KREDO, Ika-2 Artikulo

1,437 views

Published on

"Sumasampalataya ako kay Jesukristo, Iisang Anak ng Diyos, Panginoong Nating Lahat."

Published in: Spiritual
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,437
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
49
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KREDO, Ika-2 Artikulo

 1. 1. Kredo, Ika-2 Artikulo “Sumasampalataya Ako kay Hesukristo, Iisang Anak ng Diyos,Panginoon Nating Lahat”
 2. 2. Si Hesukristo angikalawang Persona ng Banal na Trinidad.
 3. 3. Si Jesus ay Diyos na totoo at Tao pa ring totoo; may dalawang kalikasan subalit Iisang Persona.
 4. 4. Bilang Diyos,siya ay walang hanggan; bilang Tao,siya ay may hangganan.
 5. 5. Si Jesus ay Tunay na Diyos. Siya ang Salita na dahil sa kanya ay nalikha ang sanlibutan. Siya ang Salitang nagkatawang-tao.
 6. 6. Si Jesus ay tunay na tao. Ipinaglihi at ipinanganak niMaria, dugo at laman ni Maria. Bilang tao, siya aynakaranas din ng kamatayan, subalit muli siyang nabuhay.
 7. 7. “HESUS” Ang pangalan na ang kahulugan ay“Ang Diyos ay nagliligtas” (Mateo 1:21).
 8. 8. Ang Misyon ni Jesus: Tubusin ang taosa kanyang mga kasalanan at bigyan ang tao ngbuhay na walang hanggan.
 9. 9. Si Jesus ang “Kristo” o “Mesiyas.” Ang “Kristo” ay wikangGriyego, ang “Mesiyas” ay wikang Hebreo, angkahulugang ay “Hinirang.”
 10. 10. Si Jesus ay “Kristo”dahil siya ang totoongPropeta, Hari at Pari.
 11. 11. Ang Diyos Ama ang nagpahayag na si Jesus ang Mesiyas nang si Jesus ay nagpabinyag kay Juan sa Ilog Jordan: “Ikaw ang ginigiliw kongAnak, ikaw ang aking Hinirang” (Marcos 1”11).
 12. 12. Si Kristo ay hindi isangpolitikal na tagapagpalaya; siya ay isangespiritwal na Tagapagligtas.
 13. 13. Naparito si Jesus upangpalayain ang tao sa pagkaalipinsa kasalanan at kamatayan, at bigyan ang tao ng bago at walang hanggang buhay.
 14. 14. Si Jesus angBugtong na Anak ng Diyos.Tayo ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ampon sa Sakramento ng Binyag.
 15. 15. Sa Sakramento ng Binyag:“Hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap, kundiang espiritu ng pag-aampon; sa bisa nito natin sinasabing ‘O Abba, O Ama” (Roma 8:15).
 16. 16. Si Jesus ang Panginoon! Ang ipahayag na si Jesus ang Panginoon aypagkilala na siya ang Diyos. Sinabi ni Apostol Tomas:“Panginoon ko at Diyos ko” (Juan 20:28).
 17. 17. Pinatunayan ni Jesus na siya ay Panginoon, sa kanyangginawang mga himala, tulad ng pagpapalayas ng demonyo at pagpapatawad ng kasalanan.
 18. 18. “Diyos lamang ang makagagawa ng ganitong kagila-gilalas na bagay. Ang Banal na Kasulatan ay nagtatapos sa ganitong panalangin:Amen! Halika, Panginoong Jesus” (Pahayag 22:20).

×