Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nová marketingová strategie agentury CzechTourism

1,692 views

Published on

Nová marketingová strategie agentury CzechTourism
Ing. Šárka Tittelbachová, Vysoká škola obchodní o. p. s.

 • Be the first to comment

Nová marketingová strategie agentury CzechTourism

 1. 1. NOVÁ MARKETIGOVÁ STRATEGIEČESKÁ REPUBLIKA - CZECHTOURISM Jak a jaké produkty by si měly regiony připravit?
 2. 2. OSNOVA KONCEPCE1. Určení vize a poslání2. Stanovení cílů3. Situační analýza4. Současné trendy nabídky a poptávky5. Klíčové a vedlejší produkty destinace Česká republika6. Hlavní cílové trhy7. Koncentrovaná marketingová strategie8. Strategie umisťování a strategie značky9. Komunikační strategie České republiky10. Implementace strategie
 3. 3. „Atributy“ koncepce Obchodní zaměření koncepce Alokace rozpočtu Tvorba produktu Výběr trhů a segmentace Koncentrovaná strategie Spolupráce s partnery v ČR i ve zdrojových trzích Přesah koncepce (implementace) mimo turismus
 4. 4. 1. Vize destinace „Czech the never ending story“ “Česko: nekončící příběh”  sdělení: “prověřit/ověřit/zkontrolovat nekončící příběh”
 5. 5. Vize a komunikační mix komunikace na zdrojových trzích, oslovuje potenciální návštěvníky + vzbuzuje jejich zájem oslovuje návštěvníky, kteří už v Česku byli hra s emocemi – je to TO ČESKO, které známe z médií nebo z předchozí návštěvy nebo je tam ještě něco JINÉHO, snad trochu tajemného? „Czech“ zní stejně jako „check“
 6. 6. Atributy vize1. tolerantní a bezpečná – safe and „soft“ destination – bezpečná destinace, nábožensky tolerantní,2. na dosah/dosažitelná – reachable – v širším významu: vzdálenost, cenová úroveň, kvalita služeb, kvalita života, …3. živá kultura, historie, kulturní turismus, kulturnost a nové pojetí kultury jako kreativního sektoru – cultural landscape4. propojující, spojující Evropu, kultury, historii a současnost, Prahu a místa mimo Prahu – the most connected country in Europe5. znalosti, dovednosti, schopnosti lidí – knowledgeable and smart people6. kvalita potenciálu turismu, kvalita služeb, kvalitní destinace – quality destination
 7. 7. Poslání CzechTourism Building (creating) positive stereotypes “Zvedáme lidi ze židlí”  sdělení: “chceme rozbít negativní stereotypy a vytváříme nové, pozitivní stereotypy”
 8. 8. Trendy v turismuTRENDY NABÍDKY inovace, kreativita, nové příležitosti profilování produktů a zacílení na jasně definované segmenty přímý kontakt s klientem – adresná nabídka využití moderních technologií při komunikaci národní a nadnárodní produkty, např. kulturní cesty networking měření a vyhodnocování účinnosti a účelnosti marketingových nástrojů
 9. 9. 4. Trendy v turismuTRENDY POPTÁVKY blíž, kratší cesty a levněji citlivost vůči poměru cena vs. kvalita moderní technologie – rezervace služeb, navigace ve městech, aktuální informace i mimo turismus nové segmenty: LOHAS (Lifestyles of health and sustainability) luxusní turismus (seberealizace) spirituální turismus ve spojení s medical turismem nákupní turismus v kombinaci s kulturou
 10. 10. 5. PRODUKTY1. Obchodní zaměření produktu2. „prodej“ produktu3. Komerční orientace – spolupráce s partnery
 11. 11. Kulturní produkt – KULTURNÍ CESTY Motto/Popis  možnost napojení na existující transevropské kulturní cesty s existujícím marketingovou podporou  propojení prvků hmotné a nehmotné kultury, forma spektáklu, pevný výchozí bod pro Čechy je Praha, pro Moravu: Brno, Olomouc, Ostrava, možnost individuálního využití (self-guide tour / fly and drive) Trhy  univerzální, pro 90 % vedlejší motivace, pro 10 % hlavní motivace pro příjezd Segmenty  mladí, střední a starší generace, NE rodiny s dětmi, segment zkušených cestovatelů, vysoké nároky na kvalitu nabídky, segmenty ochotné platit vyšší částky Komunikace  poznávání a vzdělávání animační formou, která nesnižuje kulturně- historické hodnoty  mimořádné události (events) Příklad: Burgenstrasse, Via sacra, Dřevěná cesta, Židovské cesty
 12. 12. Kulturní produkt – PRAHAMotto/popis: Praha je fenomén. Stereotypy (klasická nabídka) degradují využití skutečného potenciálu. Není důvod k návratu!!!Nová témata: Praha zodiakální; Praha meditační; Praha pulsující srdce Evropy; Praha – dvanáct století v kostce (kruhu); Praha – půvabná dáma; Praha zpívající; Praha naslouchající; Praha křižovatka kultur; Praha v srdci známých osobností; Praha vypráví, Praha za hranicemi UNESCO…..Vedlejší téma: gastronomie včetně pivovarů, nákupy, živá i alternativní kultura (nejen klasika, ale i jazz, meet factory, atd.), sportovní a relaxační aktivity (např. do ZOO na lodi, na kole, na in-linech…)Propojení kulturních a sportovních eventů, mimořádných výstav (Rožmberkové) atd. s turismemPříklady:Muzejní noc – chybí služby: občerstvení, speciální suvenýry (i potřebné: deštníky, pláštěnky, deky, čepice); a propagace pro zahraniční turisty?????Pražské jaro: pakety pro pobyt: kombinace – hudba a jiné kulturní formy i mimo Prahu (vynikající termín!!!) s ubytováním, dopravou - cena
 13. 13. Kulturní produkt – PRAHA Příklad nového produktu: Praha město ve zvěrokruhu Půdorys města: trojúhelníkový princip, ve vrcholcích jednotlivých trojúhelníků – sakrální stavba Celé město rozděleno do 12 zvířetníkových polí (sektorů) V každém sektoru: stavby, události a osoby, které zde žily (souvislosti osobních horoskopů – Mozart, Einstein, Palach) – příběhy, mystičnost Služby: klient si vybírá podle svého znamení
 14. 14. Kulturní produkt – MĚSTA Motto/popis: zachovalá a v současnosti hojně restaurovaná historická jádra měst, velký počet, různá velikost (i malá města mají velké historické jádro, odpovídající jeho původnímu významu, cenné měšťanské domy, kašny, kostely, zbytky hradeb a opevnění, někdy jsou unikátní, např. Slavonice Možné dělení měst pro specifické produkty a marketing: královská, věnná a poddanská a další města s přívlastkem ( víno, pivo, chmel, textil, bižuterie, karafiáty, flóra apod.)
 15. 15. Kulturní produkt – MĚSTA Královská města – čeští králové (či králové království českého - český král neznamená, že je Čech) – významné evropské šlechtické rody – vazba na historii vzhledem k trhům, vazba na cesty, které podnikali, pokus o sjednocení Evropy Jiří z Poděbrad Věnná města – české královny – ponejvíce cizinky, využít znalosti o rodech, ze kterých pocházely – vazba na zdrojové trhy, vazba na cesty, které podnikaly propojení měst do dílčích produktů (specifických) – města České inspirace, atd. Doplnit o nabídku: nákupy, sport, relax, wellnes, noční život, speciální akce: vinobraní, posvícení, slavnosti – pokud možno s vazbou na téma produktu – setkání s historickými osobnostmi
 16. 16. Kulturní produkt – MĚSTA Realizace: využít současné nabídky měst (kulturní, sportovní, eventy) a služeb s vazbou na zvolené téma, místní názvy, legendy, jídla vytvořit zážitkovou formu (na webový portál): např. s kým se mohly (nejen) královny potkat – osobnosti z historie oslovených trhů; kam všude mohly královny cestovat a jak? Trhy: Německo, Spojené království, Polsko, Rusko, Nizozemsko,… Segmenty: mladí, střední generace, senioři 50 -65 Distribuce/komunikace: image katalog, web – společný s propojkou na weby jednotlivých měst (IC), eventy, zahraniční zastoupení – veletrhy, Fam trips, IC – průvodce tištěný i fyzická osoba (příběhy, forma jevištního monologu), slevové karty, partnerská města (současná i ve vztahu k historickým vazbám) – vzájemná propagace
 17. 17. Kulturní produkt - Kulturní krajina Motto/popis: jde o zastřešující produkt, lze jej využít samostatně nebo vhodně zkombinovat jednotlivé (třeba i dílčí ) produkty pod jednu značku. prostor mimo města (megalopolis) – jejich zázemí, kulturní krajina jako zdroj informací, poučení i zábavy; krajinný génius loci, paměť krajiny, otisk člověka v krajině a krajiny v člověku, zážitek z prožitku nehmatatelného, ale nepostradatelného, pocit splynutí s kořeny (národními, evropskými)- lze využít i pro Američany (hledání identity a svého původu). Jako znělku lze využít např. variace na Kde domov můj.
 18. 18. Kulturní produkt - Kulturní krajina• přírodní zajímavosti a zvláštnosti – památné stromy, romantické skály jako analogie alpské krajiny, jeskyně, geologická naleziště, parky, soutěsky, jezera…. sakrální a profánní objekty citlivě zasazené do krajiny osudy lidí – báchorky a poudačky památky na život předků – přívozy, mlýnské náhony, úvozy a polní cesty se zastaveními (křížky), poutní místa, šibeniční vrchy, židovské hřbitovy pohledové osy (např. barokní krajina je vrcholem integrálního architektonicko-krajinářského sebevyjádření evropského člověka), i negativní pohledy na necitlivé zásahy do přírody; dobová ideologie a její obraz v přírodě česká krajina má psychoterapeutické účinky venkovská sídla – lidová architektura, skanzeny….
 19. 19. Kulturní produkt – ČESKO SPIRITUÁLNÍ Motto/popis: spiritualita a mystičnost ve vzájemné symbióze po celém Česku: katolicismus a reformátorství (čeští bratři, Komenský), pravoslaví, židovství, zednáři, , ros enkruciáni, benediktini, premonstráti, cisterciáci, ma ltézští rytíři…… Praha jako inspirační, alchymistický tyglík je úvodem pro ponoření se do mystična a spirituality. A pak vyjdeme za její hranice do Čech, které svým tvarem kopírují hranice velké Prahy. V jednotlivých výsečích bude obsaženo více prvků, ale některé budou dominantní (např.: Kelti – střední a západní Čechy).
 20. 20. Health produkt – Klasické lázně a lázeňské wellness Motto/popis: celostní přístup – kombinace léčby, relaxace a společenského vyžití; ojedinělé přírodní zdroje (kvalita i kvantita), tradice, vysoký standard služeb – kvalifikace lékařů, kulturně-historické prostředí, známé osobnosti Nabídka společensko-kulturních programů, relaxační aktivity pro všechny, tradiční lázeňské produkty (Becherovka, oplatky), kolonády navržené předními architekty, lázeňské parky, promenády Segmenty: samoplátci, částeční samoplátci Distribuce/komunikace: zdravotní pojišťovny v rámci EU, B2B, současná klientela – direct marketing
 21. 21. Health produkt – LÉKAŘSKÝ  využití vysokého standardu medicínských služeb (atestace lékařů) ve spojení s turismem a tradičním lázeňstvím  nízké ceny zákroků oproti cenám ve zdrojových zemích  diskrétnost a příznivá legislativa Trhy: USA, Spojené království, Rusko, Německo, Blízký Východ Segmenty  podle druhů zákroků (špičková kvalita) – dentální zákroky včetně chirurgie,plastická chirurgie, ortopedie, asistovaná reprodukce, neurochirurgie (páteř)  střední a vyšší střední vrstvaPříklad: čekací doby na zákrok jsou ve zdrojových zemích v průměru 12 měsíců; klient zvolí ČR, přijede s doprovodem; služby medical turismu: spojené se zákrokem, služby pro doprovod, služby pro klienta v době mezi příjezdem – výkonem- povinnou kontrolou, náklady na cestu několikanásobně převyšují útratu běžného turisty a i účastníka MICE Úroveň medical turismu zvyšuje prestiž země a image pro zahraniční návštěvníky – signalizuje vysokou úroveň zdravotnictví
 22. 22. Health produkt – LOHAS Motto: Lifestyles of health and sustainability Nový sociální fenomén - nový silný tržní segment v turismu; jsou mobilní, dobře informovaní, otevření, z velkých měst, požadují vysoké standardy etické a sociální spravedlnosti; neztotožňují se se „zelenými“ rozvojovými strategiemiProdukt: kombinace zdraví a fittness, nové technologie – kvalitní informace, spiritualita, etické a sociální normy krátké pobyty – kultura, aktivní a wellness mimo hlavní sezonuSegment: západní Evropa – 5-30% dospělé populace, USA 19% - 41 mil. , Německo 20%
 23. 23. Sport a Pohyb – v létě/v zimě Motto/popis: sportovní a pohybové aktivity v přírodě, doplněk k outdoorovým aktivitám (špatné počasí, jiný druh pohybu, forma zábavy), „ochutnávky“ nových sportů Segment: aktivní návštěvníci (i měst), věkové kategorie neomezeně – specifická nabídkaDistribuce/komunikace: web, eventy (významné akce), kalendář celorepublikových akcí
 24. 24. Sport a Pohyb - MOTOSPORT Motto/popis: kombinace motosportu a turismu Aktivní a pasivní formy malé soutěže – regionální závody – mistrovství světa (MOTI GP Brno); cross country čtyřkolek a motorek; autocross; rally; motocyklové závody na okruzích; plochá dráha;• Světoznámé české značky: Praga, JAWA, ŠKODA auto, TATRA• Segment: aktivní (závodní i amatéři, pasivní (diváci), doprovod (2nd target group)
 25. 25. Děkuji za pozornostHodně úspěchů a zábavy při tvorbě nových produktůŠárka TittelbachováVysoká škola obchodní v Praze, o.p.stitsar@centrum.cz

×