Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Institut Nou Poblenou 2012

1,399 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Institut Nou Poblenou 2012

 1. 1. Línies estratègiques i concrecions educatives del Projecte de Centre Curs 2012-13
 2. 2. Institut Nou del Poblenou Curs 2012-13
 3. 3. Línies estratègiques L ’excel·lència l ’èxit per a tothom a partir del desplegament per a cada alumne dels seus talents i la compensació de les seves mancances, orientant la feina a treure el millor de cadascú Institut Nou del Poblenou Curs 2012-13
 4. 4. Línies estratègiques L ’excel·lència L ’equitat la igualtat d'oportunitats i la justícia social, a partir de la valoració de la diversitat cultural i l'atenció a grups de desigualtat educativa, facilitant condicions d'èxit entre tots els sectors socials. Curs 2012-13 Institut Nou del Poblenou Curs 2012-13
 5. 5. La formació integral la formació intel·lectual i acadèmica que s ’orienta al desenvolupament de les capacitats de les persones, la formació en valors orientada a la convivència i intervenció en una societat plural.   Línies estratègiques L ’excel·lència L ’equitat Institut Nou del Poblenou Curs 2012-13
 6. 6. Línies estratègiques L ’excel·lència L ’equitat La formació integral <ul><li>la personalització dels aprenentatges </li></ul><ul><li>el desenvolupament de les competències </li></ul>Institut Nou del Poblenou Curs 2012-13
 7. 7. El principi d ’activitat de l’alumne El foment de l ‘autonomia/La presa de decisions L ’expertesa en el processament de la informació La transversalitat en el treball dels continguts Les agrupacions heterogènies Coordinació amb l ’entorn Optimització dels recursos Curs 2012-13
 8. 8. Material escolar <ul><li>Llibres de text </li></ul><ul><li>Quota AMPA </li></ul><ul><li>Quota material (làmines, fulloles, material fungible laboratori …) </li></ul><ul><li>Llibres lectura </li></ul><ul><li>Sortides </li></ul><ul><li>Material personal (estoig, llibretes, …) </li></ul><ul><li>Agenda </li></ul>El que es tradicional en un centre de secundària: El que proposem per al nostre institut: <ul><li>Netbook personal (miniportàtil) </li></ul><ul><li>Quota AMPA </li></ul><ul><li>Quota material (làmines, fulloles, material fungible laboratori …) </li></ul><ul><li>Llibres lectura </li></ul><ul><li>Sortides </li></ul><ul><li>Material personal (estoig, llibretes, USB opcional, auriculars …) </li></ul><ul><li>Agenda </li></ul><ul><li>Entorn virtual d’aprenentatge on es localitzen els continguts elaborats: </li></ul><ul><li>pel professorat del centre </li></ul><ul><li>pel departament d’ensenyament </li></ul>Institut Nou del Poblenou Curs 2012-13
 9. 9. Material escolar <ul><li>Llibres de text </li></ul><ul><li>275 € curs escolar x 4 = 1.100 € </li></ul><ul><li>Netbook personal (miniportàtil) </li></ul><ul><li>300 € en 2 cursos </li></ul>El que es tradicional en un centre de secundària: El que proposem per al nostre institut: Institut Nou del Poblenou Curs 2012-13
 10. 10. Català Castellà Mates Anglès Ciències Naturals Ciències Socials Educació Física Treball globalitzat Comissions Tutoria 60 alumnes 3 grups (20 al.) x 3 hores 3 grups (20 al.) x 3 hores 3 grups (20 al.) x 2 hores 3 grups (20 al.) x 8 hores 6 grups (10 al.) x 2hores 3 grups (20 al.) x 1 hores 1r ESO Institut Nou del Poblenou Curs 2012-13
 11. 11. Català Castellà Mates Anglès Ciències Socials Educació Física Música Treball globalitzat Comissions Tutoria 60 alumnes 3 grups (20 al.) x 2 hores 2n ESO 3 grups (20 al.) x 9 hores 6 grups (10 al.) x 2hores 3 grups (20 al.) x 1 hores 3 grups (20 al.) x 3 hores Institut Nou del Poblenou Curs 2012-13
 12. 12. 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre Treball globalitzat Recerca al bosc Diferències al món? A walk through art I Històries del cel La guia dels paisatges de Catalunya A walk through art II Auditoria ambiental L 'Antàrtida The hosue of my dreams … més un recerca o una creació personal cada trimestre Institut Nou del Poblenou Curs 2012-13
 13. 13. Tutoria <ul><li>Tutoria de grup: </li></ul><ul><li>normes de funcionament, relacions entre estudiants, aspectes organitzatius, … </li></ul><ul><li>2 tutors o tutores de grup </li></ul><ul><li>Professorat de seguiment personal: </li></ul><ul><li>seguiment i orientació acadèmica, </li></ul><ul><li>maduració personal, </li></ul><ul><li>referent amb la relació amb la família </li></ul><ul><li>6 professors i professores de seguiment personal (1PSP … 10 alumnes) </li></ul>Institut Nou del Poblenou Curs 2012-13
 14. 14. Marc horari Matins Tardes Dilluns 9:15-13:45 15:15-17:15 Dimarts 8:15-13:45 15:15-17:15 Dimecres 8:15-13:45 Dijous 8:15-13:45 15:15-17:15 Divendres 8:15-13:45 Institut Nou del Poblenou Curs 2012-13
 15. 15. Moltes gràcies, per la vostra atenció i consideració. institut.nou@gmail.com http://www.xtec.cat/centres/a8064155/Institut_Nou_del_Poblenou/Inici.html

×