Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A sportágválasztást befolyásoló tényezők vizsgálata és iskolai vonatkozásai az úszás példáján

1,197 views

Published on

Published in: Education
 • Kedves Orsolya!
  Köszönöm a hozzászólást, egyetértek Önnel!
  A hosszútávú sporttevékenység egyik fő gátja a túlzó szülői és/vagy edzői elvárás. Sokan nem fogadják le, hogy sok gyermeket nem motivál az élsport, de mégis szeret amatőr, illetve szabadidős szinten sportolni. Sok szülő, amikor elindítja gyermekét a sport rögös talaján máris előtte lobog az aranyérem. Nem kellene... Nem érdemes irreális elérhetetlen célokat megfogalmazni, hiszen folyamatos kudarcok fogják érni a gyereket! Az élmény, a siker és a kompetencia érzése a legmeghatározóbb tényezők a sportban. Ha ez megvan eredményes lesz a sportkarrier.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Nagyon nehéz manapság támogatni, befolyásolni a sportágválasztást. Testnevelőként egy kis városban nehéz jó tanácsot adni, amit nem szívesen fogadnak manapság a szülők, Sokszor megtaláljuk a tehetséget, támogatjuk erősítjük őket de a szülőnek vagy anyagi biztonsága nincs,vagy másfelé tereli a gyermekét. Sok terhet tesz a gyermeke vállára amit nem bírnak el és idő előtt feladják!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

A sportágválasztást befolyásoló tényezők vizsgálata és iskolai vonatkozásai az úszás példáján

 1. 1. A sportágválasztást befolyásoló tényezők vizsgálata és iskolaivonatkozásai az úszás példáján Révész László
 2. 2. Bevezetés• A sportszakemberek érdeklődése a gyermekek ésfiatalok sportolási szokásai, sportolási motivációiiránt nem új keletű.• Az 1980-as évektől kezdődően számos kvalitatívvizsgálat foglakozik a fiatalok sportolási szokásaival.• A fizikai aktivitás megválasztását ugyanakkor többtényező befolyásolja.• A sportágválasztásban több személynek ismeghatározó szerepe van.
 3. 3. Miért érdemes foglalkozni akérdéssel?- A sportágválasztást több tényező befolyásolja.- Motivációs tényező lehet a mozgásszeretet, azöröm, a játékosság, a kihívás, a siker, azelismertség, a győzelem (Barber és mtsai, 1999).- Sportágválasztás- kiválasztás- siker (Révész,2009).- A társadalmi változásokkal együtt alakul asportágválasztást befolyásoló tényezők.
 4. 4. Szakirodalmi áttekintés- A 60-as, 70-es években a testnevelő tanárok és azedzők segítették leginkább a sportágválasztást.- Ma már domináns szerep jut a sportágválasztásban aszülőknek és a barátoknak (Bicsérdy, 2002, Cote,2002).- A motivációs bázis kihat a sportolási szokásokra és azeredményességre (Williams és Lester, 2000).- Az iskolások körében az úszás az egyik legkedveltebbsportág (Bíróné, 2004; Keresztes, 2003).
 5. 5. A vizsgálat céljaA sportolók sportágválasztási döntésétmeghatározó tényezők felderítése, azaz milyentényezők befolyásolták a sportolókat az úszássportág választásában.
 6. 6. MódszerekA minta: • valószínűségi mintavételi eljárás (Babbie, 2003) • iskoláskorú úszók (N=424) • 214 fiúk (50,4%), 210 lányok (49,6%) • átlagéletkor: 14,42 évVizsgálati módszer: • önkitöltős kérdőív • Likert skála alkalmazásaAdatfeldolgozás: • SPSS 16.0 program segítségével
 7. 7. Eredmények A sport elkezdését befolyásoló tényezők 8,1 13,1 6,3 Élsport miatt 26,4 Barát 51,4 Szabadidő Jól akartam érezni magam Egészség Szülő miatt 26,4 Orvos ajánlotta 43,2
 8. 8. Eredmények A sport elkezdését befolyásoló tényezők Összes Nem A sport elkezdését sportoló Fiú Lány befolyásoló tényező Átlag/szórásA szüleim elvittek sportolni 3,92±1,36 3,86±1,38 3,99±1,35 Az egészség miatt 3,84±1,33 3,92±1,29 3,75±1,36Jól akartam érezni magam 3,45±1,32 3,32±1,33 3,57±1,30 Szabadidő sporttal töltése 3,30±1,41 3,27±1,41 3,33±1,40 miatt Élsport miatt kezdtem 2,55±1,43 2,74±1,45* 2,36±1,40* sportolni A barátom is sportolt 1,77±1,23 1,82±1,27 1,72±1,19 Orvos ajánlotta 1,63±1,26 1,74±1,31 1,53±1,20
 9. 9. Eredmények Az úszás választását befolyásoló tényezők (család, belső indítatás) 20,7 Szülő 34,9 Rokon Testvér 5,3 Nekem való 2,2 Más sport megunása Családi hagy. 3,9 Mindenképp úszni a. 26,9 6,8
 10. 10. Eredmények Az úszás választását befolyásoló tényezők (család, belső indítatás) Összes Nem Az úszás választásának oka sportoló Fiú Lány Átlag/szórásSzüleim tanácsolták 3,29±1,58 3,55±1,52* 3,03±1,61*Úgy éreztem nekem való 3,16±1,51 2,99±1,54 3,33±1,47sportágMindenképp úszni akartam 2,86±1,50 2,62±1,44* 3,11±1,53*Családi hagyomány 1,58±1,16 1,43±1,01 1,72±1,28Testvérem ajánlotta 1,54±1,17 1,57±1,24 1,52±1,09Rokonaim tanácsolták 1,46±1,01 1,46±1,02 1,47±1,01Meguntam egy másik sportot 1,34±0,86 1,52±1,07* 1,17±0,54*
 11. 11. Eredmények Az úszás választását befolyásoló tényezők (külső tényezők) Barát 2,2 6,5 Edző 10,6 Testnevelő Ismerős 17,7 Erre volt lehetőség 6,1 Orvos 4,1 2,2 Média
 12. 12. Eredmények Az úszás választását befolyásoló tényezők (külső tényezők) Összes NemAz úszás választásának oka sportoló Fiú Lány Átlag/szórásAz edző felfigyelt rám 2,40±1,58 2,32±1,49 2,48±1,65A barátok is úsztak 1,81±1,25 1,82±1,29 1,80±1,21Lakóhelyen erre volt 1,64±1,19 1,69±1,27 1,59±1,11lehetőségOrvos ajánlotta 1,60±1,30 1,72±1,39* 1,48±1,21*Média hatására 1,55±1,02 1,51±0,96 1,59±1,08Ismerősök ajánlották 1,50±1,05 1,35±0,84* 1,64±1,21*A testnevelő ajánlotta 1,37±0,89 1,39±0,94 1,35±0,85
 13. 13. Eredmények Az úszásoktatás helyszíne Összes Nem Úszásoktatás helyszíne sportoló Fiú Lány % Tanfolyam 32,7 29,3 36,2 Sportegyesület 25,8 25,9 23,7 Óvodai oktatás 22,2 23,1 21,3 Egyéb 16,5 17,0 15,9 Iskolai oktatás 3,8 4,7 2,9 Összesen 100 100 100
 14. 14. Összefoglalás• eredményeink alapján elmondható, hogy a sportoláselkezdésében a szülő és az egészség a dominánstényező• az úszás választásában a belső tényezők erősebbenjelennek meg• a fiúknál szignifikánsan magasabb a sportolásmegkezdésében az élsport szerepe, mint a lányoknál• a lányoknál szignifikánsan magasabb a sportág-preferencia a sportágválasztásban• a tanfolyami és a sportegyesületi úszásoktatása jellemző
 15. 15. Ajánlás- Hatékony együttműködés: iskola- egyesület-sportoló/diák- a gyermekek többsége a testnevelés órán találkozikelőször szakmailag felkészült, a megfelelő ismeretekkelrendelkező szakemberrel, aki a meglévő adottságok ésa szerzett képességek alapján meg tudja állapítani,mely sportágban érhet el az adott gyermek kimagaslóeredményeket, valamint az alap- és az általánosképzésben is jelentkezik a szerepük.

×