Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vizsgadolgozatbemutato

386 views

Published on

Pásztorál-pszichológiai dolgozat bemutatója

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Vizsgadolgozatbemutato

 1. 1. Babeş - Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kar Kontextuális lelkigondozói megközelítések ( halál, hűség, türelem, érdem, bűn, bűntudat) Mesteri szakvizsgadolgozat alkalmazott teológiából Vezető tanár: Dr. Hézser Gábor Végzős hallgató: Sándor Szilárd 2014 Kolozsvár
 2. 2. A dolgozat kérdésfelvetése • Az 1980-as évek Hollandiájában megindult képzés alapján Magyarországon megismert kontextuális szemléletet és gyakorlatot , miként lehet az erdélyi lelkigondozásban hasznosítani ?
 3. 3. A válaszkeresés módszere • Néhány fogalom e szemlélet alapján történő megközelítése ( halál, a jó és rossz kérdések kapcsán – Erőss Zsolt hegymászó utolsó útja - ) • Elemi és középiskolában és világhálón végzett felmérés és ennek kiértékelése ( a hűség és türelem) • Esettanulmány ( hűség,érdem, bűn, bűntudat) • Relácionális etika alapján történő megközelítés ami kiegészíti a normatív etikai szemléletet és ennek alkalmazhatóságához nyújthat segítséget
 4. 4. A dolgozat célkitűzése • Felhívni a figyelmet a kontextuális lelkigondozói szemlélet és gyakorlat itthon is használható alkalmasságára • ( Egyéni célkitűzés(em): lelkigondozói szolgálat útkeresése – börtön, idősek otthona, árvaház, pszihiátria, család- segítő szolgálat )
 5. 5. A „halál” • 1 Dimenzió: halál – tény ( ez mit jelent?) • 2 Dimenzió:halál – tényhez való viszonyulás ( mit ad, pld munkát: orvos, pap, ügyvéd, katona,orvos, stb - valamint a gyász kérdése,új homeosztázis keresése) • 3 Dimenzió:halál ( rendszerszemlélet,mi történik a halál tényéhez való viszonyulás után ? Hogyan van ez jelen az ember kapcsolatok új alakulásában? Milyen az új kapcsolati rendszer a halál után?) • 4.Dimenzió:halál - (mit ad,mit vesz el a „halál” ? hol és hogyan vannak a segélyforások?)
 6. 6. A jó és rossz • Kinek jó és kitől vesz el ez a „jó” és mit ad ugyanakkor azzal, hogy elvesz? • Honnan a destruktív jogosultság és hogyan fordítható kontruktívvá? Az elismerés-, és az érdemszerzés lehetőségei és szükségletei. • Miképpen alakulnak az új kapcsolatok a jó és a rossz fogalmi értései és üzenete alapján? • Felelős és laza felelősség mások felelősségéért. – lelkigondozói attitűd
 7. 7. A hűség • Triadikus viszony – a hűség • Az ember nem tud nem hűséges lenni ( kérdés mihez, hogyan, mivel, kinek ad ez, kitől vesz el, mit, stb) • 1. Tény • 2. Ehhez miképpen lehet viszonyulni? • 3.Ez milyen kapcsolatokat eredményez? • 4.Mit ad és mit vesz el a hűség?
 8. 8. A türelem • „gyanús fogalom” – Hannekke Meulink-Korf megközelítése • „polutlas” – sokat tűrő bíróképesség • „ hüpoméné” – Hüpnosz, Thanatos ikertestvére a Léthé vizébe mártott gallyal altatta el az embereket • „pacientia” – lassúság • „ apathia” – érzelmek , szenvedélyek visszatartása „ ataraxia”-t eredményez • „toleration” – mások cselekedetei és meggyőződései iránti tisztelet • ( kontextuális megközelítések) : „ A türelem a nehézségek másokért való elhordozása.” Hanneke - A türelem bizonyosság abban, hogy a történések egy isteni rend szerint zajlanak.
 9. 9. Az iskolai és világhálós felmérésekről A türelem feltételei: a hűség,bizalom,várakozni-tudás,megértés, szeretet, csak akkor jó ha természetes ( IX-XII osztályosok) A hűség feltételei: türelem, bizalom, szeretet, csak akkor jó ha természetes ( IX-XII osztályosok) A türelem feltételei: várakozás,a biztos tudás,reménység,jutalom ( V-VII osztály) A hűség feltételei:szeretet,szófogadás,titkok megőrzése. ( V-VII osztályosok) Világhálós felmérés a facebookon, unitpap és semper reformandi társalgási listákon: Hűség – valami érték melletti elkötelezettség ( haza, hit, nemzet,áldozatot követel) Türelem – megnyúgvás és bizonyosság a cselekedetek „helyességét” illetően,a váratlan helyzetekben a bölcs felülemelkedés lehetősége
 10. 10. A türelem és hűség „hatalmában” • A türelem a saját birtokunkban levő idő birtoklása, oly módon, hogy ebből másoknak is adni tudjunk. • A hűség lehetőség a jó cselekedetekre az által, hogy a „konstruktív jogosultságom” élem meg önmagam irányában és az emberi kapcsolataimban.
 11. 11. Rövid dávidferenci megközelítés Az isteni hűségre adott válasz egyik lehetősége az ember számára: a türelem gyakorlása.
 12. 12. A hűség és az érdem mérlegén • ... az adás és az elfogadás állandó változást eredményez és amennyiben kapcsolatról van szó, itt az egyensúly, vagy az egyensúly felbomlása is állandó változásban van. Cél: a változásban is megtartani, vagy legalább észrevenni az egyensúlyt, amit az olyan "súlyok" arányos elosztása is adhat, amit érdemeknek nevezünk. Mérleg A serpenyője , lehet a hűség és lehet az érdem pozitív vagy negatív „súlya” Mérleg B serpenyője, lehet a hűség és lehet az érdem pozitív vagy negatív „súlya” az adás és elfogadás „kapcsolati mérlege”
 13. 13. Lelkigondozói eset • Julianna ( testvére Géza) – Baróton nő fel • Béla ( van egy húga) – Déván nő fel • Gyermekeik: László, Kamilla • 20 év házasság után házassági krízis ( Julianna szexuálisan megcsalja férjét, amire a férj válasza hasonló szexuális megcsalás) • a hűség és az érdem mérlegén vizsgálva a kapcsolatot, reflexív kérdésekkel megközelítve: hogyan voltak egymáshoz hűségesek azzal, hogy szexuálisan eltávolodtak egymástól ? mihez, kihez voltak hűségesek amikor egymástól eltávolodtak? hogyan kerülhet változó egyensúlyba a kapcsolatuk ismét ? hol vannak a kapcsolati erőforrások, hogyan tovább bizalom ? mi lehet méltányos és igazságos a gyerekek számára ? Ha a hűség a válasz, akkor mi a kérdés ? Ha az érdem a válasz, mi a kérdés ?
 14. 14. A hűség forrása és az érdemek elismerője:Isten Kontextuális megközelítés alapján hűséget veszített ember nincs, csak valami irányába veszítheti el az ember a hűségét. Az érdemek elismerése hűségre segíti az embert. Isten önmagához való hűsége az érdemek elismerése is egyben és minden hűség forrása.
 15. 15. Bűn és bűntudat • Bűn – adósság – ofeilémáta ( bocsásd meg bűneinket ) • Bűntudat – adósság megtagadása ( az adósság „számláját” saját magunk számára nyújtsuk be ( szünejdészoin – lelkiismeret ) Zsid 10,2-ben • Ha nincs kapcsolat, nincs bűn sem. A bűn tehát „kapcsolati lehetőség” is. A bűn lehetőséget ad üdvösségre, melynek a feltétele a megváltás. • Az ember nem azonos az elkövetett bűnnel és van esélye ennek az adósságnak a törlesztésére, hogy az adósság jogával éljen és erre válaszoljon. • Az ember önmagában, a másik nélkül képtelen a jóra. A bűn, illetve az adósság felismerése az első lépés a bizalom megszerzéséhez.
 16. 16. Összegzés • Sajátos erdélyi viszonyok között van létjogosultsága a kontextuális lelkigondozásnak. Erre engednek következtetni az iskolában és a világhálón végzett felmérések, valamint a lelkigondozói esetben a kapcsolati forrásoknak a megtalálása mint hatékony segítség. • A téma feldolgozása mindennapi életemre jótékony hatással volt, a többirányú összetartozás megtapasztalása révén a többirányú elkötelezettség lelkigondozói attitűdje belső szabadságot, önérvényesítést nyújtott. • Bízom abban, hogy ezen lelkigondozói iskola elvégzése után sikerül érvényesítenem a megszerzett és megtapasztalt ismereteket idősek otthonában, árvaházakban, elítéltek részére a börtönben, valamint a családpásztorációs és gyülekezeti lelkészi munkámban egyaránt. A pszichiátrián való kontextuális lelkigondozói munkát is szívesen végeznék.

×