Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Barcelona, Abril de 2009 Taller per al Comandament Ricard de la Vega Alemparte
Expectatives .....
<ul><li>Regles de joc per assolir l’èxit </li></ul><ul><ul><li>.... </li></ul></ul><ul><ul><li>… . </li></ul></ul><ul><ul>...
A què em comprometo jo
“ Leadership, like swimming, cannot be learnt by reading about it” Defugir de les abstraccions teòriques Pràctica per a to...
Respecte de la personalitat de cadascú
No volem canviar què som sinó com actuem Neil Strauss Enfocament conductual doncs cal respectar la personalitat de cadascú
<ul><li>Filosofia del taller - la part pràctica - </li></ul><ul><li>Per a cada mòdul: </li></ul><ul><li>pràctiques real...
Ens calen eines
<ul><li>Estructura del taller </li></ul><ul><li>Conceptes </li></ul><ul><li>Definir el rol de comandament ¿què és i què si...
Unes idees i reflexions prèvies
Per a què existeix la meva organització?
El propòsit d’una ORGANITZACIÓ és.......... Generar valor social !!
V ivim en un mon de serveis Les persones generen el valor  INTANGIBLES CAL DIRIGIR PERSONES
Generar valor social !! MITJANÇANT LES PERSONES MITJANÇANT LES CONDUCTES
Tota conducta té conseqüències Els estils de direcció també !! C E No és una entelèquia, és una realitat !
LLAVORS Què hem de fer per convertir-nos en un bon comandament ?
Qui és un exemple de bon comandament ?
Què implica ser un comandament? En positiu En negatiu
Què implica a nivell de conductes ? En positiu En negatiu
El GRAN PREJUDICI TEORIES IMPLÍCITES X vs Y Douglas McGregor
CAL DESAPRENDRE Trist època la nostra. És més fàcil separar un àtom que esborrar un prejudici
FUNCIONA BÉ ? <ul><li>Als EEUU han estimat en 37.000.000 $ </li></ul><ul><li>les pèrdues per reunions mal gestionades !...
Perquè gestionem incorrectament les persones? Acceptem que hem perdut el control
No existeixen ni el bé ni el mal, només decisions i conseqüències.
El poder ……………………
........................ es pot exercir de manera abjecta.
però les persones es rebel·laran contra allò que consideren injust
Distingir entre opinió i fet empíric Entre com creiem que funcionen les coses i com funcionen les coses No és lo mateix un...
Eliminar les falses teories subjacents Cal que ens desprenguem d’elles perquè ens limiten.
Defugir del one best way o una única manera de ser cap I que hàgim de ser clons
SOSTENIBILITAT No és important fer nous fixatges sinó optimitzar el que ja tenim
El problema del feedback de les nostres accions
El problema del feedback de les nostres accions
El problema de la mesura o com afecta la nostra conducta a la productivitat Walter Campbell Short
Els homes només recolzen allò que han ajudat a crear Necessitem eines i les idees són les eines més potents
1. El rol del comandament
Què és un comandament ?
Tota aquella persona que té persones al seu càrrec, que assoleix resultats de manera indirecta mitjançant la participaci...
Quina problemàtica té un comandament ? <ul><li>. </li></ul><ul><li>. </li></ul><ul><li>. </li></ul><ul><li>. </li></ul><ul...
Què és ser comandament?  Teoria del pernil del sandwich
<ul><li>Visionat del fragment MAD MEN </li></ul>
<ul><li>Part tècnica o funcional </li></ul><ul><li>Part relacional – col·laboradors - </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Part o...
<ul><li>Diferència entre </li></ul><ul><li>Ser responsable de ................... </li></ul><ul><li>Respondre per ...........
Si ocupar una posició de comandament implica assolir resultats mitjançant altres persones . Llavors la incògnita és com...
Pràctica individual inventari estil comandament Omplir inventari autopercepció X/Y
<ul><li>PLA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL </li></ul><ul><li>Definir una acció macro (i com l’assoliré) per millorar el meu c...
<ul><li>LLIBRE SUGGERIT </li></ul><ul><li>El líder resonante crea más. Daniel Goleman, Richard Boyatzis y Annie McKee. Pla...
<ul><li>Organització de la </li></ul><ul><li>meva unitat </li></ul>
INPUT NECESIDAD OUTPUT SATISFACCIÓN Direcció Gestió Coneixement i recerca Planificació i Acció Territorial Desenvolupame...
INPUT OUTPUT
REGNES DE TAIFES o SILS
Principis organitzatius Adam Smith <ul><li>L’organització és el procés de dividir el treball </li></ul><ul><li>i coordina...
Sense coordinació global, l’orquestra no pot plasmar bé la simfonia Tots han d’actuar a la vegada, com un tot indivisible ...
Principis organitzatius Henry Mintzberg
Com organitzo la meva unitat? Vertical Horitzontal Matricial
Com organitzo la meva unitat? <ul><li>Per funcions </li></ul><ul><li>Per divisió (ex. diferents clients o territori) </li>...
Per processos mapa d’activitat
Per processos mapa de processos TRAMITAR CONCESSIONS TRAMITAR COMPRES TRAMITAR ACTUACIONS CONTRACTAR ASSESSORAR INFORMAR ...
Per processos mapa de processos
Per processos mapa qui - què
Els agents: client, coproductor, proveïdor,.... AGENTS EXTERNS ( Pot haver-hi Client Intern ) Allò que faig jo Allò que e...
<ul><li>PRÀCTICA EN EQUIPS </li></ul><ul><li>Identificar el model organitzatiu actual de l’AQU i desenvolupar una alternat...
<ul><li>PLA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL </li></ul><ul><li>Definir un full de ruta amb tres accions macro (i com les assoli...
<ul><li>LLIBRE SUGGERIT </li></ul><ul><li>Mintzberg y la dirección. Henry Mintzberg. Díaz de Santos. </li></ul><ul><li>Nue...
3. Ús eficient del temps
<ul><li>Com es manifesta l'estrès ? </li></ul><ul><li>Dolors de cap  33% </li></ul><ul><li>Ira  22% </li></ul><ul><li>F...
Perquè gestionem incorrectament el temps? Reflexions. <ul><li>És fàcil trobar persones que pareixen instal·lades en una si...
<ul><li>No coneixem el valor $ que té el nostre temps (i dels nostres col·laboradors) </li></ul><ul><ul><ul><li>7 hores ...
<ul><li>Estratègia: El nostre propòsit ha de marcar el temps. Hem de tenir una estratègia respecte a què volem fer amb el ...
<ul><li>Una reflexió per millorar: </li></ul><ul><li>No es planifica perquè no es té temps; però no tindrem més temps sens...
<ul><li>Organització: No s’administra bé el temps perquè la nostra organització o la manera en que ens organitzem no és la...
<ul><li>Persona: les habilitats personals </li></ul><ul><ul><li>Quina part del meu temps dedico a allò que haig de fer </...
<ul><li>Així doncs, la manca de temps és un problema que engloba problemes: </li></ul><ul><li>d’estratègia (prioritats) i/...
Els lladres del temps <ul><li>Hi han lladres als que no es castiga, </li></ul><ul><li>però ens roben el més valuós </li...
<ul><ul><li>Llei de PARKINSON: Tota feina es dilata indefinidament fins ocupar tot el temps disponible per a la seva compl...
Els lladres del temps I <ul><ul><li>Tens un minut ? (visites inoportunes) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Controla les inte...
Els lladres del temps II <ul><ul><li>La manca de prioritats </li></ul></ul><ul><ul><li>Ja ho faré després (la dilació).......
Com establir prioritats IMPORTANT NO IMPORTANT URGENT NO URGENT Fes-ho ara Delega-ho Pots decidir quan fer-ho Paperera Re...
Com establir prioritats <ul><li>La paradoxa del cirurgià en combat </li></ul><ul><li>No pot salvar a tothom (té temps i re...
Maneres de millorar la gestió del temps <ul><ul><li>L’hora tranquil·la </li></ul></ul><ul><ul><li>Dedicar una hora de cad...
Soc un mussol o una alosa? <ul><ul><li>L’aprofitament del temps depèn de trets biològics. </li></ul></ul><ul><ul><li>Quan ...
Maneres de millorar la gestió del temps Tinc un pot gran, pedres de la mida d’un puny, pedres petites, sorra i aigua. Què...
Tècniques <ul><li>Tècnica ABC : </li></ul><ul><li>Totes les tasques tenen una prioritat: A / B /C </li></ul><ul><li>A: ca...
Tècniques <ul><li>El principi de PARETO : </li></ul><ul><li>El 20% de les nostres tasques generen el 80% del valor que no...
Tècniques <ul><li>Programa diària o setmanalment què vols fer </li></ul><ul><li>Revisa cada dia a primera hora la teva lli...
Tècnica TRAA <ul><li>SISTEMA TRAA </li></ul><ul><li>Llançar (“tirar”): el paper a la paperera ¿té valor? </li></ul><ul><li...
Què faig si soc així? <ul><li>El perfeccionista: Una bona feina mai és perfecta </li></ul><ul><li>El col·lega : No sé dir...
On podem estalviar temps ? <ul><li>Evitar fugues: Un filtre telefònic, una porta tancada,... </li></ul><ul><li>Deixar de ...
<ul><ul><li>EVIDÈNCIA: El temps és un recurs escàs (no es pot acumular ni estalviar, ni demanar-se en préstec) </li></ul>...
Reflexions No hi ha res més frustrant a la vida que fixar-se un objectiu, que passi el temps i no assolir-ho... Però pot ...
Reflexions Un minut que passa és irrecuperable. Coneixent-ho, ¿com podem malgastar tantes hores? GANDHI Més val una para...
Pensaments El temps és relatiu. Albert Einstein. <ul><li>El temps no és un fenomen físic, sinó mental. Hem d’aprendre a ge...
Quins són els 5 problemes principals que tenim ? E/O/P <ul><ul><li>..........................................................
Quines són les solucions a implementar ? E/O/P <ul><ul><li>............................................................ </...
<ul><li>PLA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL </li></ul><ul><li>Definir una acció macro (i com l’assoliré) per optimitzar l’ús d...
<ul><li>LLIBRES SUGGERITS </li></ul><ul><li>30 minutos para organizar mejor su tiempo. Tony Atherton. Granica. 2000. </li>...
4. Matriu d’estils de comandament contingent
Què significa contingent ?
<ul><li>El lideratge es pot analitzar en base a dues variables: </li></ul><ul><li>El NIVELL D’HABILITAT del COL·LABORADOR ...
<ul><li>El NIVELL DE PREPARACIÓ - NP - </li></ul><ul><ul><li>Grau en que una persona té la capacitat i està motivada per f...
<ul><li>NP = 4 (els 8 elements són positius) VOL I POT </li></ul><ul><li>NP = 3 (baixa voluntat i alta habilitat) NO V...
<ul><li>2. ESTIL PERSONAL DE LIDERATGE - EPL - </li></ul><ul><ul><li>l'EPL es basa en conductes de: </li></ul></ul><ul><...
<ul><li>Estil 1 ” DIRECTIU - AUTORITARI ” (Ordenar) </li></ul><ul><li>Molta direcció i baix recolzament </li></ul><ul><li>...
<ul><li>E1 </li></ul><ul><li>Instrueix amb cura sobre les tasques a fer, vigilant de prop al col·laborador. Li deixa molt...
<ul><li>Estil 2 ” ORIENTADOR - PERSUASIU ” (Persuadir) </li></ul><ul><li>Molta direcció i molt recolzament </li></ul><ul><...
<ul><li>E2 </li></ul><ul><li>Desenvolupa les habilitats del col·laborador per instruir-lo </li></ul><ul><li>i controla el...
<ul><li>Estil 3 ” RECOLZADOR - PARTICIPATIU ” (Participar) </li></ul><ul><li>Molt recolzament i poca direcció </li></ul><u...
<ul><li>E3 </li></ul><ul><li>Té cura i desenvolupa la moral i les relacions personals amb el col·laborador. Fomenta la par...
<ul><li>Estil 4 ”DELEGADOR” (Delegar) </li></ul><ul><li>Poc recolzament i poca direcció </li></ul><ul><li>Plantejar claram...
<ul><li>E4 </li></ul><ul><li>Actua com a recurs, deixa la major part de la feina al col·laborador. El control diari, els p...
La conducta dels col·laboradors Maduresa tècnica Maduresa psicològica Desmotivat Alta Baixa Alta Baixa Sap i vol Sap però ...
Maduresa tècnica Maduresa psicològica Desmotivat Alta Baixa Alta Baixa Sap i vol Sap però no vol No sap però vol Ni sap ni...
<ul><li>Graella per a l’aplicació del lideratge contingent </li></ul>Alt Baix Alt Recolzament Direcció E2 Orientador Pers...
<ul><li>Graella per a l’aplicació del lideratge contingent </li></ul>Sub lideratge Sobre lideratge AJUSTAT NP 4         NP...
Orientador Persuasiu Directiu Autoritari Delegador Recolzador Participatiu Estrella Desmotivat Novat Desastre OK OK OK O...
<ul><li>PRÀCTICA INDIVIDUAL </li></ul><ul><li>Omple l’inventari d’autopercepció d’estils de comandament. </li></ul>
<ul><li>PLA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL </li></ul><ul><li>Identifica en quin quadrant es troba cada col·laborador de la te...
<ul><li>LLIBRE SUGGERIT </li></ul><ul><li>Winning (Ganar) de Jack Welch. Ediciones B., S.A.. 2005 </li></ul><ul><li>Relata...
<ul><li>Treball per projectes </li></ul><ul><li>Visio/Project </li></ul>
Què és un projecte ?
“ Un projecte és un conjunt d’accions amb una finalitat inherent que no es repeteix al llarg del temps i que té un inici...
Les 3 dimensions del projecte: <ul><li>Tècnica: s’ha de disposar del conjunt de coneixements específics de les àrees que i...
<ul><li>CAP JERÀRQUIC </li></ul><ul><ul><li>Sobre els projectes </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Col·labora en la definició ...
El directiu de l’organització: <ul><li>Defineix el conjunt d’objectius estratègics de la unitat. </li></ul><ul><li>Te auto...
El responsable de projecte: <ul><li>Crea, coordina i porta la direcció del projecte </li></ul><ul><li>Planifica, fa el seg...
Quin tipus de lideratge assumeix? Crear i mantenir un equip cohesionat per aconseguir resultats <ul><li>Per tant esta rel...
A nivell tècnic : <ul><li>Planifica </li></ul><ul><li>Inicia i tanca </li></ul><ul><li>Controla </li></ul><ul><li>Informa...
A nivell humà: <ul><li>potencia el treball en equip i el sentiment de compromís entre els membres i amb el resultat propos...
Etapes fonamentals per planificar un projecte macro <ul><li>Identifica el patrocinador del projecte </li></ul><ul><li>Té ...
Etapes fonamentals per planificar un projecte micro <ul><li>Definir el treball com tasques independents amb la possibilit...
TÈCNICA DEL CICLE DE VIDA
cicle de vida d’un projecte especificar planificar controlar executar tancar
cicle de vida Especificar planificar controlar executar tancar <ul><ul><li>Especificar:  </li></ul></ul><ul><li>document ...
cicle de vida <ul><ul><li>Planificar les fases a executar </li></ul></ul><ul><li>Descompondre el projecte en paquets de t...
cicle de vida Especificar planificar controlar executar tancar Executar: fer les tasques, d’acord amb la planificació Con...
cicle de vida Especificar planificar controlar executar tancar Tancar:  verificar acompliment dels resultats + constatar ...
GANTT Projecte de gran mitjana o petita escala, en la que es poden ordenar temporalment En una única seqüència temporal t...
PERT Projecte de gran escala, amb la participació de molta gent o organitzacions, que conflueixen en el tems, no rutinari...
Dos conceptes del PERT Camí Crític : el camí més llarg però mínim per completar el projecte en un cas ideal és el camí crí...
<ul><li>PRÀCTICA INDIVIDUAL </li></ul><ul><li>Programeu un projecte transversal de l’AQU mitjançant un GANTT </li></ul>
<ul><li>PLA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL </li></ul><ul><li>Genera amb els teus col·laboradors un GANTT d’un projecte de la ...
<ul><li>LLIBRE SUGGERIT </li></ul><ul><li>Cadena crítica. Eliyahu Goldratt. Díaz de Santos. 2001. </li></ul><ul><li>Relata...
6. Establiment d’objectius (DPO)
<ul><li>PERDUTS DE VISTA ELS OBJECTIUS, REDOBLEM ELS ESFORÇOS. </li></ul>El Propòsit
<ul><li>La DPO és un PROCÉS i unes eines de gestió que permeten transformar un pla d’actuació global (estratègic) en obj...
PLA ESTRATÈGIC <ul><li>OBJECTIUS i INDICADORS: </li></ul><ul><li>Incrementalistes o de rutina i </li></ul><ul><li>de ru...
Els tres moments de la DPO FORMALITZACIÓ DELS OBJECTIUS SEGUIMENT DELS OBJECTIUS POSADA EN COMÚ OBJECTIUS
<ul><li>És allò que volem aconseguir, és un què o una finalitat. </li></ul><ul><li>Fórmula per generar objectius: </li></...
Plantilla per a un objectiu
1. Han de ser adequats organitzativament 2. Han de definir-se en termes de resultat esperat Decàleg per formalitzar un ob...
3. Han de ser específics 4. Han de ser mesurables Decàleg per formalitzar un objectiu
5. Han de ser breus i comprensibles 6. Han de ser possibles Decàleg per formalitzar un objectiu
7. Han de comptar amb una programació (i per tant un seguiment acurat) 8. Han de ser determinats conjuntament (no és reg...
9. No han de ser gaires (fixar prioritats) 10. Han de estar coordinats entre si (els objectius no poden entrar en confl...
(E)S específic i simple M mesurable A assignable R realista T temps acotat MARTE ¿Com es defineixen els objectius de...
Regles d’or
<ul><li>No tots tenen la mateixa importància. </li></ul><ul><li>La Ponderació total dels objectius ha de sumar 100 . </li...
¿Com es defineixen els objectius des del punt de vista de les persones? - regla mnemotècnica - De les CATARATES DEL NIÀGAR...
Com identificar objectius personals <ul><li>  L’objectiu contribueix directament al pla de la unitat o als indicadors o...
<ul><li>Són criteris per tal de mesurar el grau de desenvolupament de l’objectiu </li></ul><ul><li>Ens permeten introduir ...
<ul><li>PRÀCTICA EN EQUIP </li></ul><ul><li>Definiu un objectiu estratègic </li></ul>
<ul><li>PLA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL </li></ul><ul><li>Genera dos objectius tàctics per a al teva unitat que estiguin e...
<ul><li>LLIBRE SUGGERIT </li></ul><ul><li>Alícia al país de les meravelles. Lewis Carroll. </li></ul><ul><li>Atrapados en ...
7. Delegació, feedback i empowerment
Què és el poder ? Què és l’autoritat ? Què és delegar ? Què és el feedback ? Què és l' empowerment ?
Què és delegar? <ul><li>És una tècnica d’investidura per a que puguem assignar funcions/objectius a altres persones, cedin...
Què és delegar? <ul><li>Yo sé que usted cree comprender lo que piensa que yo he dicho, pero no sé si se da cuenta de que l...
Perquè hem de delegar? <ul><li>Ningú pot fer per si mateix totes les feines </li></ul><ul><li>Ningú té tots els coneixeme...
Frens a la delegació <ul><li>El que es diu: ho vaig fer una vegada i va sortir malament. No hi ha temps, Jo ho faig millor...
Quines tasques s’han de delegar? <ul><li>1. Allò que un col·laborador fa millor que nosaltres </li></ul><ul><li>2. Allò ...
Quines tasques no s’han de delegar? <ul><li>1. La definició d’estratègies i de polítiques </li></ul><ul><li>2. Establime...
Com haig de delegar? <ul><li>TOTS ELS JOCS TENEN REGLES: </li></ul><ul><li>Clarifica què vols aconseguir </li></ul><ul><l...
Com haig de delegar? <ul><li>Cal definir l’àmbit de responsabilitat delegat. </li></ul><ul><li>Demanar/donar informació </...
Quan haig de delegar? Participar Delegar Ordenar Persuadir Nivell de Participació Capacitat de decisió a conservar La sit...
En qui haig de delegar? <ul><li>Hi han dues estratègies: </li></ul><ul><li>Qui tingui el coneixement o experiència (desenv...
Què és l' empowerment ? <ul><li>“ Baixar” la presa de decisions fins allà on sigui el lloc idoni per prendre’n una. </li><...
<ul><li>PRÀCTICA EN EQUIP </li></ul><ul><li>Definiu una estratègia global d' empowerment de la gent </li></ul>
<ul><li>PLA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL </li></ul><ul><li>Genera un pla de delegació global per a tots els col·laboradors ...
<ul><li>LLIBRE SUGGERIT </li></ul><ul><li>Radical. El éxito de una empresa sorprendente. Ricardo Semler. Ediciones Gestió...
<ul><li>Assertivitat, empatia i </li></ul><ul><li>escolta activa </li></ul><ul><li>les HHSS </li></ul>
Què és ser? assertiu agressiu passiu
Què és l’assertivitat? És saber dir no sense sentir-se incòmode ni generar tensió a l’altra part, mantenint oberta la rel...
Què és l’agressivitat? Passar-se d’assertiu, negant els drets de l’altra part; podem sortir-nos amb la nostra però amb la...
Què és la passivitat? Evadir la defensa de la nostra posició, cedir, abdicar davant D’una petició d’una altra persona. Ab...
Tipologies de comandaments Un comandament assertiu es centra en el problema, no en la persona. Un comandament agressiu es...
Per poder ser assertiu, cal diferenciar clarament Les emocions que experimentem d’allò que fem amb les emocions Les emoc...
Per poder ser assertiu Hem d’evitar l’ús del PERÒ
Com informar Ser directe donant la informació neutra, sense opinions Descrivint la realitat Actuant de manera imparcial N...
Com opinar Mantenint els nostres drets - la nostra opinió - Fent-nos escoltar – no amagar la nostra opinió - Personalitzan...
Com exposar necessitats Tenir clar què és el que vull Explicitar les nostres suposicions – donar a conèixer allò que pens...
<ul><li>Com formular una crítica </li></ul><ul><li>Defineix el comportament, aporta un exemple </li></ul><ul><li>el més c...
Com manegar una crítica Analitza-la, no reaccionis immediatament doncs potser és pertinent No contraataquis immediatament ...
Com comunicar un sí o un no Decideix la teva postura Usa el sí o el no sense ambigüitat Sigues breu Sigues ferm No abusis ...
<ul><li>Transforma en descripcions aquestes expressions: </li></ul><ul><li>Que lent que ets. No pots fer-ho més ràpid. Est...
L’escolta activa Escolta atentament i reformula el contingut sense reaccionar personalment Demana dades suplementàries Es...
L’empatia Reconeix els sentiments de l’altre Reflecteix la percepció d’aquests sentiments No alteris aquesta percepció ni ...
Eines de l’assertivitat Reformulació / Escolta activa Disc rallat Banc de boira
Disc rallat Repetir el nostre argument de forma convincent i pacífica una i altra vegada sense aixecar la veu, alterar-nos...
Banc de boira Negar el que demana o diu l’altre però sense fer-ho. Es fa servir davant d’una crítica destructiva. Comen...
Seqüència de l’assertivitat FET NO HAS ACABAT LA TASCA SENTIMENT M’HE AMOÏNAT  CONDUCTA DEMANA AJUT CONSEQÜÈNCIA PER ...
<ul><li>Buscar una solució pràctica: </li></ul><ul><li>La trucada inesperada d’un amic: què faig? </li></ul><ul><li>El teu...
<ul><li>Pràctiques d’assertivitat </li></ul><ul><li>Com li dic que no ................................ </li></ul><ul><li>C...
<ul><li>PLA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL </li></ul><ul><li>Identifica dues situacions agressives i passives </li></ul><ul><...
<ul><li>LLIBRE SUGGERIT </li></ul><ul><li>Técnicas asertivas de dirección de personal. D. Cawood. Deusto. </li></ul>
9. El conflicte i la negociació
Què és un conflicte ? Què és un problema ? Què és la negociació ?
Un conflicte és un problema entre els interessos de dues parts
Un problema és un dilema entre dues condicions necessàries
Una negociació és el procés mitjançant el qual dues bandes amb interessos, posicions diferents o un problema compartit bu...
Sovint, un conflicte comporta un problema que conté un dilema o necessitat de lligar dues condicions oposades Mantenir a l...
Cal diferenciar el conflicte de la persona NO Podem matar el missatger Cal atacar el conflicte, no la persona Cal identifi...
El conflicte no és bo o dolent, és funcional o disfuncional, adequat o inadequat El conflicte no és negatiu doncs forma ...
El primer que hem de fer és decidir què volem aconseguir, definir el nostre objectiu. Hem de identificar la idea princip...
Formes de minimitzar el conflicte <ul><li>Compartint la informació </li></ul><ul><li>Debatint a fons els fets, no les int...
Formes de minimitzar el conflicte. <ul><li>Els conflictes s’han d’aprofitar de manera constructiva. Hem de ser intransige...
<ul><li>Conceptes </li></ul><ul><li>Nivell d’aspiració: petició d’entrada o oferta d’apertura - PE - (allò que ofereixo/...
<ul><li>Conceptes </li></ul><ul><li>PAP o zona d’acord potencial: és el lloc natural on es pot assolir un acord. Fóra de ...
PA PE PO JO L’ALTRA PART Posicions i interessos PE Benefici màxim Punt d’inici PA Mínim a acceptar PO M’interessa acorda...
<ul><li>Conceptes </li></ul><ul><ul><li>L’aspecte clau de la negociació és descobrir el PA de l’altra part per: </li></ul...
<ul><li>Dos tipus de negociació </li></ul><ul><ul><li>Negociació distribuïdora o per posicions  ( bargain ) el pastís és...
<ul><li>Paranys en la negociació . Trampes mentals i d’altres </li></ul><ul><li>Expectatives de futur (oferir molt però al...
Competència Col·laboració Conciliació Evasió Compromís Assertiu Passiu M’interessa col·laborar No puc col·laborar En quin ...
Competència Es necessita una acció ràpida i decidida En temes importants amb solucions impopulars Si estic convençut de te...
Evasió Si el tema és trivial o n’hi ha d’altres més importants a curt termini Quan podem donar-li una victòria tàctica a ...
<ul><li>PRINCIPIS DEL BON NEGOCIADOR </li></ul><ul><li>El principi del bon negociador és ser dur amb els principis </li>...
Què passa si falla la negociació? MEDIACIÓ Un bon mediador és neutral i imparcial, com un jutge.
Planteja un conflicte actual en l’entorn AQU i com abordar-ho
<ul><li>PLA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL </li></ul><ul><li>Identifica un conflicte actual de la teva unitat que sigui susce...
<ul><li>LLIBRE SUGGERIT </li></ul><ul><li>El conflicto como motor del cambio. Eduardo Larriera. Editorial universitaria Ra...
10. Implicació i Motivació
Què és la implicació? Què és la motivació?
La implicació és el resultat d’aconseguir que una persona estigui motivada per assolir un objectiu o fita. La motivació és...
INDEFENSIÓ APRESA LEARNED HELPLESSNESS
Teories sobre la motivació Motivació com causa o efecte ?
Teories sobre la motivació Motivació Intrínseca – causada per la personalitat – Extrínseca – causada per una recompensa -
Teories sobre la motivació <ul><li>X/Y Douglas McGregor </li></ul><ul><li>Elton Mayo Hawthorne </li></ul><ul><li>Piràmide...
Principis motivadors del lloc de treball Hackman i Oldham <ul><li>Varietat </li></ul><ul><li>Identitat </li></ul><ul><li>I...
<ul><li>PRÀCTICA EN EQUIP </li></ul><ul><li>Re definiu un lloc de treball fent servir l’eina d'en H&O </li></ul><ul><li>Il...
<ul><li>PRÀCTICA EN EQUIP </li></ul><ul><li>Identificar les causes principals dels possibles “cremats” i quines accions es...
<ul><li>PLA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL </li></ul><ul><li>Genera un pla de motivació per a la gent de la teva unitat </li>...
<ul><li>LLIBRE SUGGERIT </li></ul><ul><li>1001 formas de recompensar a sus empleados. Bob Nelson. Gestión 2000. </li></ul>
11. La comunicació
Què és la comunicació?
<ul><li>La comunicació no és parlar bé, és transmetre </li></ul><ul><li>un missatge amb claredat i comprendre </li></ul>...
La comunicació pot tenir <ul><li>Una única via (només parlo jo) </li></ul><ul><li>Doble via (veritable comunicació) </li>...
La comunicació pot ser Verbal Escrita (memo, email, document,..) Presentació I es dona davant Una persona, un auditori, u...
Elements d’una comunicació ¿Perquè? ¿Què? - contingut - ¿A qui va adreçada? - destinatari - ¿Com?
Elements d’una comunicació Emissor Receptor Missatge Codi Canal Context Soroll (interferències) Filtre (barreres m...
<ul><li>TRETS DE LA COMUNICACIÓ ( I ) </li></ul><ul><li>Identifica qui és el receptor del missatge </li></ul><ul><li>Tingu...
<ul><li>TRETS DE LA COMUNICACIÓ ( II ) </li></ul><ul><li>Busca el moment oportú </li></ul><ul><li>Sigues objectiu </li></u...
<ul><li>Canals de la comunicació </li></ul><ul><li>Entonació </li></ul><ul><li>Fluència </li></ul><ul><li>Contacte visual ...
Els Ulls
Pràctiques de comunicació <ul><li>Treballar la resolució d’un </li></ul><ul><li>Rumor ofensiu sobre la vida un company </l...
<ul><li>PLA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL </li></ul><ul><li>Genera un pla de comunicació per a la gent de la teva unitat </l...
<ul><li>LLIBRES SUGGERITS </li></ul><ul><li>Tengo miedo. Carisma y liderazgo a través de la gestión del propio miedo. Carm...
UNS APUNTS FINALS
Rol de comandament
Rol de comandament
Organització de la meva unitat
Organització de la meva unitat
Ús eficient del temps
Matriu d’estils de comandament
Matriu d’estils de comandament
Treball per projectes
Delegació, feedback i empowerment
Delegació, feedback i empowerment
Assertivitat, empatia i escolta activa
Implicació i motivació
Implicació i motivació
Comunicació
FI CURS PER AL COMANDAMENT
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Taller Comandament i lideratge (Mando y liderazgo)

1,474 views

Published on

taller en català que explica com ser un bon comandament

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Taller Comandament i lideratge (Mando y liderazgo)

 1. 1. Barcelona, Abril de 2009 Taller per al Comandament Ricard de la Vega Alemparte
 2. 2. Expectatives .....
 3. 3. <ul><li>Regles de joc per assolir l’èxit </li></ul><ul><ul><li>.... </li></ul></ul><ul><ul><li>… . </li></ul></ul><ul><ul><li>… . </li></ul></ul><ul><ul><li>… . </li></ul></ul><ul><ul><li>… . </li></ul></ul>
 4. 4. A què em comprometo jo
 5. 5. “ Leadership, like swimming, cannot be learnt by reading about it” Defugir de les abstraccions teòriques Pràctica per a tothom !! Henry Mintzberg
 6. 6. Respecte de la personalitat de cadascú
 7. 7. No volem canviar què som sinó com actuem Neil Strauss Enfocament conductual doncs cal respectar la personalitat de cadascú
 8. 8. <ul><li>Filosofia del taller - la part pràctica - </li></ul><ul><li>Per a cada mòdul: </li></ul><ul><li>pràctiques reals amb tots vosaltres </li></ul><ul><li>estudi de cas i debat en grup </li></ul><ul><li>una acció de millora individual a anotar en el full de ruta personal que caldrà desenvolupar posteriorment en el pla de desenvolupament personal </li></ul>
 9. 9. Ens calen eines
 10. 10. <ul><li>Estructura del taller </li></ul><ul><li>Conceptes </li></ul><ul><li>Definir el rol de comandament ¿què és i què significa? Teories </li></ul><ul><li>Eines </li></ul><ul><li>Organització de la meva unitat </li></ul><ul><li>Ús eficient del temps </li></ul><ul><li>Matriu d’estils de comandament contingent </li></ul><ul><li>Treball per projectes (GANT i PERT) </li></ul><ul><li>Establiment d’objectius (DPO) </li></ul><ul><li>Habilitats: </li></ul><ul><li>Delegació, feedback i empowerment </li></ul><ul><li>Assertivitat, empatia i escolta activa </li></ul><ul><li>El conflicte i la negociació </li></ul><ul><li>Implicació i Motivació </li></ul><ul><li>Comunicació </li></ul>
 11. 11. Unes idees i reflexions prèvies
 12. 12. Per a què existeix la meva organització?
 13. 13.
 14. 14. El propòsit d’una ORGANITZACIÓ és.......... Generar valor social !!
 15. 15. V ivim en un mon de serveis Les persones generen el valor INTANGIBLES CAL DIRIGIR PERSONES
 16. 16. Generar valor social !! MITJANÇANT LES PERSONES MITJANÇANT LES CONDUCTES
 17. 17. Tota conducta té conseqüències Els estils de direcció també !! C E No és una entelèquia, és una realitat !
 18. 18. LLAVORS Què hem de fer per convertir-nos en un bon comandament ?
 19. 19. Qui és un exemple de bon comandament ?
 20. 20. Què implica ser un comandament? En positiu En negatiu
 21. 21. Què implica a nivell de conductes ? En positiu En negatiu
 22. 22. El GRAN PREJUDICI TEORIES IMPLÍCITES X vs Y Douglas McGregor
 23. 23. CAL DESAPRENDRE Trist època la nostra. És més fàcil separar un àtom que esborrar un prejudici
 24. 24.
 25. 25. FUNCIONA BÉ ? <ul><li>Als EEUU han estimat en 37.000.000 $ </li></ul><ul><li>les pèrdues per reunions mal gestionades ! </li></ul>http://www.fp-es.org/
 26. 26.
 27. 27. Perquè gestionem incorrectament les persones? Acceptem que hem perdut el control
 28. 28. No existeixen ni el bé ni el mal, només decisions i conseqüències.
 29. 29. El poder ……………………
 30. 30. ........................ es pot exercir de manera abjecta.
 31. 31. però les persones es rebel·laran contra allò que consideren injust
 32. 32. Distingir entre opinió i fet empíric Entre com creiem que funcionen les coses i com funcionen les coses No és lo mateix una teoria científica que una opinió
 33. 33. Eliminar les falses teories subjacents Cal que ens desprenguem d’elles perquè ens limiten.
 34. 34. Defugir del one best way o una única manera de ser cap I que hàgim de ser clons
 35. 35. SOSTENIBILITAT No és important fer nous fixatges sinó optimitzar el que ja tenim
 36. 36. El problema del feedback de les nostres accions
 37. 37. El problema del feedback de les nostres accions
 38. 38. El problema de la mesura o com afecta la nostra conducta a la productivitat Walter Campbell Short
 39. 39. Els homes només recolzen allò que han ajudat a crear Necessitem eines i les idees són les eines més potents
 40. 40. 1. El rol del comandament
 41. 41. Què és un comandament ?
 42. 42. Tota aquella persona que té persones al seu càrrec, que assoleix resultats de manera indirecta mitjançant la participació d’altres persones .
 43. 43. Quina problemàtica té un comandament ? <ul><li>. </li></ul><ul><li>. </li></ul><ul><li>. </li></ul><ul><li>. </li></ul><ul><li>. </li></ul><ul><li>. </li></ul><ul><li>. </li></ul><ul><li>. </li></ul><ul><li>. </li></ul><ul><li>. </li></ul><ul><li>. </li></ul><ul><li>. </li></ul>
 44. 44. Què és ser comandament? Teoria del pernil del sandwich
 45. 45. <ul><li>Visionat del fragment MAD MEN </li></ul>
 46. 46. <ul><li>Part tècnica o funcional </li></ul><ul><li>Part relacional – col·laboradors - </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Part organitzativa </li></ul></ul></ul></ul>És la meva feina !! Feina centrada en la tasca És la teva feina !! Feina centrada en les persones PARADOXA entre
 47. 47. <ul><li>Diferència entre </li></ul><ul><li>Ser responsable de ................... </li></ul><ul><li>Respondre per .......................... </li></ul>
 48. 48. Si ocupar una posició de comandament implica assolir resultats mitjançant altres persones . Llavors la incògnita és com podem fer-ho de la millor manera possible per aconseguir que els nostres col·laboradors assoleixin el que s’ha acordat.
 49. 49. Pràctica individual inventari estil comandament Omplir inventari autopercepció X/Y
 50. 50. <ul><li>PLA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL </li></ul><ul><li>Definir una acció macro (i com l’assoliré) per millorar el meu comés general de comandament. </li></ul>
 51. 51. <ul><li>LLIBRE SUGGERIT </li></ul><ul><li>El líder resonante crea más. Daniel Goleman, Richard Boyatzis y Annie McKee. Plaza & Janés. </li></ul><ul><li>Relata el poder de la intel·ligència emocional per al desenvolupament de les competències d’un comandament. </li></ul><ul><li>En la cabeza de Steve Jobs: La mente detrás de Apple. Leander Kahney. Ediciones Gestión 2000. 2009. </li></ul>
 52. 52. <ul><li>Organització de la </li></ul><ul><li>meva unitat </li></ul>
 53. 53. INPUT NECESIDAD OUTPUT SATISFACCIÓN Direcció Gestió Coneixement i recerca Planificació i Acció Territorial Desenvolupament i Projecció Difusió i Explotació
 54. 54. INPUT OUTPUT
 55. 55. REGNES DE TAIFES o SILS
 56. 56. Principis organitzatius Adam Smith <ul><li>L’organització és el procés de dividir el treball </li></ul><ul><li>i coordinar la seva realització per assolir </li></ul><ul><li>l’objectiu previst. </li></ul><ul><li>Divisió del treball </li></ul><ul><li>Especialització </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Fabricació d’agulles </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Deriva la necessitat de COORDINACIÓ </li></ul>
 57. 57. Sense coordinació global, l’orquestra no pot plasmar bé la simfonia Tots han d’actuar a la vegada, com un tot indivisible Només si el global funciona, podrem assolim el propòsit !!!! Repte principal de la coordinació
 58. 58. Principis organitzatius Henry Mintzberg
 59. 59. Com organitzo la meva unitat? Vertical Horitzontal Matricial
 60. 60. Com organitzo la meva unitat? <ul><li>Per funcions </li></ul><ul><li>Per divisió (ex. diferents clients o territori) </li></ul><ul><li>Matricial (barreja dels dos previs) </li></ul><ul><li>Per projecte </li></ul><ul><li>Per flux - processos - </li></ul>
 61. 61. Per processos mapa d’activitat
 62. 62. Per processos mapa de processos TRAMITAR CONCESSIONS TRAMITAR COMPRES TRAMITAR ACTUACIONS CONTRACTAR ASSESSORAR INFORMAR REGISTRAR CONTRACTAR DONAR SUPORT A LA PRESA DE DECISIONS LLOGAR ESPAIS SOL·LICITAR ESPAIS ARRANJAR ESPAIS AVALUAR SERVEIS ADMINISTRAR CONTROLAR
 63. 63. Per processos mapa de processos
 64. 64. Per processos mapa qui - què
 65. 65. Els agents: client, coproductor, proveïdor,.... AGENTS EXTERNS ( Pot haver-hi Client Intern ) Allò que faig jo Allò que els gestors veuen Procés Procediment Què puc demanar? Resultat CLIENT CLIENT Prestació Sol·licitar CCE Prestació CCE signat Macro Procés AGENTS INTERNS AGENTS EXTERNS PRODUCTOR CO-PRODUCTOR PROMOTOR PROVEÏDOR CLIENT INTERN USUARI Allò que el client veu i pot demanar Subprocés Activitat
 66. 66. <ul><li>PRÀCTICA EN EQUIPS </li></ul><ul><li>Identificar el model organitzatiu actual de l’AQU i desenvolupar una alternativa organitzativa </li></ul>
 67. 67. <ul><li>PLA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL </li></ul><ul><li>Definir un full de ruta amb tres accions macro (i com les assoliré) per optimitzar l’organització de la meva unitat </li></ul>
 68. 68. <ul><li>LLIBRE SUGGERIT </li></ul><ul><li>Mintzberg y la dirección. Henry Mintzberg. Díaz de Santos. </li></ul><ul><li>Nuevas organizaciones en tiempos de caos. Tom Peters. Deusto. </li></ul>
 69. 69. 3. Ús eficient del temps
 70. 70. <ul><li>Com es manifesta l'estrès ? </li></ul><ul><li>Dolors de cap 33% </li></ul><ul><li>Ira 22% </li></ul><ul><li>Frustració 20% </li></ul><ul><li>Tensió 8% </li></ul><ul><li>Fatiga/cansament 7% </li></ul><ul><li>Alteracions Estómac 6% </li></ul><ul><li>Altres 3% </li></ul>
 71. 71. Perquè gestionem incorrectament el temps? Reflexions. <ul><li>És fàcil trobar persones que pareixen instal·lades en una situació ambivalent, ja que si bé es queixen de tenir un ritme frenètic de treball, jornades interminables i poc temps personal, al mateix temps transmeteixen una certa complaença al queixar-se. Lluís Casado. </li></ul><ul><li>Socialment es valora no tenir temps ? </li></ul><ul><li>Sinònim de triomfador ??? TENIM PODER </li></ul><ul><li>El vertader repte No és administrar el temps, </li></ul><ul><li>sinó administrar-nos a nosaltres mateixos. </li></ul>
 72. 72. <ul><li>No coneixem el valor $ que té el nostre temps (i dels nostres col·laboradors) </li></ul><ul><ul><ul><li>7 hores 420 minuts 25200 segons </li></ul></ul></ul>Perquè gestionem incorrectament el temps? Reflexions.
 73. 73. <ul><li>Estratègia: El nostre propòsit ha de marcar el temps. Hem de tenir una estratègia respecte a què volem fer amb el nostre temps. </li></ul><ul><ul><li>¿Quins són els meus objectius per a aquest any? ¿I per a aquest mes? ¿I per a aquesta setmana?..... </li></ul></ul>Tres nivells d’anàlisi
 74. 74. <ul><li>Una reflexió per millorar: </li></ul><ul><li>No es planifica perquè no es té temps; però no tindrem més temps sense planificar. </li></ul><ul><ul><li>Quantes hores treballo a l’any ?........ </li></ul></ul><ul><ul><li>5-10% Planificar.. 80-90% Fer...5-10% Avaluar.. </li></ul></ul>Tres nivells d’anàlisi
 75. 75. <ul><li>Organització: No s’administra bé el temps perquè la nostra organització o la manera en que ens organitzem no és la més eficient possible. </li></ul><ul><ul><li>......................................... </li></ul></ul>Tres nivells d’anàlisi
 76. 76. <ul><li>Persona: les habilitats personals </li></ul><ul><ul><li>Quina part del meu temps dedico a allò que haig de fer </li></ul></ul><ul><ul><li>Quina part a allò que NO hauria de fer </li></ul></ul><ul><ul><li>Quina hauria de dedicar a allò que no vull fer </li></ul></ul><ul><ul><li>No ens interessa pensar en personalitat sinó en conductes. </li></ul></ul><ul><ul><li>............................................. </li></ul></ul>Tres nivells d’anàlisi
 77. 77. <ul><li>Així doncs, la manca de temps és un problema que engloba problemes: </li></ul><ul><li>d’estratègia (prioritats) i/o </li></ul><ul><li>d’organització (sistemes de gestió i estructurals) i/o </li></ul><ul><li>de la persona (habilitats) </li></ul>Tres nivells d’anàlisi
 78. 78. Els lladres del temps <ul><li>Hi han lladres als que no es castiga, </li></ul><ul><li>però ens roben el més valuós </li></ul><ul><li>que tenim: el nostre temps. </li></ul><ul><li>Napoleó Bonaparte. </li></ul><ul><li>Si una persona no sap administrar el seu temps, què pot saber administrar? </li></ul>
 79. 79. <ul><ul><li>Llei de PARKINSON: Tota feina es dilata indefinidament fins ocupar tot el temps disponible per a la seva complerta realització. </li></ul></ul><ul><ul><li>Llei d’ACOSTA: El temps que requereix una tasca creix quan la interrompem i la reprenem. </li></ul></ul>Els lladres del temps. Lleis
 80. 80. Els lladres del temps I <ul><ul><li>Tens un minut ? (visites inoportunes) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Controla les interrupcions, sobre tot les no desitjades </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>El/la plasta </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desfés-te d’ell/a – esbrina perquè ho fa – amaga’t </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Apagar focs </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Analitza les causes profundes, no et quedis en els símptomes </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Les interrupcions: el telèfon (qui mana és qui fa la trucada), el correu electrònic,........ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Busca un sistema que et permeti evitar-les. Les trucades millor a primer hora matí o tarda perquè tothom hi és. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Un cap és interromput una mitjana de 60 cops al dia (una cada 8 minuts) </li></ul></ul>
 81. 81. Els lladres del temps II <ul><ul><li>La manca de prioritats </li></ul></ul><ul><ul><li>Ja ho faré després (la dilació)....... </li></ul></ul><ul><ul><li>Les reunions ** (compta inútils o sense objectiu clar)i el treball en equip </li></ul></ul><ul><ul><li>Els papers o documents (acció immediata, transmetre/arxivar o paperera – tècnica del xarampió - ) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>La probabilitat de necessitar un document un any després de ser arxivat és del 5% </li></ul></ul></ul>** Als EEUU es perden 37000 milions de $ en reunions mal gestionades
 82. 82. Com establir prioritats IMPORTANT NO IMPORTANT URGENT NO URGENT Fes-ho ara Delega-ho Pots decidir quan fer-ho Paperera Respecte al temps Respecte a un objectiu primordial
 83. 83. Com establir prioritats <ul><li>La paradoxa del cirurgià en combat </li></ul><ul><li>No pot salvar a tothom (té temps i recursos limitats) </li></ul><ul><li>¿A qui salvarà ? </li></ul>
 84. 84. Maneres de millorar la gestió del temps <ul><ul><li>L’hora tranquil·la </li></ul></ul><ul><ul><li>Dedicar una hora de cada dia a nosaltres mateixos, a la feina que volem tirar endavant. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aïllar-nos per a estar totalment tranquils (semàfor a la porta) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprofitar el nostre ritme biològic </li></ul></ul>
 85. 85. Soc un mussol o una alosa? <ul><ul><li>L’aprofitament del temps depèn de trets biològics. </li></ul></ul><ul><ul><li>Quan estic més actiu al matí o a la tarda? </li></ul></ul>Maneres de millorar la gestió del temps
 86. 86. Maneres de millorar la gestió del temps Tinc un pot gran, pedres de la mida d’un puny, pedres petites, sorra i aigua. Què fico primer?
 87. 87. Tècniques <ul><li>Tècnica ABC : </li></ul><ul><li>Totes les tasques tenen una prioritat: A / B /C </li></ul><ul><li>A: cal fer-les i ràpid (si no les fem, les conseqüències seran serioses) </li></ul><ul><li>B: s’haurien de fer ràpid (no són urgents però són importants) </li></ul><ul><li>C: es poden deixar de banda ara per ara. </li></ul><ul><li>D: no cal fer-les mai </li></ul>
 88. 88. Tècniques <ul><li>El principi de PARETO : </li></ul><ul><li>El 20% de les nostres tasques generen el 80% del valor que nosaltres generem a la feina (principi del “ pocs vitals i molts trivials ”). </li></ul><ul><ul><li>El 80% de les trucades les fem al 20% dels nostres contactes </li></ul></ul><ul><ul><li>El 20% dels clients fan el 80% de les consultes </li></ul></ul><ul><ul><li>.............................................. </li></ul></ul>
 89. 89. Tècniques <ul><li>Programa diària o setmanalment què vols fer </li></ul><ul><li>Revisa cada dia a primera hora la teva llista </li></ul><ul><li>Abans de fer una cosa pregunta’t: perquè jo ? </li></ul><ul><li>Sigues realista: no programis més del que pots fer </li></ul><ul><li>Deixa un marge de temps pels imprevistos </li></ul><ul><li>Agrupa les activitat: per exemple les trucades telefòniques </li></ul><ul><li>Caça un elefant cada dia ( tècnica del salami o fotograma ) </li></ul><ul><li>No et concentris només en allò que és urgent sinó també en allò que és important </li></ul>
 90. 90. Tècnica TRAA <ul><li>SISTEMA TRAA </li></ul><ul><li>Llançar (“tirar”): el paper a la paperera ¿té valor? </li></ul><ul><li>Remetre: cap a secretària o col·laborador amb </li></ul><ul><li>instruccions precises </li></ul><ul><li>Actuar: requereix una resposta </li></ul><ul><li>Arxivar: papers de futur </li></ul><ul><li>Principi: No deixis cap paper / e-mail sense classificar !! </li></ul>
 91. 91. Què faig si soc així? <ul><li>El perfeccionista: Una bona feina mai és perfecta </li></ul><ul><li>El col·lega : No sé dir mai que no </li></ul><ul><li>L’omnipotent : No sé acceptar les meves limitacions </li></ul><ul><li>L’inconstant : Porto moltes tasques a la vegada </li></ul><ul><li>L’accelerat : actuo primer i penso després </li></ul><ul><ul><li>Totes aquestes modalitats són improductives. Conèixer a quina pertanyem és crític per a poder millorar (Millora guiada) </li></ul></ul>
 92. 92. On podem estalviar temps ? <ul><li>Evitar fugues: Un filtre telefònic, una porta tancada,... </li></ul><ul><li>Deixar de fer coses innecessàries : Què podem eliminar </li></ul><ul><li>Decidir quin és el rol primordial: Quines són les tasques crítiques (caldrà seleccionar) </li></ul><ul><li>L’inconstant : Porto moltes tasques a la vegada </li></ul><ul><li>L’accelerat : actuo primer i penso després </li></ul>
 93. 93. <ul><ul><li>EVIDÈNCIA: El temps és un recurs escàs (no es pot acumular ni estalviar, ni demanar-se en préstec) </li></ul></ul><ul><ul><li>El temps és el recurs més important i qui no ho sap administrar, no sap administrar res. </li></ul></ul><ul><ul><li>No podem esperar controlar el nostre temps fins que no sapiguem què fem amb ell. </li></ul></ul><ul><ul><li>Peter Drucker </li></ul></ul>Reflexions
 94. 94. Reflexions No hi ha res més frustrant a la vida que fixar-se un objectiu, que passi el temps i no assolir-ho... Però pot ser pitjor perseguir un objectiu, assolir-ho i llavors adonar-se de que no serveix per a res. Henry Kissinger.
 95. 95. Reflexions Un minut que passa és irrecuperable. Coneixent-ho, ¿com podem malgastar tantes hores? GANDHI Més val una paraula a temps que cent a destemps. CERVANTES Vaig malgastar el meu temps, i ara el temps en malgasta a mi SHAKESPEARE Pren-te temps per deliberar, però quan arribi l’hora de l’acció deixa de pensar i actua. JACKSON Quan insensat és l’home que deixa transcórrer el temps inútilment. GOETHE Time is money. Benjamin Franklin
 96. 96. Pensaments El temps és relatiu. Albert Einstein. <ul><li>El temps no és un fenomen físic, sinó mental. Hem d’aprendre a gestionar-nos a nosaltres mateixos. </li></ul><ul><li>Diferència entre partit de bàsquet i de tenis. </li></ul><ul><li>a la feina, ens passen un encàrrec i el retornem dient que no està prou clar. </li></ul>
 97. 97. Quins són els 5 problemes principals que tenim ? E/O/P <ul><ul><li>............................................................ </li></ul></ul><ul><ul><li>............................................................ </li></ul></ul><ul><ul><li>............................................................ </li></ul></ul><ul><ul><li>............................................................ </li></ul></ul><ul><ul><li>............................................................ </li></ul></ul><ul><li>PRÀCTICA EN EQUIPS </li></ul><ul><li>Treballar la solució d’un problema de temps, tot proposant una possible solució </li></ul>
 98. 98. Quines són les solucions a implementar ? E/O/P <ul><ul><li>............................................................ </li></ul></ul><ul><ul><li>............................................................ </li></ul></ul><ul><ul><li>............................................................ </li></ul></ul><ul><ul><li>............................................................ </li></ul></ul><ul><ul><li>............................................................ </li></ul></ul>
 99. 99. <ul><li>PLA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL </li></ul><ul><li>Definir una acció macro (i com l’assoliré) per optimitzar l’ús del temps a la meva unitat </li></ul>
 100. 100. <ul><li>LLIBRES SUGGERITS </li></ul><ul><li>30 minutos para organizar mejor su tiempo. Tony Atherton. Granica. 2000. </li></ul><ul><li>El estrés bajo mínimos. Tim Hindle. Biblioteca esencial del ejecutivo. </li></ul>
 101. 101. 4. Matriu d’estils de comandament contingent
 102. 102. Què significa contingent ?
 103. 103. <ul><li>El lideratge es pot analitzar en base a dues variables: </li></ul><ul><li>El NIVELL D’HABILITAT del COL·LABORADOR (maduresa tècnica) </li></ul><ul><li>El NIVELL DE MOTIVACIÓ (maduresa psicològica) </li></ul><ul><li>El nostre tipus de lideratge - EPL - s’ha d’ajustar a aquestes dues variables !!. </li></ul>
 104. 104. <ul><li>El NIVELL DE PREPARACIÓ - NP - </li></ul><ul><ul><li>Grau en que una persona té la capacitat i està motivada per fer amb èxit una tasca específica . </li></ul></ul><ul><ul><li>Habilitat + Voluntat = NP </li></ul></ul><ul><ul><li>L’habilitat està en funció de: 1) la formació 2) l’experiència, 3) la percepció del paper o rol i 4) la comprensió. </li></ul></ul><ul><ul><li>La motivació o voluntat està en funció: 1) del desig d’assoliment, 2) l’incentiu, 3) la seguretat i 4) la confiança. </li></ul></ul>NH+NM=NP
 105. 105. <ul><li>NP = 4 (els 8 elements són positius) VOL I POT </li></ul><ul><li>NP = 3 (baixa voluntat i alta habilitat) NO VOL PERÒ POT </li></ul><ul><li>NP = 2 (alta voluntat i baixa habilitat) VOL PERÒ NO POT </li></ul><ul><li>NP = 1 (baixa voluntat i baixa habilitat) NI VOL NI POT </li></ul><ul><li>COMPTA Si un element és negatiu, el bloc és 0. </li></ul>
 106. 106. <ul><li>2. ESTIL PERSONAL DE LIDERATGE - EPL - </li></ul><ul><ul><li>l'EPL es basa en conductes de: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Direcció (establir objectius i dates, aclarir el que s’ha de fer, com s’avaluarà, planificar la feina, organitzar els recursos i comunicar les prioritats) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>COMUNICACIÓ D’UNA VIA (CONTROL DE LA TASCA) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Recolzament (comunicar informació, escoltar les opinions, reconèixer a la persona, demanar suggeriments i idees, animar i motivar) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>COMUNICACIÓ DE DOBLE VIA (CONDUCTA DE RELACIÓ) </li></ul></ul></ul></ul>
 107. 107. <ul><li>Estil 1 ” DIRECTIU - AUTORITARI ” (Ordenar) </li></ul><ul><li>Molta direcció i baix recolzament </li></ul><ul><li>Preguntes tancades, objectius clars, instruccions clares, supervisió estreta,.. </li></ul>
 108. 108. <ul><li>E1 </li></ul><ul><li>Instrueix amb cura sobre les tasques a fer, vigilant de prop al col·laborador. Li deixa molt clar què s’espera d’ell i li responsabilitza del rendiment. </li></ul><ul><ul><li>Oferir guies i instruccions molt clares i específiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupar les habilitats tècniques del col·laborador </li></ul></ul><ul><ul><li>Controlar el rendiment </li></ul></ul><ul><ul><li>Si és necessari, disciplina </li></ul></ul><ul><ul><li>Assenyalar els encerts i errades </li></ul></ul><ul><ul><li>És ferm </li></ul></ul>
 109. 109. <ul><li>Estil 2 ” ORIENTADOR - PERSUASIU ” (Persuadir) </li></ul><ul><li>Molta direcció i molt recolzament </li></ul><ul><li>Revisar el progrés, revisar els resultats, explicar, dialogar, planificar conjuntament, escoltar, observar ... </li></ul>
 110. 110. <ul><li>E2 </li></ul><ul><li>Desenvolupa les habilitats del col·laborador per instruir-lo </li></ul><ul><li>i controla el seu rendiment. Dona una gran prioritat a la </li></ul><ul><li>comunicació establint vincles fluids amb el col·laborador. </li></ul><ul><li>Presta atenció tant al rendiment com a la participació en la </li></ul><ul><li>Fixació del nivell de rendiment esperat. </li></ul><ul><ul><li>Dedicar temps al col·laborador i desenvolupar habilitats </li></ul></ul><ul><ul><li>Identificar els interessos del col·laborador </li></ul></ul><ul><ul><li>Tractar-lo individualment </li></ul></ul><ul><ul><li>Controlar el rendiment mitjançant estàndards </li></ul></ul><ul><ul><li>Recompensar conductes positives </li></ul></ul>
 111. 111. <ul><li>Estil 3 ” RECOLZADOR - PARTICIPATIU ” (Participar) </li></ul><ul><li>Molt recolzament i poca direcció </li></ul><ul><li>Donar informació necessària, escoltar, intercanviar idees, fer preguntes, animar, ... </li></ul>
 112. 112. <ul><li>E3 </li></ul><ul><li>Té cura i desenvolupa la moral i les relacions personals amb el col·laborador. Fomenta la participació. Li ensenya a afrontar i resoldre els problemes. Només resol les situacions excepcionals. Estimula la millora personal i professional. </li></ul><ul><ul><li>Limitar el control i la direcció </li></ul></ul><ul><ul><li>Establir sistemes per a l’autocontrol </li></ul></ul><ul><ul><li>Assessorar sobre els problemes però no resoldre’ls </li></ul></ul><ul><ul><li>Estimular les opinions i feedback </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunicar els objectius sense indicar com assolir-los </li></ul></ul>
 113. 113. <ul><li>Estil 4 ”DELEGADOR” (Delegar) </li></ul><ul><li>Poc recolzament i poca direcció </li></ul><ul><li>Plantejar clarament les expectatives, assolir un acord sobre les mateixes, assignar responsabilitat amb autoritat, oferir seguiment, reconèixer i recompensar. </li></ul>
 114. 114. <ul><li>E4 </li></ul><ul><li>Actua com a recurs, deixa la major part de la feina al col·laborador. El control diari, els plans de treball i la revisió dels resultats són realitzats pel col·laborador. </li></ul><ul><ul><li>Participar en l’establiment dels objectius, fixant-los per consens </li></ul></ul><ul><ul><li>Representar i defensar al col·laborador davant altres </li></ul></ul><ul><ul><li>Evitar interferències en activitats operatives </li></ul></ul><ul><ul><li>Respondre a les sol·licituds de recolzament per part del col·laborador. </li></ul></ul>
 115. 115. La conducta dels col·laboradors Maduresa tècnica Maduresa psicològica Desmotivat Alta Baixa Alta Baixa Sap i vol Sap però no vol No sap però vol Ni sap ni vol Desastre Passerell Estrella NP 1
 116. 116. Maduresa tècnica Maduresa psicològica Desmotivat Alta Baixa Alta Baixa Sap i vol Sap però no vol No sap però vol Ni sap ni vol Desastre Passerell Estrella Participatiu Delegatiu Autoritari Persuasiu Ajust entre el NP i l’EPL EPL 1
 117. 117. <ul><li>Graella per a l’aplicació del lideratge contingent </li></ul>Alt Baix Alt Recolzament Direcció E2 Orientador Persuasiu E3 Recolzador Participatiu E1 Directiu E4 Delegatiu NP 4 NP 3 NP 1 NP 2 Per saber quin tipus de lideratge cal aplicar, primer cal establir el NP i després aplicar l’EPL
 118. 118. <ul><li>Graella per a l’aplicació del lideratge contingent </li></ul>Sub lideratge Sobre lideratge AJUSTAT NP 4         NP 3         NP 2         NP 1         E1 E2 E3 E4
 119. 119. Orientador Persuasiu Directiu Autoritari Delegador Recolzador Participatiu Estrella Desmotivat Novat Desastre OK OK OK OK Desastre a curt termini Desastre a mig termini Desmotivat a curt termini El cap perd el temps ? Molesta el control ? ? El cap perd el temps Fracàs Desastre a mig termini ? CONSEQÜÈNCIES D’APLICAR UN ESTIL NO CONTINGENT
 120. 120. <ul><li>PRÀCTICA INDIVIDUAL </li></ul><ul><li>Omple l’inventari d’autopercepció d’estils de comandament. </li></ul>
 121. 121. <ul><li>PLA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL </li></ul><ul><li>Identifica en quin quadrant es troba cada col·laborador de la teva unitat i genera un pla d’acció concret per al teu estil de comandament més baix derivat de l’inventari . </li></ul>
 122. 122. <ul><li>LLIBRE SUGGERIT </li></ul><ul><li>Winning (Ganar) de Jack Welch. Ediciones B., S.A.. 2005 </li></ul><ul><li>Relata els consells per ser un comandament eficaç del CEO més admirat de la història. </li></ul>
 123. 123. <ul><li>Treball per projectes </li></ul><ul><li>Visio/Project </li></ul>
 124. 124. Què és un projecte ?
 125. 125. “ Un projecte és un conjunt d’accions amb una finalitat inherent que no es repeteix al llarg del temps i que té un inici i una fi concretes”. “ Un conjunt d’activitats planificades, que, amb recursos limitats, tenen com a objectiu crear un producte o servei únic respectant els requeriments pactats pel que fa al cost, temps i als recursos”
 126. 126. Les 3 dimensions del projecte: <ul><li>Tècnica: s’ha de disposar del conjunt de coneixements específics de les àrees que intervindran. </li></ul><ul><li>Gestió: es formalitzen un conjunt d’activitats que disposen i organitzen els recursos i necessitats per completar amb èxit el projecte. </li></ul><ul><li>Humana: incorpora valors diferencials com ara la participació directa. </li></ul>
 127. 127. <ul><li>CAP JERÀRQUIC </li></ul><ul><ul><li>Sobre els projectes </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Col·labora en la definició d’estratègies i polítiques globals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estableix directrius globals d’àmbit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estableix directrius d’àmbits funcionals concrets </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sobre els equips </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Resol problemes de les persones (necessitats i/o demandes) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Coordina l’equip de responsables de procés </li></ul></ul></ul><ul><li>CAP DE PROJECTE </li></ul><ul><ul><li>Sobre els projectes </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comanda el projecte i per tant, decideix com distribuir l’acció de les persones implicades i els recursos assignats </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Resol amb el seu equip les incidències del dia a dia que afecten al procés </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fa propostes sobre com millorar el projecte </li></ul></ul></ul>DIFERÈNCIA ENTRE CAP JERÀRQUIC I CAP DE PROJECTE
 128. 128. El directiu de l’organització: <ul><li>Defineix el conjunt d’objectius estratègics de la unitat. </li></ul><ul><li>Te autoritat per revisar i aprovar formalment projectes. </li></ul><ul><li>Assigna recursos </li></ul><ul><li>Garanteix l’assignació i dedicació de les persones als projectes(+d’1+tasques funcionals) es a dir facilita la coexistència entre objectius funcionals i dels projectes en curs. </li></ul>
 129. 129. El responsable de projecte: <ul><li>Crea, coordina i porta la direcció del projecte </li></ul><ul><li>Planifica, fa el seguiment i control del projecte </li></ul><ul><li>Assumeix el lideratge/responsabilitat del projecte </li></ul>
 130. 130. Quin tipus de lideratge assumeix? Crear i mantenir un equip cohesionat per aconseguir resultats <ul><li>Per tant esta relacionat amb la feina (vessant més tècnic) </li></ul><ul><li>I amb el grup (vessant més humana psicològica) </li></ul>
 131. 131. A nivell tècnic : <ul><li>Planifica </li></ul><ul><li>Inicia i tanca </li></ul><ul><li>Controla </li></ul><ul><li>Informa … </li></ul>
 132. 132. A nivell humà: <ul><li>potencia el treball en equip i el sentiment de compromís entre els membres i amb el resultat proposat. </li></ul><ul><li>Fomenta la participació de cadascun del membres al nivell que correspongui i la col·laboració. </li></ul><ul><li>Actua sobre la comunicació i el “el clima” apropiat per desenvolupament de la feina i el manteniment del grup. </li></ul>
 133. 133. Etapes fonamentals per planificar un projecte macro <ul><li>Identifica el patrocinador del projecte </li></ul><ul><li>Té una estructura de desenvolupament clara (data inici, fi, participants, responsable, subprojectes si cal,....) </li></ul><ul><li>Té un únic objectiu a assolir explicitat </li></ul><ul><li>Compta amb una sèrie de persones estables </li></ul><ul><li>Compta amb els recursos necessaris </li></ul><ul><li>Conté un calendari visual conegut per tothom </li></ul><ul><li>Pla econòmic (si és necessari) </li></ul>
 134. 134. Etapes fonamentals per planificar un projecte micro <ul><li>Definir el treball com tasques independents amb la possibilitat de ser seqüenciades, assignades i traçables. </li></ul><ul><li>Definir aquestes tasques amb el nivell de detall apropiat a la longitud i complexitat del projecte. </li></ul><ul><li>Integrar les tasques en una seqüència general amb principi i fi. Això implicarà la combinació de tasques en “paquets de tasques” (també anomenats subprojectes). </li></ul><ul><li>Presentar la seqüència de tasques de manera que pugui ser fàcilment comunicada a tots els integrants de l’equip del projecte. </li></ul><ul><li>Verificar el compliment de les tasques resultants, tot garantint el compliment de tots els objectius i requeriments del projecte. </li></ul><ul><li>El temps dedicat a la planificació és una inversió per tal de portar la màxima velocitat posterior en l’execució del projecte. </li></ul>
 135. 135. TÈCNICA DEL CICLE DE VIDA
 136. 136. cicle de vida d’un projecte especificar planificar controlar executar tancar
 137. 137. cicle de vida Especificar planificar controlar executar tancar <ul><ul><li>Especificar: </li></ul></ul><ul><li>document de treball amb detall dels requeriments que cal complir i dels passos que cal seguir : </li></ul><ul><li>- identificació del projecte </li></ul><ul><li>- responsabilitat del projecte </li></ul><ul><li>- objectius del projecte </li></ul><ul><li>- especificació del producte / servei </li></ul><ul><li>- seqüència de treball </li></ul><ul><li>representa la autorització del projecte </li></ul>
 138. 138. cicle de vida <ul><ul><li>Planificar les fases a executar </li></ul></ul><ul><li>Descompondre el projecte en paquets de treball </li></ul><ul><li>Assignar responsables a cada paquet de treball </li></ul><ul><li>Estimar la durada, recursos necessaris i costos </li></ul><ul><li>Planificació en xarxa (diagrama) </li></ul><ul><li>Equilibrat de recursos </li></ul><ul><li>Comunicar i documentar </li></ul>Especificar planificar controlar executar tancar
 139. 139. cicle de vida Especificar planificar controlar executar tancar Executar: fer les tasques, d’acord amb la planificació Controlar: Obtenim els resultats esperats en els temps assignats? Són correctes les previsions de despeses?
 140. 140. cicle de vida Especificar planificar controlar executar tancar Tancar: verificar acompliment dels resultats + constatar l’acceptació formal del client + generar i compartir coneixement intern Informe de tancament de projecte
 141. 141. GANTT Projecte de gran mitjana o petita escala, en la que es poden ordenar temporalment En una única seqüència temporal totes les accions a portar a terme.
 142. 142. PERT Projecte de gran escala, amb la participació de molta gent o organitzacions, que conflueixen en el tems, no rutinaris i amb camins paral·lels que conflueixen posteriorment.
 143. 143. Dos conceptes del PERT Camí Crític : el camí més llarg però mínim per completar el projecte en un cas ideal és el camí crític Cadena Crítica : és la sèrie d’activitats que determinen la duració total del projecte. En cas que no existeixi conflicte de recursos, la cadena crítica coincideix amb el camí crític
 144. 144.
 145. 145.
 146. 146. <ul><li>PRÀCTICA INDIVIDUAL </li></ul><ul><li>Programeu un projecte transversal de l’AQU mitjançant un GANTT </li></ul>
 147. 147. <ul><li>PLA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL </li></ul><ul><li>Genera amb els teus col·laboradors un GANTT d’un projecte de la vostra unitat </li></ul>
 148. 148. <ul><li>LLIBRE SUGGERIT </li></ul><ul><li>Cadena crítica. Eliyahu Goldratt. Díaz de Santos. 2001. </li></ul><ul><li>Relata com aplicar la TOC a projectes organitzatius. </li></ul>
 149. 149. 6. Establiment d’objectius (DPO)
 150. 150. <ul><li>PERDUTS DE VISTA ELS OBJECTIUS, REDOBLEM ELS ESFORÇOS. </li></ul>El Propòsit
 151. 151. <ul><li>La DPO és un PROCÉS i unes eines de gestió que permeten transformar un pla d’actuació global (estratègic) en objectius assignables a les persones d’una unitat </li></ul>Què és la DPO? <ul><li>Contribucions individuals no integrades </li></ul><ul><li>Contribucions individuals integrades </li></ul>
 152. 152. PLA ESTRATÈGIC <ul><li>OBJECTIUS i INDICADORS: </li></ul><ul><li>Incrementalistes o de rutina i </li></ul><ul><li>de ruptura o re-invenció </li></ul>OBJECTIUS INDIVIDUALS O D’EQUIP UNITATS ORGANITZATIVES QUÈ volem assolir com generem valor Què es valor per nosaltres ? Funcionament de la DPO
 153. 153.
 154. 154. Els tres moments de la DPO FORMALITZACIÓ DELS OBJECTIUS SEGUIMENT DELS OBJECTIUS POSADA EN COMÚ OBJECTIUS
 155. 155. <ul><li>És allò que volem aconseguir, és un què o una finalitat. </li></ul><ul><li>Fórmula per generar objectius: </li></ul><ul><ul><li>1. Verb d’acció </li></ul></ul><ul><ul><li> + </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Funció sobre l’acció </li></ul></ul><ul><ul><li>+ </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Resultat final o intenció </li></ul></ul><ul><ul><li>+ </li></ul></ul><ul><ul><li>4. Data de finalització </li></ul></ul><ul><li>Augmentar en un 2% el nombre de voluntaris qualificats per engegar els projectes d’ajut a Perú abans de 31.12.0 8 </li></ul>Què és un objectiu?
 156. 156. Plantilla per a un objectiu
 157. 157. 1. Han de ser adequats organitzativament 2. Han de definir-se en termes de resultat esperat Decàleg per formalitzar un objectiu
 158. 158. 3. Han de ser específics 4. Han de ser mesurables Decàleg per formalitzar un objectiu
 159. 159. 5. Han de ser breus i comprensibles 6. Han de ser possibles Decàleg per formalitzar un objectiu
 160. 160. 7. Han de comptar amb una programació (i per tant un seguiment acurat) 8. Han de ser determinats conjuntament (no és regateig ni unilateralitat , és diàleg, raonabilitat i consens ) 2000 JUNY 1 2 3 4 5 6 9 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 27 22 23 24 25 26 28 29 30 Decàleg per formalitzar un objectiu
 161. 161. 9. No han de ser gaires (fixar prioritats) 10. Han de estar coordinats entre si (els objectius no poden entrar en conflicte) Decàleg per formalitzar un objectiu
 162. 162. (E)S específic i simple M mesurable A assignable R realista T temps acotat MARTE ¿Com es defineixen els objectius des del punt de vista tècnic? - regla mnemotècnica - Regles d’or
 163. 163. Regles d’or
 164. 164. <ul><li>No tots tenen la mateixa importància. </li></ul><ul><li>La Ponderació total dels objectius ha de sumar 100 . </li></ul><ul><li>Quantitat d’objectius personals: MINIM 2 MÀXIM 5 </li></ul><ul><li>La meitat dels objectius establerts per a cada persona han d’estar vinculats directament als objectius estratègics </li></ul><ul><li>Un objectiu ha d‘estar acordat i assignat a 1 persona o un equip concret que serà el responsable d’assegurar-ne el seguiment i el desenvolupament </li></ul><ul><li>El nivell d’assoliment dels objectius NO POT SER OPINABLE en cap cas, si és opinable, es va plantejar malament des del principi. </li></ul>Regles d’or
 165. 165. ¿Com es defineixen els objectius des del punt de vista de les persones? - regla mnemotècnica - De les CATARATES DEL NIÀGARA a la FONT DE MONTJUÏC. És un sistema sostenible ja que té en compta els recursos de les persones . Regles d’or
 166. 166. Com identificar objectius personals <ul><li> L’objectiu contribueix directament al pla de la unitat o als indicadors o al pla estratègic </li></ul><ul><ul><li>Millorar els recursos disponibles, el temps d’execució d’un programa, la satisfacció dels destinataris, incrementar la productivitat d’un procés, augmentar la qualitat d’un servei,.... </li></ul></ul><ul><li> L’objectiu millora la capacitat professional d’una persona perquè </li></ul><ul><li>desenvolupi les tasques necessàries per assolir el pla de la unitat </li></ul><ul><ul><li> Fer ús d’una aplicació Ofimàtica X, aconseguir la certificació C de català </li></ul></ul><ul><li> L’objectiu facilita a una persona l’adaptació a les funcions del lloc </li></ul><ul><li>de treball i així facilita també l’assoliment dels resultats </li></ul><ul><li>planificats de la unitat </li></ul><ul><ul><li> Conèixer i aplicar un procediment de la unitat, desenvolupar una nova funció,reorganitzar la feina,..... </li></ul></ul>
 167. 167. <ul><li>Són criteris per tal de mesurar el grau de desenvolupament de l’objectiu </li></ul><ul><li>Ens permeten introduir mesures correctores si cal </li></ul><ul><li>Han d’enforcar-se des de la perspectiva del client o usuari </li></ul><ul><li>Hi ha CINC tipus d’indicadors: </li></ul><ul><ul><li>* Temps * Quantitat </li></ul></ul><ul><ul><li>* Cost * Qualitat * Binaris </li></ul></ul>L’indicador
 168. 168. <ul><li>PRÀCTICA EN EQUIP </li></ul><ul><li>Definiu un objectiu estratègic </li></ul>
 169. 169. <ul><li>PLA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL </li></ul><ul><li>Genera dos objectius tàctics per a al teva unitat que estiguin en consonància amb el pla estratègic </li></ul>
 170. 170. <ul><li>LLIBRE SUGGERIT </li></ul><ul><li>Alícia al país de les meravelles. Lewis Carroll. </li></ul><ul><li>Atrapados en el hielo. Caroline Alexander. Editorial Planeta. 1999 </li></ul><ul><ul><li>Relata la història d’Ernest Shackleton </li></ul></ul>
 171. 171. 7. Delegació, feedback i empowerment
 172. 172. Què és el poder ? Què és l’autoritat ? Què és delegar ? Què és el feedback ? Què és l' empowerment ?
 173. 173. Què és delegar? <ul><li>És una tècnica d’investidura per a que puguem assignar funcions/objectius a altres persones, cedint-li a un altre la facultat de prendre decisions i decidir. </li></ul><ul><li>NO ÉS: </li></ul><ul><li>Abdicar, Passar la tasca o l’embolic però no la responsabilitat, fer que un altre faci allò que jo no vull fer (passar el mort), un joc maquiavèl·lic de poder i contrapoder </li></ul>
 174. 174. Què és delegar? <ul><li>Yo sé que usted cree comprender lo que piensa que yo he dicho, pero no sé si se da cuenta de que lo que usted ha oído no es lo que yo quería decir. </li></ul><ul><ul><li>Pierre Rataud. </li></ul></ul><ul><li>Delegar és posar-se d’acord entre dos persones </li></ul>
 175. 175. Perquè hem de delegar? <ul><li>Ningú pot fer per si mateix totes les feines </li></ul><ul><li>Ningú té tots els coneixements i totes les habilitats necessàries per fer feines complexes </li></ul><ul><li>El líder necessita temps per dirigir l’equip i perfeccionar els coneixements de la seva gent </li></ul><ul><li>Els problemes complexos mai poden ser abordats per una persona però si per un equip (cirurgians, NASA,..). Cadascú de nosaltres delega molt en la seva vida (fleca, fuster, metge,...). A la feina, en canvi, ens costa molt. </li></ul>
 176. 176. Frens a la delegació <ul><li>El que es diu: ho vaig fer una vegada i va sortir malament. No hi ha temps, Jo ho faig millor, No té capacitat tècnica o professional,... </li></ul><ul><li>El que es pensa: Aquesta gent jove va molt llançada i en sap molt, o sigui, que l’haig d’amagar com sigui </li></ul><ul><li>El que es pensa i no es diu: Tinc por de que em treguin el meu lloc de treball </li></ul>
 177. 177. Quines tasques s’han de delegar? <ul><li>1. Allò que un col·laborador fa millor que nosaltres </li></ul><ul><li>2. Allò que no cal que fem personalment </li></ul><ul><li>3. Allò que permeti que un col·laborador es formi </li></ul><ul><li>4. Per motivar (oferir un repte a algú que estigui cremat) </li></ul>
 178. 178. Quines tasques no s’han de delegar? <ul><li>1. La definició d’estratègies i de polítiques </li></ul><ul><li>2. Establiment “oficial” d’objectius </li></ul><ul><li>3. Assignació i control de l’activitat global </li></ul><ul><li>4. Assignacions personals / confidencialitat </li></ul><ul><li>5. Motivació, recompensa i càstig </li></ul>
 179. 179. Com haig de delegar? <ul><li>TOTS ELS JOCS TENEN REGLES: </li></ul><ul><li>Clarifica què vols aconseguir </li></ul><ul><li>Assigna la tasca a la persona més adient </li></ul><ul><li>Explicita l’objectiu a assolir (sense ambigüitats) </li></ul><ul><li>Sigues obert per si surten problemes (i ajudar-lo) </li></ul><ul><li>Deixa que ho faci de la manera més còmoda per ell/ella </li></ul><ul><li>Estableix un calendari, controls i fes un seguiment </li></ul><ul><li>formal </li></ul><ul><li>Dona i ofereix el dret a equivocar-se (fes de tutor, no de policia) </li></ul>
 180. 180. Com haig de delegar? <ul><li>Cal definir l’àmbit de responsabilitat delegat. </li></ul><ul><li>Demanar/donar informació </li></ul><ul><ul><li>Demanar alternatives als problemes </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Demanar un pla d’acció </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Demanar l’acció o alternativa </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Demanar que s'actuï per un mateix </li></ul></ul></ul></ul></ul>Augment del grau de poder i control NO ÉS EL MATEIX DELEGAR TASQUES QUE RESPONSABILITAT
 181. 181. Quan haig de delegar? Participar Delegar Ordenar Persuadir Nivell de Participació Capacitat de decisió a conservar La situació determinarà l’estil No puc - No vull Puc ? - Vull ? Puc - Vull Puc - No vull <ul><li>Depèn del cap, col·laboradors i situació(urgent o important). </li></ul><ul><li>Lideratge situacional (Hersey i Blanchard) </li></ul>
 182. 182. En qui haig de delegar? <ul><li>Hi han dues estratègies: </li></ul><ul><li>Qui tingui el coneixement o experiència (desenvolupament) </li></ul><ul><li>Qui estigui cremat o mal aprofitat (recuperació) </li></ul>
 183. 183. Què és l' empowerment ? <ul><li>“ Baixar” la presa de decisions fins allà on sigui el lloc idoni per prendre’n una. </li></ul><ul><li>L' empowerment pressuposa que si donem poder a qui és l’expert més idoni per prendre una decisió, l’organització funcionarà millor. L’ empowerment va més enllà de la delegació. </li></ul>
 184. 184. <ul><li>PRÀCTICA EN EQUIP </li></ul><ul><li>Definiu una estratègia global d' empowerment de la gent </li></ul>
 185. 185. <ul><li>PLA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL </li></ul><ul><li>Genera un pla de delegació global per a tots els col·laboradors que depenen de tu, explicitant en un full de ruta quines tasques concretes delegaràs i com administraràs aquesta delegació. </li></ul>
 186. 186. <ul><li>LLIBRE SUGGERIT </li></ul><ul><li>Radical. El éxito de una empresa sorprendente. Ricardo Semler. Ediciones Gestión 2000. </li></ul>
 187. 187. <ul><li>Assertivitat, empatia i </li></ul><ul><li>escolta activa </li></ul><ul><li>les HHSS </li></ul>
 188. 188. Què és ser? assertiu agressiu passiu
 189. 189. Què és l’assertivitat? És saber dir no sense sentir-se incòmode ni generar tensió a l’altra part, mantenint oberta la relació, sense deteriorament de la relació entre les dues parts. És saber demanar allò que volem o necessitem sense ofendre ni pressionar excessivament a l’altre. Assertivitat no és sortir-me sempre amb la meva.
 190. 190. Què és l’agressivitat? Passar-se d’assertiu, negant els drets de l’altra part; podem sortir-nos amb la nostra però amb la certesa d’un deteriorament de la relació de cara a un futur.
 191. 191. Què és la passivitat? Evadir la defensa de la nostra posició, cedir, abdicar davant D’una petició d’una altra persona. Abaixar el cap.
 192. 192. Tipologies de comandaments Un comandament assertiu es centra en el problema, no en la persona. Un comandament agressiu es centra en guanyar a l’altre sense tenir en compte les necessitats o objeccions del col·laborador. Un comandament passiu cedeix als desitjos dels col·laborador tot i tenir-ne de propis.
 193. 193. Per poder ser assertiu, cal diferenciar clarament Les emocions que experimentem d’allò que fem amb les emocions Les emocions no són correctes o incorrectes; però el que fem amb elles pot ser eficaç o ineficaç . Regla bàsica de l’assertivitat: DESCRIURE és millor que VALORAR.
 194. 194. Per poder ser assertiu Hem d’evitar l’ús del PERÒ
 195. 195. Com informar Ser directe donant la informació neutra, sense opinions Descrivint la realitat Actuant de manera imparcial No aconsellant (és millor que l’altre resolgui el seu problema)
 196. 196. Com opinar Mantenint els nostres drets - la nostra opinió - Fent-nos escoltar – no amagar la nostra opinió - Personalitzant amb un “jo” No disculpant-nos No intimidant
 197. 197. Com exposar necessitats Tenir clar què és el que vull Explicitar les nostres suposicions – donar a conèixer allò que pensem – Incitar a l’altre a respondre No soscavar-me a mi mateix
 198. 198. <ul><li>Com formular una crítica </li></ul><ul><li>Defineix el comportament, aporta un exemple </li></ul><ul><li>el més concret possible </li></ul><ul><li>No generalitzis ni comparis </li></ul><ul><li>Personalitza l’efecte que té aquesta conductes </li></ul><ul><li>les conseqüències negatives - </li></ul><ul><li>Busca el moment oportú </li></ul><ul><li>No carreguis les tintes i no manipulis amb un compliment </li></ul>
 199. 199. Com manegar una crítica Analitza-la, no reaccionis immediatament doncs potser és pertinent No contraataquis immediatament Demana suggeriments Reconeix les teves errades si cal No permetis que et manipulin Si la crítica és il·lògica, ignora-la
 200. 200. Com comunicar un sí o un no Decideix la teva postura Usa el sí o el no sense ambigüitat Sigues breu Sigues ferm No abusis del no No et justifiquis
 201. 201.
 202. 202. <ul><li>Transforma en descripcions aquestes expressions: </li></ul><ul><li>Que lent que ets. No pots fer-ho més ràpid. Estàs endarrerint el treball de tothom. </li></ul><ul><li>Calleu ! Així no es pot treballar </li></ul><ul><li>Mai fas res a dretes ! Tens la mania de no escoltar mai ! </li></ul>
 203. 203. L’escolta activa Escolta atentament i reformula el contingut sense reaccionar personalment Demana dades suplementàries Escolta acríticament
 204. 204. L’empatia Reconeix els sentiments de l’altre Reflecteix la percepció d’aquests sentiments No alteris aquesta percepció ni li neguis a l’altre
 205. 205. Eines de l’assertivitat Reformulació / Escolta activa Disc rallat Banc de boira
 206. 206. Disc rallat Repetir el nostre argument de forma convincent i pacífica una i altra vegada sense aixecar la veu, alterar-nos emocionalment ni atacar a l’altre. La clau està en la persistència
 207. 207. Banc de boira Negar el que demana o diu l’altre però sense fer-ho. Es fa servir davant d’una crítica destructiva. Comencem acceptant per després rebutjar el missatge. Si tu ho dius/Potser si que .. però jo crec que ... Jo tampoc canviaré d’opinió. No implica posar-se a al defensiva.
 208. 208. Seqüència de l’assertivitat FET NO HAS ACABAT LA TASCA SENTIMENT M’HE AMOÏNAT CONDUCTA DEMANA AJUT CONSEQÜÈNCIA PER TENIR-LA A TEMPS
 209. 209. <ul><li>Buscar una solució pràctica: </li></ul><ul><li>La trucada inesperada d’un amic: què faig? </li></ul><ul><li>El teu cap i tu veieu la manera d’actuar diferent respecte a dues tasques que s’han de fer. </li></ul><ul><li>Tens un viatge programat i et convoquen a una reunió a la que vols anar. </li></ul><ul><li>Et truca un contacte molt important i estàs molt ocupat. </li></ul><ul><li>Una situació habitual per a vosaltres................ </li></ul>Pràctiques d’assertivitat
 210. 210. <ul><li>Pràctiques d’assertivitat </li></ul><ul><li>Com li dic que no ................................ </li></ul><ul><li>Com l’informo d’un tema que no serà del seu gust . </li></ul><ul><li>Com li sol·licito un esforç extra ............ </li></ul><ul><li>Com encaro a aquell que no està a gust ............... </li></ul><ul><li>Com encaro un rumor .... </li></ul><ul><li>Com els informo d’un tema difícil .... </li></ul>
 211. 211. <ul><li>PLA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL </li></ul><ul><li>Identifica dues situacions agressives i passives </li></ul><ul><li>de la teva actuació com a comandament i elabora un pla d’acció per defugir d’elles. </li></ul>
 212. 212. <ul><li>LLIBRE SUGGERIT </li></ul><ul><li>Técnicas asertivas de dirección de personal. D. Cawood. Deusto. </li></ul>
 213. 213. 9. El conflicte i la negociació
 214. 214. Què és un conflicte ? Què és un problema ? Què és la negociació ?
 215. 215. Un conflicte és un problema entre els interessos de dues parts
 216. 216. Un problema és un dilema entre dues condicions necessàries
 217. 217. Una negociació és el procés mitjançant el qual dues bandes amb interessos, posicions diferents o un problema compartit busquen trobar un acord satisfactori per ambdues parts. Si una de les parts no vol moure la seva posició, no es pot negociar. Així doncs, és un mètode per resoldre conflictes
 218. 218. Sovint, un conflicte comporta un problema que conté un dilema o necessitat de lligar dues condicions oposades Mantenir a la persona rendint sense pujar-li el sou
 219. 219. Cal diferenciar el conflicte de la persona NO Podem matar el missatger Cal atacar el conflicte, no la persona Cal identificar l’interès de l’altra part, no només les seves peticions
 220. 220. El conflicte no és bo o dolent, és funcional o disfuncional, adequat o inadequat El conflicte no és negatiu doncs forma part de la vida. A més, ens ajuda a identificar com podem arribar a un acord mitjançant el coneixement de les necessitats de l’altra part.
 221. 221. El primer que hem de fer és decidir què volem aconseguir, definir el nostre objectiu. Hem de identificar la idea principal per establir un full de ruta i unes tàctiques per assolir-ho. ¿Perquè vull això? ¿Per a què ho vull? Una vegada engegada la negociació, hem de descobrir els punts/posicions de l’altra banda així com tractar d’entendre els seus interessos.
 222. 222. Formes de minimitzar el conflicte <ul><li>Compartint la informació </li></ul><ul><li>Debatint a fons els fets, no les interpretacions que fan les persones </li></ul><ul><li>Explorar totes les alternatives </li></ul><ul><li>Una dosi d’humor mai fa mal </li></ul><ul><li>Equitat en la participació i influència de tothom </li></ul><ul><li>Recordeu que el conflicte és necessari !!. Sense conflicte no hi ha millora. </li></ul>
 223. 223. Formes de minimitzar el conflicte. <ul><li>Els conflictes s’han d’aprofitar de manera constructiva. Hem de ser intransigents amb els problemes NO amb les persones. </li></ul><ul><li>Quan més participin les persones en la resolució del conflicte, millor acceptaran la solució. </li></ul><ul><li>Identificar la causa real que ha provocat el conflicte. </li></ul><ul><li>Recorda que sovint, els conflictes entre persones, estan provocats pels rols. </li></ul>
 224. 224. <ul><li>Conceptes </li></ul><ul><li>Nivell d’aspiració: petició d’entrada o oferta d’apertura - PE - (allò que ofereixo/demano per primera vegada) </li></ul><ul><li>MAPAN/MAAN Millor Alternativa Possible a un Acord Negociat </li></ul><ul><ul><li>(BATNA Best Alternative to a Negotiated Agreement ) És el màxim que podem </li></ul></ul><ul><ul><li>aconseguir en una altra negociació, si aquesta no arriba enlloc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Si estic per sobre, puc acceptar l’oferta. El MAPAN és molt concret i pot ser executat al dia següent del trencament de la negociació. </li></ul></ul><ul><li>Punts o posicions PE - PA - PO </li></ul><ul><ul><li>abandonament (màxim al que estic disposat a arribar/acceptar) </li></ul></ul><ul><ul><li>objectiu (allò que raonablement puc oferir/acceptar) </li></ul></ul><ul><ul><li>d’entrada (allò que ofereixo/accepto </li></ul></ul><ul><ul><li>per primera vegada) </li></ul></ul>
 225. 225. <ul><li>Conceptes </li></ul><ul><li>PAP o zona d’acord potencial: és el lloc natural on es pot assolir un acord. Fóra de la PA, totes les propostes seran rebutjades. La meva part ha d’assolir la major proximitat al PA de l'altra part perquè és on jo trauré més profit. </li></ul><ul><li>Interès : qualsevol necessitat, desig, esperança o temor de l’altra part. No s’expliciten mai, s’han de descobrir. </li></ul><ul><li>Alternativa : opcions que tinc durant la negociació, per exemple, retirar-me . </li></ul><ul><li>Opció : diferents possibilitats mitjançant les quals podem arribar a un acord. </li></ul>
 226. 226. PA PE PO JO L’ALTRA PART Posicions i interessos PE Benefici màxim Punt d’inici PA Mínim a acceptar PO M’interessa acordar per millor que MAAN PE Benefici màxim Punt d’inici PA Mínim a acceptar PO M’interessa acordar per millor que MAAN
 227. 227. <ul><li>Conceptes </li></ul><ul><ul><li>L’aspecte clau de la negociació és descobrir el PA de l’altra part per: </li></ul></ul><ul><ul><li>fer-li canviar d’ubicació a favor nostre o </li></ul></ul><ul><ul><li>que canvií el seu MAAN ( dissonància cognitiva ) </li></ul></ul>
 228. 228. <ul><li>Dos tipus de negociació </li></ul><ul><ul><li>Negociació distribuïdora o per posicions ( bargain ) el pastís és fix competició </li></ul></ul><ul><ul><li>PAs en conflicte o competència ( win-lose ) des de la nostra posició es fan concessions petites </li></ul></ul><ul><ul><li>Negociació integradora o per interessos ( ens oblidem de les posicions –o no en tenim- i identifiquem els interessos comuns) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hem d’identificar el PA conjunt ( win-win ) el pastís pot fer-se més gran cooperació </li></ul></ul>
 229. 229. <ul><li>Paranys en la negociació . Trampes mentals i d’altres </li></ul><ul><li>Expectatives de futur (oferir molt però al futur) </li></ul><ul><li>Demanar allò impossible (ancora) </li></ul><ul><li>La ploma a l’aire (tornar a demanar una vegada fet públic però no signat) </li></ul><ul><li>Salami (fer petites concessions una darrera l’altra) </li></ul><ul><li>No donar contrapartides </li></ul><ul><li>Treure de polleguera / apuntar al cor (provocació emocional) </li></ul><ul><li>Anunciar una data límit </li></ul><ul><li>Ignorar terminis </li></ul><ul><li>Abdicar en una autoritat superior (és política d’empresa) </li></ul><ul><li>Policia bo i dolent </li></ul><ul><li>El paper oblidat </li></ul><ul><li>Cop de puny a la taula (amenaço amb trencar) </li></ul><ul><li>El confident (algú ens filtra una dada que no hauríem de conèixer) </li></ul><ul><li>El bluf (dono alguna cosa que sembla molt important però no ho és) </li></ul><ul><li>El front rus (una proposta dolenta i una altra pitjor) </li></ul><ul><li>El farol (tinc una proposta millor) </li></ul><ul><li>El lligam (he sentit que això no li va bé i ho uilitzo) </li></ul><ul><li>Butxaca buida (voldria signar però no puc perquè no tinc diners) </li></ul>
 230. 230. Competència Col·laboració Conciliació Evasió Compromís Assertiu Passiu M’interessa col·laborar No puc col·laborar En quin quadrant estic? Com puc negociar amb l’altre part?
 231. 231. Competència Es necessita una acció ràpida i decidida En temes importants amb solucions impopulars Si estic convençut de tenir raó Front a persones agressives Col·laboració Per trobar una solució integradora Quan tothom ha de guanyar alguna cosa Quan no és possible arribar al compromís Per ajuntar diferents perspectives necessàries Per resoldre problemes emocionals Compromís Quan la meta és important però no es pot ser més assertiu Igualtat de poder en ambdós parts però amb metes oposades Per assolir acords temporals Per arribar a solucions ràpides o expeditives
 232. 232. Evasió Si el tema és trivial o n’hi ha d’altres més importants a curt termini Quan podem donar-li una victòria tàctica a l’altre Si les conseqüències negatives superen a les positives Si volem que es “refredi” la situació Quan necessitem recollir informació abans d’arribar a una solució o acord Conciliació Si és més important pels altres que per mi per demostrar que soc raonable Per mantenir la cooperació Per guanyar punts al meu favor Per minimitzar les pèrdues, si és que estic perdut Si l’harmonia és fonamental Per contribuir al desenvolupament de les persones
 233. 233. <ul><li>PRINCIPIS DEL BON NEGOCIADOR </li></ul><ul><li>El principi del bon negociador és ser dur amb els principis </li></ul><ul><li>però tou amb les persones. És el problema el que necessita una solució no les persones. Mai perdre el control emocional. </li></ul><ul><li>Per aconseguir el SI, cal: </li></ul><ul><li>Separar el problema de les persones (cal que ens preguntem com estarà veient l’altre persona el problema, la seva hipòtesi) </li></ul><ul><li>Centrar-se en els interessos, no en les posicions (centra’t en la fita i no en el teu ego –perquè ho persegueixo) </li></ul><ul><li>Generar un ventall d’alternatives (fes més gran el pastís) </li></ul><ul><li>Basar el resultat en un estàndard objectiu (dóna'm una raó; no podem respondre a la pressió sinó a principis raonables) </li></ul><ul><li>Hem de tenir molt clar què volem aconseguir, l’objectiu a assolir </li></ul>
 234. 234. Què passa si falla la negociació? MEDIACIÓ Un bon mediador és neutral i imparcial, com un jutge.
 235. 235. Planteja un conflicte actual en l’entorn AQU i com abordar-ho
 236. 236. <ul><li>PLA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL </li></ul><ul><li>Identifica un conflicte actual de la teva unitat que sigui susceptible de negociació i una estratègia de negociació àdhuc. </li></ul>
 237. 237. <ul><li>LLIBRE SUGGERIT </li></ul><ul><li>El conflicto como motor del cambio. Eduardo Larriera. Editorial universitaria Ramón Areces. </li></ul>
 238. 238. 10. Implicació i Motivació
 239. 239. Què és la implicació? Què és la motivació?
 240. 240. La implicació és el resultat d’aconseguir que una persona estigui motivada per assolir un objectiu o fita. La motivació és el procés (o eines per) que ens ajuda a aconseguir la implicació d’una persona. Es pot parlar d’implicació com a resultat i de motivació com a eina o factor causal.
 241. 241. INDEFENSIÓ APRESA LEARNED HELPLESSNESS
 242. 242. Teories sobre la motivació Motivació com causa o efecte ?
 243. 243. Teories sobre la motivació Motivació Intrínseca – causada per la personalitat – Extrínseca – causada per una recompensa -
 244. 244. Teories sobre la motivació <ul><li>X/Y Douglas McGregor </li></ul><ul><li>Elton Mayo Hawthorne </li></ul><ul><li>Piràmide de necessitats A Maslow </li></ul><ul><li>Motivació Higiene Frederich Herzberg </li></ul><ul><li>Tres necessitats David McClelland </li></ul><ul><li>Contemporànies </li></ul><ul><li>Condicionament operant B.F. Skinner </li></ul><ul><li>Equitat (Stacey Adams) </li></ul><ul><li>Metes (Edwin Locke) </li></ul>
 245. 245. Principis motivadors del lloc de treball Hackman i Oldham <ul><li>Varietat </li></ul><ul><li>Identitat </li></ul><ul><li>Importància </li></ul><ul><li>Autonomia </li></ul><ul><li>Feedback </li></ul>
 246. 246. <ul><li>PRÀCTICA EN EQUIP </li></ul><ul><li>Re definiu un lloc de treball fent servir l’eina d'en H&O </li></ul><ul><li>Il·lustra la situació actual i la proposta de re disseny </li></ul>
 247. 247. <ul><li>PRÀCTICA EN EQUIP </li></ul><ul><li>Identificar les causes principals dels possibles “cremats” i quines accions es poden implementar per a que deixin de ser-ho. </li></ul>
 248. 248. <ul><li>PLA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL </li></ul><ul><li>Genera un pla de motivació per a la gent de la teva unitat </li></ul>
 249. 249. <ul><li>LLIBRE SUGGERIT </li></ul><ul><li>1001 formas de recompensar a sus empleados. Bob Nelson. Gestión 2000. </li></ul>
 250. 250. 11. La comunicació
 251. 251. Què és la comunicació?
 252. 252. <ul><li>La comunicació no és parlar bé, és transmetre </li></ul><ul><li>un missatge amb claredat i comprendre </li></ul><ul><li>el missatge de l’altre. </li></ul><ul><li>Estem comunicant contínuament. </li></ul><ul><ul><ul><li>Vestit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Coherència entre el que dic i el que faig </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comunicacions verbals/escrites, formals/informals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>.......... </li></ul></ul></ul>
 253. 253. La comunicació pot tenir <ul><li>Una única via (només parlo jo) </li></ul><ul><li>Doble via (veritable comunicació) </li></ul>Cal distingir entre descriure i jutjar (emetre un judici)
 254. 254. La comunicació pot ser Verbal Escrita (memo, email, document,..) Presentació I es dona davant Una persona, un auditori, un mitjà, un client
 255. 255. Elements d’una comunicació ¿Perquè? ¿Què? - contingut - ¿A qui va adreçada? - destinatari - ¿Com?
 256. 256. Elements d’una comunicació Emissor Receptor Missatge Codi Canal Context Soroll (interferències) Filtre (barreres mentals) Feedback (retorn)
 257. 257. <ul><li>TRETS DE LA COMUNICACIÓ ( I ) </li></ul><ul><li>Identifica qui és el receptor del missatge </li></ul><ul><li>Tingues un objectiu </li></ul><ul><li>Analitza el clima (positiu, tèrbol, crispat,..) </li></ul><ul><li>Repassa mentalment el missatge abans de parlar </li></ul><ul><li>Utilitza el llenguatge de l’altre persona </li></ul><ul><li>Clarifica’l o repeteix-lo si cal </li></ul>
 258. 258. <ul><li>TRETS DE LA COMUNICACIÓ ( II ) </li></ul><ul><li>Busca el moment oportú </li></ul><ul><li>Sigues objectiu </li></ul><ul><li>Sigues específic </li></ul><ul><li>Centra’t en la qüestió laboral </li></ul><ul><li>Busca la reciprocitat </li></ul><ul><li>Si et critiquen, no reaccionis a la defensiva, </li></ul><ul><li>aplica la reformulació </li></ul>
 259. 259. <ul><li>Canals de la comunicació </li></ul><ul><li>Entonació </li></ul><ul><li>Fluència </li></ul><ul><li>Contacte visual </li></ul><ul><li>Expressió facial </li></ul><ul><li>Expressió corporal </li></ul><ul><li>Distància </li></ul>
 260. 260. Els Ulls
 261. 261.
 262. 262.
 263. 263.
 264. 264.
 265. 265.
 266. 266.
 267. 267.
 268. 268. Pràctiques de comunicació <ul><li>Treballar la resolució d’un </li></ul><ul><li>Rumor ofensiu sobre la vida un company </li></ul><ul><li>Canvi de direcció </li></ul><ul><li>Trasllat del lloc global de treball </li></ul>
 269. 269. <ul><li>PLA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL </li></ul><ul><li>Genera un pla de comunicació per a la gent de la teva unitat </li></ul>
 270. 270. <ul><li>LLIBRES SUGGERITS </li></ul><ul><li>Tengo miedo. Carisma y liderazgo a través de la gestión del propio miedo. Carmen García Ribas. Granica. 2003 </li></ul><ul><li>El lenguaje del cuerpo. Allan Pease. Paidós. 1981. </li></ul>
 271. 271. UNS APUNTS FINALS
 272. 272. Rol de comandament
 273. 273. Rol de comandament
 274. 274. Organització de la meva unitat
 275. 275. Organització de la meva unitat
 276. 276. Ús eficient del temps
 277. 277. Matriu d’estils de comandament
 278. 278. Matriu d’estils de comandament
 279. 279. Treball per projectes
 280. 280. Delegació, feedback i empowerment
 281. 281. Delegació, feedback i empowerment
 282. 282. Assertivitat, empatia i escolta activa
 283. 283. Implicació i motivació
 284. 284. Implicació i motivació
 285. 285. Comunicació
 286. 286. FI CURS PER AL COMANDAMENT

×