Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
VII. Országos Sporttudományi Kongresszus A Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire-2 kérdőív hazai alkalmaz...
Bevezetés• Az eredményesség és a siker összetevőit már régóta kutatják asporttudományban jártas szakemberek.• A teljesítmé...
Miért érdemes foglalkoznunk a kérdéssel?• A magas szintű teljesítmény elérésében szerepe van a kognitívképességeknek, az a...
Szakirodalmi áttekintés• Ames és Archer (1988) kezdte vizsgálni a motiváció szerepét aziskolai környezetben.• Modellezték ...
Szakirodalmi áttekintés• A továbbfejlesztett kérdőív két főskálát (Task és Ego) ésfőskálánként 3-3 alskálát tartalmaz.• A ...
A kutatás kettős célja1) a hazai társadalomtudományi kutatások eszköztárának  bővítése egy, a nemzetközi gyakorlatban alk...
Módszerek A kérdőív validálása több lépcsőben történt:    - elővizsgálat    - a kérdőív tesztelése
Módszerek- elővizsgálat A vizsgálati minta:  • nem valószínűségi mintavételi eljárás  • SE-TSK testnevelő tanár szakos...
Módszerek- tesztvizsgálat A vizsgálati minta:    Iskola            Teljes minta  • nem valószínűségi minta...
Eredmények   A fő- és alskálák belső konzisztencia vizsgálata (N=917)    Al- és főskálák       α      Át...
Eredmények           A fő- és alskálák vizsgálata (N=816)                 Sportol       ...
Eredmények           A fő- és alskálák vizsgálata (N=917)                         Nem ...
Eredmények    A fő- és alskálák belső konzisztencia vizsgálata (N=816)               Csapatsport     ...
Eredmények            A fő- és alskálák vizsgálata (N=816)               Csapatsport      ...
Összefoglalás • eredményeink alapján elmondható, hogy a PMCSQ-2 kérdőív magyar változata alkalmas a motivációs irányultság...
Konklúzió, ajánlás • A kérdőív alkalmas a sport egyéb szegmenseiben is a motivációs irányultság vizsgálatára, ezáltal céls...
A Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire-2 kérdőív hazai alkalmazásának első tapasztalatai
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

A Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire-2 kérdőív hazai alkalmazásának első tapasztalatai

789 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire-2 kérdőív hazai alkalmazásának első tapasztalatai

 1. 1. VII. Országos Sporttudományi Kongresszus A Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire-2 kérdőív hazai alkalmazásának első tapasztalataiRévész László, Bognár József, Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella, Kovács T. László
 2. 2. Bevezetés• Az eredményesség és a siker összetevőit már régóta kutatják asporttudományban jártas szakemberek.• A teljesítmény természettudományos oldala (élettani, biokémiai,fizikai, fiziológiai, stb.) már elég jól feltárt azonban ez nemelegendő ahhoz, hogy világos képet kapjunk a teljesítménytbefolyásoló tényezők összességéről (Révész és mtsai, 2007).• A magas szintű teljesítményben döntő szerepe van a pszichéstényezőknek (Weinberg és Gould, 1995 ).• A versenysportra való felkészülés hosszú folyamat, melytartalmazhat sikereket, de kudarcokat is. Ezeken a kudarcokonpedig át kell lépni ahhoz, hogy a felkészülés folyamata neszakadjon meg (Gill, 1986).
 3. 3. Miért érdemes foglalkoznunk a kérdéssel?• A magas szintű teljesítmény elérésében szerepe van a kognitívképességeknek, az affektív tényezőknek, valamint a pszichésösszetevőknek, mint például a motivációnak is (Weinberg és Gould,1995).• A teljesítménnyel kapcsolatos motivációs tényező azonban nemcsak a sportoló személyes igényei alapján belülről eredhet, hanemkülső tényező is lehet (Weiss, 1985).• Kiváltó ok lehet: a mozgásszeretete, izgalom, játékosság,kihívás, siker, elismertség, győzelem (Barber és mtsai, 1999).• A motivációs irányultság kialakításában jelentős szerepe van azedzőknek és a testnevelő tanároknak (Theeboom, és mtsai, 1995).
 4. 4. Szakirodalmi áttekintés• Ames és Archer (1988) kezdte vizsgálni a motiváció szerepét aziskolai környezetben.• Modellezték a motiváció szerkezetét a tevékenységvégrehajtásában és kétmotivációs irányultságot azonosítottak:Task-orientáció, Ego-orientáció.• Seifriz és mtsai. (1992) fejlesztették ki a PMCSQ kérdőív elsőváltozatát, amellyel mérhető a sportolók motivációs beállítódása,irányultsága.• Newton és mtsai. (2000) fejlesztették tovább az eredetikérdőívet és létrehozták a PMCSQ-2 kérdőív 33 item-esváltozatát.
 5. 5. Szakirodalmi áttekintés• A továbbfejlesztett kérdőív két főskálát (Task és Ego) ésfőskálánként 3-3 alskálát tartalmaz.• A Task orientáció alskálái: • kooperatív tanulás, • csapaton belüli szerep, • fejlődésre törekvés.• Az Ego orientáció alskálái: • a büntetéstől való félelem • az egyenlőtlen elismerés, • csapaton belüli rivalizálás.
 6. 6. A kutatás kettős célja1) a hazai társadalomtudományi kutatások eszköztárának bővítése egy, a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott kérdőív (PMCSQ-2) hazai adaptációjával2) tapasztalatok gyűjtése és az elsődleges eredmények feldolgozása
 7. 7. Módszerek A kérdőív validálása több lépcsőben történt: - elővizsgálat - a kérdőív tesztelése
 8. 8. Módszerek- elővizsgálat A vizsgálati minta: • nem valószínűségi mintavételi eljárás • SE-TSK testnevelő tanár szakos hallgatói (N=150) • 68 egyéni sportoló, 82 csapatjátékos Vizsgálati módszer: • a PMCSQ-2 kérdőív első hazai változata • interjú a kitöltéssel kapcsolatban (N=55) Adatfeldolgozás: • SPSS 16.0 program segítségével
 9. 9. Módszerek- tesztvizsgálat A vizsgálati minta: Iskola Teljes minta • nem valószínűségi mintavételi eljárás N életkor % • bajai középiskolás tanulók (N=917) (átlag/szórás) • 464 fő (50,6 %) sportol, 352 fő (38,4 %) sportolt és 101 Jelky (11%) nem sportolt fő 177 16,97±1,41 19,3 • 499 férfi (54,5%) és 418 16,39±1,18 Bereczky 200 nő (45,5%) 21,8 Vizsgálati módszer: St. •László 198 15,84±1,17 a PMCSQ-2 kérdőív javított változata 21,6 Adatfeldolgozás: III. Béla 342 16,10±1,08 37,3 • SPSS 16.0 program segítségével Összesen és matematikai statisztikai elemzés • leíró 917 100
 10. 10. Eredmények A fő- és alskálák belső konzisztencia vizsgálata (N=917) Al- és főskálák α Átlag/szórás Task 0,85 3,96±0,59 Kooperatív tanulás 0,77 3,96±0,81 Csapaton belüli fontos 0,63 3,86±0,68 szerep Fejlődésre törekvés 0,72 4,05±0,61 Ego 0,82 2,64±0,61 Hibázástól, büntetéstől való 0,66 2,21±0,68 félelem Egyenlőtlen elismerés 0,81 2,61±0,87 Csapaton belüli rivalizálás 0,7 3,11±0,8
 11. 11. Eredmények A fő- és alskálák vizsgálata (N=816) Sportol Sportolt Al- és főskálák α Átlag/szórás α Átlag/szórásTask 0,86 4,05±0,60 * 0,84 3,86±0,55 *Kooperatív tanulás 0,79 4,10±0,81 * 0,73 3,79±0,78 *Csapaton belüli fontos 0,66 3,90±0,72 * 0,59 3,78±0,65 *szerepFejlődésre törekvés 0,77 4,13±0,61 * 0,75 3,97±0,60 *Ego 0,84 2,53±0,63 * 0,80 2,75±0,59 *Hibázástól, büntetéstől 0,67 2,13±0,71 * 0,60 2,29±0,65 *való félelemEgyenlőtlen elismerés 0,81 2,43±0,86 * 0,79 2,80±0,83 *Csapaton belüli 0,40 3,04±0,80 0,45 3,15±0,82rivalizálás
 12. 12. Eredmények A fő- és alskálák vizsgálata (N=917) Nem Al- és főskálák Férfi Nő α Átlag/szórás α Átlag/szórásTask 0,79 3,92±0,61* 0,75 4,02±0,55*Kooperatív tanulás 0,75 3,91±0,80 0,79 4,01±0,81Csapaton belüli fontos 0,65 3,84±0,71 0,60 3,89±0,65szerepFejlődésre törekvés 0,78 3,96±0,66 * 0,70 4,16±0,53 *Ego 0,67 2,68±0,59 0,70 2,61±0,64Hibázástól, büntetéstől 0,62 2,30±0,68 0,66 2,10±0,67való félelemEgyenlőtlen elismerés 0,77 2,63±0,82 0,84 2,60±0,92Csapaton belüli 0,33 3,12±0,77 0,56 3,10±0,84rivalizálás
 13. 13. Eredmények A fő- és alskálák belső konzisztencia vizsgálata (N=816) Csapatsport Egyéni sport Al- és főskálák α Átlag/szórás α Átlag/szórásTask 0,85 4,02±0,56 * 0,86 3,89±0,62 *Kooperatív tanulás 0,77 4,01±0,79 * 0,77 3,89±0,84 *Csapaton belüli 0,55 3,96±0,60 0,69 3,70±0,77fontos szerepFejlődésre törekvés 0,69 4,08±0,58 0,75 4,01±0,66Ego 0,82 2,71±0,61 * 0,82 2,53±0,62 *Hibázástól,büntetéstől való 0,59 2,30±0,66 * 0,75 2,09±0,72 *félelemEgyenlőtlen 0,81 2,67±0,88 * 0,79 2,49±0,83 *elismerésCsapaton belüli 0,40 3,15±0,79 * 0,44 3,03±0,83 *rivalizálás
 14. 14. Eredmények A fő- és alskálák vizsgálata (N=816) Csapatsport Egyéni sport Al- és főskálák Férfi Nő Férfi Nő Átlag/szórás Átlag/szórás Átlag/szórás Átlag/szórásTask 3,96±0,58 4,09±0,52 3,83±0,65 3,94±0,59Kooperatív tanulás 3,93±0,77 * 4,11±0,79 * 3,86±0,86 3,92±0,82Csapaton belüli 3,96±0,62 3,96±0,59 3,62±0,81 3,78±0,72fontos szerepFejlődésre törekvés 3,99±0,64 * 4,20±0,46 * 3,91±0,69 * 4,10±0,62 *Ego 2,73±0,56 2,68±0,66 2,59±0,63 2,47±0,60Hibázástól,büntetéstől való 2,38±0,64 * 2,19±0,66 * 2,19±0,75 * 1,98±0,68 *félelemEgyenlőtlen 2,67±0,81 2,69±0,96 2,56±0,84 2,41±0,82elismerésCsapaton belüli 3,16±0,76 3,15±0,83 3,06±0,78 3,00±0,88
 15. 15. Összefoglalás • eredményeink alapján elmondható, hogy a PMCSQ-2 kérdőív magyar változata alkalmas a motivációs irányultság vizsgálatára • a jelenleg is sportoló tanulók esetében szignifikánsan magasabb a Task- orientáció értéke, mint a sportot már abbahagyó tanulóknál, ahol az Ego-orientáció értéke szignifikánsan magasabb • a nemek tekintetében a nők Task-orientációs értéke szignifikánsan magasabb, mint a férfiaké • a csapatsportolók esetében, mind a Task-orientáció, mind az Ego-orientáció értéke szignifikánsan magasabb, mint az egyéni sportolóknál
 16. 16. Konklúzió, ajánlás • A kérdőív alkalmas a sport egyéb szegmenseiben is a motivációs irányultság vizsgálatára, ezáltal célszerű mind az élsportban, mind az utánpótlás-nevelés rendszerében bevezetni. • A kiértékelt és feldolgozott adatok segítségével a kiválasztási és tehetséggondozási rendszer kiegészítő elemévé válhat. • A sportban dolgozó szakembereknek segítséget nyújthat a pszichés faktorok felmérésére. • A Task és az Ego orientáció felmérésével hatékonyabbá tehető a felkészítés, hiszen a motivációs környezet befolyásolja a teljesítményt (Duda, 1998).

×