Entorns d'aprenentatge innovadors

622 views

Published on

A partir de Crear entorns innovadors per millorar l'aprenentatge. David Istance. Debats d'educació. Fundació Jaume Bofill.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Entorns d'aprenentatge innovadors

 1. 1. Elements propis dels entorns daprenentatge innovadors –ILE– (a partir de Crear entorns innovadors per millorar laprenentatge, David Istance, Debats d’educació. Fundació Jaume Bofill)
 2. 2. SOBRE EL PAPER DE L’ALUMNATEls estudiants van adquirint responsabilitat en la planificació,organització i control del seu procés d’aprenentatge.
 3. 3. SOBRE EL PAPER DE L’ALUMNATEls estudiants van adquirint responsabilitat en la planificació,organització i control del seu procés d’aprenentatge.No hi ha unitats de treball pre-desenvolupades per a tots elsestudiants, les tasques i els treballs s’acorden entreestudiants i professorat.
 4. 4. SOBRE EL PAPER DE L’ALUMNATEls estudiants van adquirint responsabilitat en la planificació,organització i control del seu procés d’aprenentatge.No hi ha unitats de treball pre-desenvolupades per a tots elsestudiants, les tasques i els treballs s’acorden entreestudiants i professorat.L’activitat és una tasca autèntica, implica accions amb valorpràctic i intel·lectual, situada en el món real.
 5. 5. SOBRE EL PAPER DE L’ALUMNATEls estudiants van adquirint responsabilitat en la planificació,organització i control del seu procés d’aprenentatge.No hi ha unitats de treball pre-desenvolupades per a tots elsestudiants, les tasques i els treballs s’acorden entreestudiants i professorat.L’activitat és una tasca autèntica, implica accions amb valorpràctic i intel·lectual, situada en el món real.Els estudiants treballen principalment de manera individual oen grups, l’agrupació classe es torna difusa.
 6. 6. SOBRE EL PAPER DEL PROFESSORATEl professorat no passa bona part del seu temps exposantinformació, altrament fa una funció de suport, assessoramenti orientació.
 7. 7. SOBRE EL PAPER DEL PROFESSORATEl professorat no passa bona part del seu temps exposantinformació, altrament fa una funció de suport, assessoramenti orientació.El professorat quan cal, actua proporcionant informació enperíodes curts “d’instrucció directa” adreçada a grups petitsd’estudiants.
 8. 8. SOBRE EL PAPER DEL PROFESSORAT I DE LA TECNOLOGIAEl professorat no passa bona part del seu temps exposantinformació, altrament fa una funció de suport, assessoramenti orientació.El professorat quan cal, actua proporcionant informació enperíodes curts “d’instrucció directa” adreçada a grups petitsd’estudiants.Les tecnologies digitals juguen una funció auxiliar bàsicacentrada en les necessitats del model (accés a la informació,col·laboració en el processament de la informació,comunicació de resultats i publicació de conclusions, fluxd’informació per les xarxes).
 9. 9. SOBRE LA COMUNITAT D’APRENENTSS’estableix connectivitat horitzontal entre àrees deconeixement o matèries diferents.
 10. 10. SOBRE LA COMUNITAT D’APRENENTSS’estableix connectivitat horitzontal entre àrees deconeixement o matèries diferents.S’estableix col·laboració amb altres centres educatius ambqui es comparteix la feina (documents, resultats de lesrecerques, informes de conclusions, propostesd’actuació, ...).
 11. 11. SOBRE LA COMUNITAT D’APRENENTSS’estableix connectivitat horitzontal entre àrees deconeixement o matèries diferents.S’estableix col·laboració amb altres centres educatius ambqui es comparteix la feina (documents, resultats de lesrecerques, informes de conclusions, propostesd’actuació, ...).S’estableix col·laboració amb institucions externes(universitats, institucions culturals o de recerca, ...) queestableixen un paper de promotors.

×