Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Model didàctic i competències

4,903 views

Published on

Published in: Business, Technology

Model didàctic i competències

 1. 1. Model didàctic, competències i tecnologia digital. Vilanova, 28 de juny Santa Coloma, 29 de juny Ramon Grau Jornada Formativa Grup Impulsor del Centre en el projecte EDUCAT 1x1 Educat 1x1 a BCO
 2. 2. Cap a on caminem? –si ho fem!- Es tracta d’introduir eines i entorns digitals? Es tracta de posar-los al servei dels aprenentatges? De quins aprenentatges parlem?
 3. 3. Model didàctic Un model didàctic és un pla que, conscient o inconscientment, s'usa per guiar l'acció a les aules
 4. 4. Model didàctic
 5. 5. <ul><li>Els models didàctics són 'plàstics': </li></ul><ul><li>es poden orientar cap a objectius i continguts de la matèria, </li></ul><ul><li>- o es poden orientar cap a aprenentatges competencials que transcendeixen les matèries. </li></ul><ul><li>(depèn de les decisions) </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Els models didàctics són 'plàstics': </li></ul><ul><li>es poden orientar cap a objectius i continguts de la matèria, </li></ul><ul><li>- o es poden orientar cap a aprenentatges competencials que transcendeixen les matèries. </li></ul><ul><li>(depèn de les decisions) </li></ul>De quines decisions?
 7. 7. Continguts Estratègies d’ensenyament Estratègies d’aprenentatge Avaluació Gestió de l’aula enfocament aplicat metodologies interactives coneixement estratègic usar el coneixement avaluació psicomètrica gestió autònoma enfocament formal metodologies expositives retenir informació avaluació formadora gestió centralitzada (treball individual, treball en grup) Model didàctic
 8. 8. Estratègies d’ensenyament Metodologies expositives Metodologies interactives
 9. 9. Metodologies expositives Activitat del professorat Transmissió del coneixement Informació directa, organitzada, per tal d’incorporar conceptes Explicacions, lectures, exercicis Treballs individuals escrits. Metodologies interactives Estratègies d’ensenyament
 10. 10. Metodologies expositives Activitat del professorat Transmissió del coneixement Informació directa, organitzada, per tal d’incorporar conceptes Explicacions, lectures, exercicis Treballs individuals escrits. Metodologies interactives Activitat de l’alumnat Interacció entre alumnes i entre alumnes i professorat Feina personal (responsabilitat individual) Feina en grup (interacció col·lectiva) Tasques autèntiques Elaboracions finals col·lectives Presentacions de la feina Estratègies d’ensenyament
 11. 11. Metodologies expositives Activitat del professorat Transmissió del coneixement Informació directa, organitzada, per tal d’incorporar conceptes Explicacions, lectures, exercicis Treballs individuals escrits. Metodologies interactives Activitat de l’alumnat Interacció entre alumnes i entre alumnes i professorat Feina personal (responsabilitat individual) Feina en grup (interacció col·lectiva) Tasques autèntiques Elaboracions finals col·lectives Presentacions de la feina Estratègies d’ensenyament orientades a competències
 12. 12. Continguts Enfocament formal Enfocament contextualitzat
 13. 13. Continguts Enfocament formal Enfocament contextualitzat Organització de la matèria, segons la lògica disciplinar, com una “miniatura” dels estudis superiors. Selecció de continguts des de la seva importància en la xarxa de continguts disciplinaris. Presentació en un context formal , on es destaquen les relacions de significat amb la resta de continguts
 14. 14. Continguts Enfocament formal Enfocament contextualitzat Selecció de continguts a partir d’interessos personals i socials, de la seva rellevància personal i social Organització dels continguts segons importància i presència en la vida present i futura de l’alumnat. Organització de la matèria, segons la lògica disciplinar, com una “miniatura” dels estudis superiors. Selecció de continguts des de la seva importància en la xarxa de continguts disciplinaris. Presentació en un context formal , on es destaquen les relacions de significat amb la resta de continguts Presentació en un context aplicat , a partir de situacions reals o versemblants (el continguts apareixen “tal qual” en la vida de les persones).
 15. 15. Continguts Enfocament formal Enfocament contextualitzat Selecció de continguts a partir d’interessos personals i socials, de la seva rellevància personal i social Organització dels continguts segons importància i presència en la vida present i futura de l’alumnat. Organització de la matèria, segons la lògica disciplinar, com una “miniatura” dels estudis superiors. Selecció de continguts des de la seva importància en la xarxa de continguts disciplinaris. Presentació en un context formal , on es destaquen les relacions de significat amb la resta de continguts Presentació en un context aplicat , a partir de situacions reals o versemblants (el continguts apareixen “tal qual” en la vida de les persones). orientat a competències
 16. 16. Continguts Estratègies d’ensenyament Estratègies d’aprenentatge Avaluació Gestió de l’aula enfocament aplicat metodologies interactives coneixement estratègic usar el coneixement avaluació psicomètrica gestió autònoma enfocament formal metodologies expositives retenir informació avaluació formadora gestió centralitzada (treball individual, treball en grup) Model didàctic
 17. 17. Enfocament competencial dels aprenentatges Recerca a l'entorn (contextualizar)
 18. 18. Enfocament competencial dels aprenentatges Interacció amb altres Recerca a l'entorn (contextualizar)
 19. 19. Enfocament competencial dels aprenentatges Interacció amb altres Planificació de l'acció Recerca a l'entorn (contextualizar)
 20. 20. Enfocament competencial dels aprenentatges Recerca a l'entorn (contextualizar) Interacció amb altres Planificació de l'acció Reflexió sobre l'aprenentatge
 21. 21. Enfocament competencial dels aprenentatges Interacció amb altres Planificació de l'acció Reflexió sobre l'aprenentatge Presa de decisions (...) Recerca a l'entorn (contextualizar)
 22. 22. Enfocament competencial dels aprenentatges Interacció amb altres Planificació de l'acció Reflexió sobre l'aprenentatge Presa de decisions (...) Què hi fa la tecnologia digital? Recerca a l'entorn (contextualizar)

×