Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pliantul Rețelei Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM)

675 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pliantul Rețelei Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM)

  1. 1. RIAM este o reþea deschisã pentru: Incubatoare de Afaceri; O companii O de consultanþã; donatori O ºi instituþii de finanþare; organizaþii de suport în afaceri; O persoane O fizice cu o vastã experienþã în domeniul antreprenorial. MD-2004, Republica Moldova, mun. Chi?inãu, str. Serghei Lazo, 48, of. 313 Tel : + 373 (22) 22-57-41 Fax: +373 (22) 29-57-97 E-mail: riam@imm.md Web: www.riam.odimm.md
  2. 2. Reþeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova Platformã de cooperare a Incubatoarelor de Afaceri din Republica Moldova Misiune: Asigurarea dezvoltãrii durabile, recunoaºterii naþionale ºi internaþionale a Incubatoarelor de Afaceri din Republica Moldova ?i a rezidenþilor sãi. Membrii fondatori: ODIMM - Organizaþia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici ºi Mijlocii; IP IASV – Incubatorul de Afaceri din ªtefan Vodã; Obiective: O schimbului de experienþã ºi bune practici; facilitarea O reprezentarea intereselor Incubatoarelor de Afaceri ºi a rezidenþilor IP IARD – Incubatorul de Afaceri din Dubãsari; IP IAS – Incubatorul de Afaceri din Soroca; sãi în negocierile cu statul ºi alþi actori na?ionali ºi interna?ionali; IP IAR – Incubatorul de Afaceri din Rezina; O promovarea principiilor de incubare a întreprinderilor în rândul populaþiei ºi antreprenorilor începãtori; O implementarea în comun ºi cu eficienþã sporitã a proiectelor ºi IP IAL – Incubatorul de Afaceri din Leova; IP IASg – Incubatorul de Afaceri din Sângerei. programelor de dezvoltare; O suportului ºi consultanþei Incubatoarelor de Afaceri. acordarea RIAM - Vocea Incubatoarelor de Afaceri din Moldova!

×