Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Competències I Desplegament Curricular

1,752 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Competències I Desplegament Curricular

 1. 1. Competències i desplegament curricular: una visió alternativa. ies badalona nou
 2. 2. PLA ESTRATÈGIC D’AUTONOMIA DE CENTRE
 3. 3. Matèries que conformen el currículum disciplinar Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua estrangera Matemàtiques Ciències de la naturalesa Ciències socials Educació visual i plàstica Tecnologies Música Educació per a la ciutadania Matèries optatives Educació física Religió/Alternativa
 4. 4. Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua estrangera Matemàtiques Educació física CENTRES D’INTERÉS GLOBALITZANT CONTINGUTS Principi d’activitat de l’alumne: l’alumne ha de trobar resposta, donar una explicació, argumentar una posició, satisfer un encàrrec (justament per això cal aprendre) Matèries del nostre currículum globalitzat Temes clau currículum matèries Transversalitats temàtiques (entre les matèries)
 5. 5. A l’IES Badalona Nou treballem globalitzant el currículum mantenint les matèries instrumentals. Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua estrangera Matemàtiques Educació física Instruments de català Instruments de castellà Ciències de la naturalesa Ciències socials Educació visual i plàstica Tecnologies Música Educació per a la ciutadania Matèries optatives Instruments d’anglès Instruments de matemàtiques Educació física Tutoria Tutoria CENTRES D’INTERÉS GLOBALITZANT CONTINGUTS Temes clau currículum matèries PROJECTES (14 h) (15 h) (1 h)
 6. 6. 3 R (llegi R , escriu R e, calcula R ) Què entenem avui per 3 R? Llegir, comprensió lectora, capacitat de síntesi i de relació amb el que ja se sap Escriure (i Parlar), expressió adequada, adequació al registre i a les normes, coherència en el missatge Calcular , càlculs bàsics, diferents tipus de números, mesures, símbols i elements geomètrics, proporció, raonament matemàtic Què fem a les matèries d’instruments? Competència comunicativa (LLENGUA) Permet comprendre i expressar la realitat, les percepcions, els pensaments i els sentiments · Llegir, comprensió lectora, capacitat de síntesi i de relació amb el que ja se sap · Escriure (i Parlar), expressió adequada, adequació al registre i a les normes, coherència en el missatge, saber comunicar el que es vol dir · Tipologies textuals, Ortografia, Sintaxi Competència matemàtica (MATEMÀTIQUES) Permet resoldre autònomament problemes que inclouen conceptes matemàtics, que es presenten en la vida quotidiana de les persones · Calcular, càlculs bàsics, diferents tipus de números, mesures, magnituds unitats, símbols i elements geomètrics, proporció · Raonar, raonament matemàtic, problemes
 7. 7. 3 R (llegi R , escriu R e, calcula R ) Què entenem avui per 3 R? Llegir, comprensió lectora, capacitat de síntesi i de relació amb el que ja se sap Escriure (i Parlar), expressió adequada, adequació al registre i a les normes, coherència en el missatge Calcular , càlculs bàsics, diferents tipus de números, mesures, símbols i elements geomètrics, proporció, raonament matemàtic Què fem a les matèries d’instruments? Competència comunicativa (LLENGUA) Permet comprendre i expressar la realitat, les percepcions, els pensaments i els sentiments · Llegir, comprensió lectora, capacitat de síntesi i de relació amb el que ja se sap · Escriure (i Parlar), expressió adequada, adequació al registre i a les normes, coherència en el missatge, saber comunicar el que es vol dir · Tipologies textuals, Ortografia, Sintaxi Competència matemàtica (MATEMÀTIQUES) Permet resoldre autònomament problemes que inclouen conceptes matemàtics, que es presenten en la vida quotidiana de les persones · Calcular, càlculs bàsics, diferents tipus de números, mesures, magnituds unitats, símbols i elements geomètrics, proporció · Raonar, raonament matemàtic, problemes Competències instrumentals
 8. 8. CENTRES D’INTERÉS QUE GLOBALITZEN CONTINGUTS 1.Estils de vida i salut 2. La diversitat biològica 3. La Terra i l’Univers 4. Matèria i energia 7. Diversitat cultural 8. El poder i l’organització social 9. Economia i consum 10.Drets humans i relacions humanes BLOCS DE CONTINGUTS 6. Sostenibilitat 5. Transformacions tecnològiques 11. Manifestacions artístiques CONTINGUTS CURRICULARS VISIÓ DEL PROFESSORAT DEL CENTRE (inclosos a les matèries) (mirada contextualitzadora als continguts)
 9. 9. Proposar feines que inclouen continguts procedents de diferents matèries Què fem a “projectes”? Els éssers vius Els animals Les plantes Relacions alimentàries Cadena i xarxa tròfica Identificació de períodes artístics Anàlisi d’estils i tendències El dibuix natural i figuratiu Pinta una aquarel·la La fusta Diferents tipus de fusta Transformacions i aplicacions Eines El reportatge fotogràfic Presentacions multimèdia (Power Point, blog) La narració L’organització Llegendes urbanes Escriu un conte de terror Raonament matemàtic Planificar estratègies de resolució de problemes Verificar la validesa del procediment Verificar la validesa dels resultats Organitzar i analitzar dades
 10. 10. Proposar feines que inclouen continguts procedents de diferents matèries Què fem a “projectes”? Els éssers vius Els animals Les plantes Relacions alimentàries Cadena i xarxa tròfica Identificació de períodes artístics Anàlisi d’estils i tendències El dibuix natural i figuratiu Pinta una aquarel·la La fusta Diferents tipus de fusta Transformacions i aplicacions Eines El reportatge fotogràfic Presentacions multimèdia (Power Point, blog) La narració L’organització Llegendes urbanes Escriu un conte de terror Raonament matemàtic Planificar estratègies de resolució de problemes Verificar la validesa del procediment Verificar la validesa dels resultats Organitzar i analitzar dades El bosc … i més enllà!
 11. 11. CENTRES D’INTERÉS QUE GLOBALITZEN CONTINGUTS 1.Estils de vida i salut 2. La diversitat biològica 3. La Terra i l’Univers 4. Matèria i energia 7. Diversitat cultural 8. El poder i l’organització social 9. Economia i consum 10.Drets humans i relacions humanes BLOCS DE CONTINGUTS 6. Sostenibilitat 5. Transformacions tecnològiques 11. Manifestacions artístiques CONTINGUTS CURRICULARS VISIÓ DEL PROFESSORAT DEL CENTRE (inclosos a les matèries) (mirada contextualitzadora als continguts)
 12. 12. Cos humà: coneixements dels principals òrgans, sistemes i aparells. Les seves funcions. Disfuncions i malalties que els poden afectar. Salut i malaltia: conductes que afavoreixen el manteniment de l’estat de salut (alimentació, activitat física i intel·lectual). Conductes de risc Alimentació: Els grups d’aliments: importància. Els nutrients, balanç calòric, trastorns alimentaris, dietes. Activitat física: Significat, importància, pràctica. Sexualitat : Coneixement de la sexualitat de tots dos sexes, mètodes de prevenció de malalties i anticonceptius, respecte i afectivitat. Drogues: Coneixement de les substàncies i els seus efectes, malalties que se’n poden derivar, addició i problemàtica social. 1. Estils de vida i salut. És un bloc de coneixement d’un mateix, de l‘organització i funcionament del cos humà. S’hi inclouen aquells estils de vida relacionats amb el manteniment de l’estat de salut, les conductes de risc així com les principals disfuncions i malalties que poden afectar les persones.
 13. 13. Cos humà: coneixements dels principals òrgans, sistemes i aparells. Les seves funcions. Disfuncions i malalties que els poden afectar. Salut i malaltia: conductes que afavoreixen el manteniment de l’estat de salut (alimentació, activitat física i intel·lectual). Conductes de risc Alimentació: Els grups d’aliments: importància. Els nutrients, balanç calòric, trastorns alimentaris, dietes. Activitat física: Significat, importància, pràctica. Sexualitat: Coneixement de la sexualitat de tots dos sexes, mètodes de prevenció de malalties i anticonceptius, respecte i afectivitat. Drogues: Coneixement de les substàncies i els seus efectes, malalties que se’n poden derivar, addició i problemàtica social. 1. Estils de vida i salut. És un bloc de coneixement d’un mateix, de l‘organització i funcionament del cos humà. S’hi inclouen aquells estils de vida relacionats amb el manteniment de l’estat de salut, les conductes de risc així com les principals disfuncions i malalties que poden afectar les persones. En el projecte Diferències al món?
 14. 14. Economia i consum a la llar: ingressos i despeses a la llar, comptabilitat i gestió bàsica de l’economia domèstica, actitud crítica davant el consum. El funcionament de l’economia. Funcionament a nivell local i regional: els sectors i les activitats econòmiques. Interrelacions i mercat de treball. El desenvolupament humà. Les relacions econòmiques internacionals. Matèries primeres i recursos naturals. Països productors i països consumidors. Centres de poder. Conflictes relacionats amb la desigual repartició dels recursos. Economia i globalització. Sostenibilitat. Economia i història. Anàlisi de diferents models d’organització econòmica en societats del passat i del present . 9. Economia i consum. En aquest bloc s’estudia l’economia i el consum en diferents àmbits: des del més proper, la llar, a les relacions internacionals passant pel funcionament de l’economia a nivell local o regional. També es fa una anàlisi de quins han estat alguns dels diferents models d’organització econòmica al llarg de la història, així com dels models actuals i la influència de la globalització.
 15. 15. Economia i consum a la llar: ingressos i despeses a la llar, comptabilitat i gestió bàsica de l’economia domèstica, actitud crítica davant el consum. El funcionament de l’economia. Funcionament a nivell local i regional: els sectors i les activitats econòmiques. Interrelacions i mercat de treball. El desenvolupament humà. Les relacions econòmiques internacionals. Matèries primeres i recursos naturals. Països productors i països consumidors. Centres de poder. Conflictes relacionats amb la desigual repartició dels recursos. Economia i globalització. Sostenibilitat. Economia i història. Anàlisi de diferents models d’organització econòmica en societats del passat i del present . 9. Economia i consum. En aquest bloc s’estudia l’economia i el consum en diferents àmbits: des del més proper, la llar, a les relacions internacionals passant pel funcionament de l’economia a nivell local o regional. També es fa una anàlisi de quins han estat alguns dels diferents models d’organització econòmica al llarg de la història, així com dels models actuals i la influència de la globalització. En el projecte Diferències al món?
 16. 16. <ul><li>El bosc … i més enllà </li></ul><ul><li>L’Antàrtida, un món per descobrir </li></ul><ul><li>Fem història </li></ul><ul><li>Ara ve Nadal </li></ul><ul><li>Aigua!!! </li></ul><ul><li>Com són el joves del món? </li></ul><ul><li>Carnestoltes </li></ul><ul><li>Benvinguts al temple! </li></ul><ul><li>Dieta mediterrània? Alimentació i salut </li></ul><ul><li>Sant Jordi </li></ul><ul><li>La televisió </li></ul><ul><li>De la terra a l’Univers (planetes estels i altres astres) </li></ul><ul><li>Un món sostenible? </li></ul><ul><li>Mira qui soc (i on soc, i amb qui)! </li></ul><ul><li>Temps de dinosaures </li></ul><ul><li>La casa que jo vull </li></ul><ul><li>Ara ve Nadal </li></ul><ul><li>Jo, Tutankhamon </li></ul><ul><li>Amb energia (o sense) </li></ul><ul><li>Carnestoltes </li></ul><ul><li>Històries d’un legionari </li></ul><ul><li>Una volta per l’edat mitjana </li></ul><ul><li>Sant Jordi </li></ul><ul><li>Diferències al món? </li></ul><ul><li>Dins les pedres que brillen </li></ul><ul><li>Això s’acaba, acabem-ho bé. </li></ul>Projectes/Centres d’interès 1r Cicle
 17. 17. Estils de vida i salut Sostenibilitat Diversitat cultural Manifestacions artístiques (…) Projectes/Centre d’interès Diferències al món?
 18. 18. Estils de vida i salut Sostenibilitat Diversitat cultural Manifestacions artístiques (…) Projectes/Centre d’interès Diferències al món?
 19. 19. Estils de vida i salut Sostenibilitat Diversitat cultural Manifestacions artístiques (…) Projectes/Centre d’interès Diferències al món? Competència comunicativa Competència matemàtica
 20. 20. Transformacions tecnològiques Sostenibilitat Matèria i energia Manifestacions artístiques (…) Projectes/Centre d’interès La casa que jo vull Competència comunicativa Competència matemàtica
 21. 21. 3 X Què entenem avui per 3 X? (competència d’aprendre a aprendre, ús de la informació i competència digital, competència d'autonomia i iniciativa personal) competència d’aprendre a aprendre permet aconduir el propi aprenentatge i ser capaç de continuar aprenent amb eficàcia i autonomia d’acord amb els propis objectius i necessitats. permeten accedir a la informació, seleccionar amb criteri aquella que és rellevant i transmetre-la, tot usant distints suports, incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació competència digital i per a tractar la informació fent ús de les competències instrumentals permeten escollir amb criteri, imaginar projectes i portar endavant les accions necessàries per desenvolupar les opcions i plans personals, en el marc de projectes individuals o col·lectius, responsabilitzant-se, tant en l’àmbit personal com en el social i laboral. competència d’autonomia i iniciativa personal (e X plorar, intercanviar-e X change-, e X pressar) Què fem a “projectes”?
 22. 22. 3 X Què entenem avui per 3 X? (competència d’aprendre a aprendre, ús de la informació i competència digital, competència d'autonomia i iniciativa personal) competència d’aprendre a aprendre permet aconduir el propi aprenentatge i ser capaç de continuar aprenent amb eficàcia i autonomia d’acord amb els propis objectius i necessitats. permeten accedir a la informació, seleccionar amb criteri aquella que és rellevant i transmetre-la, tot usant distints suports, incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació competència digital i per a tractar la informació fent ús de les competències instrumentals permeten escollir amb criteri, imaginar projectes i portar endavant les accions necessàries per desenvolupar les opcions i plans personals, en el marc de projectes individuals o col·lectius, responsabilitzant-se, tant en l’àmbit personal com en el social i laboral. competència d’autonomia i iniciativa personal Competències metodològiques (e X plorar, intercanviar-e X change-, e X pressar) Què fem a “projectes”?
 23. 23. Competència comunicativa Competència matemàtica Estils de vida i salut Sostenibilitat Diversitat cultural Manifestacions artístiques (…) Projectes/Centre d’interès Diferències al món?
 24. 24. Competència comunicativa Competència matemàtica Estils de vida i salut Sostenibilitat Diversitat cultural Manifestacions artístiques (…) Projectes/Centre d’interès Diferències al món? Tractament de la informació i competència digital Competència d’aprendre a aprendre Competència d’autonomia i iniciativa personal
 25. 25. Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua estrangera Matemàtiques Educació física 3 R Instruments bàsics per a la competència comunicativa i lingüística, competència matemàtica 3 X Instruments bàsics per a la competència d’aprendre a aprendre, competència digital competència d'autonomia i iniciativa personal fent ús de les competències instrumentals Centres d’interés globalitzant continguts Estudi de problemes i situacions socials, ambientals, tecnològiques, científiques Desenvolupament de projectes (necessitat, encàrrec) Participació en polèmiques, debats
 26. 26. 3 R ( llegi R , escriu R e, calcula R ) 3 X ( e X plorar, intercanviar-e X change-, e X pressar ) Diferències al mòn? L’Antàrtida, un món per descobrir Fem història El bosc … i més enllà ! Un món sostenible? Competència social i ciutadana Capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic ... Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic Suposa el desenvolupament i aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la informació que es rep i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia en un món … 1r cicle (ESO) (...)
 27. 27. 3 R ( llegi R , escriu R e, calcula R ) 3 X ( e X plorar, intercanviar-e X change-, e X pressar ) Diferències al mòn? L’Antàrtida, un món per descobrir Fem història El bosc … i més enllà ! Un món sostenible? Competència social i ciutadana Capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic ... Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic Suposa el desenvolupament i aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la informació que es rep i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia en un món … 1r cicle (ESO) (...) Competències específiques
 28. 28. 1rA Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 8,15-9,15 TECNO Tutoria LLCS LLCT ANG 9,15–10,15 CCNN CCSS CCNN CCSS MATES 10,15-11,15 CV CCNN MUS CV LLCT 11,30-11,45 11,45-12,45 LLCT MATES EF MUS LLCS 12,45-13,45 MUS ALT/REL ANG ALT/REL 15,15–16,15 EF LLCS TECNO 16,15–17,15 CCSS ANG MATES
 29. 29. 5è de Batxillerat. Curs 1969-70 5è B Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 8,15-9,15 MATES EF LLCS LLCS FRN 9,15–10,15 CCNN HIST CCNN HIST MATES 10,15-11,15 FEN CCNN MATES FEN FEN 11,15-11,45 11,45-12,45 LLCS MATES EF DIB LLCS 12,45-13,45 RELI RELI FRN RELI 15,15–16,15 EF LLCS CCNN DIB 16,15–17,15 HIST FRN MATES HIST
 30. 31. 1rA Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 8,15-9,15 TECNO Tutoria LLCS LLCT ANG 9,15–10,15 CCNN CCSS CCNN CCSS MATES 10,15-11,15 MO CCNN MUS MO LLCT 11,15-11,45 11,45-12,45 LLCT MATES EF MUS LLCS 12,45-13,45 MUS ALT/REL ANG ALT/REL 15,15–16,15 EF LLCS TECNO 16,15–17,15 CCSS ANG MATES
 31. 32. 1er d’ESO. Curs 2008-09 1rA Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 8,15-9,15 LLCT PROJECTE PROJECTE LLCS PROJECTE 9,15–10,15 PROJECTE PROJECTE PROJECTE ANG PROJECTE 10,15-11,15 PROJECTE PROJECTE PROJECTE PROJECTE TUTORIA 11,15-11,45 11,45-12,45 EF MATES MATES PROJECTE ANG 12,45-13,45 MATES LLCT PROJECTE LLCS 15,15–16,15 PROJECTE LLCS LLCT 16,15–17,15 PROJECTE ANG EF
 32. 33. L’horari d’un dia ... ... i d’un altre 11,15 10,15 8,15 11,45 12,45 13,45 15,15 17,15 11,15 8,15 11,45 12,45 13,45 15,15 17,15 16,15 Projecte Projecte Descans migdia Instrm. Anglès Instrm. Català Esbarjo Instrm. Matemàtiques Projecte Projecte E. Física Tutoria Descans migdia Instrm. Castellà Instrm. Català Esbarjo Projecte Projecte Projecte
 33. 34. 1rA Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 8,15-9,15 LLCT PROJECTE PROJECTE LLCS PROJECTE 9,15–10,15 PROJECTE PROJECTE PROJECTE ANG PROJECTE 10,15-11,15 PROJECTE PROJECTE PROJECTE PROJECTE TUTORIA 11,15-11,45 11,45-12,45 EF MATES MATES PROJECTE ANG 12,45-13,45 MATES LLCT PROJECTE LLCS 15,15–16,15 PROJECTE LLCS LLCT 16,15–17,15 PROJECTE ANG EF
 34. 35. Pere Càrrec: Tutor ESO Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 8,15-9,15 A2 Projecte B2 Projecte A2 Projecte Reunió Proj 2n 9,15–10,15 A2 Projecte A2 Projecte B2 Projecte A2 Projecte Reunió Tutoria 10,15-11,15 A2 Projecte B2 Projecte (C) A2 (T) Guàrdia B2 Projecte 11,15-11,45 11,45-12,45 B2 Projecte Reducció tutoria A2 Projecte (C) Reducció tutoria B2 Projecte 12,45-13,45 Reunió Proj 1r Guàrdia Reunió Proj 2n Reunió Proj 1r 15,15-16,15 Claustres/Activitats formació B2 Projecte 16,15-17,15 Claustres/Activitats formació B2 Projecte
 35. 36. Nuria Càrrec: Tutora ESO Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 8,15-9,15 A1 Projecte A1 Projecte B2 Inst Lleng CS 9,15–10,15 Guàrdia A1 Projecte Reunió Tutoria 10,15-11,15 A1 Projecte (C) A1 Projecte (T) Reducció tutoria Guàrdia 11,15-11,45 11,45-12,45 Reducció tutoria B3 Inst Lleng CS B2 Inst Lleng CS A1 Projecte 12,45-13,45 Reunió Proj 1r Reunió Inst. Llengua A1 Projecte Reunió Proj 1r B3 Inst Lleng CS 15,15-16,15 A1 Projecte B3 Inst Lleng CS Claustres/Activitats formació 16,15-17,15 A1 Projecte B2 Inst Lleng CS Claustres/Activitats formació
 36. 37. Un màxim de 625 hores/3 anys Projectes interdisciplinars o globalitzats
 37. 38. Un màxim de 625 hores/3 anys Projectes interdisciplinars o globalitzats Projectes concentrats en 3 cursos (1r, 2n i 3r) Projectes concentrats en 2 cursos (2n i 3r) (1r i 2n) 625 h/9 trim= 69 h/trim 69 h/trim / 12stm/trim = 5 h/stm 625 h/6 trim= 104 h/trim 104 h/trim / 12stm/trim = 9 h/stm

×