Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Design Driven Innovation

637 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Design Driven Innovation

 1. 1. 5 FUNdamentenvan design gedreven innovatie<br />Dr ir Rianne Valkenburg<br />
 2. 2. Wij leven in een kwetsbare wereld,<br />waar maatschappelijke en technologische veranderingen <br />steeds sneller plaatsvinden,<br />met een groeiende complexiteit <br />door integratie van denkbeelden en systemen,<br />en grote maatschappelijke uitdagingen.<br />
 3. 3. Design gedreven innovatie als houding en manier van denken en werken<br />kan helpen om<br />anders naar de wereld en de mogelijkheden daarin te kijken,<br />en over grenzen van huidige organisaties of systemen heen, <br /> tot duurzamer oplossingen van echte problemen te komen.<br />Dus duurzaam waarde op verschillende niveau’s<br />(people, planet, en profit) toe te voegen. <br />
 4. 4. Design gedreven innovatie is<br /><ul><li>Toekomstgericht
 5. 5. Waarde gedreven
 6. 6. Design gedreven
 7. 7. Open en samen
 8. 8. Business gedreven</li></li></ul><li>Het verbeelden van de toekomst<br />Innovatie gaat over kansen van morgen, dus halen we de toekomst naar het nu<br />we verbeelden ons de toekomst door een grondige verkenning van trends<br />zo creëren we een beeld op de toekomst en de kansen daarin<br />samen met visionairs, experts, ontwerpers en gebruikers<br />De toekomst overkomt ons niet: <br />wij creëren onze toekomstige wereld samen<br />
 9. 9. Het ontwerpen van (meer)waarde<br />Inzicht in wat mensenwillen in de toekomst is essentieelvoorinnovatie<br />Wat draagt werkelijk bij aan een betere wereld en<br />aan het verbeteren van het leven van mensen?<br />Hoe zullenmensen en hunbehoeften in de toekomstveranderen?<br />Onderzoek geeft inzicht in wat mensen willen, kunnen en kennen<br />Het combineren van waarde op mens-, maatschappelijk- en wereld niveau leidt tot meer duurzame en betekenisgevende oplossingen<br />
 10. 10. Een designgedreven aanpak<br />Dromen, verbeelden en voorstellen vergt een creatieve en open houding<br />een ontwerpaanpak geeft regie aan een probleemoplossend en creatief proces<br />divergeren en reflectief experimenteren<br />het toelaten van chaos en omgaan met onzekerheid verbeelden en visualiseren als drager en overdrager<br />
 11. 11. Samenwerken in flexibele netwerken<br />Het creëren en realiseren van producten, diensten en systemen kan bijna niet meer in een enkele organisatie, dus ontstaan netwerken van organisaties en bedrijven<br />dat is nieuw, dat is moeilijk, dat is eng<br />het gaat om kennis delen en samen verder komen<br />het gaat om vertrouwen en risico delen<br />het vinden van de goede partners, het samenwerken in netwerken<br />multidisciplinair, multi-organisatie, multi complexiteit<br />vergt tijd, aandacht, en een nieuwe werkwijze<br />
 12. 12. Business gedreven<br />De focus ligt op het creëren van nieuwe business<br />een duurzaam verdienmodel levert waarde aan alle belanghebbenden<br />dus naast business model canvas<br />ook in beeld brengen van waardestromen voor het netwerk<br />en de daarbij horende rollen en verantwoordelijkheden<br />
 13. 13. Rianne Valkenburg canhelp to<br /><ul><li>Determine the innovationsense of urgency and innovationstrategy</li></ul>(goal finding)<br /><ul><li>Organise workshops and moderate groupdiscussions</li></ul> (facilitating the innovation team and coaching)<br /><ul><li>Guide the innovationprocesswithinyourorganisation and help findingpartners</li></ul> (project monitoringor management)<br /><ul><li>Createinsightsuponnew tools and techniques for innovation</li></ul> (teaching the what and how in design driveninnovation)<br />
 14. 14. specialist indesign gedreven innovatie<br />Rianne Valkenburg<br />studio @ riannevalkenburg.nl<br />+ 31 6 51 985 990<br />

×