Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Revista Catalunya - Papers 125 Febrer 2011

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Catalunya
> Òrgan d’expressió de les CGT de Catalunya i de Balears · 8a. època · Febrer 2011 · núm. 125 · 0,50 euros · www...
> Òrgan d’expressió de les CGT de Balears i Catalunya · núm. 125 · Febrer 2011  0,50 euros · www.cgtbalears.org · www.cgt...
EDITORIAL LA TRAMUNTANA DINAMITA DE CERVELL ENTREVISTA
> ON ENS TROBEM?
                       ...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 33 Ad

More Related Content

Slideshows for you (15)

Viewers also liked (20)

Advertisement

Similar to Revista Catalunya - Papers 125 Febrer 2011 (18)

Advertisement

Revista Catalunya - Papers 125 Febrer 2011

 1. 1. Catalunya > Òrgan d’expressió de les CGT de Catalunya i de Balears · 8a. època · Febrer 2011 · núm. 125 · 0,50 euros · www.cgtcatalunya.cat www.cgtbalears.org Dipòsit legal: B 36.887-1992
 2. 2. > Òrgan d’expressió de les CGT de Balears i Catalunya · núm. 125 · Febrer 2011 0,50 euros · www.cgtbalears.org · www.cgtcatalunya.cat Dipòsit Legal: PM 1.177-2005
 3. 3. EDITORIAL LA TRAMUNTANA DINAMITA DE CERVELL ENTREVISTA > ON ENS TROBEM? Editorial CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL (CGT) DE LES ILLES BALEARS Camí de Son Rapinya, s/n - Centre “Los Almendros”, 2n 07013 Palma de Mallorca Tel. 971 791 447 -Fax. 971 783 016 - lesilles@cgtbalears.org Delegació Menorca Plaça de la Llibertat, 5 07760 La nostra dignitat Ciutadella Tel. 971 386 670 -Tel. 666 087 592 menorca@cgt-balears.org SECRETARIAT PERMANENT DEL COMITÈ CONFEDERAL DE LA davant la seva traició CGT DE CATALUNYA Via Laietana, 18, 9è - 08003 Barcelona - spccc@cgt.es Tel. 933103362. Fax 933107110 FEDERACIONS SECTORIALS • Federació Metal·lúrgica de De la farsa... treballadora, de la ciutadania en general, Catalunya (FEMEC) • Federació de Banca, Borsa, L’acord que els sindicats majoritaris i el apostant per la lluita i la mobilització al Estalvi i Entitats de Crèdit Govern acaben d’aconseguir en forma carrer, tant a Catalunya com a les Illes • Federació Catalana d’Indústries Químiques (FECIQ) de retallada de les pensions i pacte social Balears, i en el cas de Catalunya, apos- • Federació de Sanitat estava cantat. Només els més cecs, o els tant a més per una convocatòria de vaga • Federació d’Ensenyament de Catalunya (FEC) més il·lusos, conservaven l’esperança general i jornada de lluita el 27 de gener. • Federació d’Administració Aquesta aposta arriscada, tot i el seu Pública (FAPC) que aquests sindicats, amb la seva trista trajectòria de decennis, mantinguessin baix seguiment, suposava la culminació Via Laietana 18, 9è - 08003 Bcn Tel. 933103362. Fax 933107110 encesa la flama de la independència i d’una setmana d’accions, concentracions de la contestació. Almenys les coses i manifestacions a diverses ciutats contra FEDERACIONS COMARCALS queden clares, molt clares, pel que fa al la retallada de les pensions i la reforma Anoia paper que juguen CCOO i UGT. laboral, i, a més de suposar un nou pas Carrer Clavells 11 - 08700 Igualada Tel./fax 938042985 · cgtanoia@yahoo.es Els acords ultimats responen puntosa- endavant en la col·laboració i treball en Baix Camp/Priorat ment als interessos i a les pràctiques comú entre la CGT i els moviments so- Raval de Sta. Anna 13, 2n, 43201 Reus empresarials que ens han conduït a un cials anticapitalistes, significa un pas im- baixc-p@cgtcatalunya.cat Tel. 977340883. Fax 977128041 escenari de crisi sistèmica. I pel que fa portant que ja calia donar: trencar amb la Baix Llobregat als sindicats majoritaris, queda clar de dependència respecte a les actuacions i Cra. Esplugues, 46 - 08940 Cornellà - nou que estan més interessats a man- estratègies del sindicalisme institucional cgtbaixll@cgtcatalunya.cat Tel. 933779163. Fax 933777551 tindre sanejats els seus comptes que a de CCOO-UGT. Comerç, 5. 08840 Viladecans preservar una credibilitat que està sota A l’hora de convocar mobilitzacions no cgt.viladecans@yahoo.es mínims des de fa molt. No cal anar molt podem estar més a expenses del que fa- Tel./fax 93 659 08 14 lluny per a explicar per què les cúpules cin aquests sindicats-gestoria, no pot ser Baix Penedès que molta gent ens posi a tots els sindi- Nord, 11-13, 3r, 43700 El Vendrell dirigents de CCOO i UGT han acatat allò Tel. i fax 977660932 que sempre han dit que rebutjarien. Si, cats al mateix sac, hem de marcar clara- cgt.baix.penedes@gmail.com d’una banda, aquests sindicats són pilars ment les diferències entre ells i nosaltres, Barcelonès Nord Alfons XII, 109. 08912 Badalona fonamentals del sistema realment exis- havíem de decidir-nos d’una vegada a cgt_bn@yahoo.es, tel. i fax 933831803 tent, per l’altre, la seva dependència fi- caminar sols, independents, sense por, Garraf-Penedès nancera respecte a les arques públiques amb criteri propi, encara que, d’entrada Lepant, 23, baixos. 08800 Vilanova i la Geltrú - cgtvng@cgtcatalunya.cat ha cancel·lat qualsevol horitzó de contes- siguem pocs. És la única forma de cons- Tel. i fax 938934261 tació i combat. truir definitivament un espai propi, més Maresme Hi ha qui se sentirà temptat d’agregar, diferenciat encara del que ho estava. Plaça Cuba, 18, 2n 08302 Mataró - maresme.cgt@gmail.com amb encomiable ingenuïtat, que els sin- És la única garantia de futur si no volem Tel. i fax 937909034 dicats han assumit, a pesar de tot, un acabar engolits per la dinàmica del pacte Vallès Oriental exercici de responsabilitat, en acabar social, del reformisme, de la resignació i Francesc Macià, 51 08100 Mollet - cgt_mollet@hotmail.com per acatar el que no els agradava per a del conformisme. Com a referent sindical Tel. 935931545. Fax 935793173 evitar mals majors com els que es deriva- i social llibertari, anarcosindicalista, com- batiu, alternatiu, la CGT hem de seguir Agurrelj FEDERACIONS INTERCOMARCALS rien d’un rescat exterior de l’economia es- Girona panyola. Sobre això cal dir que el Govern sumant voluntats, realitats, propostes, Av. Sant Narcís 28, ent. 2a 17005 espanyol és responsable d’una tolerància tenint en compte però que el sistema, els Girona cgt_gir@cgtcatalunya.cat sense límits respecte a interessos privats grups de poder polític i econòmic, en les Tel. 972231034. Fax 972231219 que tenen en aquestes hores una clara seves diferents versions, ens posaran Ponent plasmació: un formidable retrocés de la pals a les rodes, fomentaran la repressió Av. Catalunya, 2, 8è 25002 Lleida - lleida@cgtcatalunya.cat despesa social orientat a fer front a les i la criminalització, intentaran desestabi- Tel. 973275357. Fax 973271630 seqüeles d’una especulació desbocada litzar-nos internament amb infiltracions Camp de Tarragona durant anys. Per altra banda, el rescat de de determinats individus o grups dins el Rambla Nova, 97, 2n 1a - 43001 Tarragona l’economia espanyola no és de cap mane- sindicat, per tal de fomentar la divisió cgttarragona@cgtcatalunya.cat ra descartable. Quants diners rebran sota Tel. 977242580 i fax 977241528 interna i entorpir el nostre creixement i taula CCOO i UGT pels serveis prestats? consolidació. Ës el que comporta man- FEDERACIONS LOCALS tenir postures coherents de lluita per la Barcelona Via Laietana, 18, 9è - 08003 Barcelona … a la coherència transformació social. I com sempre ha fet flbcn@cgtbarcelona.org Davant l’actuació dels sindicats del po- aquesta organització al llarg de la seva Tel. 933103362. Fax 933107080 der, dels sindicats venuts al sistema, la història, hem de tenir els nostres meca- Berga CGT ha actuat amb dignitat i ètica, defen- nismes de defensa i seguir construint Balç 4, 08600 sad@cgtberga.org Tel. 938216747 sant els interessos i els drets de la classe l’organització. Manresa Circumval·lació 77, 2n - 08240 Edició del Col·lectiu La Tramuntana: Joan Rosich, Pau Juvillà, Joan Anton T, Jose Cabrejas, Manresa manre@cgtcatalunya.cat Mireia Bordonada, Dídac Salau, Josep Garganté, Josep Estivilli, Xavi Roijals, Jordi Martí, Josep Tel. 938747260. Fax 938747559 Torres, Txema Bofill, Pedro Rosa i Laura Rosich. Col·laboradors: Pepe Berlanga, Vicent Martínez, Toni Álvarez, Pep Cara, Ferran Aisa, Miquel-Dídac Piñero, Jaume Fortuño, Carlús Jové, Agurrelj, “Tot allò que ésimpossible és impossible Rubí Colom, 3-5, 08191 Rubí, flcgt_rubi@ Joan Canyelles Amengual, Emili Cortavitarte, Llorenç Buades L’amo en Pep des Vivero i les fins al dia que es torna realitat i així, de hotmail.com Tel. i fax 93 588 17 96 federacions i seccions sindicals de CGT. Tirada: 13.000 exemplars. Redacció i subscripcions a sobte, es diu que era inevitable” Sabadell Catalunya: Raval Sta. Anna, 13, 2n. 43201 Reus. Tel. (dimecres tarda) 977340883. Col·laboracions: Rosellò 10, 08207 Sabadell - catalunyacgt@cgtcatalunya.cat, com-cgt-cat@cgtcatalunya.cat Redacció i subscripció a cgtsabadell@hotmail.com Tel. i fax 93 Balears: Camí Son Rapinya s/n, Centre Los Almendros 2n, 07013 Palma. Tel. 971791447. 745 01 97 Col·laboracions: comunicacio@cgt-balears.org Web revista: www.revistacatalunya.cat. Joan Lluís-Lluís a “Diccionari dels llocs Terrassa No compartim necessàriament les opinions signades de col·laboradores i col·laboradors. imaginaris dels Països Catalans Ramon Llull, 130-136, 08224 Terrassa - cgtterrassafl@gmail.com Drets dels subscriptors: Tel. 93 788 79 47. Fax 93 789 45 04 D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal la CGT informa: a) Les dades personals, nom i adreça dels subscriptors i subscriptores són incor- porades a un fitxer automatitzat degudament notificat davant l’Agència de Protecció de Dades, el titulars respectius dels quals són el Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya Castellar del Vallès Pedrissos, 9 bis, 08211 Castellar del i la Secretaria de Comunicació de la CGT de les Balears i la seva única finalitat és l’enviament d’aquesta publicació. b) Aquesta base de dades està sotmesa a les mesures de seguretat Vallès necessàries per tal de garantir la seguretat i confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal. c) Tot/a subscriptor/a podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, cgt.castellar-v@terra.es, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals mitjançant comunicació remesa al Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya, al correu electrònic s-org@cgtca- Tel./fax 93 714 21 21 talunya.cat o bé a Via Laietana 18, 9è de Barcelona; i a la Secretaria de Comunicació de la CGT de les Balears a Camí Son Rapinya s/n, Centre Los Almendros 2n, 07013 Palma. Tel. 971 791 447. comunicacio@cgt-balears.org Sallent Clos, 5, 08650 Sallent Tots els continguts d’aquesta revista estan sota una llicència “Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya” sallent@cgtcatalunya.cat Sou lliure de: copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra amb les condicions següents: Tel. 93 837 07 24. Fax 93 820 63 61 - Reconeixement. Heu de reconèixer els crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o el llicenciador. - No comercial. No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials. Sort - Sense obres derivades. No podeu alterar, transformar o generar una obra derivada d’aquesta obra. Pl. Major 5, 25560, Sort pilumcgt@gmail.com Quan reutilitzeu o distribuïu l’obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l’obra. Alguna d’aquestes condicions pot no aplicar-se si obteniu el permís del Tel. 633 322 033 titular dels drets d’autor. Els drets derivats d’usos legítims o altres limitacions reconegudes per llei no queden afectats per l’anterior. Més informació a http://cat.creativecommons.org/ 2 Febrer de 2010
 4. 4. REPORTATGE Cal seguir defensant El pacte signat pel govern, la patronal el repartiment de la i els sindicats institucionals suposa el riquesa i el treball saqueig del sistema públic de pensions El saqueig continua i seguim perdent drets Retallada de les pensions i nou pacte social Secretariat Permanent es redueix només a un pla d’ocupació nifica que hi haurà menys llocs de Comitè Confederal CGT per a menors de 30 anys, amb una treball per a la joventut. Cada any durada de 12 mesos, i exclusivament es jubilen una mitjana de 250.000 per a contractes a temps parcial. A persones. - La mitjana prevista de reducció de P er a la CGT, el gran pacte so- més, cada empresari que contrac- cial signat el 2 de febrer entre ti a un jove tindrà una reducció del les pensions serà superior al 25%. el govern, la patronal i UGT-CCOO 100% de les quotes empresarials. - Tota la reforma de les pensions no- representa el saqueig del sistema Amb més del 40% d’atur juvenil i més persegueix fomentar els plans públic de pensions en benefici dels una taxa d’abandó escolar de més de pensions privats ja que està fo- plans privats, tot això en un context del 30%, aquest mal anomenat pla namentada en un conjunt de menti- d’augment de l’atur fins al 20,3% i d’ocupació juvenil és una burla. des interessades que pretenen crear l’espoli del patrimoni social de les Com és una burla dir que és un acord alarma social (la seguretat social és caixes d’estalvi. per l’ocupació, quan és l’única me- deficitària, ara es viu més anys, hi ha El gran pacte social signat entre el sura referent a això en un país amb menys persones cotitzant, en pocs govern, la patronal i els sindicats més de 4,7 milions de persones atu- anys no es podran pagar les pen- CCOO i UGT, en relació a la refor- rades. sions, etc, etc.). ma del sistema públic de pensions Una altra de les anomenades mesu- TOT ÉS UNA GRAN MENTIDA representa un ATRACAMENT di- res actives d’ocupació, és el subsidi per a justificar aquest assalt a la recte a les butxaques de les i els tre- de 400€ a les persones aturades que butxaca dels i les treballadores que balladors i la població més precària, se’ls ha acabat el dret a l’atur. Per a trenca amb el més mínim principi de una retallada inasumible dels drets CGT aquesta mesura no és suficient la solidaritat, que acaba amb el dret socials, la negació a la joventut a una per a compaginar una vida digna. a la pensió pública digna, que no- pensió digna… El document pactat també contem- més es planteja reduir les despeses I això es produeix quan les dades pla diversos apartats relatius a la socials oblidant qualsevol mesura de l’Enquesta de Població Activa negociació col·lectiva, la política que serveixi per a incrementar els (EPA) reflecteixen un augment de industrial, la política energètica i ingressos, que ha reduït les cotitza- l’atur fins al 20,3% amb una enorme d’innovació i qüestions relatives a la cions de les empreses a la seguretat taxa d’atur juvenil i quan estem as- funció pública. social, en definitiva, una reforma per sistint a l’atracament del patrimoni Tots aquests apartats no contenen cap a desentendre’s del dret a una pensió social que suposa la bancarització acord rellevant, la majoria d’ells són pública digna, per a desentendre’s de les caixes d’estalvi. L’estat ens solament declaracions d’intencions del futur de les i els treballadors, arrencarà 40.000 milions d’euros i compromisos per a establir en el perquè cadascun es busqui la seva amb aquesta reforma de les pensions futur noves reunions de negociació. pròpia solució i es posi en mans de en els pròxims anys per a engrossir Semblen més aviat que s’han intro- la banca per finançar un pla privat de el negoci de la banca i els especu- duït en el document com farciment jubilació. ladors. i la finalitat del qual sigui més aviat Cal lluitar pel repartiment de la ri- Per a la CGT l’aspecte més rellevant possibilitar que els signants puguin quesa, la reducció de l’edat de jubi- del pacte signat el 2 de febrer a La als 63 anys (abans 61) i s’augmenta - Crear ocupacions de qualitat, per- fer amb els mateixos propaganda de lació als 60 anys per a poder treba- Moncloa és el relatiu a la reforma del la penalització. què existeixi un nombre major de l’acord. llar més persones, per la persecució sistema públic de pensions. L’acord * RETALLAR LA RENDA MITJA cotitzadors. El pacte social i econòmic signat pel del frau fiscal, l’augment d’impostos empitjora sensiblement els actuals DE LA PENSIÓ. S’augmenta de 15 - Augmentar els salaris, per a de govern del PSOE, les organitzacions als rics, l’eliminació dels paradisos drets de la classe treballadora que a 25 anys (de forma progressiva) el aquesta manera contribuir més a la empresarials CEOE+CEPYME i els fiscals. estaven en vigor. A partir d’ara les període de còmput per al càlcul de SS . sindicats UGT+CCOO perjudica La CGT seguirà lluitant contra persones treballadores haurien de la pensió. - Augmentar l’ocupació de la dona, greument a les persones treballa- aquesta nova i important agressió a treballar més temps fins a la jubila- * ENDURIR LA JUBILACIÓ PAR- actualment l’estat espanyol té la ma- dores, contribueix a la seva divisió la classe treballadora. CGT seguirà ció i cobraran menys de pensió. CIAL fins a gairebé impedir-la. jor taxa d’atur femení de la UE. interna i no defensa suficientment en la defensa del dret a una pensió Això és el que implica el nou pacte: Per a CGT les mesures contempla- - Combatre el frau fiscal i l’economia el sistema públic de pensions de pública digna, la defensa dels drets * RETARDAR L’EDAT LEGAL DE des en la reforma del sistema de submergida, dedicar aquests ingres- l’assetjament de la banca i de laborals i socials de la classe treballa- JUBILACIÓ. S’allarga la vida labo- pensions estan exclusivament orien- sos a pensions. l’egoisme de l’especulació. dora i les classes populars. En aquest ral fins als 67 anys (abans 65 anys) tades a disminuir la despesa i no per - Augmentar els impostos als més Com conclusió: sentit reiterem que seguim treballant * ENDURIR L’ACCÉS A LA PEN- a garantir el sistema de protecció rics. - Hi haurà milions de persones (jo- per a contribuir a l’organització i SIÓ MÀXIMA. Cal cotitzar 37 social. Nosaltres entenem que per a Cal afegir que sempre queda la via ves, treballadors/es amb contractes contestació social en l’horitzó d’una anys per a cobrar el 100% (abans 35 la viabilitat del sistema de pensions dels pressupostos generals de l’estat. temporals, empleades de la llar, im- nova Vaga General, provocant la anys) s’han de contemplar a més de la des- Prendre mesures a favor del benestar migrants, autònoms…) que no acon- mobilització social, trobant-se amb * Només es podran jubilar als 65 pesa els ingressos. En aquest pacte general i de les i els pensionistes és seguiran cotitzacions suficients per a totes aquelles organitzacions sindi- anys amb el 100% qui hagin cotitzat només s’ha tingut en compte com al final una qüestió de voluntat po- tenir dret a una pensió. cals i socials que aspiren a una so- 38,5 anys (abans 35 anys) gastar menys en pensions. lítica. - Tota la població haurà de treba- cietat que no estigui governada pels * RETARDAR LA JUBILACIÓ CGT proposa algunes mesures per a Un altre punt de l’acord són les llar més anys per a tenir la mateixa banquers, la patronal, els governs ANTICIPADA. S’allarga l’edat de generar ingressos per a la Seguretat anomenades polítiques actives pensió. Treballarem dos anys més i marionetes i el sindicalisme institu- la jubilació anticipada voluntària fins Social: d’ocupació. La seva efectivitat real cobrarem dos anys menys. Això sig- cional. Febrer de 2010 3
 5. 5. REPORTATGE “Pensionazo”, o com treballar més anys per a cobrar menys Pepe Berlanga penent de la carrera professional: per a una pensió mitja de 887,6 euros al mes, la baixada serà de 94,9 D eien defensar les pensions, es euros mensuals, més de 1.100 euros van posicionar contra el retard en un sol any. Per a la Seguretat de l’edat de jubilació, defensaven Social significarà un estalvi de dos que la solució no era retallar la pro- punts del PIB, sobre la base dels càl- tecció social, que d’això de treballar culs que va enviar el propi govern fins als 67 anys ni parlar-ne, no obs- a Brussel·les a principis del passat tant això, la matinada del divendres any. 28 de gener “els sindicats” van arri- L’altra mesura, la jubilació als 67 bar un acord amb el govern per a anys, tindrà un impacte significatiu. alterar-les. El retard en dos anys de l’edat per Tot arrencava d’aquell no tan a jubilar-se, atorgarà a l’erari públic llunyà anunci sobre la urgència l’estalvi en dos punts de PIB, ara bé, d’augmentar l’edat de jubilació dels la pitjor part serà per al treballador, 65 als 67 anys, de la necessitat de que reduirà la seva pensió entre el passar dels últims 15 anys per a cal- 12% i el 15% de mitjana. Global- cular la pensió a 20 o a la totalitat de ment les dues mesures quallen en la vida laboral, d’una situació que una retallada del 22,7% de la pen- alguns periòdicament anuncien amb sió. Resultat, el govern pretén estal- prediccions apocalíptiques sobre la viar-se quatre punts de PIB a partir fallida del sistema públic de pen- de 2030 (40.000 milions). sions, d’uns càlculs que vaticinen D’aquesta manera, la despesa en catastròfics desenllaços a partir de pensions es mantindrà en el 12%, “sindicats” la representació dels documentar àmpliament la situa- 67 anys i cotitzar durant 37 anys en l’actualitat supera el 9% del paràmetres totalment tergiversats, treballadors encara que no estiguin ció econòmica de l’empresa i que (si pretenem cobrar el 100% de la PIB. de futuribles problemes demogràfics afiliats, amb important estalvi de aquesta no sigui merament conjun- jubilació en lloc dels 35 actuals), difícilment justificables,… mesures En aquest moment que és una qües- costos al quedar exempts dels pro- tural. Una bona forma d’agrair els això sí, els canvis se’ns aplicaran tió de candent actualitat, fem una perversament fonamentades i dic- cedents dipòsits, una significativa serveis prestats. gradualment fins al 2027. Amb tot, tades pels mercats i les agències de mica de memòria històrica i recor- injecció econòmica destinada a for- Doncs en aquest context tan afable, qui als 65 anys hagin cotitzat 38,5 dem que el sistema de pensions s’ha qualificació, els mateixos que van mació de 27 milions -a gestionar di- es produeix un dels majors atacs anys podran jubilar-se cobrant el produir aquesta crisi pretenen apro- modificat en cinc ocasions durant rectament per aquests sindicats i que contra el recentment estrenat estat 100% de la pensió, alguns mal pen- l’etapa democràtica actual, amb fitar el moment per a retallar despe- no comptarà amb excessius controls de benestar i els drets dels treballa- sats diuen que aquesta mesura és per tres magnes reformes. La primera sa pública i fer negoci. administratius-, la possible pròrroga dors, l’eina, un acord que retalla la a fer callar i protegir a una àmplia en 1985 amb el govern socialista De compromís històric han catalogat de la central nuclear de Garoña, o renda dels futurs jubilats a través de base de l’afiliació sindical que no –acompanyat per una vaga gene- alguns mitjans l’acord de pensions les ajudes a la mineria, o… És a dir, l’ampliació de l’edat de jubilació i sentirà la pressió i quedarà exclosa ral convocada conjuntament per que, per si no fos suficient, pretenen pagaments a compte per a fer callar els anys de càlcul de la pensió, però, de la pauta, obra de la seva alta edat CGT i CCOO-, va estendre el pe- sigui l’avantsala d’un gran pacte so- possibles veus discrepants. amb tota seguretat alguna sorpresa i els extensos anys cotitzats. ríode de càlcul de la pensió de 2 a cial. No obstant això, alguna cosa Per un altre costat, el Ministeri de més ens tenen reservada ja que en- Ara bé, gairebé cap comentari s’ha 8 anys. En 1996 el govern popular s’estava fargant en la rebotiga i ges- Treball establia reglamentàriament cara desconeixem el text exacte i la realitzat sobre l’altre paràmetre que va desplegar la segona gran reforma tos governamentals venien donant- les raons perquè els empresaris lletra petita de l’acord. trastoca fonamentalment l’actual -aquesta vegada va comptar amb se en compensació al transcendental poguessin aplicar l’acomiadament El veritablement important és que situació: l’ampliació del període de el suport de CC OO i UGT-, am- canvi que estaven preparant. “objectiu” -ràpid i abaratint costos, la reforma de les pensions implan- càlcul fins als 25 anys. Aquesta me- pliant el període de càlcul per a la D’una banda, el Projecte de Llei ordenava la recentment aprovada ta dues substancials novetats: l’edat sura serà més ràpida en aplicar-se, pensió de 8 a 15 anys. La tercera, de Jurisdicció Social atorgarà als reforma laboral-, ara, necessitat de de jubilació que passa dels 65 als ja que el 2022 totes les pensions de que s’aprovarà pròximament i que jubilació seran calculades amb sorgeix de l’esmentat acord -també aquest requisit. amb ambdós sindicats-, és la més Conseqüència d’aquest ma- àmplia doncs modifica l’edat de ju- remágnum, ja hi ha veus que bilació (de 65 a 67 anys) i el període reclamen incentivar fiscalment de càlcul (de 15 a 25 anys). els fons de pensions privats, Això en un context socioeconòmic relegant interessadament que on més de 900.000 joves menors de en l’últim any han augmentat un 20% els plans de pensions 25 anys no troben treball, on la seva amb pèrdues o que mai s’ha in- alta temporalitat arriba a al 50,8%, i vertit tan poc en ells, amb una on el 60% dels menors de 30 anys es caiguda en el mateix període troben obligats a viure amb els seus del 33%. pares. A pesar de, hi ha veus des de Resultat, els condemnem a un llarg la intel·lectualitat econòmica periple professional que perllongarà que s’alcen contra la reducció, la seva vida laboral fins i tot més en- máxime quan les pròpies cen- llà dels paràmetres fixats. trals sindicals defensaven que En conclusió, mesures les adopta- retardar l’edat de jubilació era des que incideixen encara més en injust i innecessari. la dualitat laboral: treballadors esta- Aquestes diuen que, ampliar bles enfront de precaris, doble esca- el període de càlcul, significa la salarial,… La solució, davant un incloure cotitzacions amb ba- problema que diuen que és demo- ses més petites, generant una gràfic, no era tan complicada, n’hi baixada de la pensió final que havia prou amb incrementar la taxa quantifiquen en un 10,7%, de- d’actius. 4 Febrer de 2010
 6. 6. REPORTATGE Es consuma l’atac a les pensions SP CGT Catalunya l’Administració Pública, l’eliminació Espanyol és de 995 €, la més baixa de sistema de pensions contributives. mares, avis/àvies amb les lluites del del xec nadó i del subsidi de 420 la UE-15 i molt allunyada dels 2.785 moviment obrer en el passat. euros a desocupades i desocupats de € de l’Estat Francès. La nostra resposta L llarga durada, la reducció dràstica de ’agressió contra les jubilacions i Les nostres propostes les pensions que han preparat el les partides pressupostàries per a les Conseqüències de No podem quedar-nos impassibles lleis de dependència i igualtat. Ara govern estatal, la patronal i la dreta, el govern “socialista” de ZP ha con- la reforma de les davant aquesta nova agressió contra Són ben senzilles: NO és negociable s’ha plasmat en un nou acord confe- els interessos dels i les treballadores, deral amb els sindicats majoritaris, tinuat amb una dura Reforma de les pensions joves, aturats/des i pensionistes. Hem cap retallada en les prestacions de la Pensions aprovada el 28 de gener en Seguretat Social. Les prestacions de esdevenint una traïció als treballa- de continuar mostrant activament que la Seguretat Social són un dret i no dors i treballadores similar als Pactes Consell de Ministres. Si no l’aturem, la reforma del Pacte hi ha altres solucions a l’actual crisi poden mesurar-se en termes de dèfi- de la Moncloa. Economistes neoliberals repeteixen de Toledo que pretén tancar el govern econòmica. cit (que mai ha tingut la Seguretat Una altra vegada ens volen fer creure incansablement que el sistema públic espanyol després de la seva tramitació Cal que sortim al carrer i que ens Social) i benefici. que el sistema públic de pensions està de pensions no és sostenible ja que no parlamentària, suposarà la retallada organitzem en els centres de treball. Les prestacions de la Seguretat Social a punt del col·lapse i que, si es man- hi ha “suficients joves per a tanta gent més important de la Seguretat Social Cal que expliquem què hi ha darrera han de ser universals i han de millo- tenen els drets socials, els mercats gran”. “Obliden” que importa més el dels últims 30 anys.La situació actual aquesta nova retallada, quines en se- rar en qualitat i quantitat. És possible atacaran l’Estat Espanyol com ho han nombre de cotitzadors i la quantia de de les pensions ens situa en una de ran les conseqüències i quines solu- fer-ho si es garanteix un augment de fet a Portugal. Irlanda i Grècia. Per a la seva aportació que l’envelliment les pitjors condicions de la UE-15. La cions proposem. Davant de la imposi- les cotitzacions reduint l’atur i una evitar-ho, el govern espanyol i totes de la població: la taxa d’atur, el ni- reforma de les pensions ens situarà en ció i l’engany, davant de les mentides millora dels contractes, fomentant les forces parlamentàries proposen vell salarial, l’extensió de l’economia una posició encara pitjor. Algunes de del govern i dels empresaris, nosal- una ocupació de qualitat i eradicant modificar el règim de els pensions i submergida, la qualitat de l’ocupació, les conseqüències seran: tres oferim arguments i informació. la precarietat laboral.Per a poder- allargar l’edat laboral. el creixement econòmic i la producti- - Jubilar-se més tard. També oferim lluita i perseverança. ho fer, només cal voluntat política. Observem amb indignació com els vitat són factors més rellevants per a - Cottizar més anys per tenir dret a la No hem d’oblidar que les pensions i Només cal voler afavorir al conjunt que diuen ser d’esquerres estan fent la sostenibilitat del sistema públic de pensió màxima la majoria dels drets socials que tenim de la població i no privilegiar els la feina bruta pròpia de la dreta: allar- pensions que la piràmide d’edat. - Més pensions de mínims. avui en dia i que demà podem perdre bancs i les grans empreses amb cà- gar l’edat laboral dels i les treballado- - Més persones sense dret a accedir a els han aconseguit els nostres pares/ rrec als pressupostos públics. res quan, paradoxalment, els avenços les pensions contributives, especial- La trista realitat de ment dones que no han tingut feina tecnològics haurien de permetre’ns anar cap a una reducció de la jornada les nostres pensions assalariada de manera continuada. de treball. I és també un insult plante- - Disminució d’entre un 20 i un 30 jar que per a calcular la quantia de les - El 71,75% dels i les pensionistes re- % de les actuals prestacions per ju- pensions s’utilitzi tota la vida laboral ben nòmines inferiors als 1000 €. bilació. de les persones quan la plena ocupa- - El 58,5% tenen nòmines inferiors - Reducció de les pensions de viude- ció no existeix i tenim les taxes d’atur als 600 €, per sota del Salari Mínim dat, invalidesa i incapacitat tempo- i de precarietat més grans de tota la Interprofessional (SMI). ral. història. - A l’Estat Espanyol la pensió mitjana El col·lectius més perjudicats seran Sabem que darrera l’actual refor- contributiva és només el 68% de la les dones, els i les treballadores im- ma hi ha la voluntat d’abaratir les mitjana de la Unió Europea dels 15 migrants i precàries. L’augment dels futures pensions i afavorir els plans (UE-15). anys requerits de cotització farà que de pensions privats, controlats pels - La despesa pública en pensions a moltes persones que no hagin cotitzat mateixos bancs que han rebut ajut l’Estat Espanyol és només el 9% del tant temps (per motius familiars, per milionaris a càrrec del diner públic. Producte Interior Brut (PIB), quan a cotitzacions parcials, perquè no se’ls No ha estat suficient la congelació de la UE-15 és del 12 % de mitjana. ha fet contracte, perquè no porten les pensions, la reducció dels sous en - La despesa per pensionista a l’Estat tants anys aquí, …) quedin fora del La reforma de les pensions és cosa de joves Segundo González / yol presentava davant el consell de de treball a una generació de joves estadístiques mostren que existeix tensió dintre d’aquest col·lectiu. No Diagonal núm. 141 ministres el 28 de gener tindrà una que viu una de les pitjors situacions una elevada població activa jove que obstant això, rarament es té en comp- forta incidència en les condicions laborals d’Europa. podria cotitzar contribuint a equili- te a la joventut precària com un actor laborals dels joves que pretenguin A partir de l’aprovació de la reforma brar la balança del sistema públic de social rellevant a l’hora de prendre de les pensions els actuals treballa- pensions i que no ho està fent. aquest tipus de mesures per part dels L ’envelliment de la població és el incorporar-se al mercat laboral. Des- mantra que serveix per a justifi- prés d’aquesta reforma, l’edat de dors indefinits romandran dos anys Actualment la taxa d’atur entre els governs. car la reforma de les pensions. Aquest jubilació passarà de 65 a 67 anys a més en els seus llocs de treball a menors de 29 anys és del 40% se- El problema està en l’escassa poli- suposat envelliment s’esgrimeix per poc a poc a raó de mes i mig per any. partir de 2027. Aquesta reforma, que gons fonts de l’Institut Nacional tització de l’actual generació de jo- a tapar la bretxa de les condicions so- Aquesta mesura tindrà un efecte de el Govern ja ve anunciant des de fe- d’Estadística, xifra que representa ves i en la seva obstinació a buscar ciolaborales entre generacions. dilatació del relleu generacional en el brer de 2010 ha estat justificada per la major taxa de la Unió Europea, solucions individuals a problemes El Projecte de Llei de reforma de mercat laboral que dificultarà encara l’increment en l’esperança de vida i la mitjana d’atur juvenil de la qual col·lectius. El fet que la ràbia encara les pensions que el Govern espan- més la possibilitat d’accedir a llocs la transformació en la piràmide po- és del 21,4% per al conjunt dels 27. no hagi explotat en aquest segment blacional arran de l’arribada a l’edat A més, el salari dels joves és infe- està determinat per la possibilitat de de jubilació de la generació del baby rior en un 40% al de la població de seguir gaudint del matalàs familiar boom. En aquest sentit el governador més de 29 anys per al mateix tipus fins a edats molt avançades gràcies del Banc d’Espanya, Miguel Ángel d’ocupació i l’índex de temporalitat als contractes indefinits dels quals Fernández Ordóñez va afirmar recen- entre els menors de 24 anys arriba gaudeix una important proporció de tment durant la seva intervenció en la al 67%, quan per al total dels assala- la generació dels seus pares. convenció anual de l’Associació de riats és el 25%. Un altre factor important és que els Mercats Financers que “el sistema El retard en l’edat legal de jubilació sindicats de l’Estat espanyol no te- de pensions es reformarà i es tocarà suposa també un retard en la sorti- nen en compte a la joventut precària l’edat de jubilació, que és essencial da del mercat de treball que, sobre perquè aquesta no està sindicada per a la sostenibilitat i la justícia dels la base d’una quantitat de llocs de donades les característiques de les nostres fills”. treball constants, inevitablement im- ocupacions a les quals pot accedir. No obstant això, els pronòstics fan pedeix la incorporació de nous treba- No obstant això, des dels diferents pensar que és molt probable que lladors. moviments socials en els quals es- aquesta mesura perjudiqui greument Davant el panorama desolador del tan involucrats els joves, porten anys a la joventut, un segment poblacional mercat laboral per a la joventut a Es- intentant consolidar una consciència que ja viu unes condicions de preca- panya que mostren les estadístiques activa per part de la joventut pre- rietat i atur sense precedents. Les seria esperable un clima social de cària. Febrer de 2010 5
 7. 7. TREBALL-ECONOMIA La vaga de la dignitat La retallada de les pensions i el nou pacte contra els que ens social signat per govern, patronal i sindicats han tornat a vendre venuts al poder: un nou atac als nostres drets Mobilitzacions contra la retallada de les pensions Redacció del local de la patronal CEPTA a Ta- rragona, i una concentració a Mataró davant el local del PSC; i el dia 26 Les manifestacions i accions entre una concentració d’unes 50 persones el 20 i el 26 de gener i la jornada de davant l’Ajuntament de Mollet i una vaga i lluita del 27 de gener supo- concentració a Granollers. sen un pas endavant en la capacitat El 27 de gener la vaga va tenir, tal de mobilització anticapitalista i la com ja haviem previst, un seguiment consolidació d’una dinàmica prò- mínim, va ser una vaga simbòlica, una vaga de la dignitat, una jornada pia al marge del sindicalisme ins- de vaga per facilitar i donar cober- titucional. tura a les diferents accions, piquets i manifestacions. I va representar la Mobilitzacions primera vaga general convocada al marge de les burocràcies sindicals prèvies a de CCOO-UGT. Les manifestacions Catalunya del 20 arreu de Catalunya del 27 de gener van aplegar més de 10.000 persones. al 22 de gener A Barcelona des de les 00 h. ja s’havia iniciat l’activitat de grups de piquets, Sota el lema “Aturem la retallada de sota un estret marcatge i control per les pensions. Ja n’hi ha prou! Les part de les forces policials. Des de pri- nostres vides no són un negoci”, i mera hora del matí grups de piquets com a calentament de motors de cara van protagonitzar accions, talls de a la jornada de vaga i lluita del 27 circulació i distribució d’informació de gener, es van fer manifestacions a diversos barris de la ciutat, que van a Barcelona, Lleida, Reus, Cornellà, anar confluint a les 12.30 a la plaça Girona i Terrassa entre el 20 i el 22 contra la patronal i el Govern es- pertinences personals. Un cop més la La convocatòria de vaga pretenia re- de Sant Jaume responent a una con- de gener, convocades per diferents panyol, i durant el recorregut es van repressió policial ha estat la resposta collir el descontentament popular que vocatòria feta per les seccions sin- coordinadores, plataformes i movi- desplegar pancartes i es van realitzar a la mobilització anticapitalista. les mesures econòmiques i socials dicals de CGT a l’Ajuntament de ments socials de diverses ciutats i accions a Parcs i Jardins, el Departa- Els col·lectius convocants d’aquest del govern espanyol estan generant Barcelona i a la Diputació, amb el re- comarques de Catalunya. Va suposar ment de Treball, un Mercadona, enti- seguit de mobilitzacions del 20 al 22 i oferir una oportunitat al conjunt colzament de la CGT de Catalunya i una interessant experiència de treball tats bancàries i negocis immobiliaris. de gener van ser: Assemblea de Bar- de la població treballadora, aturada, de l’Assemblea de Barcelona. Durant conjunt entre els moviments socials Els manifestants van exigir una nova celona, Assemblea de Col·lectius pel jubilada i estudiant de mostrar el seu la concentració es va fer una assem- anticapitalistes i el sindicalisme com- vaga general per a paralitzar les re- Repartiment del Treball i la Rique- rebuig abans de la seva aprovació. La blea de treballadors públics per parlar batiu, llibertari i alternatiu. tallades socials dictades per la Unió sa de Lleida, Assemblea pels Drets vaga va ser convocada conjuntament de la reforma de les pensions i les re- El 20 de gener, es va portar a terme Europea i el Fons Monetari Inter- Socials del Garraf, Assemblea pels amb CNT de Catalunya, la COS i tallades socials i laborals. També s’hi una concentració a Lleida davant la nacional i executades pel govern de Drets Socials del Penedès, Assemblea Solidaritat Obrera, amb el suport de va afegir el piquet dels treballadors Paeria, amb l’assistència d’un cente- Zapatero. A més, es va criticar als di- Popular de Terrassa, Coordinadora diversos moviments socials, i va co- de Parcs i Jardins de la CGT que tenia nar de persones, i una concentració a rigents de les centrals obreres majori- Repartim el Treball i la Riquesa del incidir amb les vagues generals con- el suport de l’Assemblea pels Drets Girona al Pont de Pedra i marxa de tàries del país CCOO-UGT, per cedir Camp, Mesa Cívica pels Drets So- vocades a Galicia i Euskal Herria el Socials del barri de Gràcia. Després torxes, amb l’assistencia d’unes cent una vegada més davant els interessos cials de Girona, Moviments socials mateix dia, a les quals la CGT va do- de l’assemblea, els concentrats van persones. El 21 de gener van tenir d’un Govern espanyol “venut” al ca- i sindicals anticapitalistes de Saba- nar suport també, i amb un seguit de fer un piquet informatiu pel centre de lloc una manifestació a Reus amb pital privat i preparar la signatura de dell, Moviements socials i sindicals manifestacions i mobilitzacions arreu la ciutat format per un miler de per- assistència d’unes 200 persones, una noves retallades i mesures regressi- anticapitalistes del Vallès Oriental, de l’Estat espanyol. sones. concentració a Terrassa d’unes 70 ves. Assemblea Social i Sindical del Baix Els dies previs a la jornada del 27 La manifestació de la tarda a Barce- persones al Raval de Montserrat, un La manifestació va finalitzar a Via Llobregat, amb el suport de CGT, de gener, es van realitzar accions a lona era la prova de foc més impor- cercavila pel barri del Clot de Barce- Laietana quan un grup d’uns 400 ma- CNT, COS, IAC, CoBas, SEPC, diverses ciutats: el dia 24 es va fer tant del dia i va suposar un èxit de lona i una marxa-manifestació a Cor- nifestants va ocupar un edifici d’uns Endavant, En Lluita, LI, Revolta una cercavila informativa a Sant Cu- participació. Hi van participar 9.000 nellà amb un centenar d’assistents. antics multicinemes que es trobava Global, CAJEI, CUP, MPS, PCPC i gat que va acabar davant el local del persones, encapçalades per una pan- Com a acte final de les mobilitzacions en desús, rebatejat com a “Casa de diversos centres socials, casals popu- PSC; el dia 25 es va fer a Sabadell carta amb el lema “Ni retallada de es va portar a terme la manifestació la Vaga,” i es va desplegar una gran lars i col·lectius. una cassolada davant l’Ajuntament, pensions ni reforma laboral. Vaga ge- central a Barcelona el dissabte 22 de pancarta en la seva façana on es cri- una concentració-cercavila pel centre neral, prou reformes institucionals”, i dava a enfortir la mobilització social de Terrassa, una cercavila pels ca- gener, que va anar des de la Plaça de Sants fins a la Via Laietana. Unes contra les mesures neoliberals que Vaga General i rrers de la vila de Gràcia amb 60 per- va transcórrer amb normalitat i en un ambient reivindicatiu, des dels Jardi- 4000 persones es van manifestar con- pretén imposar el Govern. Cap a la jornada de lluita a sones, l’arrest simbòlic d’una oficina nets de Gràcia fins la seu de Foment tra la retallada de les pensions, amb mitjanit els antidisturbis dels mossos bancària i una okupació simbòlica una destacada presència de la CGT a d’esquadra van entrar i els van desa- Catalunya el 27 de del Treball, a Via Laietana. la manifestació, que va acabar amb llotjar mentre s’estava realitzant una Gener l’okupació de la Casa de la Vaga i el assemblea informativa sobre la vaga posterior desallotjament policial. del 27 de gener per part dels sindicats La marxa multitudinària contra la convocants (entre ells una represen- El Comitè Confederal de la CGT de reforma del sistema de pensions tació del SP de la CGT de Catalun- Catalunya va acordar, en plenària proposada pel govern espanyol, a la ya). A fora la policia havia reprimit realitzada el 13 de gener, convocar qual van assistir representacions de als manifestants que estaven al carrer vaga general i jornada de mobilitza- diverses coordinadores i plataformes carregant contra ells i dispersant-los. cions el dijous 27 de gener, en contra d’arreu de Catalunya, va comptar Val a dir que l’entrada de la policia de la reforma laboral, la reforma de amb la presència de moviments so- a l’edifici es va fer sense cap ordre les pensions i les retallades socials. cials anticapitalistes, grups anarquis- judicial que donés cobertura legal al Aquesta vaga general s’afegia a la tes i de l’esquerra independentista i desallotjament i que van anar traient a campanya de mobilitzacions socials sindicats anarcosindicalistes i alter- fora els manifestants amb males ma- d’aquest mes de gener a tot l’Estat natius, com CGT, CNT, IAC, COS i neres i identificant-los, sense donar- espanyol per part de la CGT i altres Co.Bas. los la possibilitat de sortir lliurement col·lectius i organitzacions, per fre- La marxa va recórrer els cèntrics ca- pel seu propi peu. Es van produir nar les retallades en les pensions i el rrers de la ciutat cridant consignes diversos contusionats i robatori de dret de jubilació que el govern havia d’anunciar el 28 de gener. 6 Febrer de 2010
 8. 8. TREBALL-ECONOMIA A la resta de Catalunya això és el que piquets informatius. Des dels Vallès jans alternatius i populars. L’agència es va realitzar el 27 de gener: A Tarra- Occidental i Oriental, marxa d’una va donar una àmplia cobertura des gona, un piquet informatiu format per setantena de persones per la C-17 de les 5 del mati fins a les 12 de la prop de 100 persones va fer un reco- des de Montcada i Reixac, realitzant nit ininterrompudament, recollint in- rregut pel centre de Tarragona durant diversos talls de trànsit i concentra- formacions sobre la jornada de vaga tot el matí i per la tarda es van ma- cions, sense poder arribar a Barcelona procedents de tot el territori. Per altra nifestar unes 400 persones. A Girona, a l’haver estat totalment bloquejada banda, les ràdios lliures de Catalunya piquet informatiu pel matí i manifes- pels Mossos d’Esquadra. durant tot el dia van emetre en directe tació de 200 persones per la tarda. A Un cop més la CGT ha estat on ha- els actes de la jornada de vaga. I des Lleida, piquets informatius pel matí, via d’estar, en la mobilització al ca- de la CGT es va habilitar un twitter i bicicletada amb unes 50 persones al rrer, colze a colze amb els moviments una web sobre la vaga (www.cgtcata- migdia i per la tarda manifestació socials anticapitalistes, lluitant con- lunya.cat/vaga27g/). de prop de 300 persones. A Manre- tra les retallades socials, la reforma laboral, la retallada de les pensions sa, concentració d’unes 50 persones davant la seu de la Seguretat Social. i totes aquelles mesures que ens es- Mobilitzacions a A Berga, un cercavila pels carrers tan afectant tan greument i que estan Palma del centre de la ciutat. Al Baix Llo- incrementant dia a dia els índexs de bregat, un piquet-manifestació d’un precarietat, exclusió, pobresa, atur i Tot i que la CGT de les Illes Balears centenar de persones recorrent la co- pèrdua de drets. no va convocar vaga general per al marca, tallant el trànsit a la carretera 27 de gener, els dies 27 i 29 de gener d’Esplugues de Llobregat, a primera hora del matí fins arribar a les portes L’esforç van tenir lloc mobilitzacions contra la retallada de les pensions, convocades de TV3 de Sant Joan Despí, i després contrainformatiu per la CGT conjuntament amb Enda- tornant a dirigir-se a Cornellà per l’antiga carretera de Barcelona fina- amb mitjans vant, Maulets, Revolta Global, CTA, Frente Solidario, ATTAC i CNT. Di- litzant amb una concentració davant propis versos centenars de persones van par- l’Ajuntament. A Vilanova i la Geltrú, ticipar en les manifestacions. concentració al centre de la ciutat. A L’agència d’informació 29-S El 27 de gener es va fer una jornada Vic, manifestació d’unes 50 persones. (www.29-s.net), creada per informar de lluita amb piquets informatius al A Terrassa, una cinquantena de perso- de la vaga general del passat 29 de matí i una manifestació al vespre des nes realitza ocupacions d’una oficina setembre, va tornar a estar activa per de Plaça d’Espanya fins plaça dels de La Caixa i de l’entrada de la seu de a la vaga general del 27 de gener, tot Patins, acabant amb una assemblea CCOO i UGT. A Sabadell, unes qua- un exemple de participació, autoges- popular, malgrat la persistent pluja ranta persones van ocupar una oficina tió i lluita pel que fa a la comunica- que els va acompanyar. El 29 de ge- de La Caixa després de concentrar- ció, i una experiència de cooperació, ner es va fer una manifestació des de se davant l’Ajuntament. A Mollet, col·laboració i coordinació entre mit- s’Escorxador fins a plaça d’Espanya. Valoració de la CGT de Catalunya de la jornada de vaga i lluita del 27 de gener Secretariat Permanent tica de serveis mínims seguida per les també agents d’aquest procés de llui- CGT Catalunya administracions i algunes empreses ta per un futur just que avui és una ha contribuït a dificultar l’exercici mica més sòlid. Aquest ha estat el del dret a vaga a moltes persones. La millor èxit del dia 27 de gener i fe- CGT de Catalunya agraeix als milers licitem a les assemblees de barris i L a CGT de Catalunya es felicita per les tasques de mobilització realitzades pels seus afiliats/des, les de treballadors/es que finalment han seguit la vaga el seu esforç i el seu vil·les, coordinadores de col·lectius, grups d’aturats, d’immigrants, de compromís per un futur més just per joves, etc. així com a les altres orga- seves seccions sindicals i sindicats. a tothom. La seva valentia, dignitat i nitzacions convocants (CNT, COS i En un context de buit informatiu per compromís amb els drets socials és Solidaritat Obrera) haver compartit part dels principals mitjans de comu- el millor estímul per a continuar la amb nosaltres aquest camí. nicació, de creació d’alarma social per part de la Conselleria d’Interior, de lluita. Finalment, la CGT de Catalunya rei- profunda pressió i xantatge en moltes La CGT de Catalunya vol recordar, no tera el seu compromís a continuar empreses i de desànim col·lectiu da- obstant, que més enllà del seguiment, les mobilitzacions en defensa d’unes vant la imminència del pacte al que l’objectiu de la convocatòria de vaga pensions públiques i de qualitat junt finalment han accedit CCOO i UGT, del dia 27 de gener era facilitar una a la resta de drets socials i laborals la jornada de vaga i de lluita del 27 oportunitat al conjunt de la ciutada- mutilats en els darrers mesos. Pro- de gener convocada a Catalunya va nia per a expressar-se lliurement allà perament s’aniran fent públiques les assolir amb escreix el seu principal on ni el govern, ni els partits polítics properes actuacions. objectiu: mostrar a la ciutadania, en parlamentaris ni els sindicats CCOO especial, a la classe treballadora que i UGT ho fan. Al llarg de tot el dia hi hi ha un sindicalisme compromès va haver a tota Catalunya més de cent realment amb la justícia social i que accions de protesta, algunes petites, som moltes i molts aquells que no d’unes desenes de persones, i d’altres defallirem en la defensa dels drets la- multitudinàries, com la gran mani- borals i socials. Veient el resultat del festació que agrupar més de 10.000 procés de reforma de les pensions, el persones a Barcelona o la de 400 per- sindicalisme realment compromès sones sota la pluja de Tarragona. amb els interessos dels i les treballa- Totes aquestes manifestacions, con- dores hauria d’haver fet seva la con- centracions, assemblees, etc., han es- vocatòria de vaga general del 27-G. tat la culminació de més de 10 dies de La CGT de Catalunya és plenament mobilitzacions arreu del nostre país conscient de que el seguiment de la on la CGT, junt amb d’altres orga- convocatòria de vaga general del 27 nitzacions i moviments socials, hem de gener va ser reduït i que es va foca- treballat intensament per a informar litzar principalment en algunes grans sobre la retallada de drets que suposa indústries, en el transport i en àmbits l’actual reforma de la Seguretat So- de l’administració pública. Les dades cial. Aquesta confluència en el treball definitives de seguiment se sabran i l’acció entre el sindicalisme real i en els propers dies. La CGT de Ca- els moviments socials és la millor talunya sap també que, en centres de garantia per a que aquells/es que ja treball on cap de les organitzacions no tenen cap dret laboral: pensionis- convocants hi tenim presència, hi va tes en situació de pobresa, aturats/ haver treballadors/es que es van alçar des, immigrants, joves que encara no i van seguir la vaga. Vol remarcar, han treballat mai, precàries/es, etc. com ja es va anar denunciant durant puguin fer valdre la seva veu en les el mateix dia 27 de gener, que la polí- vagues de treballadors/es i esdevenir Febrer de 2010 7
 9. 9. TREBALL-ECONOMIA Ara cal sumar forces i Com pot afectar el “pensionazo” estar a l’alçada de als treballadors del sector les circumstàncies informàtic? Coordinadora Informàtica de la CGT Secció sindical de la CGT a la E stem davant una nova agressió de Bancs i poderosos contra la classe treballadora (contra tu, contra Diputació de Barcelona A els teus amics, contra la teva família). vui ens trobem, molt probable- De la mà de polítics venuts als seus ment, en una època que podria interessos tornen a atacar els nostres ser de divisòria històrica. Estem da- drets per a fer negoci i eliminar qual- vant la crisi estructural més greu i sevol rastre de “despesa” social. més intensa que ha patit l’economia- No perdrem el temps a explicar la món capitalista des dels anys trenta falsedat de les seves mentides i so- del segle passat. Una època de crisi lucions. Per a cada agressió tenen social —emmarcada, a més, en una un catàleg d’explicacions creat per a crisi ambiental generada pel model manipular-nos i mantenir-nos quiets, de creixement productivista enca- tractant-nos com la massa d’idiotes ra dominant—, que anuncia canvis que creuen som. És només màrque- molt importants, i a gran escala. No ting escombraries, no mereix major debades, els vents de l’orient anun- atenció. cien ja l’adveniment de la barbàrie, Si a hores d’ara de la pel·lícula en- sota la forma de l’emergència d’una cara queda algú que pensa que cada nova potència mundial hegemònica, Reforma no guarda relació amb les la força de la qual es fonamenta en altres té, certament, un problema de la negació absoluta dels drets civils, percepció. socials i laborals més elementals. Els treballadors i treballadores infor- Mentrestant, aquí, al vell continent, màtics estem en el mateix punt de la classe dominant ha decidit co- mira que la resta: fer-nos treballar mençar la fase definitiva dels tre- més i més cobrant menys i menys, el balls d’enderroc d’allò que un dia es últims mesos la taca d’oli de la con- de la Confederació Europa de Sindi- bleària, amb altres organitzacions, major temps possible. Si és possible, va conèixer com el “model social” testació social s’ha anat estenent de cats cap a una vaga general conjunta col·lectius i individualitats provinents que coincideixi amb la data de la nos- europeu. Després de dos anys de mica en mica, tímidament, pel con- a tota Europa. Una vaga que cada dia de l’esquerra sindical (tant de l’àmbit tra mort. Com contrapartida, aquests dubtes sobre l’estratègia adequada tinent, amb vagues generals i mobi- que passa és més necessària. estricte de l’anarcosindicalisme, com serfs de les empreses i poders finan- per a “sortir de la crisi”, aquells qui litzacions populars a Grècia, França, A l’Estat espanyol i, en concret, a Ca- del sindicalisme de combat integrat cers s’asseguren la pensió vitalícia manen a Europa ja han decidit com Espanya, Irlanda, Portugal, Gran Bre- talunya, hauríem de deixar d’una ve- en la Coordinadora Sindical Unitària amb 7 anys de “treball” en el congrés serà aquesta “sortida”. Serà una sor- tanya, Itàlia… Ho continuarà fent en gada de mirar-nos el melic, assumir de Catalunya), així com dels diversos de diputats. tida regressiva, a costa dels drets dels els temps que han de venir, i ho farà el que som i actuar amb la responsa- moviments socials, veïnals i ciuta- Els 37 ultramilionaris que es van re- treballadors i de les classes populars cada cop amb més virulència, perquè bilitat que l’actual situació mereix. dans implicats en la lluita contra la unir amb ZP no tenen problemes de i, si cal, serà una sortida autoritària. les elits polítiques al servei del capi- Assumir el que som vol dir tenir clar sortida reaccionària de la crisi. despesa corrent ni jubilació: cotitzen Les darreres setmanes ja hem tingut a tal aquest cop no venen a discutir-nos que som els dipositaris de la tradició També som del parer que hem al 1% en les seves SICAV, desvien l’Estat espanyol una demostració ben un punt i una coma, sinó que venen a centenària de la Confederació Nacio- d’aspirar a fer créixer aquests espais, diners a Luxemburg lliurement per a clara de per on poden anar les coses, treure’ns-ho tot, costi el que costi. Ho nal del Treball, una tradició de la qual tot integrant-ne els elements comba- pagar encara menys, les seves empre- amb la declaració de l’estat d’alarma demostra el fet que les vagues i les totes i tots ens sentim orgullosos, i tius de les bases dels sindicats majo- ses guanyen més i més diners fins i i la militarització dels aeroports (que, protestes que hem viscut fins ara no que ens empeny a donar en tot mo- ritaris que en vulguin formar part (i tot en temps de crisis. no ens enganyem, no té com a ob- han aconseguit tirar enrere els plans ment el millor de nosaltres mateixos animant aquests activament a fer-ho). I com afecta un canvi així en el nostre jectiu garantir el dret dels ciutadans d’ajust i les “reformes” en cap dels en la defensa (intransigent, si cal) de La nostra aspiració és que CGT es sector? Sabuda és l’extrema cobdícia a la lliure circulació, sinó assegurar països abans esmentats. les treballadores i els treballadors. converteixi en l’animador (no l’únic, de les nostres empreses, el continu la venda d’aquest patrimoni públic A les organitzacions del moviment Però també vol dir prendre conscièn- sinó juntament amb molta altra gent), procés d’acomiadament de treballa- al millor postor). Tots els mecanis- obrer ens toca estar a l’alçada de les cia que la CGT és avui —pel gruix de d’una multiplicitat d’eines locals dors ‘cars’ (no precaris) per altres mes de la coacció estatal —amb la presents circumstàncies. Cal articular la seva militància, per la seva presèn- d’acció col·lectiva, que esdevinguin (de vegades els propis acomiadats) inestimable assistència dels mitjans una resposta, de masses i sostinguda, cia al territori i per la seva capacitat mecanismes efectius de resistència en pitjors condicions econòmiques i privats de manipulació massiva de les davant l’actual estratègia reaccionària de mobilització— la major organitza- als plans del capital (mitjançant jor- laborals. consciències— es posaran al servei del capital. Cal fer-ho a casa nostra i ció anticapitalista del país. Això vol nades de lluita, vagues sectorials, Davant aquest panorama, molts de de l’estratègia d’ajustament, priva- també a nivell europeu. Quin ha de dir molt i, alhora, vol dir poc —en la vagues a nivell territorial…), en les nosaltres serem acomiadats a edat titzacions i retirada de drets que ens ser el paper de l’anarcosindicalisme mesura en què l’anticapitalisme cons- quals sectors cada cop més amplis de avançada. Ja sabem el que els agrada volen aplicar. en l’articulació d’aquesta resposta? A cient i organitzat és socialment mino- les classes populars es puguin iden- a les empreses consultores contractar El fantasma que avui recorre Europa nivell europeu, l’anarcosindicalisme ritari, ens agradi o no—, però ens diu tificar. a persones majors de 45 anys. Gens. és el fantasma de la reacció. I davant hauria de reforçar els mecanismes de que tenim unes responsabilitats que Aquesta és la responsabilitat que te- Sent així, postergar la jubilació farà d’aquesta reacció, els sectors obrers i coordinació amb les organitzacions no podem defugir. Hem d’assumir nim, segons el nostre entendre, en el que sofrim en pitjors condicions més populars no hem estat capaços encara germanes de la Coordinadora Roja també que som la força sindical deci- moment present. Una tasca que hem temps, que esgotem prestacions per d’oposar una resposta contundent i i Negra i amb els sindicats alterna- siva per a articular un moviment po- d’assumir que la CGT no pot realitzar atur, que ho passem malament. I què generalitzada. Tanmateix, durant els tius de la Crida de pular alternatiu, ampli i plural, capaç tota sola, per ella mateixa, i per a la podem fer? Per descomptat que per- París, en vistes a de plantar cara en aquests moments qual —necessàriament— hem de su- dre en la tele el que els nostres pares garantir la solida- tan crítics. Un moviment popular mar esforços amb tots aquells i aque- i avis van guanyar en el carrer no és ritat internacional que ja està emergint, fruit de la suma lles que vulguin fer el mateix camí. la solució. de les lluites, així de moltes i diverses voluntats, però Perquè l’objectiu no és aplegar més Cal lluitar pels nostres drets, preparar com la generalit- que nosaltres podem contribuir a fer o menys gent un dia, puntualment, en la Vaga General però no només això: zació i la radicalit- créixer, amb la nostra implicació in- una manifestació. L’objectiu, de fet, sortir al carrer, acudir a cada mani- zació d’aquestes. equívoca com a organització. ni tant sols és poder arribar a establir festació, pensar què fer, parlar amb Aquesta ha de ser És per això que som del parer que les condicions que facin possible una amics i companys, o ens aixafaran la nostra contribu- la tasca principal de la CGT, com a segona (i molt necessària) vaga gene- mentre es segueixen rient de nosal- ció específica a la sindicat, en el futur immediat, hauria ral. tres. Lluitar junts. La nostra resposta generació d’una de ser sumar, donar suport i participar L’objectiu és, ben simplement, guan- no és només contra l’agressió concre- dinàmica que hau- activament en totes aquelles inicia- yar el futur. I de moment, si no hi po- ta: És contra totes elles, és per a posar ria d’anar en la di- tives que tendeixin a generar espais sem remei, les treballadores i els tre- punt i final als seus atacs i canviar la recció d’empènyer unitaris de mobilització, des d’una balladors anem directes cap a la pitjor dinàmica. les organitzacions perspectiva oberta, plural i assem- de les derrotes. 8 Febrer de 2010

×