Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sêr sylw a bwydo  sgyrsiauDeall, cwestiynu ac annog defnydd Cymraeg    ar rwydweithiau cymdeithasol  Rhodri ap Dyf...
http://www.flickr.com/photos/srllwyd/6777084989/
Adroddiad Marchnad Ofcom      Awst 2011 (Cymru)Ffigur 4.5   Defnyddio rhaglenni ar-lein ymysg defnyddwyr band eang...
Ymchwil: Astudiaeth Morris, Cunliffe a Prys (2011)Yr astudiaeth: „Socialnetworks and minoritylanguage speakers: theuse of...
Casgliadau: Astudiaeth Morris,  Cunliffe a Prys (2011) “Most participants in both areas complained about  the lack of We...
“[...] a wealth ofinformationcreates a povertyof attention and aneed to allocatethat attentionefficiently amongtheoverabun...
Luistxo Fernandez“Menus are ok, but we needfood in our language.”“Mae hanner y trydar mewnBasgeg yn cynnwys dolen oryw fat...
Iaith y cynnwys, iaithy rhwydwaith? Rhan fwyaf o fywyd a diwylliant siaradwyr Cymraeg wedi‟i gyfryngu drwy‟r Saesneg ...
Beth i‟w annog?Sgyrsiau     Cynnwys         CymraegCymraeg      Rhanadwy       Sylw i      d...
http://apdyfrig.com Twitter: @nwdls rla@aber.ac.uk
Sêr Sylw a Bwydo Sgyrsiau
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sêr Sylw a Bwydo Sgyrsiau

433 views

Published on

Cyflwyniad i seminar technoleg a'r Gymraeg, Caerdydd, 21 Mehefin 2012.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sêr Sylw a Bwydo Sgyrsiau

 1. 1. Sêr sylw a bwydo sgyrsiauDeall, cwestiynu ac annog defnydd Cymraeg ar rwydweithiau cymdeithasol Rhodri ap Dyfrig, 21 Mehefin 2012
 2. 2. http://www.flickr.com/photos/srllwyd/6777084989/
 3. 3. Adroddiad Marchnad Ofcom Awst 2011 (Cymru)Ffigur 4.5 Defnyddio rhaglenni ar-lein ymysg defnyddwyr band eang Tua 1.1 miliwn Cymraeg? 200k? Tua 200 mil Cymraeg? 40k?Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Chwarter 1 2011Sail: Oedolion dros 16 oed â chysylltiad band eang gartref (n= 328 Cymru 2011)CE5. Ar gyfer pa rai o’r rhain, os o gwbl, rydych chi neu’r bobl sy’n byw gyda chi’n defnyddio’r
 4. 4. Ymchwil: Astudiaeth Morris, Cunliffe a Prys (2011)Yr astudiaeth: „Socialnetworks and minoritylanguage speakers: theuse of social networkingsites among young people‟Holiaduron gan 200 obobol rhwng 13-18 oedmewn 4 ysgol yngNgogledd Orllewin a De-Ddwyrain Cymru,Gwybodaeth ansoddol ogrŵpiau ffocws gyda 64person o‟r sampl wreiddiol.
 5. 5. Casgliadau: Astudiaeth Morris, Cunliffe a Prys (2011) “Most participants in both areas complained about the lack of Welsh language content online.” “The lack of Welsh language content on Wikipedia was the most cited example” “English was by far the predominant language of the internet, in both the north-west and south-east.” “Welsh language services online were perceived to be less comprehensive and of poorer quality than similar English language websites.” didn’t search for Welsh “Pupils in the south-east schools language recreational content on YouTube.” “[use of Welsh on Facebook] was due to the fact that they live in a Welsh speaking area with Welsh speaking social networks , where they know that their friends speak Welsh.”
 6. 6. “[...] a wealth ofinformationcreates a povertyof attention and aneed to allocatethat attentionefficiently amongtheoverabundance ofinformationsources that mightconsume it”(Simon, 1971).
 7. 7. Luistxo Fernandez“Menus are ok, but we needfood in our language.”“Mae hanner y trydar mewnBasgeg yn cynnwys dolen oryw fath – i safle, i lun, i flogac ati.”Cwestiynau allweddol amiechyd iaith ar rwyd. cym.: Oes sgyrsiau go-iawn? Oes cynnwys yn cael ei rannu? Oes memes yn cael eu creu?
 8. 8. Iaith y cynnwys, iaithy rhwydwaith? Rhan fwyaf o fywyd a diwylliant siaradwyr Cymraeg wedi‟i gyfryngu drwy‟r Saesneg Iaith y cyfryngu‟n arwain iaith y drafodaeth? Cylch dieflig o drafod dim ond diwylliant a diddordebau Cymraeg yn yr iaith... 10 uchaf pynciau llosg Umap Cymraeg yn aml am ddiwylliant a newyddion Cymraeg.
 9. 9. Beth i‟w annog?Sgyrsiau Cynnwys CymraegCymraeg Rhanadwy Sylw i ddeunydd Cymraeg
 10. 10. http://apdyfrig.com Twitter: @nwdls rla@aber.ac.uk

×