Desenvolupament Competències Bàsiques

3,391 views

Published on

desenvolupament de les comp. bàsiques

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,391
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
37
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Desenvolupament Competències Bàsiques

 1. 1. <ul><ul><li>De l’avaluació interna de competències bàsiques a una proposta d’innovació en l’àmbit matemàtic </li></ul></ul>IES ÈGARA
 2. 2. Situació geogràfica del barri de Can Parellada, a la ciutat de Terrassa
 3. 3. Procés seguit pel nostre centre: Abans del 2004-2005: Algunes activitats relacionades amb l’avaluació interna. Curs 2004-2005: Rebem un tutelatge per orientar la reflexió en l’àmbit de la comprensió lectora. Curs 2005-2006: Pilotem els instruments de la xarxa sobre àmbit matemàtic. Presentem un projecte d’innovació en aquest àmbit.
 4. 4. Amb anterioritat al curs 2004 – 2005 Algunes activitats relacionades amb l’avaluació interna: - Assessorament al centre a un grup de professors de la Comissió pedagògica - Avaluació sobre els hàbits de treball en els alumnes de 1r d’ESO
 5. 5. Curs 2004 -2005 Inici d’un estudi formal referent a: On sóm? Com podem millorar? Es duen a terme dos tipus d’activitat:
 6. 6. Curs 2004 –2005 - Estudi de l’historial acadèmic dels diferents grups d’alumnes , incloent-hi l’historial de primària. Això ens va permetre una primera detecció acurada i precisa de la realitat de l’Institut.
 7. 8. Curs 2004 –2005 - Avaluació interna, en el marc d’un tutelatge i aprofitant l’estructura organitzativa del centre, sobre competències bàsiques d’àmbit lingüístic (comprensió lectora) L’àmbit en concret va permetre una àmplia participació del professorat.
 8. 9. <ul><li>Competències bàsiques d’àmbit lingüístic (comprensió lectora). </li></ul><ul><li>Acords de la Comissió Pedagògica sobre Competències Bàsiques. </li></ul><ul><li>  - Abans de la lectura: </li></ul><ul><ul><ul><li>1.- Presentar textos de diferent tipologia, àmbit,... i procedència </li></ul></ul></ul><ul><li>- Durant la lectura: </li></ul><ul><li>2.- Proposar-nos com a model fent - no sempre - la lectura en veu alta. </li></ul><ul><li>3.- Conduir l'alumnat a formular les idees principals dels paràgrafs, a partir de </li></ul><ul><li>preguntes </li></ul><ul><li>- Després de la lectura: </li></ul><ul><li>4.- Aconseguir que l'alumnat sigui capaç de r espondre preguntes interpretatives </li></ul><ul><li>Àrea de ciència - tècnica </li></ul><ul><li>5.- Recollir la informació a partir d'esquemes o similar. </li></ul><ul><li>Facilitar estratègies i /o models per a fer-ho. i /o </li></ul><ul><li>6.- Oferir pautes i /o models que els permetin fer un resum. </li></ul>
 9. 10. Curs 2005 –2006 Es van realitzar diverses activitats: I . Continuació del treball del curs anterior sobre comprensió lectora.
 10. 11. Àrees: Llengua Castellana i Matemàtiques Competències treballades: L11, L13, M1, M3 Nivell: 1r ESO Organització: - Lectura a classe de Castellà dels capítols escollits - Lliurament del full d’activitats que cal realitzar tant de Castellà com de Matemàtiques - Comentaris, resolució i correcció de les activitats en sessions posteriors en l’àrea respectiva - El llibre s’inclou en el llistat de lectures voluntàries de Castellà Activitat de comprensió lectora: Malditas matemáticas. Alicia en el País de los Números
 11. 12. Curs 2005 –2006 Activitat de comprensió lectora: El señor del cero. Àrees: Llengua Castellana i Matemàtiques Competències treballades: L11, L13, M1, M 5 Nivell: 2n ESO El asesinato del profesor de matemáticas Àrees: Llengua Castellana i Matemàtiques Competències treballades: L11, L13, M1, M 5 Nivell: 3r ESO
 12. 13. Leonardo da Vinci
 13. 14. Curs 2005 –2006 II . Avaluació interna sobre competències bàsiques d’àmbit matemàtic, en el marc de l’estructura organitzativa del centre. Es va fer un pilotage de l’instrument de la xarxa
 14. 15. Curs 2005 –2006 Avaluació de competències bàsiques d’àmbit matemàtic   Acords per a la millora: 1.- Afavorir la vinculació dels continguts amb l'entorn quotidià.   2.- Potenciar l'explicació per escrit de processos i resultats.   3.- Potenciar l'ús de les TIC.
 15. 16. Curs 2005 –2006 III . Estudi de l’historial de matemàtiques de primària, dels alumnes de primer d’ESO. IV . Observació dels resultats de la primera avaluació de l’àrea de matemàtiques, en la mateixa promoció. V . Pas de proves de competències bàsiques de cicle inicial i mitjà de primària a l’alumnat que l’equip docent de 1r d’ESO va decidir.
 16. 17. Competències bàsiques de cicle inicial i mitjà de primària de l’alumnat amb retard d’aprenentatge
 17. 18. Curs 2005 –2006 VI . Disseny de dos crèdits variables de reforç sobre competències bàsiques d’àmbit matemàtic de nivell 2 (equivalent al cicle mitjà de primària) VII . Proposta de continuar, en els cursos següents, els crèdits variables de competències bàsiques, donant-los una estructura formal VIII . Proposta de presentar un projecte d’innovació educativa: L’aula de matemàtiques. Un projecte de treball transversal
 18. 19. Actualment Tenim: - Una estructura de centre que permet treballar de manera transversal competències d’àmbit matemàtic i lingüístic - El projecte d’innovació L’aula de matemàtiques en funcionament
 19. 20. Estructura de centre (disseny curricular per al primer cicle): Curriculum comú: Matèria hores/setmana Català: 3 Castellà: 3 Anglès: 3 Matemàtiques: 3 Ciències naturals: 3 Ciències socials: 3 Tecnologia: 2 Expressió artística: 2 Educació física 2 Tutoria: 1 Crèdit de síntesi: 1 crèdit anual Curriculum variable: Matèria hores/setmana CV 1: 2 CV de competències bàsiques: 2
 20. 21. Crèdits variables de competències bàsiques 1r curs: 1r semestre: àmbit lingüístic 2n semestre: àmbit matemàtic 2n curs: 1r semestre: àmbit matemàtic 2n semestre: àmbit lingüístic
 21. 22. Alguns aspectes de l’organització Tots els alumnes de la promoció fan els crèdits: 1r semestre 2n semestre 1r curs Qui busca troba 1 Les magnituds i la seva mesura 2n curs Taules, gràfics Qui busca troba 2 i textos
 22. 23. - Hi ha quatre professors de diferents departaments de l’àrea que imparteixen simultàniament cada un d’aquests crèdits, que tenen caràcter transversal - Els agrupaments de l’alumnat es fan per part dels professors en funció d’una prova inicial de competències bàsiques - Els diferents crèdits no cal que segueixin el mateix criteri d’agrupament
 23. 24. <ul><li>Estructura de centre: Reunions de professors </li></ul><ul><li>- S’utilitza el marc de les reunions de Departament, però amb periodicitat quinzenal. </li></ul><ul><li>Són simultànies per als Departaments de: </li></ul><ul><li>- Matemàtiques, Ciències experimentals </li></ul><ul><li>i Tecnologia </li></ul><ul><li>- Català i Castellà </li></ul>
 24. 25. Departament d’ atenció a la diversitat - 2 professors tenen reservada, en el seu horari, l’hora de la reunió de Departament d’àmbit matemàtic. - 2 professors tenen reservada, en el seu horari, l’hora de la reunió de Departament d’àmbit lingüístic. - 1 professor té reservada, en el seu horari, les dues hores de reunió anteriors.
 25. 26. Algun aspecte de l’organització En el marc d’aquestes reunions, els professors es poden organitzar en petites comissions (sovint formades per professors de diferents Departaments) per a preparar activitats concretes.
 26. 27. L’aula de Matemàtiques Un projecte de treball transversal
 27. 28. Competències bàsiques d’ambit matemàtic. Curs 2005-2006
 28. 29. Estudi comparatiu dels resultats de les proves de competències bàsiques. Exemple
 29. 30. Objectius I.- Millorar els resultats en competències bàsiques.   II.- Familiaritzar els alumnes amb el món de les matemàtiques, donant-los estratègies que els permetin vincular-les més amb el seu món proper.
 30. 31. III. Treballar aquells aspectes que permetin, almenys a alguns alumnes, assolir els nivells més alts de competències relacionades en l'Informe PISA. IV. Perfeccionar el disseny de reforç de competències bàsiques de nivell inferior a les d'ESO, no assolides anteriorment .
 31. 32. V. Planificar un mecanisme d'avaluació progressiu de les competències bàsiques per a cada noi o noia, per tal d'orientar el seu treball. VI. Millorar la coordinació amb les escoles de primària adscrites al centre, sobre el treball en aquest àmbit, per tal de donar una més gran continuïtat al progrés dels alumnes.
 32. 33. VII. Desenvolupar metodologies i utilitzar estratègies i recursos que ens permetin avançar cap a una millor atenció de la diversitat.  É s tracta, doncs, d'un projecte de recerca, per part del professorat, iniciat en el curriculum variable, orientat a l ’aplicació posterior, si es considera oportú, en els crèdits comuns.
 33. 34. Metodologies - Mètode del cas - Treball en grup cooperatiu - Utilització de les TIC -     Pràctiques tipus laboratori -     Treball de camp...
 34. 35. L'ampliació o generalització d'aquesta proposta quedarà, en tot cas, supeditada a una valoració positiva del projecte.
 35. 36. Temporització de les actuacions en els tres cursos escolars    Curs 2006 - 2007: aplicació a tot el primer cicle de l'ESO.   Curs 2007 - 2008: aplicació també a 3r d'ESO.   Curs 2008 - 2009: aplicació a tota l'ESO.   Al final de cada curs es farà una valoració de la tasca realitzada.   La valoració final està prevista pel juny del 2009.  
 36. 37. Criteris d’avaluació del projecte : - Progrés de l’alumnat en l’assoliment de les competències bàsiques d’àmbit matemàtic. - Ús més freqüent que en l’actualitat, de metodologies variades. - Disseny d’un curriculum que afavoreixi l’assoliment de les competències bàsiques. - Grau en què el projecte ha servit al professorat per millorar l’atenció a la diversitat.
 37. 39. -        Estudi de la densitat d’algunes espècies vegetals al parc “Serra de Galliners”. Àrees: Naturals-Matemàtiques. -        Humitat absorbida per diferents teixits. Àrees: Matemàtiques-Tecnologia -        L’aigua: recurs par a tota la humanitat. Àrees: Socials-Naturals-Matemàtiques. -        L’estació meteorològica: el clima al llarg de diversos anys. Àrees: Socials-Naturals-Matemàtiques. Algunes activitats fetes o previstes
 38. 40. Activitat: Excursió al Puig Madrona Àrees: Matemàtiques i Ciències Naturals Competències treballades: M3, M4, M6, L14, SC30 Nivell: 2n ESO   Desenvolupament: -        L’excursió és una activitat de tutoria per fomentar la bona convivència -        Han de marcar, en el mapa, l’itinerari fet i anotar horaris -        Opcionalment, fer fotografies -        A classe, càlculs de: distàncies, desnivells, v m -        Interpretació i descripció d’un perfil donat
 39. 41. A manera de conclusions

×