Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Madness

242 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Madness

 1. 1. این دیوانگیست ...
 2. 2. که از همه گلهای رُز تنها بخاطر اینکه خار یکی از آنها در دستمان فرو رفته است متنفر باشیم ...
 3. 3. که همه رویاهای خود را تنها بخاطر اینکه یکی از آنها به حقیقت نپیوسته است رها کنیم ...
 4. 4. این دیوانگیست ...
 5. 5. که امید خود را به همه چیز از دست بدهیم بخاطر اینکه در زندگی با شکست مواجه شده ایم ...
 6. 6. که از تلاش و کوشش دست بکشیم بخاطر اینکه یکی از کارهایمان بی نتیجه مانده است ...
 7. 7. این دیوانگیست ...
 8. 8. که همه دستهایی را که برای دوستی بسوی ما دراز می شوند بخاطر اینکه یکی از دوستانمان رابطه مان را زیر پا گذاشته است رد کنیم ...
 9. 9. که هیچ عشقی را باور نکنیم بخاطر اینکه در یکی از آنها به ما خیانت شده است ...
 10. 10. این دیوانگیست ...
 11. 11. که همه شانس ها را لگدمال کنیم بخاطر اینکه در یکی از تلاشهایمان ناکام مانده ایم ...
 12. 12. ...
 13. 13. به امید اینکه در مسیر خود هرگز دچار این دیوانگی ها نشویم ...
 14. 14. و به یاد داشته باشیم که همیشه ...
 15. 15. شانس های دیگری هم هستند
 16. 16. دوستی های دیگری هم هستند
 17. 17. عشق های دیگری هم هستند
 18. 18. نیروهای دیگری هم هستند
 19. 19. تنها باید قوی و پُر استقامت باشیم و همه روزه در انتظار روزی بهتر و شادتر از روزهای پیش باشیم ...
 20. 20. شکوه و عزت به معنای سقوط افراد نیست، بلکه شکوه و عزت یعنی عروج !
 21. 21. Paramount <ul><li>آينده از آن شماست  در صورت داشتن هدف و برنامه ريزي براي بدست آوردن آن و اين مهم حاصل نمي شود مگر در سايه تلاش بسيار و صبر </li></ul><ul><li>www.GreatMli.com </li></ul><ul><li>منتظر دستان گرم شما هستیم </li></ul>

×