Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Підтримка фінансової діяльності на селі Підсумки пілотного проекту Рекомендації на третю фазу
Зміст 11.04.11 Anna Hamburg 1. Підґрун т я  2. Цілі та індикатори (друга фаза проекту) 3. Багатоступеневий підхід 4. Макр...
Підґрун т я 1 з 2 11.04.11 Anna Hamburg <ul><li>Проект з 2004 року з фокусом на сектор кредитних спілок </li></ul><ul><...
11.04.11 Anna Hamburg <ul><li>Розвиток регулювання для мікрофінансових установ ( небанківських ) з 2002 року </li></ul...
Цілі та  індикатори ( друга фаза проекту ) <ul><li>Загальна ціль : </li></ul><ul><ul><li>Покращити регулятивні рамков...
Багатоступеневий підхід 11.04.11 Anna Hamburg Сільська економіка та населення КС КС КС КС КС Регіональні асоціації Регіона...
<ul><li>Мета </li></ul><ul><ul><li>Покращення регулятивних рамок та фінансового нагляду для сільського мікрофінансового се...
Макро - та  мезорівень : зміцнення національних та регіональних структур вторинного рівня 2 з 2 <ul><li>Мета </li></ul...
Мікрорівень : зміцнення установ первинного рівня (пілот) <ul><li>Мета </li></ul><ul><ul><li>Покращення ефективності робот...
Мезо - та  мікрорівень ( роль та критерії вибору пілотів ) 11.04.11 Anna Hamburg на 31.12.2007 <ul><ul><li>Зорієнтован...
Проведені семінари виключно за участі пілотних КС (без круглих столів і зібрань партнерів і Комісії) <ul><li>Установчі збо...
Консультації і продукти <ul><li>Аналіз необхідності рефінансування для КС (семінар канадського проекту) </li></ul><ul><li>...
Продукти, які передані ПЗВ <ul><li>Ф. Хельдт-Зоргенфрай. Фінансовий аналіз кредитних спілок. </li></ul><ul><li>Узагальненн...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Підсумки пілотного проекту та рекомендації на третю фазу

905 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Підсумки пілотного проекту та рекомендації на третю фазу

 1. 1. Підтримка фінансової діяльності на селі Підсумки пілотного проекту Рекомендації на третю фазу
 2. 2. Зміст 11.04.11 Anna Hamburg 1. Підґрун т я 2. Цілі та індикатори (друга фаза проекту) 3. Багатоступеневий підхід 4. Макрорівень: покращення законодавчих та регулятивних рамкових умов 5. Макро- та мезорівень : зміцнення національних та регіональних структур вторинного рівня 6. Мікрорівень : зміцнення установ первинного рівня (пілот) 7. Мезо - та мікрорівень ( роль та критерії вибору пілотів ) 8. Проведені семінари виключно за участі пілотних КС ( без круглих столів і зібрань партнерів і Комісії) 9 . Консультації і продукти 10. Продукти, які передані в ПЗВ
 3. 3. Підґрун т я 1 з 2 11.04.11 Anna Hamburg <ul><li>Проект з 2004 року з фокусом на сектор кредитних спілок </li></ul><ul><li>Проблема : Недостатній доступ економіки та населення сільської місцевості до фінансових послуг </li></ul><ul><li>Перша фаза проекту ( до 12/2007) - консультування Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг ) </li></ul><ul><ul><li>Мет а: Фінансова діяльність на селі в Україні розвивається комплексно та перспективно із законодавчої та інституційної точки зор у </li></ul></ul><ul><ul><li>Основне завданн я: макрорівень , зокрема підтримка в процесі розвитку системи регулювання, контролю та стабілізації </li></ul></ul><ul><ul><li>Партнер : Держфінпослуг – Департамент нагляду за кредитними установами </li></ul></ul><ul><li>Інші донори : </li></ul><ul><li>Канадський проект CIDA/CCA та USAID/WOCCU з 1993 року </li></ul><ul><li>Англосаксонська модель КС : міська КС , члени – лише фізичні особи , орієнтація здебільшого на споживчі кредити </li></ul><ul><li>Підтримка національної асоціації НАКСУ, пізніше ВАКС, ПЗВ і регіональних ОКС </li></ul><ul><li>Проект TACIS 2004 – 2006 рр. </li></ul><ul><li>Заснування регіональних асоціацій, заснування об ’ єднаних кредитних спілок (OK С ) Фокус на дрібних, малих та середніх підприємствах, а також сільському господарстві </li></ul>
 4. 4. 11.04.11 Anna Hamburg <ul><li>Розвиток регулювання для мікрофінансових установ ( небанківських ) з 2002 року </li></ul><ul><ul><li>Закон про кредитні спілки , законопроект ( як наслідок стратегічних документ ів про розвиток кредитно-кооперативного сектору ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Закон про фінансові послуги </li></ul></ul><ul><ul><li>Постанова про фінансові показники </li></ul></ul><ul><ul><li>Вимоги до системи та органів управління, внутрішніх положень, програмного забезпечення та ін. </li></ul></ul><ul><ul><li>Система раннього попередження </li></ul></ul><ul><ul><li>Внутрішня система контролю </li></ul></ul><ul><ul><li>Диференційоване регулювання ( наприклад, орієнтування на ризики ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Методика виїзних перевірок </li></ul></ul><ul><li>Розвиток КС з 2004 року </li></ul>Підґрунтя 2 з 2
 5. 5. Цілі та індикатори ( друга фаза проекту ) <ul><li>Загальна ціль : </li></ul><ul><ul><li>Покращити регулятивні рамкові умови та фінансовий нагляд для мікрофінансового сектору (на селі), а також </li></ul></ul><ul><ul><li>Покращити пропозицію відповідних фінансових послуг для населення сільської місцевості </li></ul></ul><ul><li>Індикатори : </li></ul><ul><ul><li>Держфінпослуг розробляє норми регулювання та нагляду для мікрофінансового сектору, що відповідають визнаним міжнародним стандартам </li></ul></ul><ul><ul><li>Регулювання та нагляд з боку небанківських фінансових установ оцінюється діючими особами здебільшого позитивно </li></ul></ul><ul><ul><li>Покращено пропозицію відповідних фінансових послуг кредитних спілок в обраних регіонах </li></ul></ul>11.04.11 Anna Hamburg
 6. 6. Багатоступеневий підхід 11.04.11 Anna Hamburg Сільська економіка та населення КС КС КС КС КС Регіональні асоціації Регіональні фінансові установи (OK С ) філіали Prof-Consult ( тренінги ) Національні асоціації ВАКС Апексні фін. установи Програма захисту вкладів ПЗВ Інші апексні установи Закон „ Про кредитні спілки “ та інші закони в цій сфері Держфінпослуг : Нормативи з регулювання та нагляду Діяльність з регулювання та нагляду Взаємодія із системою самоконтролю Національна структура вторинного рівня Кооперативний фінансовий сектор України Цільова група Рамкові умови Регіональний пілотний проект Мікрофінансові послуги Члени Проект системи самоконтролю на макрорівні Мезорівень Макрорівень Регіональна структура вторинного рівня Мікрорівень
 7. 7. <ul><li>Мета </li></ul><ul><ul><li>Покращення регулятивних рамок та фінансового нагляду для сільського мікрофінансового сектору </li></ul></ul><ul><li>Наслідки </li></ul><ul><ul><li>Кращий захист ощадних вкладів завдяки професійному фінансовому нагляду </li></ul></ul><ul><ul><li>Більша довіра та стабілізація фін. системи </li></ul></ul><ul><ul><li>Розвиток динамічного фінансового сектору в сільській місцевості </li></ul></ul><ul><ul><li>Сприяння заснуванню нових КС , заснування філій та більш швидке та надійне зростання мікрофінансових установ </li></ul></ul><ul><ul><li>Зростаюча пропозиція фінпослуг ( якісно та кількісно ) </li></ul></ul><ul><ul><li>місцева мобілізація заощаджень , зміцнення регіонального економічного циклу </li></ul></ul><ul><li>Досягнення / заходи ( основні завдання консультування ) </li></ul><ul><ul><li>Пропозиції / коментарі до законопроекту про КС та інші закони в даній сфері </li></ul></ul><ul><ul><li>Підтримка в лобіюванні змін в законі </li></ul></ul><ul><ul><li>Консультування наглядової установи з питань нагляду, орієнтованого на ризик ( семінар на тему Базель II (пруденційний нагляд), тести раннього попередження, можлива взаємодія із системою самоконтролю ) </li></ul></ul>11.04.11 Anna Hamburg Макрорівень : покращення законодавчих та регулятивних рамкових умов 1 з 2
 8. 8. Макро - та мезорівень : зміцнення національних та регіональних структур вторинного рівня 2 з 2 <ul><li>Мета </li></ul><ul><ul><li>Зміцнення системи КС ( організація в асоціації , об'єднання в мережу , центральний банк , освіта та підвищення кваліфікації , контроль , впровадження системи самоконтролю ) </li></ul></ul><ul><li>Наслідки </li></ul><ul><ul><li>Підвищення прозорості та стабільності сектору </li></ul></ul><ul><ul><li>Зростання довіри населення в секторі КС </li></ul></ul><ul><ul><li>Внутрішньосекторальний контроль сприяє спрощенню та зростанню якості фінансового нагляду </li></ul></ul><ul><li>Досягнення / заходи ( основні завдання консультування ) </li></ul><ul><ul><li>Консультування організацій в системі ( структура ВАКС / ПЗВ як партнер Проекту ) з огляду на роль , завдання , розподіл компетенцій , розмежування повноважень, а також рекомендації щодо підвищення професійності та ефективності </li></ul></ul><ul><ul><li>Опрацювання результатів роботи з пілотними регіонами ( регіональні асоціації тісно пов ’ язані зі здійсненням пілотних проектів) для застосування на макрорівні </li></ul></ul><ul><ul><li>Розробка моніторингу та системи раннього попередження </li></ul></ul><ul><ul><li>Подальший розвиток аудиту та досягнень асоціації, зокрема у співпраці з ЦІМ-експертами </li></ul></ul><ul><ul><li>Створення зв'язку між макрорівнем , зокрема взаємодія між державними органами регулювання / нагляду, а також внутрішньосекторального контролю та безпеки </li></ul></ul><ul><ul><li>Обрання Німеччини за зразок </li></ul></ul>11.04.11 Anna Hamburg
 9. 9. Мікрорівень : зміцнення установ первинного рівня (пілот) <ul><li>Мета </li></ul><ul><ul><li>Покращення ефективності роботи КС для надання пропозиції фінансових послуг, що відповідають потребам сільської місцевості </li></ul></ul><ul><li>Наслідки </li></ul><ul><ul><li>Пропозиція фінансових послуг зростає якісно та кількісно, мобілізуються місцеві заощадження, зміцнюється регіональний економічний цикл </li></ul></ul><ul><ul><li>Регіональний економічний розвиток та привабливість сільського економічного простору сприяють покращенню життєвого рівня цільової групи в сільській місцевості </li></ul></ul><ul><li>Досягнення / заходи ( основні завдання консультування в технічно-організаційній сфері ) </li></ul><ul><ul><li>Стратегічне та оперативне планування, управління продажем продуктів, філіальна політика, альтернативні шляхи продажу продукту, що орієнтуються на сільську місцевість, освітня концепція </li></ul></ul><ul><ul><li>Введення нових продуктів , зокрема вирахування вартості продукту , оцінка платоспроможності ( у фокусі – фермери, малі та середні підприємства ), також ланцюжки додаткової вартості </li></ul></ul><ul><ul><li>підтримка співпраці з пілотними КС та кооперативами в реальному секторі економіки </li></ul></ul><ul><ul><li>Тренінги керівників / працівників щодо вищезазначених галузей </li></ul></ul><ul><ul><li>Семінари КС для членів на тему кооперативних принципів ( напр . завдання підтримувати КС ) та щодо політики ведення справ та кондиційної політики фінансових установ згідно з економічними принципами </li></ul></ul>11.04.11 Anna Hamburg
 10. 10. Мезо - та мікрорівень ( роль та критерії вибору пілотів ) 11.04.11 Anna Hamburg на 31.12.2007 <ul><ul><li>Зорієнтовані на сільську місцевість </li></ul></ul><ul><ul><li>Достатня кількість функціональних , економічно стабільних КС </li></ul></ul><ul><ul><li>Наявні установи вторинного рівня </li></ul></ul>Пілотні регіони Пілотні КС <ul><ul><li>Функція моделі </li></ul></ul><ul><ul><li>Є членом певної асоціації або програми захисту вкладів </li></ul></ul><ul><ul><li>Зважають на усі важливі показники регулятора </li></ul></ul><ul><ul><li>Зорієнтовані на сільську місцевість ( місцезнаходження , пропозиція послуг ) </li></ul></ul>Найкращий досвід Отримання досвіду КС Анісія з травня 2009 року Аналіз фактичного стану Передача знань Оптимізація
 11. 11. Проведені семінари виключно за участі пілотних КС (без круглих столів і зібрань партнерів і Комісії) <ul><li>Установчі збори участників пілотного проекту у лютому 2009 року, м. Кам ’ янець -Подільський </li></ul><ul><li>Систематизація і розробка нових продуктів в КС, орієнтованих на сільську місцевість. Внутрішня система контролю за участі немецького експерта Стефана Екхарта, березень 2009 року, Стрий </li></ul><ul><li>Кредитні і депозитні продукти під час кризи для пілотних КС, участників ПЗВ і Тернопільської обласної асоціації, березень 2009 года, Тернопіль </li></ul><ul><li>Інформаційна політика і комунікація з членами КС для пілотних КС – Олена Амерова, травень 2009, Херсон </li></ul><ul><li>Стратегічне планування в КС за участі Томаса Райнке і членів / працівників КС Вигода, пілотних КС, ВАКС, участників ПЗВ, вересень 2009, Славськ </li></ul><ul><li>Фінансове стратегічне планування, рентабельність КС - Томас Райнке та Ірина Ситнікова (ПЗВ) - для пілотних КС и учасників ПЗВ, листопад 2009 року, Київ </li></ul><ul><li>Робоча група з калькуляції кредитних продуктів за участі пілотних КС, ПЗВ – Хельдт-Зоргенфрай, лютий 2010, Київ </li></ul><ul><li>Інтернаціональна конференція за участі представників кооперативного сектору України, Німеччини, Литви, Киргизії, органів влади України і міжнародних партнерів, лютий 2010 року, Київ </li></ul><ul><li>Управління рентабельністю КС, філіалами КС, розрахунок маржі для внутрішнього контролінгу КС – Томас Райнке, Ірина Ситнікова – квітень 2010 року, Львів </li></ul>11.04.11 Anna Hamburg
 12. 12. Консультації і продукти <ul><li>Аналіз необхідності рефінансування для КС (семінар канадського проекту) </li></ul><ul><li>Стефан Екхардт в КС Вигода (березень 2009) – звіт і рекомендації щодо внутрішньої системи контролю передані КС Вигода і ПЗВ </li></ul><ul><li>Томас Райнке в КС Вигода (квітень 2009) і КС Самопоміч (вересень 2009 року) – розробка модулів з управління рентабельністю КС ( CIR) і філіалами КС, вирахування маржі. Модулі передані для подальшої розробки і впровадження в ПЗВ </li></ul><ul><li>Др. Армбрустер у Львові – переговори з Фольксбанком (квітень 2009 р.), за участі ПЗВ, ЛОАКС, КС Вигода </li></ul><ul><li>Старт пілотного проекту щодо співробітництва з Фольксбанком (КС Анісія, КС Самопоміч, ПЗВ) </li></ul><ul><li>Ознайомча поїздка в Німеччину за участі пілотних КС и ПЗВ (2009) </li></ul><ul><li>Інформаційна брошура «Треба знати, кому довіряти» </li></ul><ul><li>Функціональний аналіз системи ВАКС/ПЗВ/ПрофКонсалт </li></ul><ul><li>Брошура по кредитним і депозитним продуктам </li></ul>11.04.11 Anna Hamburg
 13. 13. Продукти, які передані ПЗВ <ul><li>Ф. Хельдт-Зоргенфрай. Фінансовий аналіз кредитних спілок. </li></ul><ul><li>Узагальнення норм законодавства України в частині повноважень правоохоронних органів на ринку кредитної кооперації та повноважень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України по здійсненню контрольно – наглядових повноважень (2009) </li></ul><ul><li>Узагальнення правових шляхів виходу кредитної спілки з фінансової скрути або її ліквідації відповідно до законодавства (2009) </li></ul><ul><li>Особливості договорів, які укладаються кредитними спілками (вересень 2009) </li></ul><ul><li>Огляд судової практики: Кредитні спілки під призмою судових рішень (2010). </li></ul><ul><li>Договори у сфері взаємного кредитування (червень 2010) </li></ul>11.04.11 Anna Hamburg

×