm, omdat zij graag een externe partij willen laten meekijken naar hun situatie. Immers een ‘kijk van buitenaf’ kan zeer verfrissend zijn. Implementeren van advies Adviezen klinken soms zo simpel, terwijl bij de implementatie ervan de eenvoud vaak complex blijkt te zijn. Bijvoorbeeld omdat er meer partijen bij het vraagstuk betrokken zijn, of omdat rollen gedurende de rit veranderen en problemen en doelen verschuiven. Daarom willen wij ook niet volstaan met het uitbrengen van een advies. Wij verbinden ons graag aan de implementatie van de gekozen oplossing en stellen daarbij de volgende onderwerpen centraal: Het resultaat moet verankerd zijn in de organisatie Organiseren en leidinggeven is werken met mensen De mens bepaalt het succes of het falen van de organisatie. Interim-management Wij werken als interim-manager in kleinere en middelgrote organisaties meestal op het hoogste niveau, terwijl wij in grotere organisaties direct onder het hoogste managementniveau actief zijn. De doelstelling van een opdrachtgever om een interim manager in te huren kunnen zijn: het managen van veranderingsprocessen crisismanagement het verbeteren van de resultaten van afdelingen het tijdelijk uitoefenen van een managementfunctie binnen een organisatie. “Persoonlijke coaching leidt tot inzicht, met inzicht worden veranderingen mogelijk bij mensen en dus ook in organisaties”.
 5. 5. 5 5 5 Met LIFO® Gedragsstijlenonderzoek de basis leggen voor elke persoonlijke verandering, zodat teams en bedrijven nog beter en effectiever gaan werken. Wat is uw voorkeur in gedrag? Martin Charles LIFO LIFO is een afkorting van "Life Orientations". Een theorie over het menselijk handelen, ontwikkeld door Dr. Allan Katcher en Dr. Stuart Atkins. De LIFO-methode is erop gericht prestaties van mensen te optimaliseren, en om de sterke kanten van personen die moeten samenwerken te stimuleren. Daardoor ontstaat een beter klimaat voor samenwerking en effectieve probleemoplossing. De LIFO-methode geeft inzicht in gedragsvoorkeur in gewone en spannings- conflictsituaties. De sterke eigenschappen van iemand zijn te achterhalen middels de scores op een gestandaardiseerde en getoetste vragenlijst. Wat wil de LIFO-methode bereiken? De LIFO-methode is erop gericht de prestaties van individuen en teams te verbeteren. Dit gebeurt door de sterke kanten van mensen die samenwerken te stimuleren, te mobiliseren en te coördineren. Daardoor zal een beter klimaat ontstaan voor samenwerking, doeltreffende besluitvorming en effectieve probleemoplossing. Dit draagt bij tot het streven van organisaties naar verhoogde productiviteit en verbeterde kwaliteit. Wat is het effect van een LIFO- training in uw organisatie? Een LIFO- training brengt de deelnemers drie essentiële vaardigheden bij: Uw medewerker krijgt inzicht in zijn/haar persoonlijke gedragsstijl. Bovendien leert men deze nog beter toe te passen en productief te maken. Uw medewerker krijgt begrip en respect voor het gedrag van anderen, ook als ze een andere gedragsstijl dan die van zichzelf prefereren. Uw medewerker leert beter en productiever werken in teamverband. De LIFO-methode stelt uw medewerker in staat samen met anderen gemeenschappelijke sterkten effectiever te benutten. Bij dit alles zorgen we ervoor dat de training voorgeenvan de deelnemers bedreigend is. Dit is met name zo omdat de training niet uitgaat van waardeoordelen: er wordt niet gedacht in termen van goede of verkeerde stijlen. Iedere gedragsstijl is goed, het gaat er echter om van deze op een geschikte wijze te hanteren, aangepast aan het doel en de vereisten van de communicatie. Wat biedt de LIFO- methode op langere termijn? Met behulp van de LIFO-methode wordt een directe relatie gelegd tussen functie, taken, werksituatie, eventuele werkproblemen en de samenwerking met collega’s, managers, medewerkers of klanten. Dit maakt het mogelijk op alle niveaus van de organisatie meer doeltreffend te werken, nieuwe samenwerkingsvormen en betere processen van besluitvorming tot stand te brengen. Een beter functionerende organisatie en dus een verhoogd rendement van de mensen erin, is het uiteindelijke resultaat.
 6. 6. 6 6 6 “Wij werken alleen met ervaren trainers, coaches en adviseurs. Zij hebben allen een maatgevende opleiding genoten en bezitten een brede ervaring in hun vakgebied als trainer, coach ofadviseur. Dit zorgt ervoor dat er een betere interactie en acceptatie ontstaat tussen de opdrachtgever en onze mensen, wat vervolgens resulteert in een beter resultaat”. Astrid Rosdorff Ik hou van aanpakken, samen met de groep resultaten behalen. Commercie zit mij in het bloed. Na jarenlang in commerciële functies te hebben gewerkt draag ik nu graag mijn kennis over aan anderen. Het is fijn om mensen nog beter te laten presteren, om met elkaar te zorgen dat verbetertrajecten tot meer omzet en resultaat leiden. Ik geloof dat passie in het vak van trainer belangrijk is om de groep op sleeptouw te nemen. Een training moet ontspannend en leuk zijn. Ik ben ervan overtuigd dat mensen veel sneller en beter leren als ze plezier hebben tijdens de training. Daar waar de trainer zorgt voor een goede sfeer is de betrokkenheid van de deelnemers veel groter. Het openstellen voor de gewenste veranderingen zal dan ook veel meer toenemen. Het veranderen van gedrag is niet eenvoudig. We zijn zo gewend om de “dingen” die we doen, te doen zoals we het al jaren doen. Vaak met goede resultaten, soms met wat mindere. Het is mijn uitdaging om vanuit de kernwaarden en de competenties van het individu mensen en groepen nog succesvoller te laten zijn. Als we de kracht gebruiken die we in ons hebben zijn we ook in staat om nieuwe krachten te ontdekken en te ontwikkelen. De ervaring van nieuwe dingen leren en ontdekken is inspirerend voor iedereen. Als deze ervaring met elkaar gedeeld wordt maken teams snel een fantastische ontwikkeling door. Het geeft teams vleugels wanneer ze ontdekken dat ze met elkaar veel meer kunnen. “Verkopen is de verbinding maken met de klant. Oprecht, eerlijk en doortastend. Door inspirerend te verkopen neemt de omzet toe en zijn klanten meer tevreden”. “Met beide benen op de grond. Hakken in de klei. Mouwen opstropen en resultaat gericht”
 7. 7. 7 7 7 “Ik geloof in de kennis en talenten van mensen, zeker in sales. Het is geweldig om met mensen tijdens de training hun kennis en talenten te activeren en te stimuleren.” Marcel Koreman Mijn ervaring inzetten voor anderen Ik heb een brede kennis en ervaring in sales management, heb jarenlang, verschillende (internationale) management functies gehad in de business-to-business en business-to-consumer sector. Ik zie het als mijn persoonlijke doelstelling om deze kennis en ervaring te delen met andere mensen. In mijn verkooptrainingen spelen de deelnemers een prominente rol. De groep is aan het werk om nog beter te worden. Ik help ze daarbij. Het is magnifiek om te zien dat mensen door middel van onze speciale trainingsmethodiek actief deelnemen en grote stappen zetten. Met “leren en oefenen door te doen” komen we tot het gewenste resultaat. Geweldig om in specifieke coaching-trajecten mensen naar een hoger niveau te brengen zodat ze nog meer plezier in hun verkoopvak gaan beleven en hierdoor nog succesvoller worden. Inspireren en motiveren is hierbij mijn motto. Met humor, inzet en maximale dosis inlevingsvermogen werk ik graag met de deelnemers naar een vastgesteld doel. Lol in je werk, succesvol verkopen en goed luisteren naar je klant zodat je snel kan reageren en acteren. Het gaat allemaal om omzetkansen te zien en te benutten. “Mijn motivatie en gedrevenheid zorgt voor betrokkenheid van de groep.” “Ik maak graag van een team een kampioensteam”.
 8. 8. 8 8 “Wij trainen, coachen en adviseren om iets te betekenen, om samen met u resultaten te boeken. Op individueel- , groeps- en ondernemingsniveau. Resultaat is altijd onze output!” Verkooptraining De training leidt de deelnemer door het gehele verkoopproces, van prospecting tot een succesvol relatiebeheer. In de training ligt daarbij de nadruk op het versterken van de praktijkgerichte inzet van mentale gedragselementen en een strategische aanpak van het verkoopproces. Inspirerend leiderschap en management De training geeft handvatten voor de omgang met medewerkers en leidinggevenden en reikt de deelnemers de nodige teamvaardigheden aan. Tevens heeft de training tot doel om de positieve instelling met betrekking tot veranderingsprocessen te versterken. Strategisch management De basis van deze training is vergelijkbaar met de managementtraining. Aanvullend op dit programma wordt aandacht besteed aan strategische besluitvormingsprocessen. Het nemen van toekomstgeoriënteerde beslissingen vergt overzicht, creativiteit en durf. In deze training staat de daarbij benodigde instelling en werkwijze centraal. Klantgerichte communicatie De training heeft tot doel om een duurzaam en prettig contact op te bouwen met klanten en collega's. Voor een klantgerichte manier van communiceren is de juiste persoonlijke instelling het fundament en zal als zodanig dan ook als basis dienen voor alle communicatieve tools die worden aangereikt in deze training. Presentatietechnieken De training heeft tot doel de deelnemer de mentale- en inhoudelijke bagage te geven die nodig is voor het geven van een goede presentatie. Daarbij leert de deelnemer om te gaan met de spanning die het geven van een presentatie met zich mee brengt. Verschillende aspecten worden belicht in deze training, zoals de onderbewuste aspecten die een grote rol spelen bij het zeker overkomen tijdens het geven van een presentatie en de non-verbale en verbale communicatie.
 9. 9. 9 9 Onze trainers, coaches en adviseurs werkten onder andere voor:
 10. 10. 10 10 Lorem Ipsum Dolor Stairwaysgroep bv. Molenlaan 17 b, 1422 XN Uithoorn, T: (0297) 52 16 33, info@stairwaysgroep.nlwww.stairwaysgroep.nl

×