Aprenentatge de la llengua oral i escrita

224 views

Published on

EDU

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Aprenentatge de la llengua oral i escrita

  1. 1. Aprenentatge de lallengua oral i escrita:recursos TIC per adultsHaga clic para agregar subtítulo
  2. 2. Índex• ACORDS INICIALS D’INTENCIONS– Horaris de connexió– Mitjans de comunicació– Documents de treball– Feina– Format– Decisions grupals– Actitud envers el grup i la tasca– Modificació d’acords• SITUACIÓ D’APRENENTATGE– Introducció• Consideracions prèvies• Orientacions del curs– Objectius de la situació d’aprenentatge– Equip humà– Processos docents– Metodologia– Aspectes tècnics– Estructura del curs• Temporització• Activitats• Materials i recursos• Avaluació• CONCLUSIONS• BIBLIOGRAFIA
  3. 3. Això és el que ens avaluaran…DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTEa) Desenvolupament del projecte amb tots els elements indicats enlenunciat de lactivitat (títol, introducció, equip, objectius,continguts, proposta tècnica, cronograma, etc.).b) Identificació encertada dels punts forts i febles d’un projecte.c) Utilització col·laborativa de matrius DAFO per l’anàlisi de projectes.d) Identificació correcta dels aspectes més rellevants d’un projecte.e) Utilització operativa de mapes conceptuals.f) Argumentació i posada en escena clara de la presentació delprojecte.g) Ús professional de la identitat digital, marcadors i xarxes socials.h) Aportacions significatives al treball grupal de manera col·laborativa.i) Actitud positiva i constructiva en la dinàmica grupal.j) Elements formals del document presentat.
  4. 4. TRANSICIÓN
  5. 5. Plantilla proporcionada porwww.animationfactory.com500.000 plantillas de PowerPoint, imágenes animadas,fondos y vídeos disponibles para su descarga

×