Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elo definitief

329 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Elo definitief

 1. 1. elektronische leeromgeving (elo) lokaal 113 (naast fotostudio) [email_address] <ul><li>Juni 2009 start nieuw leerplatform </li></ul><ul><li>Keuze : Open Source en gratis </li></ul><ul><li>Product : Moodle </li></ul><ul><li>Technisch : Webserver php mysql </li></ul><ul><li>Stuurgroep : directie, kwaliteit, programmatie, logistiek, e-leren </li></ul>
 2. 2. elektronische leeromgeving (elo) lokaal 113 (naast fotostudio) [email_address] <ul><li>Doelstellingen: </li></ul><ul><li>-continuïteit </li></ul><ul><li>-gebruiksgemak </li></ul><ul><li>-kwaliteit </li></ul><ul><li>-onderhoudbaar </li></ul><ul><li>-beheersbaar </li></ul><ul><li>-rapportering </li></ul>
 3. 3. elektronische leeromgeving (elo) lokaal 113 (naast fotostudio) [email_address] <ul><li>Eerste fase </li></ul><ul><li>-testserver </li></ul><ul><li>-tutorials </li></ul><ul><li>-zandbak </li></ul><ul><li>-sjablonen </li></ul><ul><li>-workshops </li></ul><ul><li>-Engels, Spaans, AM, Tuinbouw,Office op werkvloer </li></ul>
 4. 4. elektronische leeromgeving (elo) lokaal 113 (naast fotostudio) [email_address] <ul><li>Productie vanaf 7 september ek </li></ul><ul><li>-definitieve server en testserver </li></ul><ul><li>-nieuwe template (huisstijl)‏ </li></ul><ul><li>-overbrengen leerpaden cursussen </li></ul><ul><li>-testen en in gebruik nemen </li></ul><ul><li>-problemen oplossen </li></ul><ul><li>-handleiding cursist en leerkracht </li></ul>
 5. 5. elektronische leeromgeving (elo) lokaal 113 (naast fotostudio) [email_address] <ul><li>Wat met Dokeos ? </li></ul><ul><li>-blijft lopen tot 30/06/2010 </li></ul><ul><li>-daarna alleen Moodle </li></ul><ul><li>-overgangsperiode </li></ul><ul><li>-informatica start dit semester </li></ul><ul><li>-talen brengen cursusmaterialen over van Dokeos naar Moodle </li></ul>
 6. 6. elektronische leeromgeving (elo) lokaal 113 (naast fotostudio) [email_address] <ul><li>Workshops </li></ul><ul><li>-vanaf 07/09/2009 worden er workshops, tutorials aangeboden </li></ul><ul><li>-iedereen wordt uitgenodigd op deze workshops </li></ul><ul><li>-instructies volgen </li></ul>
 7. 7. elektronische leeromgeving (elo) lokaal 113 (naast fotostudio) [email_address] <ul><li>Bereikbaarheid </li></ul><ul><li>-via e-mail [email_address] </li></ul><ul><li>-in het eschool lokaal 113 </li></ul><ul><li>-3 keer per week vrije raadpleging </li></ul><ul><li>-of op afspraak </li></ul><ul><li>-tijdens workshops </li></ul>
 8. 8. elektronische leeromgeving (elo) lokaal 113 (naast fotostudio) [email_address] <ul><li>Moodle accounts: </li></ul><ul><li>-iedereen krijgt persoonlijk pasje </li></ul><ul><li>-voorlopig adres moodle.cvohz.org </li></ul><ul><li>-nieuw adres www.eschool.be </li></ul><ul><li>-de oude eschool verdwijnt </li></ul><ul><li>-deze wordt in moodle opgenomen </li></ul><ul><li>-slechts één pasje nodig </li></ul><ul><li>-slechts één internet adres nodig </li></ul>
 9. 9. elektronische leeromgeving (elo) lokaal 113 (naast fotostudio) [email_address] <ul><li>Uiteindelijke doelstelling </li></ul><ul><li>-30 juni 2010 </li></ul><ul><li>-leerplatform in gebruik </li></ul><ul><li>-alle cursussen / leerkrachten </li></ul><ul><li>-ook alle testen </li></ul><ul><li>-elo = cursus </li></ul><ul><li>-iedereen start zo snel mogelijk </li></ul><ul><li>-deelname = noodzakelijk </li></ul>

×