Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skoleoppgave - Strategi for sosiale medier

184 views

Published on

Skoleoppgave, hvor Qubic får en strategi for bruk av sosiale meder

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Skoleoppgave - Strategi for sosiale medier

  1. 1. Strategi Strategi for bruk av sosiale medier for Qubic #skoleoppgave i sosiale medier
  2. 2. Qubic • Qubic er et enkeltmannsforetak som tilbyr rådgivning til selskaper, styre og investorer om teknologi, innovasjon og digitalisering • Selskapet har et nettverk av bidragsytere som jobber for de • Gode relasjoner til kundene er svært sentralt • Rådgivning er svært etterspurt
  3. 3. Sosiale medier • Qubic ønsker å være tydelig tilstede i sosiale medier • For å være relevante • Dele egen og andres kunnskap om fagområdet • Nå flere potensielle kunder • Kunne etablere dialog med nye og eksisterende kunder • Følge med på omtale av seg selv og kunder • Engasjere • Involvere • Sosiale medier er Qubic sin fremste kommuniskajonskanal
  4. 4. Tjenester • Blogg • Etablere en fag-blogg, med åpen mulighet for dialog og diskusjon. • Twitter • Egen firma konto samt at alle medarbeidere oppfordres til å inkluderer Qubic i sine tweets • Facebook • Egen firma side, for å etablere lukkede og åpne grupper og dialog om diverse temaer rundt selskapets kompetanse • Linkedin • Knytte nettverk for mulig rekruttering av rådgivere og kunder
  5. 5. Målgruppe • Kundegruppen • Investorer, aksjonærer, styremedlemmer som ønsker hjelp til å forstå hvordan digitalisering, innovasjon og teknologi kan påvirke deres selskaper • Selskaper • Det samme som overfor, men ideelt sett på oppdrag fra styret • Rådgivere • Identifisere, rekruttere og ha oversikt over fagpersoner • Interesserte • Dele informasjon, erfaringer og kompetanse for å gjøre temaet og Qubic sine tjenester så interessante og relevante som mulig for flere

×