Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Noe

  1. 1. ROSALÍA DE CASTRO NOÉ SOUTO POSE 3ºESO
  2. 2. ÍNDICE CONTIDO DIAPOSITIVA • Biografía………………………………………………………………………………………………………… 3 • Obra (Cantares Gallegos)…………………………………………………………………………… 4 • Temática Cantares Gallegos……………………………………………………………………… 5 • Obra (Follas Novas)……………………………………………………………………………………..6 • Temática Follas Novas…………………………………………………………………………………7 • Bibliografía…………………………………………………………………………………………………….8
  3. 3. BIOGRAFÍA Rosalía de Castro naceu en Santiago no ano 1837. Era filla de María Teresa de Castro e de Xosé Martínez Viojo. Os seus primeiros anos pasounos no mundo rural ao coidado dunha tía paterna, en Castro de Ordoño. Con quince anos vai vivir a Santiago con súa nai e alí estuda. Catro anos despois marcha a Madrid, onde publica “La flor”. Rosalía e Manuel Murguía coñécense e a autora reside en diferentes lugares fóra de Galicia por mor do traballo do seu home. Padeceu moitos problemas, pero eses anos foron de gran produtividade literaria porque escribiu: “Cantares Gallegos”, “Follas Novas” e a maioría das súas novelas en castelán. Regresou a Galicia en 1871 e residiu na Coruña, en Santiago e finalmente en Padrón, onde escribirá “En las orillas del Sar”. Morre o 15 de xullo de 1855 por un cancro.
  4. 4. OBRA A obra poética de Rosalía está formada por dous libros: “ Cantares Gallegos” e “Follas Novas”. ➢CANTARES GALLEGOS: A publicación deste libro foi o 17 de maio de 1863. Pola seguinte razón, a Real Academia Galega escolleu esta data para celebrar o “Día das Letras Galegas”. Este libro consta de 36 poemas. Estes poemas son glosas de cantares populares, que Rosalía desenvolve ao longo dos seus versos. • Os obxectivos principais do libro son: - Dignificación e exaltación de Galicia. - Denuncia das inxustizas e da marxinación que padece. - Defensa do galego.
  5. 5. TEMÁTICA CANTARES GALLEGOS Os poemas deste libro podémolos agrupar en varios temas: ❖ TEMÁTICA COSTUMISTA: Poemas que describen paisaxes, crenzas, tradición, costumes… ❖ TEMÁTICA AMOROSA: Poemas que nos falan da maneira de vivir o sentimento amoroso en distintas circunstancias e personaxes. ❖ TEMÁTICA INTIMISTA: Poemas nos que a autora expresa os seus sentimientos. ❖ TEMÁTICA SOCIAL-PATRIÓTICA: Poemas que tratan a razón e as consecuencias da emigración en Galicia.
  6. 6. OBRA ➢FOLLAS NOVAS: Este libro publicouse en 1880, aínda que os poemas foron escritos vinte anos atrás, cando Rosalía vivía en Simancas. O ton optimista de “Cantares Gallegos” dá paso agora a una temática máis grave e pesimista. O libro divídese en cinco seccións. Outro mérito de “Follas Novas” é a orixinalidade métrica.
  7. 7. TEMÁTICA FOLLAS NOVAS Diferenciamos dous temas: ❖ TEMÁTICA INTIMISTA: Rosalía presenta as súas inquietudes persoais. Utiliza un ton amargo e pesimista. ❖ TEMÁTICA SOCIAL: Fala das inxustizas que padecen o noso país e os seus habitantes, que son causa da emigración dos mozos galegos. Nestes poemas continua a reivindicación do libro anterior.
  8. 8. BIBLIOGRAFÍA • Díaz Núñez, C e Seixo Pastor, M, Lingua e literatura (3º ESO), Anaya, 2015

×