Advertisement
El Xop juny 2020.pdf
El Xop juny 2020.pdf
El Xop juny 2020.pdf
El Xop juny 2020.pdf
Advertisement
El Xop juny 2020.pdf
El Xop juny 2020.pdf
El Xop juny 2020.pdf
El Xop juny 2020.pdf
El Xop juny 2020.pdf
Advertisement
El Xop juny 2020.pdf
El Xop juny 2020.pdf
El Xop juny 2020.pdf
El Xop juny 2020.pdf
El Xop juny 2020.pdf
Advertisement
El Xop juny 2020.pdf
El Xop juny 2020.pdf
El Xop juny 2020.pdf
El Xop juny 2020.pdf
El Xop juny 2020.pdf
Advertisement
El Xop juny 2020.pdf
El Xop juny 2020.pdf
Upcoming SlideShare
Tots plegats 71 - abril 2015Tots plegats 71 - abril 2015
Loading in ... 3
1 of 21
Advertisement

More Related Content

Advertisement

El Xop juny 2020.pdf

 1. V ALLFOGONA DE BALAGUER | LA RÀPITA | L‘HOSTAL NOU I LA CODOSA REVISTA D’INFORMACIÓ CULTURAL I LOCAL - PREU 2€ - JUNY 2020 Vallfogona confinada Els gegants de la Ràpita Festa de Sant Antoni Plantada del Xop especial Festa del Roser confinats
 2. EDITA El Xop - Apt. de correus 1 Vallfogona de Balaguer DIRECCIÓ Hel·lena Guillén Llop COL·LABOREN EN AQUEST Nº: Hel·lena Guillén, Lourdes Cardona, AECC la Ràpita, Antoni Carrera, Itmar Fabregat, Antonieta Gàzquez, Esther Piqué, Puntaires, Gegants, Associació de Dones El Roser, Escola Salvador Espriu, Escola La Ràpita, CE Ponent, ANC Vallfogona, Canal Viu, Club Futbol Vallfogona, Club Excursionista de Vallfogona, Francisco Alias, Rosa Abad, Neus Gili, Enric Millà, Dolors Mateu i Oscar Hernando. DIPÓSIT LEGAL L-136-1992 EL XOP, ÉS UNA PUBLICACIÓ PLURAL. LA DIRECCIÓ RESPECTA LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ DELS CO- MENTARISTES I NO ES FA RESPON- SABLE DELS CRITERIS EXPOSATS EN ELS ARTÍCLES FIRMATS JA QUE SÓN D’EXCLUSIVA RESPONSABI- LITAT DELS AUTORS I NO NECE- SARIÀMENT L’OPINIÓ D’AQUESTA REVISTA. DISSENY I PROJECTE GRÀFIC Sumari 03 04 06 07 07 07 08 09 10 12 13 14 15 16 18 20 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 37 38 39 Editorial Retalls d’història Recull de premsa Vallfogona al dia Vida social Puntaires AECC la Ràpita Gegants Associació de dones El Roser Escola Salvador Espriu Escola La Ràpita CE Ponent ANC Vallfogona Canal Viu El poble en imatges Especial Covid19 Confinament en imatges Festa de Sant Antoni Club Futbol Vallfogona Club Excursionista Vallfogona Salut Poesia Relats Innovació als fogons Racó de l’enòleg L’ABC de la Cuina Arxiu fotogràfic Perperdreeltemps Al seu servei Generalitat de Catalunya Departament de Cultura Editorial per Hel·lena Guillén Llop www.instagram.com/revistaxop/ www.facebook.com/RevistaXop/ PÀGINA WEB http://revistaxop.wix.com/revista Si us voleu anunciar en propers números de la revista o col·laborar-hi, truqueu al 636 83 27 61 o envieu un correu electrònic a revistaxop@gmail.com Primer de tot m’agradaria disculpar-me pel retard de la revista, malgrat el confina- ment, sembla que quan més temps has de tindre per fer les coses al final resulta que és quan menys en tenim. Hem passat uns dies molt durs, tancats a casa amb in- certesa, por, dubte… i amb la certesa que mai més res tor- narà a ser com abans, potser és que havíem d’aturar-nos un moment per reflexionar. Suposo que amb tants dies de Covid ja n’hem tingut prou, i no seré jo qui us in- fli més el cap. Només que- da esperar que sigui veritat allò que tant hem llegit: TOT ANIRÀ BÉ. El que sí que vull fer i apro- fitar aquesta editorial és DO- NAR GRÀCIES a l’Ajuntament i a tots els que heu ajudat a que els dies confinats fossin més vius, per tots aquests detalls que heu tingut amb els veïns, vau aconseguir treure somriures en un Sant Jordi confinat, que l’esperit de la Festa Major no quedés a l’oblit amb els focs i el deta- lldellotdevermutperpoder gaudir de les cantades ver- mut dels diumenges, poder escoltar els grallers del poble i la il·lusió que hi havia per distreure la ment i fer-nos sentir plens d’energia, entre tots us en vau sortir. Gràcies! Al Francisco Elias, dir-te una vegada més que tens tota la raó del món amb aquesta poesiaqueensenviesaquestXOP,quecada dia veig que les teves paraules tenen més sentit, que la gent gran a ulls de la societat no té el valor que hauria de tindre. Però so- bretot el que més greu em sap es que no puguem ser conscients que gairebé tot el que tenim us ho devem a vosaltres, els nos- tres padrins, que heu treballat tota la vida, una infància sense escola, una infància sense infància, treballant i portant diners a casa per intentar tirar endavant fruit de la pobresa que hi havia. Potser serà que la pa- drina m’ho ha explicat tantes vegades, però ningú de la nostra generació pot imaginar que és anar a treballar als 12 o 13 anys, per sort n’hi ha que en som conscients, i sabem que el que heu fet i construït vosaltres no ho farem nosaltres, un país dessolat per la guerra i desfet econòmicament que el vau pujar tots vosaltres treballant i suant, moltes de les cases on vivim i molt del que gaudim és fruit del vostre esforç, i tot i així, es permeten pagar-vos una pensioneta ver- gonyosa per anar tirant… Francisco, que sàpigues que hi ha molta gent que us apre- cia,ijopersonalmentvulldonar-voslesgrà- cies a la vostra generació, som el que som gràcies a vosaltres, GRÀCIES PADRINS! (i en especial als meus, que coi!) I per cert, si s’ha fet dur quedar-se a casa durant aquest confinament, potser hau- ríem de pensar en aquells que porten més de dos anys tancats o a l’exili només per fer allò que van prometre als que els van votar.
 3. 5 N92 · 4 · N92 Aquesta era la nostra llengua en ple segle II a. C. Oficialment és considerat com una “carta comercial”. Aqueta afirma- ció es indecorosa, com a mínim, si estem davant de un tex religiós. La lectura s’associa amb ploms com el de la Vall d’Uxó: “Kutur bider ogeta edin”. (Traducció segons D. Bienvenido Mascaray: “El compro- miso de encontrar innumerables veces...”). La proposta particular al plom de Monteró és: “Iz Kutur: Ideren Ogeta Une”. Que qui l’escriu, segons les regles gramaticals a l’ús, buscant la comprensió o escurçament sil·làbic, escriu: “IZ KUTUR: IDER OGEN”. Traducció particular: IZ, del verb auxiliar Izan, (ser, estar, tenir..). KUTUR, substantiu postverbal, (el compromís), IDER(EN), verb (tro- bar-se), OGE(TA), en sentit figurat: innumerables. (U)N(E): oportuni- tat, temps, ocasió. Monteró. Camarasa El 1 er. plom ibèric de l'àrea ilergeta va ser trobat any 1982 per un aficionat, amb un detector de metalls, buscant material de la Guerra Civil. [ ISKUTUR : ITEROKEM] - [TANERE: INE...] - [... KANE ] "Tenim el compromís: trobar innumerables oportunitats.." El text sembla religiós i possiblement apareixerà, quan es pugui desplegar, la formula " IUNSTIR", "El vaso de súplicas a Tí", segons D. Bienvenido M.: "Es una petición o súplica a La Madre (Ame, Amea o Ama). Súplicas que grabadas en láminas de plomo, enrollan cuida- dosamente y depositan en el recipiente o vaso. Una joven engalanada (señal de respeto a la dignidad de La Madre) será "dama suplicante" la encargada de presentar el vaso a la Diosa. (Y no la "Dama Oferente" como se afir- ma oficialmente). Les súpliques son moltes i variades. Algunes traduccions de D. Bienvenido: "..que no falle el trigo", "libranos de las riadas", "liberame de ambiciones y vanidades", "dame juicio..", etc.. Seguien un alt codi moral, a pesar de les penúries com la fam, les pestes, les sequeres... En contraposició a la crueltat i falta de moral dels invasors i genocides romans. En una línea de les inscripcions ibèri- ques del Cogul, també apareix "Iunstir". (M. Isabel Panoso, Unterman). Santuari mil·lenari fins a la primera meitat del segle I a. C. ("Secundio votum fecit"). Retalls d’història per A. Carrera
 4. 7 N92 · 6 · N92 per Lourdes Cardona Recull de premsa per Itmar Fabregat Cartes digitals en restaurants, a través de pantalles i codis QR © Ramon Prat i Anna Guillau- met, del restaurant Farré de la Noguera. Ramon Prat i Anna Guillaumet, del restaurant Farré de Vallfogona de Balaguer, han adaptat la carta del restaurant a un nou format digi- tal. Pantalles desplegades a les parets del local mostren diapositives amb imatges dels diferents plats que ofereixen cada dia, mentre que un codi de matriu de punts (QR) permetrà als diversos clients poder comprovar quins plats estan disponibles a través dels telèfons mòbils. Puntaires Exposició per Antonieta Gàzquez i Esther Piqué Vida social Benvolguts vilatans, Això és un comiat, hem deixar de fer la SECCIÓ DE VIDA SOCIAL; relacionada amb els NEIXAMENTS, CA- SAMENTS I DEFUNCIONS, molt a pesar nostre. Doncs ara degut a la nova LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES, Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades per- sonals i garantia dels drets digitals, no ens permeten continuar amb aquesta informació. Donem gràcies a tos els que en han seguit durant tots aquests anys, a nosal- tres i als nostres prede- cessors, que amb molt de gust ho hem pogut publicar. Vallfogona al dia
 5. 9 N92 · 8 · N92 Dinar contra el càncer La Ràpita, 13 d’octubre de 2020 Assemblea Local de la AECC de la Ràpita per Assemblea la Ràpita Des de l’Assemblea Local de la AECC de la Ràpita s’agraeix a tothom la col·la- boració i comuniquem que el total recaptat ha estat 3.265 €. Gegants de la Ràpita Ermengol IV i Adelaida de Forcalquier L’any 1090 els comtes d’Urgell Er- mengol IV (1056-1092) i Adelaida de Forcalquier (també anomena- da Alix de Provença) (? - 1129) efectuaren la donació del caste- ll de la Ràpita a uns nobles just després de ser conquerit.És en aquest moment quan apareix per primera vegada el topònim del poble de La Ràpita, i per aquest motiu es posen aquests noms a les primeres figures del seguici popular del poble. Ermengol IV i Adelaida de For- calquier foren batejats durant la Festa Major de la Ràpita al juliol de 2019.
 6. 11 N92 · 10 · N92 Sortida a Camarasa Associació de Dones El Roser per Junta Associació de Dones L´Associació de Dones el Roser us fa un recull de les activitats que hem dut a terme desde la darrera revista el Xop fins ara. 4-8-19 Revetlla d´estiu. Espec- tacle de màgia amb l´Oriol Lorenzo. Repartiment d´entrepans i begu- des i tot seguit ball amb el “Duet Acordies”. 20-10-19 Sortida a Camara- sa. Visita guiada al centre Espais Ori- gens i a la Central Hidroelèctrica. 14-11-19 Conferència “La química que ens envolta”. A càrrec d´Andreu Solans” 14-12-19 Xocolatada i bingo. On l´Associació col.labora amb aportació econòmica amb la Mara- tó. 08-02-20 Sopar festa de les Àguedes 20-02-20 Conferència “Prevenció d´estafes i robatoris a càrrec dels Mossos d´esquadra. Destaquem el gran èxit del llibre “Recull de receptes”que vam presentar al mes de desembre ob- sequiant a totes les sòcies un llibre de regal, on a hores d´ara podem dir que la resta que vàrem editar els tenim venuts. Gràcies a tots/es les que vau col·la- borar aportant les vostres receptes, sense vosaltres no hagués estat possible aquest projecte. Sóc Cugula Conferència a càrrec d’Andreu Solans Xocolatada i bingo Sopar festa de les Àguedes Conferència a càrrec dels Mossos Llibre “Recull de receptes”
 7. 13 N92 · 12 · N92 Escola La Ràpita per Claustre Escola La Ràpita Aquest matí a les nou, quan hem entrat a l’escola hem donat la benvin- guda a quatre degans del país Basc i a professors de la UdL. Nosaltres, havíem decidit celebrar un col·loqui sobre les pràctiques del Dual. En l’activitat han col·laborat els quatre degans, els acompanyants, els mestres de la facultat, els aprenents, els mestres de la Ràpita i també els seus alumnes de cicle mitjà i superior. El públic estava format de nens i nenes que han participat activament en el col·loqui. Durant el col·loqui s’ha parlat de les pràctiques de Dual, les pràctiques al país Basc, de la ZER, de l’escola rural i finalment de la creació i futur d’aquesta modalitat de pràctiques a Catalunya i, potser, al País Basc. La Universitat ens visita UdL i universitats del país basc a casa nostra https://www.balaguer.tv/representants-de-les-facultats-dedeuca- cio-del-pais-basc-visiten-la-noguera/ Estàvem una mica nerviosos, in- quiets, emocionats, però, tot i això, ens n’hem sortit prou bé. Havíem tre- ballat molt per aconseguir-ho. Hem après paraules noves en castellà, en Basc i ara ja sabem parlar més en pú- blic. Al final la il·lusió ha tancat un bon col·loqui. Estem molt contents perquè el Quim ha vingut de Menàrguens per parti- cipar-hi i el Guifré i l’Alejandro han conduït l’activitat d’una manera ge- nial. La tv de Balaguer també va venir a gravar –nos. En resum, tot ha sortit molt bé i estem motivats i preparats per seguir millorant les pràctiques de Dual entre tots. L’ús de la impressora 3D ens faci- lita treballar continguts com els cossos geomètrics o la longitud. Però a més, ens permet potenciar la creativitat, i cercar solucions a petites necessitats diàries. En la imatge, alumnes observant com la impressora fa realitat un disseny que ells han creat. Al nostre centre, els alumnes pre- paren projectes personals durant diversos mesos. Posteriorment, els exposen als companys, mestres i famílies. Els equips de projecció in- teractius ens faciliten la comparti- ció dels materials, i poder fer unes presentacions acurades i atracti- ves. També ens permeten interactuar en equip, treballar cooperativa- ment, i construir coneixements plegats. La tecnologia tàctil ens permet la recerca d’informació, i per tant la preparació dels projectes de l’alumnat de tots els nivells. A més, ens facilita l’ús de la foto- grafia i l’enregistrament de vídeo, i el treball didàctic de totes les àrees. La robòtica educativa ens facilita el treball de la lògica formal, la reso- lució de problemes, la construcció i millora dels prototips, i el treball en equip. I a més, ens encanta! En la imatge, alumnes programant un ro- bot Lego EV3. Alumnes de P4 a l’aula amb les Bee- Bot: programen un robot coopera- tivament mentre juguen, però a la vegada treballen el càlcul mental i la numeració. Els alumnes de Cicle inicial descobre- ixen el funcionament d’un robot Zowi mentre intenten assolir els reptes que se’ls plantegen. Que serà capaç de fer? Hi entren en joc el raonament lògic, la psicomotricitat, la coopera- ció, la comunicació, la creativitat... Escola Salvador Espriu per Escola Salvador Espriu Els infants d’avui viuen i creixen, des de ben petits, es- tant en contacte amb la tec- nologia: juguen amb mòbils, amb tablets, els videojocs, etc. Un dels grans objectius de l’educació és preparar l’alumnat per al futur, i la tecnologia n’és un dels seus motors fonamentals. A finals del curs passat, la nostra escola -conjuntament amb altres 5 centres de la província va ser seleccionada com a centre pilot en l’impuls de la transformació digital dels centres educatius. Com a resultat, se’ns va assignar una dotació important de recursos tecnològics per a transformar les metodolo- gies i entorns d’aprenentat- ge convencionals i millorar l’aprenentatge dels alumnes en competència digital. Tot el professorat contri- bueix, utilitzant de diferents maneres aquesta tecnologia, ja sigui per cercar informació, per estructurar contingut o com a via de comunicació amb les famílies; a que els alumnes des de P3 fins a sisè siguin competents i resolu- tius en l’ús de les tecnologies. L’ús de les tecnologies de l’aprenentatge a l’Escola Salvador Espriu
 8. 15 N92 · 14 · N92 Trobada de beibis i preminis a Vallfogona Diumenge 2 de febrer de 2020 CE Ponent per CE Ponent Premi a David Segarra Solsona pels 30 anys, jugant a Vallfogona La Fundació del Bàsquet Català guardona aquells jugadors i jugadores que han estat al seu club 20 anys o més i que han jugat o encara juguen al sènior del seu mateix club, demostrant una fidelitat i lleialtat al seu club i als seus colors. Jugadors i jugadores que per la seva trajectòria representen els valors i l’essència d’un club. Per celebrar com cal el Dia de la Dona, el passat dia 11 de març l’ANC va organitzar, juntament amb Òmnium Cultural, una taula rodona a la sala d’actes de l’Ajun- tament de Vallfogona de Bala- guer. Aquest any vam triar la cultura com a punt de connexió, ente- nent que la cultura és un element important que porta els pobles cap a la llibertat. Ens va semblar adient lligar-ho amb la tasca de les nostres regidores de cultura que han ocupat el càrrec els da- rrers anys al nostre Ajuntament. Com sempre va ser un acte molt participatiu, on vam poder escol- tar amb gran interès a les ante- riors regidores Josefina Moreno i Montse Montoliu, i a l’actual regidora Cristina Rúbies. Des d’aquí els hi volem agrair la seva col·laboració i sempre excel·lent disposició. Igualment ho volem fer, de manera especial, amb la també anterior re- gidora Meritxell Serret, actualment delegada del Govern davant la Unió Europea, que va participar a l’acte en directe des de Brussel·les, tot recor- dant els seus primers passos dins la política institucional al nostre Ajun- tament. Al llarg d’aquesta taula rodona, vam intentar fer un repàs al conjunt de la feina feta des de la Regidoria de Cul- tura durant aquests darrers anys, re- cordant les principals activitats realit- zades, anècdotes, celebracions,... Com a cloenda de l’acte, la Directora del Centre de Recursos de la Nogue- ra, Mercè Plens, ens va presentar un seguit de jocs, contes i llibres per una educació no sexista. Des d’aquí li fem constar també el nostre agraïment. Moltes gràcies a les qui vau poder as- sistir i, en qualsevol cas, us esperem a la propera ocasió! ANC Vallfogona per ANC Vallfogona
 9. 17 N92 · 16 · N92 La Diada de les Casilles va ser molt emocionant, la plantada d’arbres, allibera- ment d’ocells, esmorzar de germanor al costat d’una ca- silla i la visita a les caves del Castell del Remei amb tast de vi inclòs. La història de les casilles contada pels pares és que, desprès de la guerra per gaudir d’aquesta vivenda (La Casilla era això) acon- sellaven als treballadors de casar-se, quasi era una obli- gació que venia de la Direc- ció de la Casa Canal, seu a Mollerussa, on actualment hi ha el museu. Canal Viu per Canal Viu Diada de les Casilles Suposo que per la canalla que va viure aque- lla experiència a les casilles va ser una vida plena de llibertat i de contacte directe amb la natura tanmateix cal pensar que pels pares no ho devia ser tant, eren temps durs. La vida per ells era difícil, sense llum, ni aigua corrent i uns hiverns molt freds. Els desplaçaments per proveïr la família del més necessari era feixuc, tot era lluny, l’escola també, i els desplaçaments es feien a peu o amb bicicleta. Però tot i així hi amb bons records amb les xe- rrades amb el pare es feien més vius i encara hi són presents. Ara parlan-ne amb els germans hem consta- tat que va ser un temps feliç per tota la famí- lia haver gaudit d’una Casilla. Tot i ser temps de postguerra no ens va man- car mai res. Família Simó Solsona
 10. 19 N92 · 18 · N92 El poble en imatges a Vallfogona a La Ràpita Els Reis de l’Orient Festa Major Sant Miquel Gegants Festa Holly i escuma Guanyadors torneig de pòquer Sopar gastronòmic Focs artificials Inflables
 11. per Lourdes Cardona Especial Covid-19 Coronavirus: altesdosisd’incertesai solidaritat Incertesa i solidaritat. Són dos dels ingredients de la crisi del coronavirus al municipi de Vallfogona que es repeteixen arreu, a cada poble i ciutat, si- guin petits o grans. Són la cara i la creu de la ma- teixa moneda si bé la pit- jor part d’aquesta pandè- mia mai vista per moltes generacions són la gran quantitat de persones que no l’han pogut supe- rar. Només a Lleida hi ha confirmats més de tres mil casos de la malaltia i vora dos-cents quaranta morts (són dades de l’11 de juny). Hi ha famílies que han hagut de con- viure frec a frec amb la Covid-19 (cinc al nostre municipi segons dades de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries), algunes fins a l’extrem de perdre una persona estimada; però tota la província n’ha patit les conseqüències. El 13 de març, el coronavirus atu- rava en sec el món, fre- naria les nostres vides. Com ho hem viscut a Va- llfogona? N’hem parlat amb l’alcalde, Xavier Cas- tellana, i amb un parell de veïns que es van posar al servei dels altres, l’Albert Palau i la Montse Farré. explicaXavierCastellana,quedenuncia que molts consistoris del nostre entorn s’han sentit desemparats perquè recla- maven una informació que no arriba- va. “Trucàvem al Departament de Sa- lut i no obteníem resposta a les nostres demandes”, sosté. “Reclamàvem saber si teníem casos de coro- navirus al poble simplement per vetllar pel benestar de les perso- nes implicades i que complissin el confinament. Res més.” Però la informació no circulava. D’en- lloc. Ni a través del govern català ni estatal. L’alcalde de Vallfogona posa d’exemple que el dissabte abans d’entrar a la fase 1 encara no s’havia publicat el decret corresponent que estipulava què permetia i en quines condicions i què no, “i així costa molt planificar”. Castellana afegeix que la informació no va començar a ser més fluïda fins passada una reunió entre tots els alcaldes de la Noguera. “Des- prés d’aquesta reunió es va crear un grup de WhatsApp on hi som tots els alcaldes de la comarca, membres de Protecció Civil i els delegats territorials de la Gene- ralitat a Lleida per vehicular la informació”, explica. Malgrat les dificultats, el consistori no es va estar de braços plegats i des del primer moment es va organitzar per desinfectar els carrers (al principis dos cops per setma- na i més endavant un cop cada set dies; si bé cada dies es netegen amb una dissolu- ció d’aigua i lleixiu aquells espais de major concurrència de gent com són les voreres de davant dels establiments comercials o els dispensaris mèdics), organitzar els torns del personal municipal, adquirir equips de protecció (EPI) per a la plantilla de l’Ajun- tament, precintar els parcs infantils... “Ha canviat radicalment la nostra manera de funcionar: hem fet torns a la brigada per evitar contagis, vam implantar el teletre- ball...”, detalla l’alcalde, que admet haver passat “molts nervis” per la incertesa de la situació i perquè la gent complís el con- finament. “Cal felicitar els veïns dels pobles Vallfogona perquè ho han fet molt bé. El dilluns dia 16 tothom es va tancar a casa”, explica. Amb tot fa una crida a no relaxar-se durant el descon- finament. Alhora, la primera setmana de confinament el consistori va moure fitxa per crear una xarxa de voluntaris per atendre les perso- nes grans i d’altres col·lectius de risc que ne- cessitessin ajuda per anar a comprar. “Se’n va ocupar la regidora de Cultura i Festes i Joventut, Cristina Rúbies, que també s’ocu- pa de la relació amb les entitats”, sosté. Així doncs, una quinzena de joves de Vallfogo- na, cinc o sis de l’Hostal Nou i tres o quatre de la Ràpita es van oferir de suport als més grans i van arribar a fer tres o quatre serveis al dia, segons la jornada. “Vull agrair la feina de tots els voluntaris, dels joves, les cosido- res... La gent sempre respon”, afirma. Van ser aquests mateixos joves els qui per Sant Jor- di es van encarregar de repartir 750 roses, una per cada casa del municipi, per Sant Jordi. “Volíem fer alguna cosa per aixecar els ànims de la gent perquè aquells dies tot eren males notícies”, explica l’alcalde. “Així que vam parlar amb l’escola per si ens volien ajudar i vam trucar els escriptors que després van participar en la jor- nada de Sant Jordi a casa”, afegeix. D’aquesta ma- nera, amb els contes dels mestres de l’escola, les intervencions dels escriptors lleidatans i les roses que els veïns es van trobar a la bústia o penjades a la porta de casa vam viure un Sant Jordi diferent, que alhora va servir per donar suport a una em- presa local (Rapiplant). Amb la mateixa finalitat, “buscar un somriu- re i alegrar el dia a dia durant el confina- ment”, l’Ajuntament va adaptar la Festa Major del Roser a les circumstàncies. Segons relata Cas- tellana, “enguany ho teníem tot contractat per la festa major des del gener i de seguida vam tenir clar que no la podríem celebrar com cada any i l’hauríem de reconvertir”. El resultat, tots el re- cordem, un programa per viure des de casa que la pluja va esguerrar el diumenge, jornada en la qual cada llar de Vallfogona va poder gaudir d’un com- plet vermut gràcies a l’Ajuntament i l’Associació de Joves, que va repartir els lots preparats per tres fir- mes locals (Aladia, Xavier Vera i Jordi Berenguer) casa per casa. Una festa major estranya però en la qual tampoc no hi va faltar el Xop, que un parell de veïns del poble plantaven la nit de dissabte a diumenge (i encara continua dret malgrat les tem- pestes d’aquesta primavera). De moment, la crisi del coronavirus ha obligat el consistori a fer una despesa que no preveia de 6.000 euros, atès que, per exemple, l’Ajuntament ha adquirit 1.200 mascaretes quirúrgiques, 500 mascaretes FPP3 (requisades per no sabem qui, segons l’alcalde), 500 mascaretes FPP2, entre al- tres, per repartir entre els veïns (repartiment que es va dur a terme el passat 6 de juny), així com 50 impermeables per cedir al CAP. Pel que fa a l’economia local, Castellana explica que “com que el sector primari hi té un pes impor- tant, de moment s’ha vist poc afectada” però tem pel que pugui passar després de la crisi sanitària. “La primera notícia que alguna de grossa teníem a tocar la vam tenir a través de l’escola, en veu- re que es restringien algunes ac- tivitats primer i que es tancaven els centres després”, hicular la informació”, UnSantJordidiferent
 12. L’Albert Palau no va ser l’únic veí que es va posar al servei de la resta. També ho va fer la Montse Farré i amb ella, totes les cosidores que durant dies van confeccionar mascaretes. “La idea va sorgir d’un grup de WhatsA- pp de gent de Lleida que es deia Cosim per tothom, en el qual es demanava que cada poble creés la seva pròpia xarxa de cosidores”, explica la Montse. Així que abans que res, va contactar amb unes quantes dones “que sabia que cosien” per demanar-los si voldrien col·laborar amb la iniciativa. “Així va començar el boca-orella que va aple- gar fins a 24 voluntàries per fabricar mascare- tes casolanes”, relata. Al grup la feina es repar- tia: “Unes tallaven la roba, altres planxaven els plecs i altres les cosien i una persona s’encarre- gava de dur el material de les unes a les altres.” Segons detalla la Montse, el teixit per fer les mascaretes va sortir de les pròpies voluntàries que van donar una nova vida a llençols de cotó; mentre que la goma i la beta per fer-ne les tires provenia de donacions de comerços que, com l’Associació de Dones el Roser, es van oferir a col·laborar amb la iniciativa. L’engranatge que va muntar aquest grup de 24 dones empès per la Montse funcionava a la perfecció. Tant és així que en qüestió de molt poques setmanes van confeccionar, pel cap- baix, unes 700 mascaretes que es van cedir al grup Cosim per tothom (l’alcalde en persona els les va lliurar), 100 més per a una residència de Balaguer i 200 més per iniciativa de la sec- ció local de l’ANC, amb la venda de les quals es van aconseguir recaptar 346 euros per a la recerca i el tractament de la Covid-19 als hos- pitals catalans. La Montse i l’Albert són només un exemple de la solidaritat que ha omplert el nostre i tants altres pobles catalans durant la crisi sanitària més important del darrer segle. Mesos durs, sobretot per als malalts i les seves famílies, així com per als professionals sanitaris (metges, infermeres, zeladors, treballadores de la nete- ja...) que tant han treballat per tenir-ne cura, que ho han donat tot per preservar la nostra salut. L’hora del vermut dels diumenges de confinament era un dels moments més esperats, sinó el que més, de la setmana per als vallfogonins gràcies a la iniciativa d’Albert Palau, que des del diumenge 22 de març cada diumenge (si el temps no feia la guitza) sortia al balcó de casa seva i interpretava les cançons que els veïns del poble i de més enllà li havien demanat per WhatsApp durant la setmana. Les cantades-vermut que organitzava van esdeve- nir “un parèntesi especial per a molta gent. En són una mostra la quantitat de fotos que la gent com- partia per l’Instagram del Jovent de Vallfogona, que animava a tothom a penjar fotos del seu vermut”, explica. Com és que l’Albert va decidir posar-se a cantar els diumenges per amenitzar el vermut? “La música és una eina que a mi i a la meva família ens ajudava a passar el confinament. Alesho- res vam pensar: “I si compartim la música amb els nostres veïns”?. I així va ser com el 22 de març l’Albert va instal·lar el seu equip de so al balcó (un espai infrautilitzat fins aleshores, com ell mateix admet), que es va convertir en un escena- ri en deu ocasions. “El primer dia va ser tota una aventura, amb tota la casa plena de fils i altaveus per fer arribar el so al màxim de gent possible. Per això també vam obrir un canal a internet perquè tothom ho pogués seguir”, relata. Cantada-vermut, elparèntesiespecial delsdiumenges Manspercosir mascaretespertothom La iniciativa va ser molt més que ben rebuda pel veïnat de Vallfogona. Tant és així que, en col·laboració amb l’al- calde, van idear un sistema per fer arribar el so a gairebé cada llar. “Pas- sava per fer ús de la megafonia mu- nicipal, fet que era possible gràcies a la proximitat de casa meva amb l’Ajuntament”, detalla Palau i afegeix “però ens faltava un fil prou llarg, que ens va facilitar Jaume Monesma. Des de llavors cada cantada se sentia per la megafonia del poble, l’equip de so de casa i pel canal de Twitch”, que se- guia gent d’arreu de Catalunya. “Per a mi les cantades han es- tat un grapat d’experiències enriquidores que han fet xar- xa i han acompanyat la gent durant un temps especialment complex”, explica aquest músic local que recalca que “a Artu- ro Gaya (cantautor, periodista i professor de cant popular tor- tosí) sempre li he sentit dir que un lloc on es canta s’hi pot anar a viure. Doncs potser és que el que ha passat aquests dies, hem fet que el nostre poble fos un lloc més agradable on viu- re”.
 13. Confinament en imatges
 14. 27 N92 · 26 · N92 Festa de Sant Antoni Coronavirus. Aquest ha es- tat l’inesperat protagonista d’aquesta temporada. Una temporada que sempre re- cordarem. Mentre el virus ens va deixar, vam poder gaudir de victòries i lamentar-nos i patir derrotes amargues, en definitiva, vam poder gaudir de l’escènica del fut- bol. Ara però, no queda altra que mirar cap al futur, cap a la pròxima temporada. Nous reptes, noves il·lu- sions.. un futur incert, és veritat, però no queda altra que ser optimistes! Club Futbol Vallfogona per Junta CF Vallfogona Vallfogona va recuperar el passat 18 de gener la festa dels tres tombs en honor a Sant Antoni. Hi van participar unacinquantenadetractors,duescarrosses,unparell de carruatges i mitja dotzena de cavalls, com també alguns animals de companyia van passar per davant l’església per ser beneïts. Comnopodiaserd’unaaltramanera,elPere Clarisó seguirà sent el nostre entrenador i, com a novetat, aquest proper curs serà aju- da’t pel seu germà, Josep Mª Clarisó. Respecte als jugadors, renovem al 90% de la plantilla i estem treballant per incorporar noves cares que, ben aviat, us anunciarem. Per últim, només ens queda agrair a totes aquelles persones, socis, sòcies, empreses, al nostre ajuntament que, any rere any, ens fan costat, ajudant-nos a tirar endavant i seguint fent futbol al nostre poble. A totes elles, moltes gràcies! Us animem a seguir fent-nos costat! Que duri el futbol i amunt Vallfogona! per Hel·lena Guillén Llop
 15. 29 N92 · 28 · N92 Tractaments: - Mesures posturals: posar el nadó “bocate- rrosa” sobre el nostre braç amb el cap recolzat sobre la fossa del colze, de tal manera que la panxeta descansi sobre el teu avantbraç. - Massatges abdominals, acompanyats de fle- xió de cames. -Osteopatia:ambdiversestècniquesosteopà- tiques podem millorar els còlics del teu nadó: o Osteopatia Cranial: relaxant el Forat Rasgat Posterior (FRP), situat al crani entre als óssos occipital i temporal, orifici pel qual passa el nervi vago (Xè parell cranial o també anome- nat nervi pneumogàstric). El FRP pot estar tens per la pressió cranial que pateix el cap el nadó al passar pel canal del part, o bé per una postura mantinguda dins l’úter matern. Si relaxem aquesta estructura, la innervació del desè parell cranial cap a les estructures que innerva (faringe, esòfag, laringe, tràquea, bronquis,cor,estómacifetge)millora,ajudant a millorar així el procés digestiu. El còlic del lactant Salut per Rosa Abad Badia Es defineix el CÒLIC DEL LACTANTcoml’episodide plor d’inici sobtat, amb rigidesa de tronc i/o ex- tremitats (hipertonia), de predomini a la tarda-nit i inconsolable,ésadir,que encara que, s’agafi el nen enbraçosnoescalma,no hi ha consol. A més, ha de complir les següents característi- ques: - Lactant menor de 4 me- sos. - Els episodis són, almen- ys, 3 dies/setmana - Durant més de 3 hores al dia. - Durant almenys 3 set- manes. - El seu pes i talla no es veuran afectats. Per tant, no tot el plor és un còlic encara que gairebé la meitat dels nens menors de 4 mesos n’han tingut. Causes: Hi ha gran quantitat de factors associats, però són molt variables; del quemésesparlaésd’una immaduresa intestinal que presenta el nadó fins als 4 mesos, que fa que les digestions siguin més pesades i generin més gasos. Diagnòstic: No s’acostumen a fer proves mèdiques, es fa una valoració clínica de la simptomatologia per arribar al diagnòstic. oOsteopatiaVisceral:relaxantlesestruc- tures implicades en la digestió, ajudant així a un millor trànsit intestinal, expulsió degasos… - Probiòtics: l’administració de probiòtics (bacteris beneficiosos per a l’intestí) en els nadons amb còlics ajuda a millorar considerablement aquesta simptoma- tologia. Cal valorar cada cas per decidir quin és el probiòtic més adequat per al nounat,elquedependràdediversosfac- tors: oLactànciamaterna:elprobiòticelpren- drà la mare i arribarà al bebè a través de lalletmaterna. o Lactància artificial: administrarem el probiòticalbiberó,amblaprimeratoma delmatí. oTipusdepart:tambécaltenirencomp- te si el nadó ha nascut per un part vagi- nal o per cesària, ja que un nounat per cesària té el primer contacte amb els bacteris de la pell de la mare, que seran diferents dels bacteris vaginals amb els quals hauria contactat en un part nor- mal. - Alimentació de la mare: seria ideal que la mare fes una dieta antiinflamatòria, lliure de gluten, lactosa, sucres i produc- tesprocessats,iricaenfruitesiverdures; sobretotenelscasosdelactànciamater- na. - Homeopatia: alguns medicaments ho- meopàticsajudenamillorarelscòlicsdel lactant, aquests medicaments s’acostu- men a administrar abans de cada toma. També cal valorar cada cas individual- ment per decidir quin és el més adequat peralseunadó. La combinació de diverses teràpies, molts cops, és la clau per eliminar els còlics del lactant. Segons la meva ex- periència professional, la combinació d’osteopatia, probiòtics i alimentació antiinflamatòria de la mare, si lactància materna, és la manera més efectiva de tractaraquestaproblemàtica. El passat 18 de gener, vam celebrar l´assemblea de so- cis del Clubexvall, que com cada principis d´any venim fent i en la qual són convi- dats a assistir-hi els/les so- cis/es i totes les persones que estiguin interessades en saber les noves propos- tes del Club per l´any en qüestió. En l´assemblea, la junta vam presentar el calenda- ri d´excursions per l´any 2020. Però degut a la crisi sani- tària de la COVID-19, de moment, només hem po- gut realitzar la primera ex- cursió de l´any que va ser el 26 de gener, a la zona de Sant Llorenç de Montgai. Vam pujar a l´ermita del Castell i al turó de les restes del castell. Vam seguir una pista fins al mirador d´Ur- gell, passant pel refugi de la Garriga del Cantoné. El recorregut va ser d´uns 12 km. i un desni- vell d´uns 415 metres. Sortida senzilla, prop de casa i amb unes vistes encantadores. Llàs- tima que les vam poder observar per poc temps, ja que la nostra “estimada” boira ens va acompanyar quasi tot el trajecte! Us animem als qui encara no formeu part del Club, a venir a alguna excursió, ja sigui com a nou soci/a o com a “convidat/da” d´algun soci/a.L´any passat vam incorporar aquesta nova opció per als qui vulguin probar alguna sortida amb nosaltres, sense ser soci/a, per 5 euros l´excursió. Us informarem de la propera sortida, tan aviat es pugui reemprendre l´activitat. Moltes gràcies per la vostra comprensió i es- perem retrobar-nos de nou ben aviat. Salut! per Clubexvall
 16. 31 N92 · 30 · N92 Poesia per Francisco Alías Relats per Neus Gili Masagué © ® Immensitat Ten mucho cuidado Salparé del port amb la marea baixa, i al puny hi duré records de la sorra blanca, i la sal que he plorat la deixaré a la platja en castells d’arena, també de sorra blanca... Esperaré que arribi el bon oratge i que la calma balandregi la meva barca. Romandré aquí, fins que el batec m’abraci i la pau em sigui rítmic bransoleig d’ones. I m’afonaré, i marxaré, tan aviat pugui, tan aviat despunti, tan aviat guiï la llum de l’alba... I m’endinsaré, i me n’aniré...! Recordaré, en mig de res amb vaivé bressolat, l’últim ball que la mar em sabrà dansar, passes, que dins la profunditat de les aigües, t’hauré de saber oblidar. Adormiré el dolor amb l’amor, i serà l’escuma qui l’acotxarà. I serà de blaus que t’estimo, límpidament. I seràs rialla a l’horitzó, eternament. Somriure que, en pensar-te, serà, amorosament. Qui sap si el plor serà de buidor, tristament, qui sap si seràs, sols perdó, desconsoladament. I m’afonaré, i marxaré, tan aviat pugui, tan aviat despunti, tan aviat guiï la llum de l’alba... I m’endinsaré, i me n’aniré...! Enganyaré les gavines quan vinguin a veure’m. Els hi mostraré l’anell d’argent, que encara guardo... I volaré, sense ales, imaginant-te, i volaré sense tu, amb el vent. Cantaré en nits enyorades de lluna amagada, peces isolades d’història passada. No recitaré poemes d’estrofes trencades, ni versos salobres... Les mans tinc closes al cor, i l’esguard a l’infinit, un finit que no vol morir... encara no. Ten mucho cuidado si llegas a viejo que te dan de lado. Te miran de reojo como a un ser extraño qué pena, que daño. Un día llegará y no se dan cuenta que estarán igual. Algunos vecinos vuelven la cabeza para no hablar contigo. Algunos de familia también hacen igual pueden molestar. Ahora me doy cuenta de lo que es la vida es pura mentira. Llegas a una edad que lo necesitas comprensión y caricias. Trátalos mejor de los pobres viejos tened compasión. Cuando era joven tenía más valor que cosas señor. Ya nadie me habla soy un monigote creen que soy un fantasma. Piensan que estoy loco te dicen mentiras aunque sean piadosas. Y tú te lo creías como una idiota qué pena que cosas. Lo vuelvo a decir un día muy lejano estarás así. A mí me da pena de que los tratéis de cualquier manera. Hay gente especial con mucha cultura y los tratan igual. Dios le mande suerte a los pobres viejos que nadie les entiende. Cuando yo era niño a los viejos se trataban con mucho cariño. Se les daba el rincón que se calentaran siempre se mimaban. A mi abuela maría siempre se le daba lo mejor que había. No le faltó nada los días que vivió doy gracias a dios. Solo nos queda a los viejos que aplicar este refrán ese refrán tan certero por mis días pasarás. Si no fuera por la paga que sería de los viejos moriríamos de gana.
 17. 33 N92 · 32 · N92 Per a 4 persones: 4 lloms de bacallà dessalats Oli d’oliva Alls Caiena Carxofes Calamars de potera Cloïsses Pol·len Xantana Opcional: Mostassa verda Salicòrnia fresca Brots Ingredients: Elaboracions: Emplatat: Elracódel’enòleg perEnricMillàNovau Innovació als fogons Bacallà amb pil pil suau de pol·len, calamarsets i cloïsses El bacallà es un dels ingredients típics de les terres d’interior, el nos- tre receptari compta amb infinitat de receptes d’aquests producte, al ser la salaó el sistema de conserva- ció va ser un dels peixos amb mes èxit al nostre receptari tradicional de la cuina catalana, avui farem una recepta que es molt senzilla, però amb un resultat extraordinari, encara que es típic del país basc, si estem parlant del pil pil, una salsa lligada que originalment porta mol- ta feina i veurem com en un mo- ment la tindrem feta, l’important es tenir una bona penca de bacallà, dessalada artesanalment, no ens servirà bacallans congelats ja que el glacejat que apliquen a l’indus- tria el converteixen en un producte carregat d’aigua i sense sabor. En un casso alt ficarem els lloms de bacallà coberts amb oli d’oliva, 1 caiena i dos grans d’all, o portarem a foc molt suau a confitar, hem de tenir en compte que l’ideal seria confitar-ho a 68º de temperatura, quan veiemqueelbacallàcomençaatreurebombollesapa- garem el foc i amb la calor residual s’acabarà de coure. Netejarem les carxofes i les saltejarem en una paella junt als talls de calamarsets, quan les tinguem casi en- rossides afegim les cloïsses fresques fins que s’obrin, rectifiquem de sal i pebre blanc. Agafarem una part de l’oli de confitar el bacallà, junt a la caiena i un gra d’all, tot en un pot de fer maionesa i o triturarem amb el turmix, per lligar-ho afegim una culleradadecafèdepolsdegomaXantanaijatindrem el pil pil lligat. Ficar el llom de bacallà al centre del plat, afegir una mica de pil pil “rectifi- quem de sal si es necessa- ri” damunt aquesta salsa unesllavorsdepol·len,per acompanyament els salte- jat de calamarsets amb les cloïsses i les carxofes. Opcionalment unes pun- tes de mostassa verda i uns brots d’herbes per re- frescar. Salut, creativitat i bons ali- ments. En aquests numero del Xop, ens endinsarem amb la D.O Conca de Barbera. El primer que diria que es un D.O molt pròxima al nos- tre territori, la qual cosa fa que en una escapada po- dem anar descobrint els seus 23 cellers a part de gau- dir de les catedrals del vi, ja que compta amb 6 cellers modernistes, un paisatge on el patrimoni i la cultura i son molt presents, com a exemple el monestir de San- ta Maria de Poblet es per tots coneguts, però anem a descobrir els seus cellers el que implica la varietat reina d’aquesta D.O, el Trepat. La Denominació d’Origen Conca de Barberà, empara- da pel seu Consell Regulador, està situada al nord de la província de Tarragona. La plana vertebrada pels rius Francolí i Anguera està protegida per les muntanyes que l’envolten, especialment la serra de Prades. L’alti- tud mitjana és de 500 m i el sòl és bàsicament calcari. La DO compta actualment amb 3.800 ha de vinya i una producció mitjana de 150.000 hl de vi. Cal destacar que molts dels seus cellers son ecològics i on destaquen alguns d’ells pels seus vins naturals, particularment la Eva del celler Vega Aixalà, captivà amb els seus vins na- turals forà de les nostres fronteres un petit celler dirigit per aquesta jove enòloga fa que sigui difícil aconseguir els seus vins ja que els nord-americans, els asiàtics i so- bretot els del nord d’Europa els hi treuen de les mans, unaltrecellerquevalmoltlapenavisitareseldelJosep RamondelcellerEscoda-Sanahuja“encaraqueaquests no pertany a la D.O“ ubicat a la població de Prenafeta es un dels grans gurus del vi natural. Com he dit el trepat serià la varietat reina de la D.O, però això no vol dir que nomes ens trobarem vins ne- gres lleugers i afruitats amb bona acidesa i graduació alcohòlica mitjana, típics de la varietat trepat, son per a mi les varietats de raïm blanc com la Xenin, el sumo- ll, el moscatell o la garnatxa blanca, que fan d’aquesta D.O que tingui uns vins blancs i caves extraordina- ris degut a la seva climatologia on els vents humits i son present a les vesprades aconsegueixen crear uns blancs frescos i lleugers. Parlarem de dos d’aquests que particularment reco- manaria, amb cava el celler Carles Andreu de Pira on el seu cava reserva barrica brut nature elaborat amb macabeu, parellada i chardonnay ens dona un color or palla, molt afruitat amb una fusió subtil entre el vi i la barrica. En boca és suau, amb bona estructura, re- tronasal de fusta, fresc i persistent. En blanc El Emma Brutal 2019 del celler Vega Aixalà, un vi natural 100% Roussane, una varietat per molts potser desconeguda, amb una producció limitada de 840 ampolles i 14º fan d’aquests vi un plaer impres- sionant, premsat directe i envellit en àmfora de fang 3 mesos. No té additius, ni està filtrat. Per això no te un color clar, en nas es poma al forn i en boca equilibrat amb unes notes amargues al final, extraordinari a ni- vell personal. Una D.O que val la pena visitar, per endinsar-nos en els seus paisatges com la serra de Prades. Salut.
 18. 35 N92 · 34 · N92 Síndria És interessant saber unes nocions bàsi- ques dels productes que tenim al nostre abast emprats per l’elaboració dels nostres àpats, tant de diari com de festa, per a dolç i també per a salat. Cultiu Com escollir-la Propietats Varietats La síndria amb d’altres noms com: síndia, meló d’aigua, meló d’Al- ger, meló de moro, meló roig o albudeca, prové d’una planta amb flor, la sindriera, te forma pepinoide o esfèrica, amb pela gruixuda que pots ser de color verd, grog o blanca, amb la carn de color ver- mell quan és madura. Les llavors són negres o de color marró fosc, encara que recentment s’han creat varietats sense llavors. És una planta enfiladissa o que s’estén per terra. Es creu que la síndria es va originar al sud d’Àfrica on encara se’n troben formes silvestres i n’hi ha tipus dolços i amargants que ex- pressen la diversitat genètica de l’espècie. La síndria pot ser cultivada tant en terres de secà (les plantes es disposen més es- paiades i el rendiment és molt menor en- cara que els fruits acostumen a ser més dolços) con de regadiu. Pot ser sembrada directament o fent un planter però s’ha de plantar sempre amb el pa de terra íntegre, ja que les seves arrels són molt delicades i no resistirien un trasplantament directe. Les síndries necessiten un període de cul- tiu més perllongat que la majoria de les altres plantes de l’hort i els cal normal- ment uns 85 dies de creixement per arri- bar a madurar Per detectar que el fruit ja és madur tradicionalment es diu que aquest ha de ser pesant, al contrari que el que passa en el meló. És la cucurbitàcia més exigent en calor i en aigua. Les seves llavors no germinen fins als 16 graus. Necessita un adobat or- gànic molt intens. Normalment es conrea en regadiu. És sensible a diversos fongs del sòl i a determinats tipus de virus. Hi ha més de 1.200 varietats de síndria que oscil·len entre un pes de 400 grams a més de 80 quilos. Les varietats més conreades són la Sugar Beautyi la Klondike i altres varietats més tradicionals com la Catalana. Des de fa uns anys es conreen molt les que no tenen llavors, en realitat aquestes queden avortades, en estat molt rudimentari. La varietat Carolina Cross té el rècord de pes d’una síndria, 119 kg. La varietat Yellow Crimson té la carn de color groc i es diu que és més dolça i amb més gust de mel que les varietats tradicionals ver- melles. La varietat Orangeglo té la polpa de color taronja i el fruit pot pesar entre 9-14 kg. Al Japó, van trobar el sistema de fer síndries quadrades en- capsulant-les dins de caixes de plàstic i de forma natural els fruits adopten la forma del seu receptacle. Originàriament aquesta for- ma cúbica facilitava l’emmagatzematge però actualment una sín- dria quadrada té un preu doble que les oblongues normals. Història Te un contingut elevat en aigua que li confereix propietats hidratants, fins al punt que dos talls de síndria equivalen a un got d’aigua. L’aportament calòric és molt baix (30 kcal per cada 100 grams de fruita) i conté pocs hidrats de carboni i quasi zero greixos. És rica en Vitamina A, C, B6, manganès potassi. Te efectes beneficiosos: diürètic, depuratiu, com a protector del li- copè davant del càncer i els problemes de cor, és una font excel·lent de l’aminoàcid citrul·lina essencial durant l’etapa de creixe- ment. La síndria és una fruita que una vegada collida no continua madu- rant, per tant, convé triar els exemplars madurs. Podem rascar la pell amb l’ungla i si ens emportem la capa verda i apareix la capa blanca vol dir que està al punt. També es pot agafar amb les mans i prémer-la suaument, si cruix, està al punt. Ja el 2000 anys a C. ja hi ha evidències del conreu de la síndria a la vall del Nil, a Egipte,Tam- bé es menciona la síndria a la Bíblia com menjada pels antics israelites en el seu captiveri a Egipte. Al segle X la síndria es cultiva- va a la Xina, la qual actualment és el principal produc- tor mundial. Cap al segle XII els musul- mans introduïren el seu conreu a Europa. Des del segle XVII els amerindis dels Estats Units cultivaven la síndria a la vall del Mississipí. Es pensa que va ser introduït pels esclaus negres africans.
 19. 37 N92 · 36 · N92 Arxiu fotogràfic per Hel·lena Guillén Llop Pavimentació del carrer Major de Vallfogona, 1981 Gaspatxo desíndria Melóisíndriaamb formatgefetaengot Sorbetdesíndria Ingredients per a 4 persones: 500cc. de gaspatxo tradicional 500 gr. de polpa de síndria Llavors de sèsam negre Ingredients per a 4 persones: ½ meló ¼ de síndria 200 gr. de formatge feta Unes fulles de menta 1 culleradeta de sèsam negre 1 llimona Confitura de síndria Ingredients: 1Kg.desíndria 600gr.desucre Potsdevidreesterilitzats Ingredients: ½ Kg. de síndria neta 150 + 50 gr. de sucre 1 clara d’ou Traieu la pell verda de la síndria, utilitzareu per a fer la confitura la part blanca i una mica de polpa vermella, fareu les tallades d’uns dos dits d’ample, les trossejareu d’uns 3 dits de llarg i els posareu a la cassola juntament amb el sucre, quan bulli es deixe a foc lent perquè es vagi coent poc a poc. Anar remenant fins que es faci un almívar espès i la síndria quedi tova, pot trigar una hora. En els pots posar la confitura i omplir-los amb el suc de la seva cocció. Tancar i donar la volta a el pot fins que es refredi completament. Fer amb una cullera o un estri adient tantes boletes com gotets anem a servir. Posar la resta de la síndria trosse- jada en un recipient, triturar amb la batedora o similar. Barrejar-ho bé amb el mig litre de gaspatxo. Reservar a la nevera. Arrebossar les boletes de síndria amb el sèsam negre,punxar-les en un escuradents i col·locar-les sobre del got ple d’aquest gaspa- txo de síndria. Treure les llavors del meló i amb una cullera de boles fer esferes de mida de mos. Repetirem el mateix procés amb la síndria i ho guardarem per separat Tallar menudes les fulles de menta. Reservar. En el got de servir, millor de boca ampla, posar boles alternes de meló i síndria, esmollar per sobre el formatge feta, repartir els tros- sets de menta, escampar el sèsam negre i ruixar amb una mica de suc de llimona. Poseu en un caso al foc 150 gr. de sucre amb 150 cc. d’aigua, bullir durant uns 5 minuts. Refredar. Tritureu la síndria i afegiu l’almívar, barregeu i guardeu a la nevera. Escalfeu 50 gr. de sucre amb 2 cullerades d’aigua fins que es desfaci. Batre a punt de neu la clara i afegir poc a poc l’almívar calent. Barrejar-ho amb el puré de la nevera i posar-ho al congelador. Passada una hora ho tritureu o be ho rasqueu amb una forquilla per que no és faci una placa de gel, i fem el mateix en l’hora següent. Deixar 3 hores més al congelador. Repartir en copes.
 20. 38 · N92 Per perdre el temps per Oscar Hernando AJUNTAMENT VALLFOGONA Major, 29 Tel. 973 43 20 08 Fax 973 43 21 80 ajuntament@vallfogona.net CONSULTORI MÈDIC VALLFOGONA ATS PRACTICANT Major, 1 Tel. 973 43 23 60 CONSULTORI MÈDIC LA RÀPITA Pl. Santa Margarida, 5 Tel. 973 45 03 02 PROGRAMACIÓ VISITES Https://ics.gencat.cat 902 111 444 COL·LEGI SALVADOR ESPRIU Pl. Sant Miquel, 4 Tel. 973 43 22 14 LLAR D’INFANTS LA MAINADA Escoles, 2 Tel. 973 43 22 75 ESCOLA CAPACITACIÓ AGRÀRIA Tel. 973 44 36 50 LLAR DE JUBILATS Pl. Miquel Martí i Pol, s/n Tel. 973 30 61 38 FARMÀCIA Tel. 973 43 21 51 SALA DE VETLLA Pl. Sant Miquel, 11 Tel. 973 43 20 08 PARRÒQUIA Mn. Jordi Profitos Freixanet Tel. 973 44 53 42 FUNERÀRIA TORNÉ Tel. 973 43 22 84 - 606 85 68 18 FUNERÀRIA BORRÀS Tel. 973 25 80 23 - 973 25 82 61 RÀDIO VALLFOGONA Major, 29 Tel. 973 43 22 68 SERVEIS ASSITÈNCIA SOCIAL Tots els dijous de 10.00h a 12.00h a l’Ajuntament de Vallfogona Sudoku samurai Solució 5 8 3 4 8 6 1 2 6 9 8 2 9 5 1 3 4 6 1 7 4 5 2 6 4 8 1 9 1 5 7 3 6 3 9 6 3 2 2 1 5 4 5 1 6 9 3 1 4 8 6 2 1 8 7 3 5 2 1 6 7 8 5 8 6 3 1 2 8 3 7 9 6 7 4 8 1 2 3 2 4 5 7 9 6 4 1 3 5 4 1 8 3 2 2 7 9 4 2 6 8 9 1 3 2 5 3 3 7 8 9 2 1 9 6 2 4 7 2 9 6 3 7 3 1 6 2 8 7 3 9 1 2 6 8 9 4 3 5 8 6 2 3 8 2 6 6 5 1 9 8 3 4 2 7 8 9 3 2 7 4 6 1 5 7 2 4 5 1 6 9 8 3 2 8 9 7 5 1 3 6 4 4 3 5 6 9 2 1 7 8 1 7 6 3 4 8 2 5 9 3 1 7 8 6 9 5 4 2 5 6 2 4 3 7 8 9 1 9 4 8 1 2 5 7 3 6 7 3 1 9 8 6 6 4 5 7 3 2 9 2 8 1 5 4 4 2 3 5 8 7 6 1 9 1 6 5 2 9 3 4 7 8 9 8 7 4 1 6 3 2 5 9 1 7 4 8 6 3 3 5 9 2 4 1 4 8 6 2 5 9 7 1 4 7 6 3 8 2 5 3 2 9 4 1 5 6 7 8 5 8 6 9 7 2 3 1 4 5 2 8 9 6 1 3 7 9 6 3 7 4 1 5 8 2 7 1 8 2 5 3 9 4 6 2 3 4 5 6 7 8 9 1 6 7 5 1 8 9 4 2 3 8 9 1 3 2 4 7 6 5 5 4 7 6 1 8 3 2 9 2 6 1 3 7 9 8 5 4 8 9 3 5 2 4 7 6 1 6 7 8 4 9 2 5 1 3 4 2 9 1 5 3 6 8 7 3 1 5 7 8 6 9 4 2 2 3 1 4 7 5 8 4 5 1 9 6 9 6 7 2 3 8 4 7 1 5 9 2 5 9 6 3 8 7 3 8 2 1 4 6 6 5 2 9 3 8 4 7 1 3 8 4 7 1 5 6 2 9 7 1 9 2 6 4 8 3 5 9 2 6 1 4 3 7 5 8 4 7 8 6 5 9 2 1 3 1 3 5 8 2 7 9 6 4
 21. Granja Fleca C/ Major, 5 Vallfogona de Balaguer Tels. 973 43 23 12 Granja Fleca Coca i Teca www.fusteriajmsegura.es Carrer Major, 2 Telèfon 973 432037 VALLFOGONA DE BALAGUER www.calfarre.com
Advertisement