De Kredietcisis Vanuit Islamitische Perspectief Iii

431 views

Published on

Published in: Travel, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
431
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • De Kredietcisis Vanuit Islamitische Perspectief Iii

  1. 2. 1. Introductie: “ Crisis? Welke crisis?”
  2. 3. Financiële wereld in paniek <ul><li>Nationaliseringen </li></ul><ul><ul><li>AIG Insurance </li></ul></ul><ul><ul><li>Fenny Mae & Freddy Mac </li></ul></ul><ul><ul><li>Fortis </li></ul></ul><ul><li>Faillissementen </li></ul><ul><ul><li>Lehman brothers </li></ul></ul><ul><ul><li>Icesave </li></ul></ul><ul><li>Gedwongen overnames </li></ul><ul><ul><li>Merryll Lynch naar Bank of America </li></ul></ul><ul><ul><li>Bear Sterns naar JPMorgan Chase </li></ul></ul><ul><ul><li>WaMu naar JPMorgan Chase </li></ul></ul><ul><ul><li>Wachovia naar WellsFargo </li></ul></ul>
  3. 4. Overheidsinterventies <ul><li>“ Bail Out” paketten </li></ul><ul><ul><li>Verenigde Staten $700 miljard </li></ul></ul><ul><ul><li>Duitsland €470 miljard </li></ul></ul><ul><ul><li>Nederland €200 miljard </li></ul></ul><ul><li>Economische steun </li></ul><ul><ul><li>Verenigde Staten $800 miljard </li></ul></ul><ul><ul><li>Europa €200 miljard </li></ul></ul><ul><li>IMF interventies </li></ul><ul><ul><li>Hongarije €20 miljard </li></ul></ul><ul><ul><li>Turkije €20 miljard </li></ul></ul><ul><ul><li>Oekraïne €16 miljard </li></ul></ul><ul><ul><li>Pakistan €6 miljard </li></ul></ul>
  4. 5. De aandelenbeurzen -30% tot -45% -45% tot -60% -60% tot -75% -75% tot -100% Bron: www.sargasso.nl
  5. 6. Industrie in crisis <ul><li>Autoindustrie </li></ul><ul><ul><li>Verkoop -15% </li></ul></ul><ul><ul><li>Amerikaanse automakers rand faillissement </li></ul></ul><ul><ul><li>Duitse productie stil tijdens december </li></ul></ul><ul><li>Bouwwereld </li></ul><ul><ul><li>20.000 manjaren arbeid minder in ’09 (NL) </li></ul></ul><ul><li>Olie & Chemie </li></ul><ul><ul><li>Olievraag -8% tot -15% </li></ul></ul><ul><ul><li>BASF sluit 80 fabrieken </li></ul></ul><ul><li>Diversen </li></ul><ul><ul><li>Internationaal scheepstransport -60% </li></ul></ul><ul><ul><li>CORUS productie -20% </li></ul></ul>
  6. 7. 2. De kredietcrisis uitgelegd
  7. 8. Banken in kapitalisme <ul><li>Traditionele rol van banken in kapitalisme </li></ul><ul><ul><li>Geld bewaren en geld uitlenen </li></ul></ul><ul><ul><li>Samenbrengen van geld en behoefte aan geld </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Spil in de economie </li></ul></ul></ul><ul><li>Twee types van banken </li></ul><ul><ul><li>“ Commercial banking” </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Veel kleine klanten, weinig risico, grote winst </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>“ Investment banking” </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Weinig klanten, veel risico, grote winst </li></ul></ul></ul><ul><li>Wetten beschermen systeem door risico bij commerciële banken te beperken </li></ul>
  8. 9. Deregulering van de bankwereld <ul><li>Deregulering na ondergang communisme </li></ul><ul><ul><li>Lobby van de banken voor meer vrijheid </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Meer vrijheid, meer winst” </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Geloof in juistheid van kapitalisme </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ The market will take care of its own” </li></ul></ul></ul><ul><li>Commercial banking wordt “Investment-banking-with-commercial-banking-arm” </li></ul><ul><ul><li>Was veel klanten, weinig risico, grote winst </li></ul></ul><ul><ul><li>Werd veel klanten, veel risico, grotere winst </li></ul></ul><ul><li>Banken accepteren grotere risico’s </li></ul><ul><ul><li>Meer geld uitgeleend, minder in kas </li></ul></ul><ul><ul><li>Acceptatie van minder kredietwaardige leners </li></ul></ul>
  9. 10. Risicomanagement bij deregulering <ul><li>Schuldpaketten minimaliseren risico op “default” bij leningen </li></ul><ul><ul><li>Collateralized Debt Obligations (CDO) </li></ul></ul><ul><ul><li>Verschillende leningen tezamen in één CDO </li></ul></ul><ul><ul><li>Één lening verdeeld over verschillende CDO’s </li></ul></ul><ul><li>CDO’s verhandeld op de financiële markt </li></ul><ul><ul><li>Verkoop “recht op aflossing en rente” </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lening $100, verkoop $105 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Koop “recht op aflossing en rente” </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aankoop $105, rente en aflossing $110 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Banken verkopen en kopen CDO’s </li></ul></ul>
  10. 11. Groei van de CDO markt <ul><li>Meer leningen, meer winst </li></ul><ul><li>CDO risicominimalisatie maakt subprime-segment van de markt een optie </li></ul><ul><ul><li>Subprime klant: slechte kredietwaardigheid </li></ul></ul><ul><li>Nieuwe leningen grotendeels “subprime” </li></ul><ul><ul><li>“ Interest only”: initieel geen afbetaling vereist </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Adjustable rate”: initieel lage rentevoet </li></ul></ul><ul><ul><li>“ 2/28”: rente voor eerste 2 jaar betaalt tijdens laatste 28 jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>“ 3/27”: rente voor eerste 3 jaar betaalt tijdens laatste 27 jaar </li></ul></ul>
  11. 12. Een brug te ver… <ul><li>2006: Subprime leningen komen in aanpassingsperiode </li></ul><ul><ul><li>Einde aan lage rente na “dot com” crisis </li></ul></ul><ul><li>Subprime leners in problemen </li></ul><ul><ul><li>Kunnen nieuwe rente en aflossing niet betalen </li></ul></ul><ul><li>Houders van CDO’s in problemen </li></ul><ul><ul><li>CDO’s genereren niet verwachte betalingen van rente en aflossing </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Afschrijvingen CDO waarde ($670 miljard) </li></ul></ul></ul><ul><li>Cash flow probleem in economie </li></ul><ul><ul><li>Niemand krijgt betaalt, iedereen moet betalen </li></ul></ul>Kredietcrisis
  12. 13. 3. De fundamentele oorzaken voor de crisis
  13. 14. Kapitalisme: Schuld als fundament <ul><li>Kapitalistische economie gebaseerd op schuld </li></ul><ul><ul><li>Geld is zonder intrinsieke waarde </li></ul></ul><ul><ul><li>Geld gecreëerd wanneer geleend wordt van de banken </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geld is schuld </li></ul></ul></ul><ul><li>Economische activiteit gebaseerd op schuld </li></ul><ul><ul><li>“ Ondernemen” gefinancierd door schuld </li></ul></ul><ul><ul><li>Consumptie gefinancierd door schuld </li></ul></ul>
  14. 15. <ul><li>Ontwikkeling US GDP in M$ (1947 – 2007) </li></ul><ul><li>Bron: www.economagic.com </li></ul>Kapitalisme: Schuld als fundament
  15. 16. <ul><li>Ontwikkeling US Household Debt in M$ (1959 – 2008) </li></ul><ul><li>Bron: www.economagic.com </li></ul>Kapitalisme: Schuld als fundament
  16. 17. <ul><li>Schuldtheorie </li></ul><ul><ul><li>Schuld faciliteert groei productiecapaciteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Groei productiecapaciteit faciliteert aflossing & rente </li></ul></ul><ul><li>Schuldrealiteit </li></ul><ul><ul><li>Groei schuld in consumptieve segment </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geen groei productiecapaciteit </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Groei schuld nodig voor groei economie </li></ul></ul><ul><ul><li>Rente doet alsmaar groter beslag op besteedbaar inkomen </li></ul></ul><ul><ul><li>Verdringing investering </li></ul></ul><ul><li>Crash economie onvermijdelijk </li></ul>Kapitalisme: Schuld als fundament
  17. 18. Kapitalisme: Reële en virtuele rijkdom <ul><li>Reële economie en reële rijkdom </li></ul><ul><ul><li>Handel in goederen met intrinsieke waarde </li></ul></ul><ul><ul><li>Bezit van goederen met intrinsieke waarde </li></ul></ul><ul><li>Virtuele economie en virtuele rijkdom </li></ul><ul><ul><li>Handel in financiële instrumenten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aandelen en schuld </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rechten en plichten </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Bezit van financiële instrumenten </li></ul></ul>
  18. 19. <ul><li>Reële economie versus virtuele economie </li></ul><ul><ul><li>$60 triljard versus $700 triljard </li></ul></ul><ul><li>Verhouding US Stock Market / Industrial Production </li></ul><ul><li>Bron: www.economagic.com </li></ul>Kapitalisme: Reële en virtuele rijkdom
  19. 20. <ul><li>Virtuele rijkdom kan niet worden omgezet in reële rijkdom </li></ul><ul><li>“ Cashing” virtuele rijkdom leidt tot daling beurskoerzen </li></ul><ul><ul><li>Reële rijkdom raakt snel op </li></ul></ul><ul><li>Crash virtuele economie onvermijdelijk </li></ul>Kapitalisme: Reële en virtuele rijkdom
  20. 21. <ul><li>Crash virtuele economie veroorzaak crash reële economie </li></ul><ul><li>Bij crash virtuele economie verdwijnt consumptieve vraag uit virtuele rijkdom </li></ul><ul><li>“ Cashing” virtuele rijkdom middels schuld verdringt investering </li></ul><ul><ul><li>Groei schuld in consumptieve segment </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen groei productiecapaciteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Groei rentelast </li></ul></ul><ul><ul><li>Verdringing investering door rente </li></ul></ul>Kapitalisme: Reële en virtuele rijkdom
  21. 22. Conclusie: Crisis hoort bij kapitalisme <ul><li>Kapitalisme veroorzaakt crises </li></ul><ul><li>Kapitalisme kan crises niet oplossen </li></ul><ul><ul><li>Aangedragen oplossingen zijn afwijking van de ideologie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nationalisatie gaat in tegen de ideologie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Staatscontrole over markt gaat in tegen de ideologie </li></ul></ul></ul><ul><li>“ You found that your view of the world, your ideology was not right, it was not working?’ </li></ul><ul><li>– ‘ Absolutely, precisely ’. ” </li></ul><ul><li>Alan Greenspan </li></ul>
  22. 23. Kapitalisme: Van crisis naar crisis… <ul><li>Grote Depressie 1929 </li></ul><ul><li>“ Black Monday” 1987 </li></ul><ul><li>Japan 1990 </li></ul><ul><li>“ Asian crisis” 1997 </li></ul><ul><li>“ Dot com” crisis 2000 </li></ul>
  23. 24. 4. Kan Islam de kredietcrisis oplossen?
  24. 25. De Islamitische ideologie in perspectief Ideologie Kapitalisme Islam Doel Oplossen van de problemen die horen bij het leven Credo Secularisme Sjahada Maatstaf Eigenbelang Halal & Haram Gelukzalig-heid is… Maximale bevrediging van behoeftes Tevredenheid van Allah (swt)
  25. 26. Alternatieven in economisch systeem Ideologie Kapitalisme Islam Probleem Relatieve schaarste Verdeling welvaart Doel Economische groei Universele bevrediging basisbehoeften, mogelijkheid tot nastreven luxe Methode Laissez faire Sjari’a
  26. 27. Ideologieën zijn alternatieven <ul><li>Islam en kapitalisme zijn fundamenteel verschillende ideologieën </li></ul><ul><li>De kredietcrisis is veroorzaakt door het kapitalisme </li></ul><ul><li>Islam kan niet gebruikt worden als lapmiddel voor de problemen veroorzaakt door kapitalisme </li></ul><ul><li>Ideologische crisis vereist een verandering van ideologie </li></ul>
  27. 28. 5. Is Islam het correcte alternatief voor kapitalisme?
  28. 29. Basis voor beoordeling correctheid <ul><li>Groei </li></ul><ul><ul><li>Kan het voorgestelde systeem welvaart realiseren? </li></ul></ul><ul><li>Welzijn </li></ul><ul><ul><li>Laat het voorgestelde systeem de mensheid profiteren van de welvaart? </li></ul></ul><ul><li>Duurzaamheid </li></ul><ul><ul><li>Biedt het voorgestelde systeem duurzame oplossingen of slechts tijdelijke? </li></ul></ul>
  29. 30. Islam: groei, welzijn en duurzaamheid <ul><li>De doelstelling van het economisch systeem van Islam: </li></ul><ul><li>“ De zoon van Adam (as) kent geen groter recht dan een huis waarin hij mag verblijven, een stuk kleed waarmee hij zijn naaktheid mag bedekken, en een stuk brood en wat water. ” (At Tirmidhi) </li></ul><ul><li>De Islamitische Staat is verantwoordelijk om dit doel te realiseren </li></ul><ul><ul><li>Middels de tenuitvoerbrenging van de Sjari’a </li></ul></ul>
  30. 31. <ul><li>Economische groei is noodzakelijk om dit doel te realiseren </li></ul><ul><ul><li>Economische groei resulteert uit het samenbrengen van creativiteit en kapitaal </li></ul></ul><ul><li>Islamitische ondernemingsvormen </li></ul><ul><ul><li>Al ‘Inan (vennootschap van gelijken) </li></ul></ul><ul><ul><li>Al Moedharaba (vennootschap van kapitaal en personen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Al Woedjoeh (vennootschap van naam) </li></ul></ul><ul><ul><li>Al Moefawadha (vennootschap van onderhandeling) </li></ul></ul>Islam: groei, welzijn en duurzaamheid
  31. 32. <ul><li>Verbod op rente </li></ul><ul><li>Verbod op oppotten geld </li></ul><ul><li>Verplichting tot circulatie rijkdom </li></ul><ul><li>“ ...opdat het niet alleen in omloop moge zijn tussen de rijken onder u... ” (Betekenissen Al Koran, Al Hasjr 59:7) </li></ul><ul><li>Landbouwgrond </li></ul><ul><ul><li>Ontheffing indien 3 jqqr niet benut </li></ul></ul><ul><ul><li>Verbod op verhuur </li></ul></ul><ul><li>Welzijn resulteert uit welvaart als d e welvaart alle mensen bereikt </li></ul>Islam: groei, welzijn en duurzaamheid
  32. 33. <ul><li>Islamitische definiëring van bezit </li></ul><ul><ul><li>Privaat bezit </li></ul></ul><ul><ul><li>Publiek bezit </li></ul></ul><ul><li>Beschermt samenleving tegen uitbuiting </li></ul><ul><ul><li>Voorkoming van concentratie van rijkdom </li></ul></ul><ul><ul><li>Middels voorkoming van relaties van afhankelijkheid </li></ul></ul><ul><li>Voorkomt blokkering van economische groei </li></ul>Islam: groei, welzijn en duurzaamheid
  33. 34. <ul><li>Islamitisch economisch systeem staat ten dienste van de mens </li></ul><ul><ul><li>Garandeert iedereen menswaardig bestaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Brengt tot stand wat hiervoor noodzakelijk is </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Welvaart middels groei </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Welzijn middels verdeling van de welvaart </li></ul></ul></ul><ul><li>Duurzaamheid </li></ul><ul><ul><li>Communisme 70 jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Kapitalisme 250 jaar ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Islam circa 1300 jaar </li></ul></ul>Islam: groei, welzijn en duurzaamheid
  34. 35. Slotgedachte voor reflectie: Khalifa ‘Oemar ibn ‘Abdoel ‘Azziez kon in Afrika geen mensen vinden die recht hadden op ontvangst van zakaat

  ×