Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pembentangan seminar
ICE
24-27 Mei 2010, Brunei Darusalam
PEMBANGUNAN MEDIA PENGAJARAN:
MODUL DAN MULTIMEDIA DALAM
PEMBELA...
BAB I
PENDAHULUAN
1.2 LATAR BELAKANG
Pengajaran dan
pembelajaran bermodul
satu proses yang berlaku dalam suasana
yang tera...
Guru atau para pendidik sentiasa berusaha untuk memperbaiki
proses pengajaran dan pembelajaran yang digunakan dari semasa
...
Analisis Keperluan
Pemilihan Tajuk
Pembuatan Garis Besar
Penulisan Naskah
Pelaksanaan Pembuatan
Penilaian dan
Penambahbaik...
Analisis Keperluan
Identifikasi masalah Pembuatan media
Rumusan
penyelesaian
alternatif
Pemilihan Tajuk
Bahannya penting s...
Pembuatan Garis Besar
Dalam pembuatan garis besar berguna bagi kita untuk melihat cakupan
(keluasan dan kedalaman) bahan.
...
Implementasi
Implementasi melaksanakan semua perancangan kaedah pengajaran dan
pembelajaran yang dibina pada peringkat rek...
TEKNIK MEMUDAHKAN PELAJAR MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI MODUL DAN
MULTIMEDIA
menurut Siahaan (2006) bahawa di samping cara-cara...
HASIL PEMBANGUNAN MODUL KAJIAN
Dalam kajian ini pengkaji mengembangkan 4 buah modul bercetak dan
pembelajaran multimedia y...
Rajah 6. Tampilan menu utama
Rajah 7. Salah satu bagian dari gambaran bahan dan kuiz
Rajah 8. Salah satu bentuk aktiviti kuis memasangkan
Rajah 9. Teka teki sains
Multimedia ini ditampilkan pada bulan Februari dan Mac pada
tahun 2010 di Pekanbaru Indonesia untuk mendapatkan
maklumbala...
Komponen Pelajar (60) Guru dan
Pensyarah(10)
Total
Rekabentuk
tampilan menu
utama
Sangat suka 45 (75.00%) 8 (80%) 53 (75,7...
Komponen Pelajar (60) Guru dan
Pensyarah(10)
Total
Rekabentuk
pengoperasian
Mudah 46 (76,70%) 9 (90%) 55(78,60%)
Sesuai 6 ...
Untuk menguatkan data kajian ini, maka pengkaji
melakukan temubual kepada 3 orang guru, 2 orang
pensyarah dan 5 orang pela...
2.8 RUMUSAN
 
Dari kajian ini dalam membangun sebuah modul dan
multimedia merupakan perpaduan dari beberapa model yang
ada...
SEKIAN
TERIMA KASIH
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rian vebrianto brunai (PEMBANGUNAN MEDIA PENGAJARAN: MODUL DAN MULTIMEDIA DALAM PEMBELAJARAN ALAM SEKITAR (BIOLOGI) DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA )

847 views

Published on

PEMBANGUNAN MEDIA PENGAJARAN: MODUL DAN MULTIMEDIA DALAM PEMBELAJARAN ALAM SEKITAR (BIOLOGI) DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rian vebrianto brunai (PEMBANGUNAN MEDIA PENGAJARAN: MODUL DAN MULTIMEDIA DALAM PEMBELAJARAN ALAM SEKITAR (BIOLOGI) DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA )

 1. 1. Pembentangan seminar ICE 24-27 Mei 2010, Brunei Darusalam PEMBANGUNAN MEDIA PENGAJARAN: MODUL DAN MULTIMEDIA DALAM PEMBELAJARAN ALAM SEKITAR (BIOLOGI) DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Rian Vebrianto Kamisah Usman Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi
 2. 2. BAB I PENDAHULUAN 1.2 LATAR BELAKANG Pengajaran dan pembelajaran bermodul satu proses yang berlaku dalam suasana yang teratur dan sangat tersusun biasanya dalam bentuk langkah demi langkah dengan maklumbalas dilakukan antara langkah- langkah Percival dan Elington 1994 Modul menawarkan pakej pembelajaran lengkap yang terdiri daripada maklumat- maklumat yang membolehkan pembaca atau pelajar memperolehi pengetahuan atau kemahiran baru dalam subjek yang dibentuk, begitu juga dengan multimedia (Jamaludin 2002)
 3. 3. Guru atau para pendidik sentiasa berusaha untuk memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran yang digunakan dari semasa ke semasa. modul dan multimedia pembangunan modul dan multimedia Model ADDIE Model Dick & Carey Model Hanaffin & Peck Perpaduan
 4. 4. Analisis Keperluan Pemilihan Tajuk Pembuatan Garis Besar Penulisan Naskah Pelaksanaan Pembuatan Penilaian dan Penambahbaikan Pengemasan Langkah – langkah Rekabentuk multimediadan modul : Implementasi
 5. 5. Analisis Keperluan Identifikasi masalah Pembuatan media Rumusan penyelesaian alternatif Pemilihan Tajuk Bahannya penting sesuai kurikulum dan tidak cepat berubah Esensial Abstrak susah difahami, susah dijelaskan, tidak tersedia media yang sesuai Susah Tentukan Tajuk
 6. 6. Pembuatan Garis Besar Dalam pembuatan garis besar berguna bagi kita untuk melihat cakupan (keluasan dan kedalaman) bahan. Penulisan Naskah Berdasarkan garis besar yang telah di susun, kemudian menulis naskah media atau modul tersebut. Naskah merupakan cetakan biru untuk media yang akan dibuat. Pelaksanaan Pembuatan Kegiatan ini mencakup pembuatan rancangan tampilan, pembuatan gambar atau grafik, pembuatan animasi, penulisan teks, pengisian suara, pengisian musik dan lainnya. Berbeza dengan modul, kita hanya perlu sesuaikan antara tulisan dan gambarnya.
 7. 7. Implementasi Implementasi melaksanakan semua perancangan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dibina pada peringkat rekabentuk dan pembangunan tadi. Pada peringkat ini pengkaji memastikan pelajar memahami isi kandungan pengajaran dan pembelajaran yang diberikan serta melaksanakan semua arahan kerja yang diberikan dengan baik. Penilaian formatif yakni semasa berlangsungnya sesi pengajaran dan pembelajaran ataupun penilaian yang dijalankan di antara setiap peringkat model tadi. Penilaian dan Penambahbaikan Penilaian sumatif ialah penilaian yang dijalankan setelah berakhirnya sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Pengemasan Dibina kembali rekabentuk yang sempurna
 8. 8. TEKNIK MEMUDAHKAN PELAJAR MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI MODUL DAN MULTIMEDIA menurut Siahaan (2006) bahawa di samping cara-cara atau petunjuk belajar dan langkah-langkah mempelajari modul yang dirumuskan secara sederhana dan jelas, maka modul dan multimedia hendaknya juga menggunakan: (1) Banyak ilustrasi (kaya dengan ilustrasi), (2) Kalimat-kalimat sederhana, (3) Contoh-contoh yang memperjelas huraian bahan pelajaran, dan (4) Titian belajar (dimulai dengan uraian meteri pelajaran yang lebih mudah). Aspek teknik yang juga penting adalah yang berkaitan dengan penampilan modul dan multimedia.
 9. 9. HASIL PEMBANGUNAN MODUL KAJIAN Dalam kajian ini pengkaji mengembangkan 4 buah modul bercetak dan pembelajaran multimedia yang terdiri dari 4 tajuk dengan 8 sub tajuk pembahasan. iaitu: 1. Ekosistem, 2. Keanekaragaman makhluk hidup dalam pelestarian ekosistem (haiwan dan tumbuhan langka), 3. Kepadatan populasi manusia hubungannya dengan alam sekitar dan 4. Pencemaran dan kerusakan lingkungan. Rekabentuk pembangunan modul
 10. 10. Rajah 6. Tampilan menu utama
 11. 11. Rajah 7. Salah satu bagian dari gambaran bahan dan kuiz
 12. 12. Rajah 8. Salah satu bentuk aktiviti kuis memasangkan
 13. 13. Rajah 9. Teka teki sains
 14. 14. Multimedia ini ditampilkan pada bulan Februari dan Mac pada tahun 2010 di Pekanbaru Indonesia untuk mendapatkan maklumbalas dari pensyarah, guru dan pelajar mengenai multimedia yang telah dibuat. Pengkaji melakukan kajian tinjauan untuk melihat tanggapan dari multimedia yang telah direkabentuk berdasarkan kajian Chuang dan Yang (2005). Dalam kajian ini, 60 pelajar dan 10 orang gabungan guru dan pensyarah dipilih sebagai sampel eksperimen. Isi penilaian terhadap multimedia ini seperti; rekabentuk menu utama, isi kandungan bahan modul, animasi grafik, bahasa dan efek suara, sistem pengoperasian, rekabentuk permainan dan efek umum. Survei menunjukkan bahawa pelajar memberi nilai sangat tinggi untuk rekabentuk secara umum sementara pensyarah atau guru tertarik dengan rekabentuk dari isi kursus. Lebih dari 90% dari pelajar dan guru memberikan tanggapan positif terhadap multimedia pembelajaran alam sekitar dan 95% (n=57) pelajar sukai pembangunan multimedia ini (Jadual 1).
 15. 15. Komponen Pelajar (60) Guru dan Pensyarah(10) Total Rekabentuk tampilan menu utama Sangat suka 45 (75.00%) 8 (80%) 53 (75,71%) Suka 10 (16,70%) 2 (20%) 12 (17,14%) Tidak suka 5 (8.30%) 0(0.0%) 5 (7,15%) Isi kandungan bahan modul Sistematik dan mudah 42 (70.00%) 7 (70%) 49 (70.00%) Dapat dilakukan 12 (20.00%) 3 (30%) 15 (21,40%) Susah difahami 6 (10.00%) 0(0.0%) 6 (8,60%) Grafik animasi Hidup 46 (76,70%) 6 (60%) 52 (74,30%) Sesuai 13 (21,70%) 4 (40%) 17(24,20%) Membosankan 1 (1,60%) 0(0.0%) 1 (1,50%) Bahasa dan efek bahasa Jelas 50 (83,30%) 9 (90%) 59(84,30%) Sesuai 6 (10.00%) 1 (10%) 7 (10.00%) Ramai/bising 4 (6,70%) 0 (0%) 4 (5,70%) Jadual 1. Hasil penilaian rekabentuk pembanguanan multimedia
 16. 16. Komponen Pelajar (60) Guru dan Pensyarah(10) Total Rekabentuk pengoperasian Mudah 46 (76,70%) 9 (90%) 55(78,60%) Sesuai 6 (10%) 1 (10%) 7(10.00%) Rumit 8 (13,30%) 0(0.0%) 8(11.40%) Rekabentuk permainan dan soalan Sangat suka 30 (50.00%) 4 (40%) 34(48.60%) Suka 20 (33,30%) 4 (40%) 24(34,30%) Tidak suka 10 (16,70%) 2 (20%) 12(17.10%) Efek umum Sempurna 55 (91,70%) 9 (90%) 64(91,40%) Baik 3 (5,00%) 1 (10%) 4 (5,70%) Buruk 2 (3,30%) 0(0.0%) 2 (2,90%)
 17. 17. Untuk menguatkan data kajian ini, maka pengkaji melakukan temubual kepada 3 orang guru, 2 orang pensyarah dan 5 orang pelajar secara rawak. Didapati hasil temubual bahawa guru dan pensyarah bersetuju bahawa modul ini sangat sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran alam sekitar dan dapat diimplementasikan dalam P & P, manakala menurut pelajar bahawa pembelajaran dengan menggunakan modul ini akan dapat meningkatkan motivasi dan minat pelajar sehingga pelajar dapat lebih memahami bahan yang diajarkan.
 18. 18. 2.8 RUMUSAN   Dari kajian ini dalam membangun sebuah modul dan multimedia merupakan perpaduan dari beberapa model yang ada iaitu analisis keperluan, dilanjutkan dengan pemilihan tajuk, penyusunan garis besar isi, penulisan naskah, pelaksanaan pembuatan atau produksi, implementasi, penilaian dan penambahbaikan serta pengemasan. Dalam pembangunan modul perlu juga memperhatikan perkara- perkara perancangan modul yang harus ada dalam sebuah modul dan tidak lupa pula memperhatikan teknik penyajian multimedia untuk memudahkan pelajar dalam mempelajari dan memahami modul dan multimediatersebut.
 19. 19. SEKIAN TERIMA KASIH

×