Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Babae Ako

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Babae Ako

 1. 1. TAGO LANG NG TAGOIba ang labas saSino ba ako?loobHINDI ITO TOTOO.
 2. 2. Sino ba itongdalaga sa salamin?ANG MGA PANGAMBAANG LAKAS NIYANAWAWALA NA RINNOON
 3. 3. TANGGALINANG MGA PANGAMBAM KUNGSINO KHUWAGO A
 4. 4. SABI KO MO KAYA MASANG MUNDO MAGANDA KUNG NANDIYAN KAWALANG-WALA NA ANG
 5. 5.   MALAKI A K A N G MO W A  PUSO L ANG MAGLAKA‘WAG MATAKOT, . K A TU L A DMANIWALA KA  D.
 6. 6. DAHILBa
 7. 7. Masaya ka ba?Sinusundan ang iba?BAKIT KANATATAKOT?W ALA N AM AN Gkung bakitNKAILANGAND AH I LA
 8. 8. Maging ganoon?Ikaw ang liwanagANG MGA PANGAMBASIMULA NGAYON.
 9. 9. TANGGALINANG MGA PANGAMBAM KUNGSINO KHUWAGO A
 10. 10. SABI KO MO KAYA MASANG MUNDO MAGANDA KUNG NANDIYAN KAWALANG-WALA NA ANG
 11. 11.   MALAKI A K A N G MO W A  PUSO L ANG MAGLAKA‘WAG MATAKOT, . K A TU L A DMANIWALA KA  D.
 12. 12. DAHILBa
 13. 13. HUWAG ang boses saMAGSISINUNGALING Ipakita ang IYONG GALINGIPARINI
 14. 14.  ANG MGA PANGAMBA ISIGAW MO
 15. 15. TANGGALINANG MGA PANGAMBAM KUNGSINO KHUWAGO A
 16. 16. SABI KO MO KAYA MASANG MUNDO MAGANDA KUNG NANDIYAN KAWALANG-WALA NA ANG
 17. 17.   MALAKI A K A N G MO W A  PUSO L ANG MAGLAKA‘WAG MATAKOT, . K A TU L A DMANIWALA KA  D.
 18. 18. DAHILBa
 19. 19. IV-1 TEKNOSAYAWIT S.Y. ‘12-’13

×