Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ments curioses: El treball cooperatiu i la recerca  Ramon Grau Novembre, 2005
Quines estratègies d’ensenyament , quina gestió de l’aula , afavoreixen la formació de ciutadans que responguin aquestes...
Concepcions sobre l’aprenentatge Concepcions sobre l’educació Concepcions sobre les matèries que impartim Experiència en l...
MODEL DIDÀCTIC El model didàctic és un pla estructurat que s’usa per: 1 desenvolupar el currículum, 2 dissenyar materials ...
continguts estratègies d’ensenyament estratègies d’aprenentatge avaluació gestió de l’aula enfocament formal enfocament a...
continguts estratègies d’ensenyament estratègies d’aprenentatge avaluació gestió de l’aula enfocament formal enfocament ap...
Treball cooperatiu Aprenentatge basat en problemes Ments curioses: El treball cooperatiu i la recerca
Treball en grup Interdependència positiva Interacció cara a cara Responsabilitat individual Destreses socials Ments curio...
Consideracions sobre el treball cooperatiu.  1. El tema s’ha de poder dividir en parts, per tal de poder assignar respon...
Exemples d’estructures cooperatives Ments curioses: El treball cooperatiu i la recerca Diferent cada component (possible c...
Consideracions sobre el treball cooperatiu.  2. Cal tenir un criteri per tal de constituir els grups (rendiment, motivac...
Consideracions sobre el treball cooperatiu.  3. Es poden fer propostes al grup de treball (sobre el contingut, sobre e...
    Autonomia de l’alumnat           E l professorat intervé delimitant els recursos, la informació necessària, i les acc...
Consideracions sobre el treball cooperatiu.  4. Sempre caldrà comptar amb espais de discussió sobre la feina individua...
Consideracions sobre el treball cooperatiu.  5. Val la pena programar una activitat final en la que cada grup, a travé...
Consideracions sobre el treball cooperatiu.  6. També afavoreix la interdependència positiva el fet de valorar les feine...
Aprenentatge formal (context acadèmic/escolar) 1. Presentació d’objectius 2. Activitats d’aprenentatge Explicacions Lect...
Aprenentatge informal (al marge de l’escola/institut) 1. Problemes, interessos, necessitats 2.  Usar la informació Selec...
Normalment el problema es presenta a partir d’un escenari on es mostra una situació a partir d’una lectura , podria fer...
En aquesta fase, de forma individual en primer lloc, i en el marc del grup de treball posteriorment, s’haurà d’establir q...
Tercera Fase : Delimitació del problema. Cada grup de treball haurà d’elaborar una llista de tasques a realitzar i sego...
Ments curioses: El treball cooperatiu i la recerca alumnat alumnat alumnat alumnat alumnat alumnat alumnat alumnat alumnat...
Abans de distribuir els treballs individuals i d’iniciar-los, convé fer una lectura o repàs de cadascuna de les tasques ...
Ments curioses: El treball cooperatiu i la recerca Cinquena Fase : Treball de grup. Cada alumne haurà de presentar el re...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sobre el treball cooperatiu i l'aprenentatge basat en problemes

5,518 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Sobre el treball cooperatiu i l'aprenentatge basat en problemes

 1. 1. Ments curioses: El treball cooperatiu i la recerca Ramon Grau Novembre, 2005
 2. 2. Quines estratègies d’ensenyament , quina gestió de l’aula , afavoreixen la formació de ciutadans que responguin aquestes expectatives? (competències que transcendeixen el currículum) Entre les característiques de la societat actual destaca la necessitat que els individus desenvolupin una constant predisposició per aprendre, la capacitat d’enfrontar-se a situacions complexes i canviants, resoldre problemes i prendre decisions, a més de ser ciutadans crítics, responsables i democràtics. (Delors i al. 1996. La educació encierra un tesoro . Santillana. La cursiva és un afegit meu). Ments curioses: El treball cooperatiu i la recerca
 3. 3. Concepcions sobre l’aprenentatge Concepcions sobre l’educació Concepcions sobre les matèries que impartim Experiència en la pràctica docent MODEL DIDÀCTIC Ments curioses: El treball cooperatiu i la recerca
 4. 4. MODEL DIDÀCTIC El model didàctic és un pla estructurat que s’usa per: 1 desenvolupar el currículum, 2 dissenyar materials per a l’ensenyament 3 orientar l’acció a les aules Ments curioses: El treball cooperatiu i la recerca
 5. 5. continguts estratègies d’ensenyament estratègies d’aprenentatge avaluació gestió de l’aula enfocament formal enfocament aplicat metodologies expositives metodologies interactives retenir informació coneixement estratègic usar el coneixement avaluació psicomètrica avaluació formadora gestió centralitzada (treball individual, treball en grup) treball cooperatiu MODEL DIDÀCTIC Ments curioses: El treball cooperatiu i la recerca
 6. 6. continguts estratègies d’ensenyament estratègies d’aprenentatge avaluació gestió de l’aula enfocament formal enfocament aplicat metodologies expositives metodologies interactives retenir informació coneixement estratègic usar el coneixement avaluació psicomètrica avaluació formadora gestió centralitzada (treball individual, treball en grup) treball cooperatiu MODEL DIDÀCTIC Ments curioses: El treball cooperatiu i la recerca
 7. 7. Treball cooperatiu Aprenentatge basat en problemes Ments curioses: El treball cooperatiu i la recerca
 8. 8. Treball en grup Interdependència positiva Interacció cara a cara Responsabilitat individual Destreses socials Ments curioses: El treball cooperatiu i la recerca Treball cooperatiu
 9. 9. Consideracions sobre el treball cooperatiu. 1. El tema s’ha de poder dividir en parts, per tal de poder assignar responsabilitats individuals. No és indispensable que les parts siguin equivalents. Tampoc ho és que tots els grups facin la mateixa feina. Ments curioses: El treball cooperatiu i la recerca
 10. 10. Exemples d’estructures cooperatives Ments curioses: El treball cooperatiu i la recerca Diferent cada component (possible cooperació) Diferent cada grup Coop-Coop Diferent cada component (individual) Diferent cada grup Equips d’investigació Diferent cada component (grup d’experts) La mateixa tots els grups Grups d’experts Diferent cada component (individual) La mateixa tots els grups Equips clàssics Feina de cada component Feina dels diferents grups Estructura cooperativa
 11. 11. Consideracions sobre el treball cooperatiu. 2. Cal tenir un criteri per tal de constituir els grups (rendiment, motivació, afinitat, ...), que han de resultar el més heterogenis que ens sigui possible. Ments curioses: El treball cooperatiu i la recerca
 12. 12. Consideracions sobre el treball cooperatiu. 3. Es poden fer propostes al grup de treball (sobre el contingut, sobre el repartiment de tasques, sobre les accions a realitzar, sobre els recursos a utilitzar, sobre la forma de treballar, sobre el producte final que s’espera de la feina individual i col·lectiva). El grau de concreció de les propostes dependrà del grau d’autonomia en què treballa l’alumnat. No es pot oblidar l’elaboració d’una pauta/guió de la feina que s’ha de fer. Ments curioses: El treball cooperatiu i la recerca
 13. 13.     Autonomia de l’alumnat           E l professorat intervé delimitant els recursos, la informació necessària, i les accions que cal efectuar. També controla el temps i la progressió de la feina L’alumnat determina l’organització del procés, decideix quina informació necessita i els recursos que utilitzarà. Igualment intervé en decisions relacionades amb temps i el control del ritme de la feina. El professorat negocia algunes de les atribucions amb l’alumnat per tal que els nois i noies adquireixin responsabilitats i compromisos Autonomia limitada Màxima autonomia Ments curioses: El treball cooperatiu i la recerca
 14. 14. Consideracions sobre el treball cooperatiu. 4. Sempre caldrà comptar amb espais de discussió sobre la feina individual. En aquests espais cal que cada persona expliqui allò que ha après a la resta de companys, sigui objecte de preguntes i hagi de reformular les seves explicacions. Tots els companys depenen uns dels altres per aprendre (interdependència positiva, interacció cara a cara, habilitats socials). Ments curioses: El treball cooperatiu i la recerca
 15. 15. Consideracions sobre el treball cooperatiu. 5. Val la pena programar una activitat final en la que cada grup, a través del mètode que el professorat proposi, hagi de presentar la feina feta. Estimula la interdependència positiva el fet que es designi qui presentarà la feina en el darrer moment. Ments curioses: El treball cooperatiu i la recerca
 16. 16. Consideracions sobre el treball cooperatiu. 6. També afavoreix la interdependència positiva el fet de valorar les feines del grup (dossiers, murals, altra mena de presentacions, ...) en el moment de la qualificació. Ments curioses: El treball cooperatiu i la recerca
 17. 17. Aprenentatge formal (context acadèmic/escolar) 1. Presentació d’objectius 2. Activitats d’aprenentatge Explicacions Lectures Exercicis, TPs 3. Resolució de problemes (comprensió i ús del coneixement, aplicació) Aprenentatge informal (al marge de l’escola/institut) 1. Problemes, interessos, necessitats 2. Usar la informació Seleccionar informació pertinent Localitzar informació Planificar accions Determinar els recursos Pensar en formes de resoldre o trobar el que es cerca Clarificar el que ens fa falta Concretar una pregunta (autonomia, pensament crític, coneixement estratègic) 3. Respostes, explicacions Ments curioses: El treball cooperatiu i la recerca
 18. 18. Aprenentatge informal (al marge de l’escola/institut) 1. Problemes, interessos, necessitats 2. Usar la informació Seleccionar informació pertinent Localitzar informació Planificar accions Determinar els recursos Pensar en formes de resoldre o trobar el es cerca Clarificar el que ens fa falta Concretar una pregunta (autonomia, pensament crític, coneixement estratègic) 3. Respostes, explicacions Aprenentatge basat en problemes 1. Plantejament del problema Concreció del problema i anàlisi de coneixements, formulació de necessitats (recursos, localització) i accions necessaris per resoldre el problema. 2. Organització del procés. Planificació de les fases, seqüenciació de les accions 3. Desenvolupament del procés per trobar respostes o explicacions i la seva reconducció davant d’imprevistos 4. Elaboració de conclusions, avaluació i anàlisi crítica dels resultats obtinguts i del procés seguit 5. Ments curioses: El treball cooperatiu i la recerca
 19. 19. Normalment el problema es presenta a partir d’un escenari on es mostra una situació a partir d’una lectura , podria fer-se a partir d’una explicació o fer servir qualsevol altre document audiovisual . Primera Fase : Presentació del problema. El problema s’hauria de centrar en situacions reals o versemblants amb una certa rellevància personal . El problema ha de respondre a objectius propis de la matèria (rellevància social o cultural) i ha d’adaptar-se a les competències que presenta l’alumnat que hi treballarà Ments curioses: El treball cooperatiu i la recerca
 20. 20. En aquesta fase, de forma individual en primer lloc, i en el marc del grup de treball posteriorment, s’haurà d’establir quins són els coneixements que té l’alumnat en relació al problema, i quins són els aspectes que es desconeixen , és a dir, quines són les preguntes clau que caldrà resoldre. Segona Fase : Delimitació del problema. Cada grup de treball ha de ser capaç d’explicitar amb precisió la naturalesa del problema i el context en què apareix. Ments curioses: El treball cooperatiu i la recerca
 21. 21. Tercera Fase : Delimitació del problema. Cada grup de treball haurà d’elaborar una llista de tasques a realitzar i segons l’organització que el professorat hagi donat a activitat, s’hauran de repartir les feines entre els integrants del grup. <ul><li>En aquesta fase, s’ha de planificar el procés: </li></ul><ul><li>decidir quines accions s’han de fer i </li></ul><ul><li>pensar quins recursos cal utilitzar per poder trobar la solució al problema. </li></ul>què necessites?, perquè?, on ho pots trobar?, què has de fer com ho has de fer ?, què s’espera de tu? Ments curioses: El treball cooperatiu i la recerca
 22. 22. Ments curioses: El treball cooperatiu i la recerca alumnat alumnat alumnat alumnat alumnat alumnat alumnat alumnat alumnat professorat alumnat alumnat alumnat professorat professorat alumnat alumnat professorat professorat professorat alumnat professorat professorat professorat professorat realització accions determinació accions organització feines localització recursos determinació de la informació necessària problema
 23. 23. Abans de distribuir els treballs individuals i d’iniciar-los, convé fer una lectura o repàs de cadascuna de les tasques i discutir sobre les accions que cal dur a terme i sobre el resultat que s’espera . Quarta Fase : Treball individual. Un cop planificat el procés s’haurà d’ executar . Cada integrant del grup ha de dur a terme la feina que se li ha encarregat. (derivada de les instruccions del professor - autonomia limitada - , o del repartiment de tasques acordat pels membres del grup - major d’autonomia -. Ments curioses: El treball cooperatiu i la recerca Pauta de treball No excloure col·laboració
 24. 24. Ments curioses: El treball cooperatiu i la recerca Cinquena Fase : Treball de grup. Cada alumne haurà de presentar el resultat del seu treball a la resta del grup (col·laboració a l’aprenentatge i a la obtenció de respostes al problema) <ul><li>Les tasques que s’ha de realitzar a continuació són molt diverses: </li></ul><ul><li>elaborar un dossier de textos de recopilació, </li></ul><ul><li>respondre qüestionaris de síntesi , </li></ul><ul><li>realitzar mapes conceptuals integradors de les informacions aportades, </li></ul><ul><li>omplir taules i fer resums . </li></ul><ul><li>En tot cas, totes aquestes feines han de respondre o explicar el problema o situació inicial. </li></ul>Cada grup, en una fase final d’ aplicació , presenta en públic el resultat de la seva feina.

×