Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
„Sport és Nevelés” KonferenciaAz edző sportoló kapcsolat   jellemző jegyei           Révész László  Semmelwe...
Bevezetés • a teljesítmény és eredményorientált szemlélet fokozódó terhet ró a sportszakemberekre • a társadalmi változáso...
Miért érdemes foglalkoznunk a kérdéssel? • A sportteljesítmény a személyes kapcsolatok sikerén alapszik (Iso-Ahola, 2007)....
Szakirodalmi ismeretek• Az edző-sportoló kapcsolat kétpólusú, melynekkulcsszereplője az edző• Milyen követelményeknek kell...
Szakirodalmi ismeretek• A kérdést nehéz megválaszolni!• A pályára való alkalmasság kérdéseit kell helyettevizsgálni.• Spra...
Szakirodalmi ismeretek• Caselmann (1949) szerint nem a kérdést kell megválaszolni,a nevelői személyiségeket kell tipologiz...
Szakirodalmi ismeretekAz edzői munka jellemzői:• Sportbeli célok elérése érdekében szerveződik• Sportérdekek dominálnak• S...
Az edző-sportoló kapcsolat• A ’80-as évektől kezdődően egyre inkább az érdeklődésközéppontjába kerül az edző-sportoló kapc...
Az edző-sportoló kapcsolat• A sportoló elszántságát és teljesítményét befolyásolja,hogy mennyi öröme van a tevékenységben ...
A motivációs környezet a sportban• Task: - fokozza a motivációt és a magabiztosságot    - céltudatosabb környezet   ...
Az edző-sportoló kapcsolat 3 Cs modellje1) közelség (closeness)- az érzelmi állapot feltérképezése, illetve az egymásra u...
Az edző sportoló kapcsolat 3 Cs modellje2) együtt, egy irányba tartás (co-orientation)- középpontjában a célkitűzések és a...
Az edző sportoló kapcsolat 3 Cs modellje3) egymásra utaltság (complementarity)- a csapatmunka, együttműködés mértékét jele...
Az edző-sportoló kapcsolat motivációs modellje          Az edző nevelői  Az edző       nézetei     ...
Az edző-sportoló kapcsolat befolyásoló tényezői• Sportágtípus (egyéni, csapat)• Vezetési stílus• Nem• A sportoló kora• Cél...
Összefoglalás• Az edzői munka komplex, számos tényező befolyásolja asikert• Az edző irányító-vezető szerepe jelentős (veze...
Ajánlás• érdemes a „jól bevált” pedagógiai módszereketújragondolni• pedagógiai nyitottság „növelése”• hatékony motivációs ...
Köszönöm megtisztelő  figyelmüket!   revesz@tf.hu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Az edző sportoló kapcsolat jellemző jegyei

4,040 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Az edző sportoló kapcsolat jellemző jegyei

 1. 1. „Sport és Nevelés” KonferenciaAz edző sportoló kapcsolat jellemző jegyei Révész László Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)
 2. 2. Bevezetés • a teljesítmény és eredményorientált szemlélet fokozódó terhet ró a sportszakemberekre • a társadalmi változásokkal párhuzamosan változik az emberi kapcsolatok rendszere is • az edző-sportoló kapcsolat ezzel egyidejűleg változik • a harmonikus edző-sportoló kapcsolat egyik feladata az egyensúly megtalálása a hatékony közös munka érdekében
 3. 3. Miért érdemes foglalkoznunk a kérdéssel? • A sportteljesítmény a személyes kapcsolatok sikerén alapszik (Iso-Ahola, 2007). • Mégis kevés empirikus információval rendelkezünk erről a területről. • A szakirodalom szerint a jól működő edző-sportoló kapcsolatnak jelentős befolyása van a sportolóra, növeli a megelégedettség érzését, az önbizalmat, fejleszti a teljesítmény iránti vágyat (Lyle 1999).
 4. 4. Szakirodalmi ismeretek• Az edző-sportoló kapcsolat kétpólusú, melynekkulcsszereplője az edző• Milyen követelményeknek kell megfelelni a hatékonymunka érdekében? • Szakmai felkészültség • Általános műveltség • Pedagógiai felkészültség • Erkölcsi követelmények Ki a jó edző? Kiből válhat jó edző? Ki az ideális edző?
 5. 5. Szakirodalmi ismeretek• A kérdést nehéz megválaszolni!• A pályára való alkalmasság kérdéseit kell helyettevizsgálni.• Spranger (1933) szerint a nevelői személyiségvonásoknem a belátáson alapulnak, tehát NEM TANULHATÓK.• Makarenko: mesterség, ezáltal TANULHATÓ.Ugyanakkor mindent meg lehet tanulni, gyakorlássalelsajátítani?
 6. 6. Szakirodalmi ismeretek• Caselmann (1949) szerint nem a kérdést kell megválaszolni,a nevelői személyiségeket kell tipologizálni• tipológiai szemlélete: Logotrop típus Paidotrop típus • objektív értékek • szubjektív értékek • tudásvágy • a sportoló felé fordul • szakmai érdeklődés • a felkészülés üteme csak irányelv • edzés központú • a sportolói viselkedés az • gyakran „merev” érték
 7. 7. Szakirodalmi ismeretekAz edzői munka jellemzői:• Sportbeli célok elérése érdekében szerveződik• Sportérdekek dominálnak• Sikere a sport mércéivel mérhetők (eredményesség)• Pedagógiai céljai, feladatai is vannak - nevelés -
 8. 8. Az edző-sportoló kapcsolat• A ’80-as évektől kezdődően egyre inkább az érdeklődésközéppontjába kerül az edző-sportoló kapcsolat.• Kutatások igazolják, hogy a környezet (klíma)befolyásolja a sportoló teljesítményét• Az edző-sportoló kapcsolat dimenziói: • intraperszonális: motiváció, megküzdési stratégiák, szorongás • interperszonális: szociális kapcsolat, pszichoszociális tényezők
 9. 9. Az edző-sportoló kapcsolat• A sportoló elszántságát és teljesítményét befolyásolja,hogy mennyi öröme van a tevékenységben (Jowett ésCockerill, 2002).• Számos tényező van hatással a sportoló belső és külsőmotivációs készletére, melyek közül az edző-sportolókapcsolatnak különös jelentősége van (Mageau és Vallerand2003).• Amorose és Anderson-Butcher (2007) három igénytsoroltak fel, mely befolyásolja a sportoló motivációját. Ezek: - az önállóság, - a kompetencia, - a kötődés érzése
 10. 10. A motivációs környezet a sportban• Task: - fokozza a motivációt és a magabiztosságot - céltudatosabb környezet - jobb teljesítmény- és önértékelés - nagyobb erőfeszítést tesznek a sikerért• Ego: - alulmotiváltak - nem tudnak a maximumon teljesíteni - gondot jelent, ha a képességeket kell felmérni - rugalmatlanabb, feszültebb légkör• a feladat-tartalmú motivációs környezet az, ami a sportolóerőfeszítéseit serkenti, ezáltal az egyéni fejlődésteredményezi Ames (1992).
 11. 11. Az edző-sportoló kapcsolat 3 Cs modellje1) közelség (closeness)- az érzelmi állapot feltérképezése, illetve az egymásra utaltság mérése- részei: az egymás iránti kötődés, bizalom, tisztelet, elismerés és elfogadás.- a jól működő kapcsolatnak a bizalmon és a tiszteleten kell alapulnia. Ezek hiányában a harmónia elvész, a támogatás lecsökken (Janssen és Dale, 2002; Douge 1999).
 12. 12. Az edző sportoló kapcsolat 3 Cs modellje2) együtt, egy irányba tartás (co-orientation)- középpontjában a célkitűzések és a kommunikáció áll- a kommunikáció megvalósulásának szintje, a résztvevőkmennyire használják a kommunikációs eszközöket azelképzelések, érdeklődés, normák, célok, elvárásokkifejezésében
 13. 13. Az edző sportoló kapcsolat 3 Cs modellje3) egymásra utaltság (complementarity)- a csapatmunka, együttműködés mértékét jelenti- a motiváció milyenségét, az alkalmazott vezetői stílust, akooperatív interakciót foglalja magába
 14. 14. Az edző-sportoló kapcsolat motivációs modellje Az edző nevelői Az edző nézetei A sportolószemélyes nézetei kompetencia érzése A sportoló Az edzés Az edző önállóság A sportoló motivációs környezete támogató autonómia érzése irányultsága viselkedése A sportoló A sportoló kapcsolat érzése motivációjának észlelése Az edzői elképzelések Jowett és Meek (2000)
 15. 15. Az edző-sportoló kapcsolat befolyásoló tényezői• Sportágtípus (egyéni, csapat)• Vezetési stílus• Nem• A sportoló kora• Célok• Sportolók tudásszintje, minősítése• Sportági morális háttér
 16. 16. Összefoglalás• Az edzői munka komplex, számos tényező befolyásolja asikert• Az edző irányító-vezető szerepe jelentős (vezetői stílus)• Az edző-sportoló kapcsolat kevéssé feltárt terület,azonban alapvetően befolyásolja az eredményességet• Az edzői feladatok sokrétűek: - közösség megteremtése - sportoló központú felkészítés - megfelelő motivációs környezet biztosítása - közelség - co-orientáció - egymásra utaltság
 17. 17. Ajánlás• érdemes a „jól bevált” pedagógiai módszereketújragondolni• pedagógiai nyitottság „növelése”• hatékony motivációs környezet (klíma) biztosítása• szorosabb edző-sportoló kapcsolat kialakítása• sportolói autonómia megteremtése
 18. 18. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! revesz@tf.hu

×