Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Revista Catalunya 122 Novembre 2010

724 views

Published on

Revista Catalunya 122 Novembre 2010

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Revista Catalunya 122 Novembre 2010

  1. 1. > Òrgan d’expressió de les CGT de Balears i Catalunya · núm. 122 · Novembre 2010 0,50 euros · www.cgtbalears.org · www.cgtcatalunya.catLa propera estocada: a les pensions públiques Disseny: QuechuaDipòsit Legal: PM 1.177-2005
  2. 2. Catalunya> Òrgan d’expressió de les CGT de Catalunya i de Balears · 8a. època · Novembre 2010 · núm. 122 · 0,50 euros · www.cgtcatalunya.cat www.cgtbalears.orgLa propera estocada: a les pensions públiques Disseny: QuechuaDipòsit legal: B 36.887-1992
  3. 3. EDITORIAL LA TRAMUNTANA DINAMITA DE CERVELL ENTREVISTA> ON ENS TROBEM? EditorialCONFEDERACIÓ GENERAL DELTREBALL (CGT) DE LES ILLESBALEARSCamí de Son Rapinya, s/n - Centre“Los Almendros”, 2n 07013 Palma deMallorcaTel. 971 791 447 -Fax. 971 783 016 -lesilles@cgtbalears.orgDelegació Menorca Ha arribat l’hora dePlaça de la Llibertat, 5 07760CiutadellaTel. 971 386 670 -Tel. 666 087 592menorca@cgt-balears.orgSECRETARIAT PERMANENTDEL COMITÈ CONFEDERAL DE LA que fem respectarCGT DE CATALUNYAVia Laietana, 18, 9è - 08003Barcelona -spccc@cgt.es Tel. 933103362. Fax933107110FEDERACIONS SECTORIALS• Federació Metal·lúrgica deCatalunya (FEMEC)• Federació de Banca, Borsa,Estalvi i Entitats de Crèdit• Federació Catalana d’Indústries la nostra veu! L es persones que seguim creient queQuímiques (FECIQ)• Federació de Sanitat• Federació d’Ensenyament de la vaga general és una de les prin-Catalunya (FEC)• Federació d’Administració cipals eines, que no sols tenim els tre-Pública (FAPC) balladors i treballadores sinó el conjuntVia Laietana 18, 9è - 08003 Bcn de les classes populars, per fer front alTel. 933103362. Fax 933107110 Capital i exigir els nostres drets, hemFEDERACIONS COMARCALS sortit al carrer.Anoia I, ho hem de fer, perquè ara és mésCarrer Clavells 11 - 08700 IgualadaTel./fax 938042985 · cgtanoia@yahoo.es necessari que mai.Baix Camp/Priorat L’ofensiva neoliberal del govern es-Raval de Sta. Anna 13, 2n, 43201 Reusbaixc-p@cgtcatalunya.cat panyol, mitjançant la Reforma LaboralTel. 977340883. Fax 977128041 i altres retallades socials i laboralsBaix Llobregat que ja estan preparant, així com,Cra. Esplugues, 46 - 08940 Cornellà -cgtbaixll@cgtcatalunya.cat l’abandonament de la lluita de classe,Tel. 933779163. Fax 933777551 no ens deixen més marge.Comerç, 5. 08840 Viladecans Ha arribat l’hora que les persones quecgt.viladecans@yahoo.esTel./fax 93 659 08 14 continuem creient en la necessitat deBaix Penedès transformar aquesta societat, per talNord, 11-13, 3r, 43700 El VendrellTel. i fax 977660932 que allò que és nostre no sigui apro-cgt.baix.penedes@gmail.com piat per les elits econòmiques i que elsBarcelonès Nord polítics estiguin al servei de la ciuta-Alfons XII, 109. 08912 Badalonacgt_bn@yahoo.es, tel. i fax 933831803 dania i no dels seus interessos, hemGarraf-Penedès de plantejar una alternativa valenta iLepant, 23, baixos. 08800 Vilanova i laGeltrú - cgtvng@cgtcatalunya.cat coherent.Tel. i fax 938934261 No podem continuar permetent laMaresme connivència entre la classe política,Plaça Cuba, 18, 2n 08302 Mataró -maresme.cgt@gmail.com la patronal, els bancs i caixes i la bu-Tel. i fax 937909034 rocràcia sindical. Ha arribat l’hora deVallès Oriental dir prou! Ha arribat l’hora que deixemFrancesc Macià, 51 08100 Mollet -cgt_mollet@hotmail.com clar que aquesta mena d’especuladors per l’abaratiment de l’acomiadament, de jubilació i privatitzar el sistema de tiva sindical i social al servei dels nos-Tel. 935931545. Fax 935793173 professionals no ens representen. Que o per l’aprofundiment de la precarietat pensions. Perquè totes aquestes reta- tres interessos. Ha arribat l’hora queFEDERACIONS INTERCOMARCALS no tenen les mans lliures per seguir laboral... sinó que aquesta passa pel llades, tenen un mínim comú denomi- fem respectar la nostra veu! NomésGirona mercadejant amb els treballadors i tre- repartiment del treball i la riquesa. nador: la hipoteca del nostre futur. una lluita constant, conscient i solidàriaAv. Sant Narcís 28, ent. 2a 17005Girona balladores sota l’etiqueta de “recursos Per això, hem de mantenir l’esperit de Per això, avui hem de dir a tots i to- ens permetrà transformar la realitatcgt_gir@cgtcatalunya.catTel. 972231034. Fax 972231219 humans”. la vaga general del 29-S i anar més en- tes les nostres companyes que no van social, econòmica i nacional que ensPonent Nosaltres som qui generem la riquesa. llà, demostrar que la resposta dels i les secundar la vaga del 29-S, que si no envolta. Fem pinya: tant si hem nas-Av. Catalunya, 2, 8è 25002 Lleida - Nosaltres som la majoria en aquesta treballadores va més enllà de les molles s’afegeixen a aquesta lluita, que ja cut aquí com a fora, tant si som doneslleida@cgtcatalunya.catTel. 973275357. Fax 973271630 societat: treballadors i treballadores en que reclamen els qui s’autoproclamen portem temps realitzant –cal recordar- com homes, joves o gent gran... Per talCamp de Tarragona actiu, aturats i aturades, jubilats i jubi- els nostres representants, demostrar ho–, el govern espanyol tindrà carta d’assegurar-nos la victòria de demà,Rambla Nova, 97, 2n 1a - 43001Tarragona lades, estudiants... Per aquest motiu, la nostra dignitat no sols com a treba- blanca per continuar retallant i retallant emplacem al conjunt de treballadors/cgttarragona@cgtcatalunya.cat només nosaltres, som capaces de de- lladors i treballadores, sinó també com els nostres drets fins deixar-nos sen- es, aturats/es, estudiants, jubilats/es,Tel. 977242580 i fax 977241528 cidir en quina societat volem viure. a ciutadans i ciutadanes. se una pensió garantida, sense accés etc. a organitzar-nos des d’avui ma-FEDERACIONS LOCALS I, només nosaltres, som les úniques Aquesta lluita ha de continuar en els als serveis públics com la sanitat i teix per plantar cara a les agressionsBarcelona que podem demostrar que la sortida de propers mesos per fer front a les pro- l’educació, sense cap mena de dret al de l’FMI, la UE i els lobbys, recuperantVia Laietana, 18, 9è - 08003 Barcelonaflbcn@cgtbarcelona.org la crisi i la resolució de les desigualtats peres retallades socials i laborals que nostre centre de treball... l’esperit de lluita que va fer possible lesTel. 933103362. Fax 933107080 socials existents i creixents, no passen el govern espanyol vol implementar. En Així doncs, no hi ha volta enrere. Ha condicions de vida mínimes que araBerga per la privatització dels serveis públics, especial, la que pretén endarrerir l’edat arribat l’hora de construir una alterna- ens estan robant.Balç 4, 08600sad@cgtberga.org Tel. 938216747ManresaCircumval·lació 77, 2n - 08240 Edició del Col·lectiu La Tramuntana (Joan Rosich, Pau Juvillà, Joan Anton T, JoseManresamanre@cgtcatalunya.cat Cabrejas, Mireia Bordonada, Dídac Salau, Josep Garganté, Josep Estivilli, Xavi Roijals,Tel. 938747260. Fax 938747559 Jordi Martí, Laura Rosich i Josep Torres. Col·laboradors: Pepe Berlanga, Vicent Martínez, Toni Álvarez, Pep Cara, Ferran Aisa, Miquel-Dídac Piñero, Jaume Fortuño, Carlús Jové, “La llibertat és quan arrenca l’alba en unRubíColom, 3-5, 08191 Rubí, flcgt_rubi@ Agurrelj, Joan Canyelles Amengual, L’amo en Redacció i subscripcions a Catalunya: dia de vaga general”hotmail.com Tel. i fax 93 588 17 96 Raval Sta. Anna, 13, 2n. 43201 Reus. Tel. (dimecres tarda) 977340883. Col·laboracions:Sabadell catalunyacgt@cgtcatalunya.cat, com-cgt-cat@cgtcatalunya.cat Redacció i subscripció aRosselló 10 08207 Sabadell - Balears: Camí Son Rapinya s/n, Centre Los Almendros 2n, 07013 Palma. Tel. 971791447.cgtsabadell@hotmail.com Tel. i fax 93 Col·laboracions: comunicacio@cgt-balears.org. Web revista: www.revistacatalunya.cat.745 01 97 Joan Margarit en el pregó de la Festa Major de la No compartim necessàriament les opinions signades de col·laboradores i col·laboradors.Terrassa Mercè, setembre del 2010Ramon Llull, 130-136, 08224 Terrassa -cgtterrassafl@gmail.com Drets dels subscriptors:Tel. 93 788 79 47. Fax 93 789 45 04 D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal la CGT informa: a) Les dades personals, nom i adreça dels subscriptors i subscriptores són incor- porades a un fitxer automatitzat degudament notificat davant l’Agència de Protecció de Dades, el titulars respectius dels quals són el Secretariat Permanent de la CGT de CatalunyaCastellar del VallèsPedrissos, 9 bis, 08211 Castellar del i la Secretaria de Comunicació de la CGT de les Balears i la seva única finalitat és l’enviament d’aquesta publicació. b) Aquesta base de dades està sotmesa a les mesures de seguretatVallès necessàries per tal de garantir la seguretat i confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal. c) Tot/a subscriptor/a podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació,cgt.castellar-v@terra.es, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals mitjançant comunicació remesa al Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya, al correu electrònic s-org@cgtca-Tel./fax 93 714 21 21 talunya.cat o bé a Via Laietana 18, 9è de Barcelona; i a la Secretaria de Comunicació de la CGT de les Balears a Camí Son Rapinya s/n, Centre Los Almendros 2n, 07013 Palma. Tel. 971 791 447, comunicacio@cgt-balears.orgSallentClos, 5, 08650 Sallent Tots els continguts d’aquesta revista estan sota una llicència “Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya”sallent@cgtcatalunya.cat Sou lliure de: copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra amb les condicions següents:Tel. 93 837 07 24. Fax 93 820 63 61 - Reconeixement. Heu de reconèixer els crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o el llicenciador. - No comercial. No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.Sort - Sense obres derivades. No podeu alterar, transformar o generar una obra derivada d’aquesta obra.Pl. Major 5, 25560, Sortpilumcgt@gmail.com Quan reutilitzeu o distribuïu l’obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l’obra. Alguna d’aquestes condicions pot no aplicar-se si obteniu el permís delTel. 633 322 033 titular dels drets d’autor. Els drets derivats d’usos legítims o altres limitacions reconegudes per llei no queden afectats per l’anterior. Més informació a http://cat.creativecommons.org/2 Novembre de 2010
  4. 4. REPORTATGE Els poders polítics i Moviments socials i sindicalisme econòmics contra la combatiu de nou en el punt de mira de la llibertat d’expressió repressió i la criminalització El 29-S accentuala criminalització de l’anticapitalismeContra la persecució dels mitjans Manifest contra lainformatius del moviments populars criminalització delsSecretariat Permanent CGT dels drets socials de la classe treballa- se governant i d’una part dels mit- moviments socials Catalunya dora i avançar cap a la transformació jans de comunicació dependents de del sistema capitalista. Més enllà de l’administració i del capital privat ens i professors de les universitats ca- ser producte de grups marginals i sec- ensenya dia a dia com aquest dret és Redacció talanes, denunciem l’actual política taris, aquests mitjans cada cop més re- tan sols una il·lusió. No només silen-C al treballar per anar construint mitjans informatius que defen- flecteixen i formen part de la pluralitat dels moviments socials i populars del cien o amaguen la situació d’una bona part de la població (afectada per la de criminalització dels moviments socials per part de la gran majo-sin els interessos de la classe treba-lladora. En contra de la dictadura delcapital i de la erosió de les llibertats nostre país. La seva existència és una imatge del creixement i desenvolupa- manca de recursos per viure, els des- nonaments, la degradació dels serveis M és de 120 acadèmics/ques i catedràtics/ques universitaris han signat un manifest en el qual ria de mitjans de comunicació del nostre país i de molts responsables ment d’aquests moviments socials. La públics, etc.) i les alternatives que des polítics de les institucions que elcol·lectives. CGT com a organització sindical lli- de molts sectors plantegem. Ara apro- rebutgen la criminalització dels governen.Des de la Confederació General del bertària i anticapitalista participa, amb fiten per intentar fer callar les veus que moviments socials per fets com els S’ignora, s’amaga, es desinfor-Treball (CGT) de Catalunya assistim molts d’altres col·lectius i organitza- des d’aquests sectors hem anat cons- de la jornada de vaga general del ma i mai es dialoga amb el ven-amb gran preocupació a la campan- cions en aquest procés. truint des de la nostra diversitat. 29-S a Barcelona.ya de persecució que des d’alguns tall de propostes i alternatives que 2. Els atacs que estan rebent aquests 4. Per tot això, des de la CGT de Ca- El manifest es va presentar en el des d’aquests moviments socialsmitjans de comunicació i d’algunes mitjans son fruit d’una voluntat polí- talunya volem mostrar la nostra soli- Col·legi de Periodistes de Catalun- s’estan fent arreu, per transformaradministracions polítiques s’està pro- tica de voler liquidar la capacitat de daritat amb els mitjans informatius ya el 19 d’octubre, amb la interven- i donar noves opcions de vida enmovent en contra de diversos mitjans mobilització que, entorn la vaga del dels moviments populars víctimesinformatius dels moviments populars. ció de Miren Etxezarreta, Francisco societat. 29 de setembre, vem mostrar els movi- d’aquesta agressió. Denunciem tambéLa criminalització de mitjans i por- Fernández Bou, Elisabet Almeda, Focalitzar en certs episodis vio- ments socials i sindicats anticapitalis- aquells que l’estan promovent, entretals d’informació com Kaosenlared, tes així com els nostres plantejaments d’altres l’Ajuntament de Barcelona o Susana Narotzki, Joaquim Sempe- lents, sense ni tant sols escoltar laLa Haine, Indymedia ja fa temps que per a superar l’actual context de crisi CCOO dels Mossos d’Esquadra, i re- re i Encarna Bodelón en nom dels contesta i la veu dels movimentsdura. Ara, arran de la Vaga General econòmica i de retallades socials i la- cordem que gran part de les dades que i les signants. Tant en les seves socials a qui s’ataca és directa-del 29 de setembre, aquesta campanya borals. No és cert que l’aturada del 29 utilitzen en fer-ho són parcials i inten- intervencions com en el debat pos- ment criminalitzar-los; construirs’ha intensificat i ampliat contra nous de setembre fos només producte de la cionalment esbiaixades o directament terior es va poder debatre sobre la el cap de turc i desviar l’atencióportals, com la pàgina web d’Alerta convocatòria dels sindicats que defen- falses. violència estructural d’un sistema ciutadana dels conflictes reals enSolidària i l’Agència 29-S. sen el diàleg social com a eina per a Ara, com sempre, cal defensar la lli- que genera atur, pobresa i margi- els què estem immersos més queDavant d’aquests fets, des de la CGT desmobilitzar la classe treballadora i bertat d’expressió. Ara, més que mai, mai a la nostra societat: l’atur, la nació social, especulació, racismede Catalunya volem manifestar els se- pactar una bona part de les propostes cal treballar per anar construint mitjans pobresa i l’exclusió social, la des- o discriminació de gènere i en comgüents punts: de la patronal. Els mitjans esmentats informatius que defensin els interessos igualtat creixent entre grups, la re-1. Els mitjans d’informació i portals així ho han anat informant i és per això de la classe treballadora. En contra de aquest mateix sistema, sovint amb la complicitat d’una esquerra insti- tallada constant dels drets socials,esmentats són eines dels moviments que ara s’intenta silenciar-los. la dictadura del capital i de la progres- tucional plenament integrada en la l’afebliment de les reivindicacionspopulars anticapitalistes, amb els quals 3. La llibertat d’expressió hauria de siva erosió de les llibertats col·lectives, seva gestió, intenta tancar tota via del moviment obrer organitzat, eldes de fa temps la CGT de Catalunya ser un pilar fonamental en un estat la CGT de Catalunya seguirem cami-hi hem treballat en diverses campan- que, com l’espanyol, es reivindica de nant al costat dels mitjans informatius d’expressió a qualsevol forma de racisme i la xenofòbia, la corrup-yes en un esforç conjunt de defensa dret. Els fets i les actituds de la clas- dels moviments populars. dissidència. ció política i la seva impunitat, la violència contra les dones, la du- En el torn de debat van intervenir resa i la severitat del control penal representants de diversos col·lectius contra els més vulnerables, l’índex i moviments criminalitzats com creixent d’empresonaments, deten- l’Assemblea de treballadors i treba- cions, sancions…Espiral de vio- lladores de Barcelona o el col·lectiu lència estructural en augment. Una Kaosenlared. societat vertaderament democràti- Durant el mateix es va criticar la ca, que ha de respectar plenament manipulació informativa dels mit- el dret a dissentir i a discrepar, no jans de comunicació massius vin- s’ho pot permetre. culats als grups de poder polític i Diguem prou! Catalunya ha estat, econòmic i s’ha assenyalat la pre- és i volem que sigui una societat visible tendència al creixement de d’acollida i d’aixopluc a la diversi- la resposta social, vista la creixent tat de tota mena, a la diferència de injustícia que genera el sistema. A color, de sexe, d’opinió i també de continuació el contingut del mani- revolta. Benvinguda sigui. fest: Diguem prou a la invenció mediàti- ca que etiqueta d’antisistema als Diguem prou a la moviments socials. Els moviments socials es revolten, criminalització dels lluiten i proposen que un altre món moviments socials! és possible. 29-S jornada de vaga general, els carrers de Barcelona plens de piquets, un cotxe de policia Diguem prou a la criminalització sospitosament sol comença a cremar a les 12.48 h. a plaça Universitat i la repressió policial i Les i els sotasignants, professores dels moviments socials! la criminalització mediàtica es desfermen...Novembre de 2010 3
  5. 5. REPORTATGE Per la llibertatContra lacriminalitzacióde Kaos en d’expressióla Red i perla llibertatd’expressió Escarp, el tancament de les webs. Col·lectiu Kaos en la red Tanmateix, els qui s’han embarcat Kaos en la Red en tasca tan antidemocràtica, han de saber que de poc els servirà atemptarE l 14 d’octubre el col·lectiu del web “Kaos en la Red” va realit- D enunciem els intents de crimi- nalització del dret la lliure infor- mació i de la nostra tasca informativa mediàticament i fins i tot jurídicament contra Kaosenlared.net i els altres mi- tjans assenyalats per l’Ajuntament dezar una roda de premsa a Barcelona i la possible obertura de diligències a Barcelona: si aquest mitjà fos tancat,en la seu del Sindicat de Periodistes Kaosenlared. vulnerant tota la legislació espanyolade Catalunya, per a donar resposta als Fa ja més d’un any que certs sec- i internacional en matèria de llibertatintents de criminalització del seu pro- tors vénen intentant criminalitzar el d’expressió, altres mitjans recolliranjecte contrainformatiu i d’altres mit- dret a la lliure informació d’aquest el testimoni i continuaran la batallajans de comunicació alternatius. i altres mitjans alternatius en l’estat per la llibertat d’opinió. El seu pro-L’acte va començar a les 17h i va espanyol, en una actitud més pròpia pòsit, en tot cas, només servirà percomptar amb les intervencions de d’una dictadura que d’un estat supo- demostrar, una vegada més, que laManel Márquez, historiador i funda- sadament democràtic. Tals sectors democràcia en l’estat espanyol nidor de Kaos en la Red, Carlos Tena, pretenen lligar la nostra activitat està, ni se l’espera.periodista i col·laborador, Jordi Mir, periodística i de lliure debat polític, Aquest intent de posar límits a la lli-professor de la Universitat Pompeu cultural, social i ideològic amb acti- bertat d’expressió sembla ignorar aFabra, Esther Vivas, de Revolta Glo- vitats il·lícites que vulneren la legali- més que existeix una legislació so-bal - Esquerra Anticapitalista, Bruno tat i fins i tot els drets humans. Des de bre això, legislació que experts en els lobbys de pressió capitalista. veracitat de la nostra informació iValtueña, Secretari General de CGT a Kaosenlared.net, volem denunciar, aquests temes han exposat en dife- Les informacions i opinions publica- a la pluralitat dins de l’espectre deCatalunya i David Fernández, perio- una vegada més, aquests moviments rents mitjans de comunicació aquests des en Kaosenlared.net no poden ser l’esquerra anticapitalista que tenim adista del setmanari “La Directa”. de naturalesa exclusivament política dies. Una legislació que bolca la controlades per cap grup de pressió bé representar. L’enorme creixementEls ponents van remarcar el caràc- i que pretenen apaivagar les veus lliu- responsabilitat dels fets imputables mediàtica vinculat al poder capita- mediàtic que venim tenint en les úl-ter pacífic i democràtic de Kaos en res i independents en l’espectre infor- en els autors dels articles, i no en lista, més enllà de la nostra pròpia times dates no ha pogut passar des-la Red i van denunciar la campanya matiu de l’estat espanyol. els mitjans|medis que serveixen com voluntat editorial. El que ells silen- apercebut per a qui fan de la llibertatd’acusacions i desprestigi que s’esta Aquesta escalada repressiva, clara- a simple mecanisme de transmis- cien, nosaltres ho publicitem. El que d’expressió un vedat privat amb dretsrealitzant des de diferents àmbits po- ment antidemocràtica, ha tingut la sió dels mateixos. L’apologia de la ells veten, nosaltres l’impulsem. El d’autor i amb llibertat d’empresa, quelítics, policials i jurídics contra elsmitjans de comunicació alternatius i seva culminació, segons hem pogut violència, a més, sol té encaix en el que ells censuren, nosaltres ho publi- no de premsa.contra els moviments socials antica- saber per les informacions que es vé- Codi Penal si es realitza per motius quem. Sobre el que ells menteixen, Davant d’això, Kaosenlared.net re-pitalistes, arran de la vaga general del nen manejant en els últims dies, en la racistes, antisemites o ideològics, se- nosaltres diem la veritat. Als que ells afirma, una vegada més, el seu com-29 de setembre. petició realitzada per l’Ajuntament de gons disposa l’article 510 i justament volen callar, nosaltres els donem veu. promís amb la llibertat d’expressió i“No ho permetrem, vam lluitar durant Barcelona a la fiscalia perquè s’obrin el nostre mitjà és exemple en la de- Som tot un perill, sens dubte, per als amb la justícia social. Hem advocatla dictadura franquista en favor de la diligències contra Kaosenlared.net fensa dels drets de les minories i de eterns defensors del pensament únic. sempre per la via pacífica davantllibertat d’expressió i ho seguirem i altres webs de contrainformació, a respecte per a totes les ideologies No ens estranya gens aquesta situació d’un estat i un estament polític cadafent en democràcia”, va advertir el objecte d’investigar una presumpta democràtiques. Pel que entenem que que estem travessant. dia més violent, autoritari i antidemo-fundador de Kaos en la Red, Manel apologia de la violència comesa per no se’ns està perseguint precisament Des de Kaosenlared.net entenem cràtic, i així continuarà sent. La nos-Márquez. les esmentades webs, a través de la per tals motius, si no més aviat per que se’ns vulgui “tallar les ales”, i tra lluita és en la batalla de les ideesSegons Bruno Valtueña, Secretari qual poder actuar legalment contra una cosa molt més concreta: per ser fins i tot podríem arribar a entendre i per la informació alternativa. NoGeneral de CGT a Catalunya, aquests nosaltres, atemptant contra la lliber- un mitjà de comunicació al servei de que se’ns volgués clausurar, a cau- coneixem més armes que la paraula,atacs contra la llibertat d’expressió tat d’expressió, i promovent, tal qual l’esquerra revolucionària que no po- sa de l’emergent potència que hem els arguments raonats i el pensamentreflecteixen la debilitat del sistema, ha reconegut la senyora Assumpta den controlar ni manejar al seu antull demostrat en els últims temps, a la crític. Som gent de pau.que està preocupat per la contestaciódels treballadors amb la vaga de fun-cionaris i la vaga general del dia 29.L’activista anticapitalista Esther Vi- 29-S: Escarp i el triomf de la comunicació socialvas va remarcar que aquests atacs estroben emmarcats en un context de altre que la informació al voltant i posar adjectius allunyats comple- cat el 3 d’octubre per “El Periódi- Jordi Martí Fontcriminalització global de l’esquerra dels conflictes, de les lluites i es- tament dels que el poder atorga a les co”, que es pot mentir i difamar sisocial i política i dels mitjans alter- pecíficament en quest cas sobre la protestes. Van ser uns mitjans que és per al manteniment de qui mana,natius. vaga general. És a dir, d’allò q ue no es van dedicar a malparlar dels però no es pot informar ni opinar siEl periodista i col·laborador del mi-tjà, Carlos Tena, va portar a termela lectura del manifest redactat pel L es valoracions posteriors a la vaga del 29 de setembre passat han estat i seran molt diverses. I ho anomenàvem contrainformació però que és, sense dubte, comunicació social. qui lluitaven al carrer sinó dels qui per diners els reprimien, uns mitjans que no van seguir les directius de la la teva és una opinió que no agrada als amos. En aquest terreny, si la vaga del 29 Conselleria de Saura sinó que es van I davant d’aquesta colla de censorscol·lectiu Kaos en la Red davant els són i ho seran perquè ja no ens cal de setembre va tenir una notícia po- posar al servei dels moviments so- professionals que van patir una cen-mitjans de comunicació presents. saber que només si som capaços d’entendre on som, d’on venim i a sitiva va ser la creació i posada en cials inclòs el sindical, uns mitjans sura en l’anterior dictadura però noTambé es va comptar amb el suport on anem podrem plantejar-nos com funcionament de l’Agència de Notí- que no van treure els capos de les es reconeixen com a tals en l’actual,d’un comunicat emès per professors anar-hi, a quina velocitat i amb quins cies 29-S, gràcies a la qual vam po- màfies sindicals “majoritàries” com què podem fer? Doncs dir sempre launiversitaris i llegit per Jordi Mir, motors. I podem dir que de mo- der comprovar en el mateix moment a única veu entre les nostres sinó veritat, sigui aquesta dolorosa o no.professor de la Universitat Pompeu ment fem camí i tenim la capacitat que passava que la tria de les notícies que van donar veu a les dissidèn- Dir la veritat i opinar sempre ambFabra. que els mitjans “oficials” acostumen cies, diverses i contradictòries peròPer la seva banda, el periodista del d’analitzar com el fem, sabem d’on la cara descoberta. I no callar, és a fer sobre conflictes socials de tot alhora plenes de vida de la bona. clar. Si un personatge com aquest osetmanari “La Directa”, David Fer- venim i mínimament cap a on anem. tipus és com a mínim manipulado- I tanta llibertat es paga, només fal-nández, va llançar dures crítiques a Fem vaga general i som capaços com tants d’altres que treuen el cap ra i fastigosament tendenciosa. Res taria. I es paga amb la criminalitza-l’Ajuntament de Barcelona i especial- d’emmagatzemar en la retina sensa- aquests dies per repetir el que els que no sabéssim, però en aquella ció, amb el dit acusador del poder,ment a la Tinent d’Alcalde Assumpta cions que, contrastades amb les da- data en concret, vist en directe i amb en aquest cas per exemple de la mà han dit que diguin, insults i mentidesEscarp, investigada per una polèmica des, ens aporten decisions de futur tota la barra del món. La iniciativa d’Assumpta Escap, tercera tinent un darrere l’altre, perden el tempstrama de corrupció. que no esdevenen només sensacions era una proposta i feinada comuna d’alcalde de Barcelona pel PSC, que en nosaltres és que els comencemFinalment, Manel Márquez va tan- sinó ja plenament respostes. de gent dels mitjans Kaosenlared, va amenaçar públicament alguns a amoinar. O sigui que anem bé. Icar la seva intervenció advertint que Per tant, no perdré el temps per dir L’Accent, Librered, Ràdio Bronka, mitjans que havien donat suport al la vaga, sense cap mena de dubte,“Sense democràcia, sense llibertat la meva sobre un tema com el de Radio Pica, Contrabanda FM, Re- que ella anomena “els antisistema” va ser un èxit, teixit en l’àmbit co-d’expressió, sense dret a la lliure la vaga general passada que ja ha vista Catalunya, Sants Ona Lliure, o “els violents”. Escarp va dir al rebut mil i una anàlisis incloses al- municacional durant molt de temps,opinió, no podem ser homes i dones el Setmanari la Directa, Llibertat. programa “El món a RAC1” que ca- gunes de meves, completes o frag- però que ara finalment dóna els seuslliures”. cat, Indymedia Barcelona, La Hai- lia tancar pàgines web que donaven mentàries. Parlaré, ara i aquí, doncs, ne, Okupem les Ones, Ràdio Trama suport “a la guerrilla urbana” barce- fruits. I aquests són bons, no ma-* Podeu veure els vídeos de les di- durs del tot encara però sí que jaferents intervencions de la roda de d’un aspecte que tot i que també ha de Sabadell, el setmanari Diagonal i lonina, com per exemple Kaosenla- estat tractat en repetides ocasions, Gràcia Viva. És a dir, ràdios, pàgi- red. L’Escarp aquesta va ser capaç decididament bons. Si no fos aixípremsa anant a: www.kaosenlared. crec que és transcendental per a la nes web, mitjans de paper… en una d’això i de molt més després que els amics de Rahola-Cuní no piula-net/noticia/videos-rueda-prensa- resta d’aspectes relacionats amb la col·laboració que va permetre tenir la seva colla de mitjans mentiders rien així, sense cap mena de dubte. Ikaos-red-contra-criminalizacion- contestació social. I aquest no és sensacions diferents a les habituals deixés clar, com al reportatge publi- l’Escarp tampoc.libertad-expresion4 Novembre de 2010
  6. 6. REPORTATGE Aquesta Vaga Social carrer pels moviments socials, i les idees : les conseqüències a curt i moltes de les contractacions actuals, flicte que de forma encara desigual Antonio Carretero, director de Rojo y negro àmplies aliances que emergeixen en llarg termini de les mesures anti- com si la crua realitat d’aquestes jus- en cada lloc s’ha obert també amb la lluita del sindicalisme combatiu, socials, la legitimitat de la rebel·lia tifiqués les de la reforma laboral. el 29-S : l’embranzida i l’auge de són les vies més prometedores per a i la resposta social, la recerca de la La CGT té molt que aportar i dir en l’anarcosindicalisme, en les seves dignitat individual i col·lectiva, el no aquest camí, doncs la seva lluita és diverses manifestacions organitzati-L a Vaga General del 29-S ha obert mantenir en el temps, de forma sos- almenys tres vies de conflicte, tinguda, i amb salts puntuals (una perdre drets per a seguir guanyant- la mateixa que la dels moviments ves, com expressió total i coherentque es constitueixen en tres expres- altra vaga general, vagues sectorials, los, l’autogestió com alternativa, el socials contestataris i la mateixa d’una altra forma de fer i construirsions d’insurrecció i rebel·lia antica- vagues per territoris, potser vagues decreixement com benestar, etc. que des de perspectives anticapita- altra societat: llibertària, igualitària ipitalista. de solidaritat) un conflicte oberta- Segueix sent preocupant com amplis listes s’expressa en altres organit- ecològicament sostenible.Primer, s’ha consumat el divorci del ment anticapitalista contra un estat sectors populars no tenen una míni- zacions sindicals de base. Això sí, Acaba de començar sens dubte unsindicalisme reformista i institucio- i un capital que semblen estancats i ma idea del que impliquen les mesu- amb l’ideal vermell i negre sempre nou cicle de lluites i conflictes. I elnal amb les seves tradicionals bases inamovibles. res antisocials en marxa. I no és vàlid en alça. nostre deure és mantenir la tensiósocials: classe mitja salaritzada i Cuidar i ampliar les complicitats apel·lar al caràcter desregulat de Aquesta és la quarta via del con- social.classe obrera estable i qualificada. dels moviments so-Segon, ha eclosionat amb un pro- cials antisistema ambtagonisme rellevant i singular, una el moviment sindi-joventut aturat i precaritzada, no cal anticapitalista,adscrita en general a organitzacions i especialment ambsindicals, però sí organitzada - i molt l’anarcosindicalisme;ben organitzada en general- en les sentar bases de diàlegmúltiples xarxes socials. i lluites comunes entreI tercer, el sindicalisme combatiu i les diferents sensibili-de base en l’àmbit pròpiament labo- tats anticapitalistes delral ha ocupat amb una capacitat de propi moviment sindi-lluita, de coordinació i d’empenta, cal ; i comprometre del’espai real del conflicte en els po- formes més tangibles ilígons industrials, en els piquets, en imaginatives a l’ampliles empreses, abandonat pels sindi- sector crític del món decats institucionals en pro del màr- la cultura i de la crea-queting mediàtic. ció de saber; haurien deCert és que aquests tres fenòmens ser les tasques urgentss’han expressat especialment en la i necessàries que en elgrans ciutats de l’estat, i escassa- procés de l’acció hanment en la petites. d’emprendre’s. I també sembla cert que això no En aquest sentit, potserés capaç de configurar-se una força una de les tasques prin-encara suficient per a esfondrar les cipals sigui generar unpolítiques antisocials en marxa. I no ampli i extens dispo-obstant això, el descrèdit del sindi- sitiu de propaganda icalisme institucional, l’ocupació del difusió entorn de lesLa CGT manifesta la seva solidaritat amb Josep Garganté davantla seva detenció i processament CGT Catalunya / Des de la CGT, tant des del Secre- La CGT de Catalunya al que pertanyPer això, ens reafirmem dijous, 14 d’octubre. Els Mossos tariat Permanent de la CGT de Ca- en la nostra lluita contra la reforma la- d’Esquadra es van presentar en el seu CGT Barcelona talunya com des de la Federació es solidaritza amb boral i les retallades de drets socials. treball i al finalitzar la seva jornada la- Local de Barcelona de la CGT, hem en Josep Garganté, És l’èxit de la vaga i l’augment del boral en l’autobús, se’l va emmanillar, descontent el que porta a la detenció mentre era gravat per una càmera iJ osep Garganté, sindicalista de CGT expressat la solidaritat del sindicat afiliat de la CGT de amb el nostre company, davant uns i a l’intent de criminalització de les se’l va traslladar a la comissària de les a Autobusos de Barcelona i activis- fets que es produeixen després de Barcelona i membre persones que aquell dia van voler dir, Corts.Des de CGT creiem que si Gar-ta social, va ser detingut, el dijous dia14 d’octubre pel Mossos d’Esquadra, la vaga del 29-S en un context de de la Secció Sindical com en Josep, que ja n’hi ha prou de ganté havia estat denunciat, el jutjat li retallades socials i laborals, de perdre podria haver enviat una citació, igualacusat de desordres i danys per uns persecució contra els sectors més de TMB que fa en la majoria d’ocasions, per- combatius de l’anticapitalisme, drets i de que siguem la classe treba-fets produïts en la jornada de vaga ge- què es presentés a declarar i prendre l’anarcosindicalisme i els moviments El dijous 14, a les 19’30 hores, just lladora els/les qui estem pagant la cri-neral del 29 de setembre a Barcelona. la decisió que hagués de prendre. Però socials. si i patint els seus efectes.El company va ser posat en llibertat el quan baixava de l’autobús al finalitzar considerem del tot innecessari realitzarmatí del divendres 15 després de pres- A continuació us passem els comuni- el seu torn de treball, el nostre com- una detenció pública-espectacle i molttar declaració a la Ciutat de la Justícia, cats realitzats per la CGT de Catalun- pany va ser detingut per part d’agents La CGT de Barcelona menys innecessari fer-li passar una niton un centenar de persones s’havien ya i la Federació Local de Barcelona de paisà dels Mossos d’Esquadra. denuncia com en una cel·la d’una comissària.concentrat en solidaritat amb ell. el 15 d’octubre: Després de passar una nit a la comissa- ria, avui divendres 15 al matí ha passat s’ha produït la Des de la CGT no ens agradaria que s’estigués preparant un circ mediàtic a disposició judicial i a les 11 hores ha detenció de Josep dels que algunes institucions com estat posat en llibertat amb càrrecs. Garganté, afiliat de les comandades per la Conselleria Al Josep se l’acusa de danys i desor- dres públics per uns suposats fets suc- CGT i treballador d’Interior ens té acostumats. Creiem que han obert una “caça de bruixes” ceïts el dimecres 29 de setembre, en el d’Autobusos de després de l’èxit de les convocatòria marc de la Vaga General. Barcelona de la vaga general a la qual podem es- Davant d’aquests fets volem manifes- tar exposats totes i tots els que se’ns tar que: ha etiquetat des del poder i els mitjans Ha estat posat en llibertat Josep Gar- - donem tot el suport al nostre com- de comunicació com “antisistema”. ganté, afiliat de CGT a Autobusos pany detingut L’èxit dels piquets organitzats en els de Barcelona. La informació que en - rebutgem l’actuació dels Mossos aquests moment tenim la CGT és una diferents barris de la ciutat, l’èxit d’Esquadra que han dut a terme una ampliació d’una denúncia on se li dels piquets de CGT, i la confluència detenció injustificada i innecessària, atribueixen els càrrecs de danys i des- d’ambdós en la concentració del mig- havent-se pogut fer directament a tra- ordres públics el dia 29-S. Trigarem dia de més de 10.000 persones, així vés d’una citació judicial unes dues setmanes a tenir accés a tot com l’assistència d’altres 10.000 per- - considerem que la detenció és fruit l’expedient complet. sones en la manifestació de la tarda de d’una ordre donada des d’instàncies La CGT vol mostrar el seu desacord en la CGT, on van confluir grups de ciu- superiors per perseguir a una persona la forma que s’ha produït la detenció tadans diversos, és difícil d’assimilar combativa i desprestigiar al sindicat de Josep Gargante en la tarda d’ahir pels polítics. Massa antisistema.Novembre de 2010 5
  7. 7. TREBALL-ECONOMIA Continuarem En plena crisi la gran banca espanyola, els organitzant les lluites especuladors financers i les grans empreses i la resistència no han deixat d’acumular beneficis Bancs i milionaris segueixen multiplicant els seus beneficisLes empreses de l’Ibex35 tenen previst tancar l’any 2010 amb uns guanys de 44.690milions d’euros David Fernández / tòria, la borsa va En aquest context va arribar la vaga diaris, més dels 20.390 euros que Setmanari Directa pujar un 30% du- general del 29-S. Mentre uns no guanya de mitjana anual un treballa- rant el 2009 i va deixen de guanyar mai i d’altres no dor a l’Estat espanyol. Per si no arri- esborrar bona part paren de perdre sempre, l’endemà bava a final de mes, se li va augmentar de les pèrdues re- de la vaga també marcarà l’evolució el fons de pensions en dotze milions,L a lluita contra els plans d’austeritat neoliberals, el rescatdels poderosos i les retallades socials gistrades durant el 2008. Això ha de futures ofensives contra la sanitat pública -amb el copagament- o la pri- fins arribar als 91 milions d’euros. I és que, fet i fet, el director del BSCH permès que les vatització del sistema de pensions. disposa d’un salari que raneja els 6,3van marcar el context de la vaga ge- grans fortunes de Part de la solució o part del proble- milions d’euros anuals: 750 vegadesneral del 29-S. En el context de la les deu principals ma, de l’aposta que faci el moviment superior al Salari Mínim Interprofes-vaga general del 29-S contra la pitjor famílies espanyo- sindical per la concertació pactista sional i 274 vegades més que el salariretallada social de la democràcia, les mitjà. L’estadística del BSCH, icona les hagin crescut o per la transformació social, tambédades dels guanys ininterromputs ex- del frau i l’enriquiment perpetu de la un 27% durant en dependrà que l’aprofundiment enperimentats per la gran banca espan- banca espanyola, diu que durant el el pitjor any de les escletxes de la desigualtat socialyola, els especuladors financers i les la crisi, i ha fet s’aguditzi o es comenci a revertir. 2007 el banc va obtenir uns beneficisgrans empreses durant el darrer se- obtingut uns guanys de 2.120 milions per persona ocupada de 68.731 euros que els principals empresaris siguin Però, davant un país on la crisi hamestre tornen a exemplificar qui està i 1.467 milions, respectivament, du- anuals. 6.800 milions d’euros més rics que desbordat les presons (77.000) per-costejant i sufragant la crisi esclatada rant el darrer semestre. el 2008, segons recull l’informe “La sones mentre Millet continua al ca-el 2008. En aques sentit, cal destacar que, du-Els darrers sis mesos, el Banc Santan- rant el cicle 1999-2008, les principals crisi a l’Estat espanyol: al rescat dels rrer, en uns escenaris on el 18% de Els rics guanyen: a poderosos” elaborat pel Seminari la població catalana viu en situacióder ha guanyat 4.445 milions d’euros empreses espanyoles van augmentar d’Economia Crítica Taifa. Per contra, de pobresa i la precarietat no para de l’Estat espanyol hii el BBVA 2.527. Però en termes els seus beneficis una mitjana del des de 2008, més de 442.000 petites créixer, sembla raonable pensar que ha 143.000 personesgenerals, la banca espanyola ha fet 73% mentre els costos salarials no-públics uns beneficis nets de 7.979 més van augmentar un 3,7% durant el empreses han tancat i la destrucció la radiografia social dóna motius so- que disposen d’un d’ocupació ha superat el milió i mig brats i sobrers per a un sonor “A lamilions d’euros, als que cal afegir mateix període, cinc vegades menys de llocs de treball, amb una mitjana merda!, per dir-ho en paraules preci- patrimoni superior alels 10.977 milions d’euros que han que la mitjana de la UE. Cal recordar de deu ERO diaris. ses de José Antonio Labordeta. milió de dòlarsdestinat a provisions i sanejaments. que les empreses de l’Ibex35 ja vanEn total, una plusvàlua que llinda els tancar el 2009 amb uns beneficis de També durant el 2009, els grans patri-19.000 milions d’euros. Una xifra 42.353 milions d’euros i tenen pre- L’altra cara de la El frau de la banca monis espanyols van créixer un 12,5%que supera amb escreix els 15.000 vist tancar el 2010 amb uns guanys moneda espanyola: els i, a l’Estat espanyol ja hi ha 143.000milions que l’executiu de Rodríguez de 44.690 milions. Aquests beneficis persones que disposen d’un patrimoniZapatero pretén estalviar entre 2010 també s’han traduït en la pujada de beneficis nets des Vuit anys després de la carrera con- superior al milió de dòlars (814.000i 2011 mitjançant les mesures de tall salaris dels consellers de les empre- vocatòria de vaga general, la vaga de 2003 ja superen euros), 16.000 més que l’any 2008neoliberal anunciades el passat mes ses, que entre 2004 i 2008 van aug- del 29 de setembre passat va arribar els 130.000 milions però 17.000 menys que el 2007. Esde maig. Aquestes retallades -impo- mentar un 69%. tracta d’un Estat que se situa en el do-sades a l’Estat de la UE que destina El 2009, enmig de la crisi, els sous en un escenari social caracteritzat per d’euros un atur desbocat que llinda els cinc tzè lloc al rànquing mundial de païsosmenys recursos a despesa social- encara van pujar un 8,7%: els 481 milions de persones i els nou milions amb més grans patrimonis i on el 10% Si el 2009 el balanç de la banca es-contemplen, entre d’altres mesures, vocals de les empreses de l’Ibex35 de pobres a l’Estat espanyol. Una po- de la població més poderosa acapara panyola va deixar un benefici netla retallada d’un 5% del sou del fun- es van embutxacar una mitjana de bresa que, a Catalunya, impacta so- el 31% de la riquesa (i també el 70% de 14.943 milions d’euros -més elscionariat, la suspensió de la revalorit- 304.000 euros cadascun. Durant bre 1,3 milions de persones i un atur de la riquesa d’origen financer). 24.241 milions destinats a provi-zació de les pensions l’any vinent, la aquest primer semestre de 2010, que n’afecta més de 600.000. També A Catalunya, segons dades oficials, sions-, cal sintetitzar que, des desupressió del xec-nadó, la reducció la retribució de tots els consells visualitza el col·lapse que viuen les 20.000 persones declaren que guan- 2003, els beneficis nets acumulatsde la despesa social farmacèutica o d’administració de l’Ibex35 s’ha apu- classes populars el fet que més del yen més de 120.000 euros anuals, tot il’eliminació de la retroactivitat en el per la banca espanyola ja superen els jat a 146,6 milions d’euros, un 6,1% 40% de la població visqui amb uns que la neoliberal Fundació Catalunyacobrament de les prestacions de la 130.000 milions d’euros. Cal recor- més que l’any passat. ingressos inferiors als 1.000 euros i Oberta afirma que els càlculs “es que-llei de dependència. dar que les retallades antisocials de den curts”. Sigui com sigui, bona part que, a hores d’ara, 494.600 famílies Rodríguez Zapatero tenen l’objectiuAquestes mesures antisocials tandràstiques, que afectaran els sectors Especulació borsària -un 44% més que el 2007- no rebin formal de reduir el dèficit fiscal en del frau fiscal que cada any defrauda més de 241.000 milions d’euros a lapopulars més vulnerables i agreuja- disparada cap ingrés ni prestació. A més, el 60% 50.000 milions d’euros abans de 2013 hisenda pública parteix d’aquestes de la gent treballadora (10,8 milions) i que el govern ha posat a disposicióran els escenaris d’empobriment i ex- riqueses. Entre d’altres, els 1.500clusió, no només contrasten amb els També en plena època de crisi, els cobra menys de 1.000 euros mensuals del rescat de la banca més de 61.000 milionaris que recentment han estatguanys permanents de la banca, sinó inversors borsaris no han deixat pas i el 54%, segons dades de la UE, de- milions d’euros. enxampats amb 3.000 comptes a latambé amb els beneficis acumulats d’acumular guanys. Segons un estudi clara que treballa sota condicions Aquests guanys desorbitats, en una sucursal suïssa del BSCH, després quedurant els darrers sis mesos per les de BME i Invertia, els dividends de estressants. Hi ha 5,5 milions de per- època on la pèrdua de poder adquisi- un treballador filtrés les dades. Entreprincipals empreses espanyoles. En- la borsa espanyola durant l’exercici sones assalariades que perceben una tiu ha retrocedit i on les indemnitza- d’altres, també, el pare d’Artur Mas:tre el gener i el juny de 2010, les em- 2009 presenten una xifra record de mitjana de 270 euros mensuals, en cions per acomiadament han minvat, el 2008 el jutge Santiago Pedraz arren-preses de l’Ibex35 van assolir uns be- 32.290 milions d’euros, davant els una bossa laboral copada fonamental- contrastes també amb “les remune- ca una investigació per frau contra 72neficis de 23.351 milions d’euros, un 21.810 registrats el 2006 -presentat ment per joves i dones, en bona part racions per treball” dels directius del persones que tenien dipòsits a Lien-8% superior als beneficis registrats el com un any de prosperitat- o els 8.475 immigrants. I és que, de la crisi real sector bancari. José Ignacio Goirigol- chenstein. Arturo Mas Benet -pare delmateix període de 2009. Només en sis milions registrats el 2001. És a dir, un que afecta quotidianament milions zarri, exconseller delegat del BBVA, líder convergent i patró de la fundaciómesos, Telefónica ha guanyat 3.775 augment dels dividends del 50% en de persones, també en donen compte va percebre un salari de 4,8 milions de l’hospital privat Plató- tenia dipo-milions, Arcelor 1.830, Repsol 1.338, ple període de crisi i que s’han multi- els desnonaments d’habitatges que, d’euros el 2008 i s’ha retirat amb sitats 500.000 euros en un compte io Gas Natural 853. A més, a punt de plicat per quatre els darrers vuit anys: segons les previsions del poder judi- una pensió vitalícia de tres milions s’investigava l’origen d’1,7 milionsconsumar-se la pujada de les tarifes les empreses pagaran aviat per evitar cial -i abans no acabi l’any- afectaran d’euros anuals. A. Sáenz, conseller més per un presumpte frau de 823.262de la llum que decretarà el govern del l’augment de la fiscalitat de l’1% al 350.000 famílies, tot i que el parc delegat del Santander, va cobrar 9,3 euros. Aquella investigació tambéPSOE a l’octubre, les companyies 3% prevista per l’any vinent. I és que, d’habitatge buit a l’Estat espanyol se milions d’euros durant el 2008: a afectava el cantant Alejandro Sanz,elèctriques Endesa i Iberdrola han en la “pitjor dècada” de la seva his- situa en més de dos milions de pisos. 1.000 euros l’hora i a raó de 24.000 amb un milió d’euros en dipòsit.6 Novembrede 2010
  8. 8. TREBALL-ECONOMIA L’empresa-caserna Desiderio Martín, Secretari operació, justícia efectiva, etc.), es Controladors aeris, -no oblidem que trobem en un estat civil-laic, de dret un determinat model, basat en una Salut Laboral Comitè queden a la porta. L’Empresari (Con- els convenis tenen la força de la Llei, social i de mercat i la no ingerència certa cohesió social i fórmules més o Confederal CGT sell d’Administració) és el Coman- és a dir són Lleis-, per mitjà d’un dels estaments militars en la vida ci- menys democràtiques de garantia de dant en Cap, que a través dels seus Decretazo. No content amb aquest vil i en les seves relacions socials, és drets (socials, laborals i civils), i, ara, Generals (directius, executius i caps), atropellament de drets fonamentals, una obligació. Estats i Governs de qualsevol signe decideix qui treballa i a quin preu, pretén treure un altre Decretazo per L’altra decisió antidemocràtica, la electoral-polític, no tenen més ob-R esulta bastant preocupant, per no dir, dramàtic, que amb la Re-forma Laboral, imposada per Decret com treballa i fins a quan i, el tre- ballador “acata” per raons d’interès a “militaritzar” les activitats dels controladors i que aquests facin va adoptar el PSOE, amb el DL 8/2010, pel qual “liquiden” el Pac- jectiu que l’ordre segur dels diners, és a dir la garantia única jurídica del “general”, és a dir, empresarial. “competència deslleial” davant la te Col·lectiu de la Taula de la Fun- capital.Llei pel PSOE -amb la inestimable El PSOE, convençut que la seva força sindical que aquest col·lectiu ció Pública (amb rang de conveni) Si no és feixisme, al no ajustar-secol·laboració del PP i CIU-, que missió en l’organització social, és té en la negociació col·lectiva de les i baixen els salaris dels 2,6 milions “tècnicament” a la seva definiciól’Empresari, -el principal “subjecte” garantir, consolidar, modernitzar i seves condicions laborals, a més de de la Funció Pública, alhora que, en política, si que ens trobem davant unen la relació diària entre el capital racionalitzar el sistema capitalista, “substituir treballadors vaguistes”. cascada, es carreguen els convenis sistema polític i jurídic tutelat i con-i el treball-, tingui la potestat única ha adoptat diverses decisions quant I, de passada, “liberalitzar” el sec- de les milers d’Empreses privades trolat per l’autoritarisme i l’absènciad’acomiadar al treballador i aquesta als models de relacions laborals, tor (AENA) perquè altres operadors que gestionen funcions públiques i de llibertats i drets fonamentals.decisió unilateral, no pugui ser qües- que sense cap gènere de dubtes, “privats” de qualsevol part de l’espai animen a les diferents Administra- Bo seria que treballadors, assalariats,tionada ni revisada pel jutge, enca- s’insereixen en valors polítics auto- UE, puguin competir. És la privatit- cions, bé locals, bé autonòmiques, a dones i homes, féssim la ruptura ambra que aquesta decisió sigui il·lícita ritaris i antidemocràtics. Alhora que zació d’AENA, igual que es pretén a no aplicar o no respectar els convenis aquest Ordre Social Polític anomenat(acomiadament improcedent). aquestes decisions siguin antijurídi- RENFE i Correos. Al Pepe Blanco, col·lectius de les Empreses de capital Capitalisme “democràtic” i paréssimDos drets fonamentals es queden ques i anticonstitucionals. com tot el PSOE, PP, CIU i PNB, no públic i gestionades directament per aquest nou “cop” a l’estat del benes-pel camí per al treballador. El pri- El primer fet molt greu, el va esce- li dolen peces en “carregar-se” dos aquestes Administracions. tar, als drets Socials i als drets civils;mer és el seu dret a l’estabilitat en nificar el ministre de Foment, Pepe drets fonamentals de cop: el dret a la Hauríem de pensar que ens trobem i paréssim als “colpistes” que tenenl’ocupació i a no ser acomiadat sense Blanco l’estiu passat: es carrega negociació col·lectiva i el de lliber- davant una involució política, no no- nom i cognoms, PSOE, PP, CIU,causa. I, el segon, és el seu dret a la el dret fonamental a la Negociació tat sindical i el dret a l’ús de la força més social, on les democràcies occi- PNB, FMI, BM, Comissió Europea,tutela judicial. És a dir, si algú comet Col·lectiva, és a dir el Conveni de (vaga) per part dels treballadors. Ens dentals representatives, han esgotat BCE, etc.un acte il·lícit (delicte en dret penal),és necessari que la “justíciademocràtica” ho jutgi, revisiaquest fet en un procés de tutelaamb garanties suficients per ales dues parts i s’obtingui unaSentència ajustada a dret.La RL 2010, no es frena en lavulneració d’aquests drets fo-namentals, sinó que conculca,potser el dret fonamental perexcel·lència, el de negociaciócol·lectiva i en conseqüèn-cia el de la llibertat sindical.Es carrega “manu militari” laforça vinculant del convenicol·lectiu sectorial, permetent-li a l’empresari la no aplicaciódel mateix en la seva empresaconcreta de les matèries cen-trals de la regulació col·lectiva:salaris, el temps de treball i laseva distribució, l’horari laborali tot el referent a l’organitzaciódel treball.Aquest model de Relacions La-borals no és diferent a la carac-terització que fa Foucault delsistema-empresa, quan ho de-fineix com el model organitza-tiu social de Caserna, regulantaquest sistema-empresa sobrel’estructura jeràrquica i de va-lors militars, on tots i cadascundels drets fonamentals de lespersones (llibertat d’expressió,llibertat d’organització i/o co-Que vénen els mercats! Michel Rosselet el que ens diuen els mercats és que tant, els governs apliquen sense dir nació, de dir PROU!! Ja està bé de intent de fer pagar sempre als ma- hem de sacrificar-nos més. Vet ací ni piu les receptes d’aquells que suportar el menyspreu i la cobdícia, teixos els plats que han trencat uns una dada que pot semblar anecdòtica, s’han dedicat al saqueig i són res- quan som nosaltres els qui estem pa- altres…L a situació s’està degradant a però que és simptomàtica: en aquests ponsables de la crisi. Els sacrificis gant totes les despeses de la festa del Ja fa temps que els límits de la nos- gran velocitat per als treballa- moments està augmentant l’eslora d’avui aviat ja no els serviran, en Capital. No estem disposats a conti- tra paciència han estat superats. Ésdors. Però el govern i la patronal mitjana dels iots de luxe que es fa- voldran sempre més, “imprescindi- nuar sacrificant-nos per a millorar en l’hora d’actuar, d’alçar-nos i avançarinsisteixen a voler culpar-nos de briquen a les drassanes especialitza- bles i urgents sacrificis” que mai no uns punts els voluminosos beneficis junts. Més enllà de la vaga del 29-S,llur crisi.. Com és que som tan in- des a satisfer les ànsies d’ostentació els semblaran suficients. Els sous, en d’uns quants. Els mercats ja poden continuarem organitzant les resistèn-sensibles a uns divinitzats mercats de tota mena d’explotadors i espe- aquest país, són dels més baixos de anar plorant, que a nosaltres això no cies, les lluites del dia a dia. No ensque sembla que tinguin ànima? Po- culadors. Quant de temps podran la UE. I en canvi estem al capdavant ens commou pas. El que sí que ens acomodarem a un únic dia de vagaden sentir por, joia, retreure’s, fugir, seguir insultant-nos d’aquesta ma- pel que fa a la taxa d’atur. Quina lò- esgarrifa és la situació de les famí- per a continuació tancar tractes ambvolar, arrossegar-se, poden restar nera?. Fins on pretenen arribar amb gica té això? lies de treballadors que han perdut la patronal en detriment dels de sem-apàtics, només els manca menjar i les injustícies socials?. Simplement, Junts i units, encara podem canviar parcialment o total el seus ingressos, pre, perquè sabem que només ambbeure. Perquè riure’s de nosaltres, fins allà on els permetem. Mai no es de rumb. No està pas tot dit, ni de la dels pensionistes “congelats”, la una lluita constant i decidida acon-això ja ho fan. conformaran amb menys. bon tros. Per això la CGT hem de dels aturats… Nosaltres no ens po- seguirem reconquerir els nostresNingú no és responsable de res, tot Els mercats ja el tenen, aquest petit ser conscients de la necessitat de sarem pas a plorar, ans respondrem drets fins a la completa emancipacióho diuen els mercats i, casualment, defecte: són insaciables. Mentres- canviar un rumb de nefasta desti- amb dignitat i fermesa a qualsevol de la classe treballadora.Novembre de 2010 7

×