God Almighty

617 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
617
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

God Almighty

 1. 1. Topic 3
 2. 2. 1 Corinto 8:6
 3. 3.  Ang Diyos ay Ama sapagkat tayo ay nilikha niya. “Tayo ay kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Hesus.” (Efeso 2:10)
 4. 4.  Sapagkat ipinagkaloob niya lahat ng ating pangangailangan. Isinugo ng Ama sa atin si Hesus, “Ang Mabuting Pastol” na nagturo na “Kung ang mga damo sa kabukiran ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya?” (Lukas 12:28)
 5. 5.  Ang Diyos ay Ama sapagkat tayo ay tinubos niya. “Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan.” (Juan 3:16)
 6. 6.  Isinugo ng Diyos ang kanyang Espiritu upang ibahagi sa atin ang kanyang banal na buhay. “Kung tayo ay nag-iibigan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu.” (1 Juan 4:12-13)
 7. 7.  Ang Diyos ang batayan ng ating sariling pagkakakilanlan. Bilang mga anak, tayo ay itinalaga ng Diyos sa buhay na walang hanggan kapiling niya.
 8. 8.  Ang Diyos ay walang kasarian. Ang kaganapan ng buhay ng Diyos ay kinapapalooban ng aspeto ng pag-ibig na parehong maka-ama at maka-ina. Nangako ang Diyos, “Aaliwin kita tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak.” (Isa 66:13) Hangarin ni Hesus na tipunin ang mga anak ng Jerusalem katulad ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw.” (Mateo 23:37)
 9. 9.  Ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili bilang Ama sa mga Israelita sa paghirang at pakikipagtipan sa kanila bilang bayang tanging sa Kanya lamang. Bagamat nagtaksil ang bayang pinili ng Diyos, nanatiling tapat ang Diyos. Nakipagtipan ang Diyos at nangako kay David
 10. 10.  Natatangi ang ugnayan ni Hesus sa Ama. “Walang nakakikilala sa Anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang Anak at yaong marapating pagpahayagan ng Anak.” (Mateo 11:27) Itinuro ni Hesus na ang Diyos ay Ama ng lahat, at tinuruan ang kanyang mga alagad na tumawag sa Diyos bilang Ama.
 11. 11.  Binago ni Hesus ang imahen ng Diyos bilang isang Ama na may malasakit na walang kapantay. Ang Diyos ay isang Amang mapagpatawad ng buong-galak na sumasalubong sa kanyang alibughang anak na nagbabalik- loob. Sa ating puso, dapat lamang na hangarin natin na maging mga anak na ampon ng Diyos.
 12. 12. Tatlong Katangian BakitMakapangyarihan
 13. 13.  Sapagkat Siya ang Manlilikha at Hari ng lahat ng bagay.“Inilabas mo sa Ehipto ang iyong bayang Israel, kasabay ng mga tanda at kababalaghan; ikaw ang nag-akay sa kanila sa pamamagitan ng iyong lakas at agaly na kapangyarihan” (Jeremias 32:21).
 14. 14.  Ang lakas ng makapangyarihang Ama ay ang mapanlikhang personal na lakas ng pag-ibig na di marahas. Ang mapagmahal na lakas ng Ama, ang kanyang kagandahang-loob, ay nahahayag kay Kristong ating Panginoon na sumasaatin sa pamamagitan ng Espiritu.
 15. 15.  Ang misterio ng “kawalang-lakas ng Diyos” ay nakita natin sa paghihirap at kamatayan ni Kristo. Sabi ni Pablo: “Ang ipinangangaral namin ay si Kristong ipinako sa krus – isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil.”
 16. 16.  Sa mga tinawag ng Diyos, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ang kahangalan ng Diyos ay karunungan higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. (I Cor 1:23-25)
 17. 17.  Ang kasamaan ay nagmula sa pagsuway ng mga unang tao at hindi mula sa pagkukulang ng Diyos. Ang kasalanan ay hindi bunga ng ating pagiging “tao lamang” kundi mula sa malayang pagpili ng kasamaan.

×