Living As Disciples of Christ

1,178 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,178
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Living As Disciples of Christ

 1. 1. Welcome to ourDoctrineSeminar
 2. 2. Pamumuhay Bilangmga Alagad ni Kristo Ika-10 Panayam
 3. 3. (I) Ang Moral naTaga-pagpaganap: Ang Tao
 4. 4. Ano ba ang Kristiyanong moral na buhay?Ito ang tawag na maging mapagmahal na tao, isang buhay na kasama ng iba sa pamayanan, sa harap ng Diyos, bilang pagtulad kay Jesukristo.
 5. 5. Ayon kay Kristo…Nakasalig ang dangal ng tao sa kanilang pinagmulan, kahulugan at hantungan – ang Diyos.
 6. 6. Sumasampalataya tayo na…Nilikha ng Diyos ang lahat ng tao na Kanyang kalarawan at kawangis,Tinubos tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo,Pinabanal sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin,
 7. 7. Sumasampalataya tayo na…Tinatawag ang lahat ng tao na maging mga anak ng Diyos,Nakatalaga ang tao para sa buhay ang walang hanggan.
 8. 8. (II)Mga Taong Nasa Karanasan
 9. 9. Ang tao ay likas nabukas at nakikipag- ugnayan sa iba.
 10. 10. Walang taong nag-iisa.Umuunlad tayo sa ganap nating pagkatao sa pamamagitan lamang ng pakikipag-ugnayan sa iba.
 11. 11. Ang ating pagiging tao ay nangangahulugan ng pagiging…Sa pamamagitan ng iba (paglilihi, pagsilang at pagpapalaki sa atin),Sa pagiging kasama ng iba (pamilya, kaibigan, kapit-bahay, kasama sa trabaho),Sa pagiging para sa iba (sa pag-ibig at paglilingkod).
 12. 12. Ang Pagkilos ng Diyos sa TaoNilikha ang tao bilang mga taong panlipunan (social beings),Tinubos ni Kristo ang tao bilang isang sambayanan,Kumikilos sa tao ang Espirito Santo kasama natin bilang bayan ng Diyos na naglalakbay tungo sa pangkalahatang hantungan natin sa Diyos.
 13. 13. Ang tao ay nilalang na may kamalayanat batid ang kanyang panlabas ng kilos. Ito ang batayan ngmoral na pamumuhay.
 14. 14. Ang Tao ay espiritu na nasa katawan.(“Embodied Spirit”) May pagkakaisa angkatawan at kaluluwa.
 15. 15. Ayon kay San Pablo…“Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos… Kaya’t gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos.” (1 Cor 6:19-20)
 16. 16. Ang mga tao ay mgamanlalakbay na nasa daan…… unti-unting nagigingganap sa ating sarili sa paglipas ng panahon.
 17. 17. Bawat tao ay natatangi, subalit anglahat ng tao ay pantay- pantay pa rin.
 18. 18. Bawat tao ay tinatawag na ilarawan ang Diyos sa kanyang bukod-tangingparaan, na tayo lamang ang makagagawa at walangibang maaaring pumalit sa ating lugar.
 19. 19. “Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin.” (Isaias 43:1)Pantay-pantay man ang lahat ng tao, may bukod-tanging kakanyahan pa rin ang bawat isa.
 20. 20. (III)Kalayaang Pantao
 21. 21. Likas sa tao ang maghangad ng kalayaanKalayaan mula sa kahirapanKalayaan mula sa kamangmanganKalayaan mula sa pagkaalipin ng iba
 22. 22. Sa buong mundo, ang mga tao ay kumikilos tungo sapaglaya ng mga tao sa lahatng uri ng pagkaalipin bungang pulitika, ng kultura at ng ekonomiya, atbp.
 23. 23. Huwag nating iisipin na ang kahulugan ng pagiging malaya ay“magagawa ko na ang gusto ko.”
 24. 24. Ang kalayaanay may kakambal na pananagutan.
 25. 25. Malaya tayong gumawa ngmabuti, subalit wala tayonglayang gumawa ng masama. “Kayo ay malaya, subalit ang kalayaan ay huwag gagawingdahilan sa paggawa ng masama.” (1 Pedro 2:16)
 26. 26. Ano ba ang dapat maging batayan ng “mabuti?”Ang sariling kagustuhan ba? Madali at maginhawaAng opinyon ba ng tao?Ang gusto na nakararami?
 27. 27. Iisa lamang ang “Mabuti” walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos ang dapat magingbatayan kung ano ang mabuti o masama.
 28. 28. Si Kristo ang katotohanan.Siya ang Katotohanan na magpapalaya sa tao. (Juan 8:32)
 29. 29. Ang pinaka malaking hadlang sa tunay na kalayaan ay ang kasalanan.Ang pamumuhay sa kasalananay pagka-alipin sa kasamaan.
 30. 30. Ang Espiritu Santo ang magpapalaya sa atin mulasa kasalanan at kamatayan.
 31. 31. Ang tunay na kalayaan ay kalayaan tungo sapag-unlad bilang ganap na tao at bilang mgaganap na anak ng Diyos.
 32. 32. May plano ang Diyos para sa lahat ngkanyang mga anak. Isang buhay na ganap at kasiya-siya. (Juan 10:10)
 33. 33. (IV)Budhi
 34. 34. Ang budhing moral angpahiwatig ng Batas ng Diyos nanagpapaliwanag kung ano ang mabuti at kung ano ang masama.Ito ang nag-uudyok sa atin na gawin ang mabuti at iwasan ang masama.
 35. 35. Kumikilos ang budhi bilang pinaka malapit na pamantayang moral kapagpinaninilayan ang mabuti sa masama.
 36. 36. Paghubog ng BudhiAng ating budhi ay hinuhubog sa loob ng ating pamilya, paaralan, simbahan at lipunan na ating ginagalawan.Dahil dito, ang budhi ay pwede ring mali, kung mali ang pagkahubog sa atin.
 37. 37. Paghubog ng BudhiKailangan hubugin ang tamang budhi batay sa katotohanan ng Diyos.
 38. 38. Ang Budhing KristiyanoUpang mahubog ang budhi ng isang alagad ni Kristo, ang susi ay si Kristo at ang Kanyang Espiritu, na nararanasan sa loob ng Simbahan, ang sambayanan ni Kristo.
 39. 39. Budhing KristiyanoDapat hubugin ang budhi sa Salita ng Diyos at sa Turo ng Simbahan na galing sa mga Apostol.
 40. 40. Tatlong Dimensiyon ng Gawaing Moral1.Ang kilos na pinili2.Ang layunin3.Ang kalagayan

×