Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Membumisuburkan Ekonomi Syariah

1,352 views

Published on

oleh Ustadz Muhammad Faishol, LC, MA

Published in: Education, Spiritual, Technology
 • Be the first to comment

Membumisuburkan Ekonomi Syariah

 1. 2. AGAMA / AD DIIN IHSAN <ul><li>Percaya keberadaan </li></ul><ul><li>Allah </li></ul><ul><li>Malaikat </li></ul><ul><li>Kitab-kitab Suci </li></ul><ul><li>Para Rasul </li></ul><ul><li>Hari Kiamat </li></ul><ul><li>Takdir baik dan buruk </li></ul>Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatNya. Jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya Dia melihatmu. ISLAM <ul><li>Ikrar Dua Kalimat Syahadat </li></ul><ul><li>Melakukan Shalat </li></ul><ul><li>Membayar Zakat </li></ul><ul><li>Berpuasa di bulan Ramadhan </li></ul><ul><li>Menunaikan Haji bagi yang Mampu </li></ul>
 2. 6. FIQH IBADAH FIQH MUAMALAH 1 MENGATUR HUBUNGAN VERTIKAL HAMBA DENGAN ALLAH MENGATUR HUBUNGAN VERTIKAL HAMBA DENGAN ALLAH 2 TIDAK REASONABLE REASONABLE 3 KESAHANNYA MEMERLUKAN NIAT KESAHANNYA TIDAK MEMERLUKAN NIAT 4 PADA PRINSIPNYA, SEMUA BENTUK IBADAH DILARANG KECUALI YANG DIIZINKAN PADA PRINSIPNYA, SEMUA BENTUK MUAMALAH DIIZINKAN KECUALI YANG DILARANG
 3. 8. • Dasar pelarangan: Al Baqarah, 278-279
 4. 9. • Dasar Pelarangan: Al Baqarah, 278-279 (278) Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian adalah orang-orang yang beriman.
 5. 10. • Dasar Pelarangan: Al Baqarah, 278-279 (279) Jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba), maka untuk kalian pokok harta kalian; kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
 6. 11. <ul><li>RIBA DALAM HUTANG PIUTANG </li></ul><ul><li>RIBA DALAM JUAL BELI </li></ul>• Klasifikasi
 7. 12. “ Setiap hutang piutang yang menarik manfaat adalah riba.” رواه السيوطي في الجامع الصغير
 8. 13. <ul><li>Gandum = terigu : wheat </li></ul><ul><li>Jelai = Jawawut = barley </li></ul>
 9. 14. Dari Ubadah bin Shamit ra bahwa Rasulullah saw bersabda : Emas (dibayar) dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, senilai dengan senilai, sama dengan yang sama, kontan. Jika jenis-jenis ini saling berbeda maka juallah sekehendak kalian jika kontan.
 10. 17. DEFINISI MAYSIR :
 11. 18. DASAR PELARANGAN : ٩٠ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi , (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji (yang) termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan.
 12. 19. HUBUNGAN KETIGANYA
 13. 20. GHARAR ADALAH SEGALA SESUATU YANG KELANJUTANNYA BERSIFAT TIDAK PASTI, APAKAH AKAN ADA / UNTUNG ATAU TIDAK ADA / RUGI.
 14. 21. DASAR PELARANGAN : Diceritakan oleh Abu Hurayrah –semoga Allah meridhainya. Dia berkata: Rasulullah –shalawat dan salam untuknya- melarang jual beli (dengan cara lempar) batu kerikil dan jual beli (yang mengandung unsur) gharar. ( صحيح مسلم , 3 / 1153 )
 15. 22. <ul><li>KRITERIA GHARAR YANG DILARANG </li></ul><ul><li>KATEGORI GHARAR BERAT </li></ul><ul><li>KEBERADAAN GHARAR PADA POKOK KOMODITI </li></ul><ul><li>TIDAK TERDESAK OLEH TUNTUTAN KEBUTUHAN </li></ul>
 16. 23. MAKSUDNYA : MENJUAL KOMODITI YANG HARAM DIKONSUMSI ATAU MENCARI PENGHASILAN DARI PEKERJAAN YANG HARAM.
 17. 24. DASAR PELARANGAN :
 18. 25. Diceritakan oleh Jabir. Dia pernah mendengar Rasulullah bersabda di tahun terbukanya kota makkah. (saat itu) beliau berada di Makkah, “ Sesungguhnya Allah dan RasulNya mengharamkan jual khamr, bangkai, babi dan berhala . ” Lalu dikatakan, “Wahai Rasulullah. Apakah engkau tahu lemak bangkai itu digunakan untuk mengolesi perahu dan kulit serta digunakan sebagai bahan penerangan oleh orang-orang?” Beliau menjawab, “ Tidak. Itu haram !” Lalu beliau bersabda saat itu, “Allah memerangi orang-orang yahudi (karena) ketika Allah melarang lemak bangkai mereka mencairkannya lalu menjualnya dan memakan hasil penjualannya.” DASAR PELARANGAN :
 19. 26. DASAR PELARANGAN : Diceritakan oleh Rofi’. Dia berkata, Rasulullah bersabda, “ Penghasilan paling buruk adalah upah zina, hasil penjualan anjing dan penghasilan tukang bekam .”

×