Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Remete-project beszámoló

2,503 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Remete-project beszámoló

 1. 1. Remetekertvárosi Általános Iskola 2009/2010 őszi félév Félévi beszámoló ELTE-PPK Pedagógia szak
 2. 2. Feladatok <ul><li>interaktív tábla az iskolában: interjú 1 olyan tanárral, aki használja, és 1 olyannal, aki ellene van, fejlesztési javaslatok megfogalmazása </li></ul><ul><li>hospitálás tanórán: multimédiás eszközök alkalmazása - leírása, kritikai elemzése </li></ul><ul><li>multimédiás anyagok ergonómiai és minőségbiztosítási szempontból történő elemzése </li></ul><ul><li>leíró esettanulmány: az intézmény multimédiás &quot;felszereltségéről&quot;, </li></ul><ul><li>igényfelmérés </li></ul>
 3. 3. Feladatok <ul><li>tanulói, szülői és pedagógusi elégedettség kérdőív összeállítása </li></ul><ul><li>a kulcsfontosságú oktatási - nevelési eredmények vizsgálata, mérőeszköz kidolgozása </li></ul><ul><li>a teljesítményértékelés ű rend s zerrel kapcsolatos elégedettség, beválás vizsgálata a tantestületben </li></ul><ul><li>a tanulók véleménye az iskola tanulói értékelési rendszeréről , neveltség mérő eszköz kidolgozása </li></ul><ul><li>interjú készítése pedagógussal, fókuszcsoportos beszélgetés tanulócsoporttal: web 2.0 eszközök, wikipédia </li></ul>
 4. 4. Feladatok <ul><li>interjú készítése pedagógussal: a tanári szerep és a tudásfogalom átalakulása </li></ul><ul><li>az iskola kritikai leíró elemzése a 21. századi iskola követelményrendszere alapján </li></ul><ul><li>egy tanuló DIFER eredményei alapján rövid jellemzés készítése </li></ul>
 5. 5. <ul><li>DIFER elemzés </li></ul><ul><li>Interjú – web 2.0 </li></ul><ul><li>Ergonómiai leírás </li></ul><ul><li>Interjú – interaktív tábla </li></ul><ul><li>Elégedettség kérdőív </li></ul>
 6. 6. Mérőeszközök az iskolában <ul><li>DIFER elemzés </li></ul><ul><li>2 tanuló DIFER eredményének elemzése, értelmezése </li></ul><ul><ul><li>A tanulók DIFER indexe alapján: </li></ul></ul><ul><ul><li>egyik tanuló haladó szinten tart => javasolt a számolási készség, valamint a matematikai gondolkodás fejlesztése </li></ul></ul><ul><ul><li>másik tanuló befejező szinten tart => optimális szint </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Mérés tervezése, kivitelezése, elemzése (folyamatban) </li></ul><ul><li>Matematika alapkészség mérés 7. osztályban </li></ul><ul><ul><li>Törtek, tizedestörtek </li></ul></ul><ul><ul><li>Szöveges feladatok </li></ul></ul><ul><ul><li>Egyenletek-egyenlőtlenségek </li></ul></ul><ul><ul><li>Geometria </li></ul></ul>
 8. 8. Informatika az oktatásban <ul><li>Interjú pedagógusokkal a tudásfogalom átalakulásáról és a web 2.0-ról </li></ul><ul><ul><li>A pedagógusok hasonlóan gondolkodnak a tudásfogalom átalakulásáról, valamint a diákokról. </li></ul></ul><ul><ul><li>A mai gyerekek másképp viselkednek, mint a korábbi generációk tagja, nehéz lépést tartani velük, nehezebb lekötni őket. </li></ul></ul><ul><ul><li>A pedagógusok a tankönyvek mellett az internetet is igénybe veszik a felkészüléshez. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fontos az új ismeretek megtalálása, annak felhasználása, valamint alkalmazása. </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Fókuszcsoportos beszélgetés diákokkal a </li></ul><ul><li>web 2.0-ról </li></ul><ul><ul><li>Az internetet tanulmányi célokra és szórakozásképpen is igénybe veszik </li></ul></ul><ul><ul><li>Tisztába vannak vele, hogy előnyei és hátrányai is vannak az internetnek </li></ul></ul><ul><ul><li>Leginkább iskolai tankönyvekből készülnek fel az órákra </li></ul></ul><ul><ul><li>Könyvtárlátogatás helyett az interneten gyorsan elérhető információkat választják </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>Ergonómiai leírás a Remetekertvárosi Általános Iskoláról </li></ul><ul><ul><li>Falak és mennyezet színei </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fehér => folyosókon lehetne intenzívebb </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dekoráció - diákok munkái, térképek díszítik </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Fény és megvilágítás </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tantermekbe elegendő fény, folyosók sötétek </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tantermek bútorzata </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Székek magassága nem állítható, padok sarka nem kerekített => balesetveszélyes </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Számítástechnika termek </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Csuklótámasz hiánya, székek magassága nem állítható, számítógépek a fénnyel háttal is találhatóak </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Multimédia az oktatásban <ul><li>Interaktív tábláról interjú pedagógusokkal </li></ul><ul><ul><li>Interaktív táblát használó pedagógusok: </li></ul></ul><ul><ul><li>Motiváló, „játékos” feladatok levezetéséhez kiváló </li></ul></ul><ul><ul><li>Igénylik a diákok, természetesnek tekintik </li></ul></ul><ul><ul><li>Sok időt igényel a felkészülés </li></ul></ul><ul><ul><li>Kevés pedagógus használja </li></ul></ul><ul><ul><li>Elzárkóznak a technikai újdonságok elől? </li></ul></ul><ul><ul><li>Pedagógusok felkészültségén érdemes lenne változtatni </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Interaktív táblát nem használók: </li></ul><ul><ul><li>Lehetőség szerint részt vennének továbbképzésen </li></ul></ul><ul><ul><li>A diákok hatékonyabban, könnyebben sajátítják így el az ismereteket </li></ul></ul><ul><ul><li>A modern eszköz feloldja a diákok félelmét a tanulástól </li></ul></ul><ul><ul><li>Unalmassá, megszokottá válhat a tábla túl gyakori használata </li></ul></ul><ul><ul><li>Sok időt kell fordítani a tanórára való felkészülésre </li></ul></ul>
 13. 13. Pedagógiai értékelés <ul><li>Partnerek véleményének megismerése - elégedettség kérdőív pedagógusoknak, szülőknek és diákoknak az értékelésről </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Diákok: </li></ul><ul><ul><li>Fontosnak tartanák a személyre szóló értékelést </li></ul></ul><ul><ul><li>Kevésbé elégedettek az értékelés fejlesztő jellegével </li></ul></ul><ul><ul><li>Fontos, hogy a kapott jegy tükrözze a tudásukat => ezzel azonban nem elégedettek teljes mértékben </li></ul></ul><ul><ul><li>Fontos az érdemjegyben történő osztályozás => </li></ul></ul><ul><ul><li>de nem elégedettek vele </li></ul></ul><ul><ul><li>„ Az értékelés olykor igazságtalan.” </li></ul></ul><ul><ul><li>„ Túl szigorú.” </li></ul></ul>
 15. 15. <ul><li>Pedagógusok: </li></ul><ul><li>- Elégedettek a jegyekben történő értékeléssel </li></ul><ul><li>- Fontos a személyreszabottság </li></ul><ul><li>- Nem változtatnának az értékelési rendszeren => </li></ul><ul><li>ez az elvárás </li></ul><ul><li>- Értékelés célja: fejlesztés, fejlődés </li></ul><ul><li>- Szummatív értékelés a leggyakoribb </li></ul><ul><li>- Szükség lenne a formatív és diagnosztikus értékelés alkalmazására is </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Hospitálás : </li></ul><ul><li>Angol óra : interaktív - „ interaktivizált” tábla, számítógépes vezérlés, médiumok kombinációja: kép & szöveg, ellenőrzés- visszacsatolás, vetítés - „projektor”, kevés multimédiás tartalom, pozitív visszajelzések, </li></ul><ul><li>motiváló kommunikáció </li></ul><ul><li>Ének óra : csoportos ülésrend, jól szervezett, interaktív tábla nincs -> számítógép+projektor+magnó </li></ul><ul><li>Multimédia területén történő fejlesztés </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Interjú – web 2.0 – tanárok: </li></ul><ul><li>A/ tartalomszűrés, multimédiás tananyagok-nyelv órák, email-felület: kevésbé használt, e-learning keretrendszer: szülői igényfelmérés, belső informatikai rendszer: praktikus, számítógép-használati mód </li></ul><ul><li>B/ Internet: chat, kép-videó megosztás, játék tanuló; elmagányosít - személyfüggő, hálózatosodás – kevésbé fontos, iskolán kívüli tevékenység, „korlátok között”; email, iWiw, Facebook; visszaélések & bűncselekmények, Wikipedia: egészséges kétkedés; Youtube - videó, multimédiás anyagok </li></ul><ul><li>Oktatási felhasználhatóság </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Fókuszcsoportos beszélgetés –web 2.0– diákok: </li></ul><ul><li>közösségi oldalak : levelezés-kapcsolattartás-ismerkedés, 2-3 naponta; </li></ul><ul><li>levelező programok : hetente; blog/fórum : ismeretlen még; </li></ul><ul><li>Windows Messenger : 1-2óra/nap, iskolatársak-ismerősök, iskolai házi </li></ul><ul><li>feladatok, adatátvitel, fájlküldés; szülők szerepe! </li></ul><ul><li>Skype –ritkán; virtuális világok : egyáltalán nem; Torrent </li></ul><ul><li>Online játékok : póker; CD-s Dvd-s játékok; Honfoglaló </li></ul><ul><li>Mult. anyagok : nyelvoktatás, motiváció, iskolai alkalmazás; </li></ul><ul><li>Interaktív tábla : nyelvóra, modern, feladatmegoldás - hasznos </li></ul><ul><li>Google : keresés, Maps, Earth, útvonalak; Youtube </li></ul><ul><li>Wikipedia : gyakori használat, iskolai feladat </li></ul><ul><li>Tartalom létrehozása felhasználóként </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Interjú – tudásfogalom és tanári szerep átalakulása: </li></ul><ul><li>A/ Tudás: környezeti hatások+iskolában szerzett tudás </li></ul><ul><li>Befogadóképesség szerepe jelentős </li></ul><ul><li>Tanulói tudás: környezet+érdeklődés+fejlettség (értelmi képesség) </li></ul><ul><li>Modern kor – új tudástartalmak , otthonról hozott ismeretek - több </li></ul><ul><li>ÉLNI TUDÁS KÉPESSÉGE + ISMERETEK </li></ul><ul><li>Kooperatív módszerek – napközi – hatalmas tudásszomj - internet </li></ul><ul><li>Vezetőség szerepe: továbbképzések, tanfolyamok </li></ul><ul><li>Anyaszerep erősödése, gyermeki szabadság, játék– közösségi élmény </li></ul><ul><li>Iskola szerepe: programok szervezése, külön órák </li></ul><ul><li>Környezeti váltás, újabb szemléltető eszközök </li></ul>
 20. 20. <ul><li>B/ Tudás: minden ember birtokában lévő, tapasztalat és önfejlesztés által szerzett, nem csak ismeretanyag </li></ul><ul><li>Velünk született </li></ul><ul><li>Intellektuális </li></ul><ul><li>Szociális </li></ul><ul><li>Érzelmi </li></ul><ul><li>Kíváncsiság felkeltése és bővítése -> érdeklődés -> feladatok -> </li></ul><ul><li>ismeret/tudás megléte HONNAN-HOVÁ FEJLŐDIK </li></ul><ul><li>Felhasználói szint elérése + kihívások leküzdése - tanárok </li></ul><ul><li>Szociális érzékenység, együttélés, tolerancia </li></ul><ul><li>Partneri kapcsolat: diák – tanár ; Anyagi források+idő ! </li></ul><ul><li>Interaktív anyagok, különböző munkaformák </li></ul><ul><li>Társadalmi megbecsültség „visszaállítása” </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Intézményi önértékelés / kulcsfontosságú oktatási – nevelési eredmények: </li></ul><ul><li>Irányított önértékelés: </li></ul><ul><li>Közoktatási tv. -> Teljes körű intézményi önértékelés 4 évente /IMIP/ Nincs kötelező tartalma, iskola saját döntései alapján készül </li></ul><ul><li>Önértékelés célja : az intézmény rendszeresen, tényekre alapozva mérje fel és állapítsa meg erősségeit, fejlesztendő területeit; ennek alapján jelölje meg a szükséges beavatkozásokat, fejlesztéseket </li></ul><ul><li>EFQM modell : eredetileg az iparban használják, később adaptálják a közoktatás területére is </li></ul><ul><ul><li>’ 90-es évek eleje; minőségbiztosítás, önellenőrzés </li></ul></ul><ul><li>Magyarországi változat: Közoktatás Minőségéért Díj </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Kulcsfontosságú eredmények elemzése: </li></ul><ul><li>Minőségfejlesztés: jól ismerik magát a folyamatot, megfelelő tájékoztatást kapnak, erősségek és gyengeségek jó feltérképezése, minőségcélok pontos kijelölése – partnerek igénye alapján lett meghatározva, fejlesztési tervek mindezek alapján </li></ul><ul><li>Részt vesz-e a minőségfejlesztési folyamatban? (4,4 átlag) </li></ul><ul><li>Fejlesztési folyamat a minőségcélok megvalósulásával zárult </li></ul><ul><li>Oktatás: továbbtanulási mutatókkal, a módszertani kultúra fejlődésével, az oktatási folyamat lezárásához kapcsolódó értékeléssel kifejezetten elégedettek </li></ul><ul><li>Tehetséggondozás, tanulmányi versenyek eredményessége, év végi osztályzatok pozitív tendenciája – kevésbé elégedettek </li></ul><ul><li>OKM elért eredmények – 4,78 az átlag </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Nevelés: </li></ul><ul><li>A 75-ös percentilis (5,11) feletti átlagot elért kérdések: (pl.) </li></ul><ul><li>Mennyire vonják be a diákokat az iskola életének szervezésébe? Mennyire kapnak nagy hangsúlyt a tanórán kívüli programok az iskolai közösségformálás terén? Mennyire elégedett az Ön intézményében a szülőkkel/családokkal való együttműködéssel? </li></ul><ul><li>A 25-ös percentilis (4,25) alatti átlagot elért kérdések: (pl.) </li></ul><ul><li>Mennyire elégedett a diákok iskolán kívüli viselkedésével? Mennyire elégedett az egészséges életmódra való nevelés célkitűzés eredményével? Mennyire tartja eredményesnek az ökológiai szemléletű komplex iskolai koncepció megvalósulását intézményében? </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Korrelációk: (pl.) </li></ul><ul><li>Mennyire elégedett az Önök intézményében lévő módszertani kultúra </li></ul><ul><li>fejlődésével?  Mennyire tartja kielégítőnek az Ön intézménye által a legutóbbi Országos Kompetenciamérésen elért eredményeket? </li></ul><ul><ul><li>A Spearman-féle korrelációs együttható értéke - 0, 199 </li></ul></ul><ul><ul><li>p=0,607 </li></ul></ul><ul><li>Mennyire kapnak nagy hangsúlyt a tanórán kívüli programok az iskolai közösségformálás terén?  Mennyire eredményes a kommunikáció a tanárok és a diákok között? </li></ul><ul><ul><li>A Spearman-féle korrelációs együttható értéke 0,536 </li></ul></ul><ul><ul><li>p=0,089 </li></ul></ul>
 25. 25. <ul><li>Multimédiás szoftverek elemzése </li></ul><ul><li>Interjú </li></ul><ul><li>Elégedettség, beválás vizsgálat </li></ul><ul><li>Eszközvariáció </li></ul>
 26. 26. Multimédiás szoftverek elemzése <ul><li>Szövegértést fejlesztő gyakorlatok – 5. osztály (+munkafüzet) </li></ul><ul><ul><li>Egyszerűen felépített, könnyen kezelhető </li></ul></ul><ul><ul><li>Csak osztálykeretben használható </li></ul></ul><ul><ul><li>Forgó Sándor értékelési szempontsor alapján: 2,42 </li></ul></ul><ul><ul><li>(5-ös skálán) </li></ul></ul><ul><li>Manó matek </li></ul><ul><ul><li>Nem egyértelmű felépítés, nehezen kezelhető </li></ul></ul><ul><ul><li>Didaktikai szempontoknak teljes mértékben megfelel </li></ul></ul><ul><ul><li>Forgó Sándor értékelési szempontsor alapján: 3,01 </li></ul></ul>
 27. 27. Interjú tapasztalatok <ul><li>Web 2.0 </li></ul><ul><ul><li>Tartalommegosztás, tartalomszolgáltatás – valóban elterjedt a pedagógusok körében? </li></ul></ul><ul><li>Tanári szerep és tudásfogalom átalakulása </li></ul><ul><ul><li>Gyerek: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jogok – kötelességek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kevesebb elvárás – kisebb terhelhetőség </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>A tudás fogalma már nem kapcsolódik szorosan a tanárhoz (a tanulónak már közel sem olyan fontos az „élőszó”) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hierarchia eltűnőben </li></ul></ul></ul>
 28. 28. <ul><li>Tanulók a web 2.0 eszközökről, wikipédiáról illetve iskolai alkalmazásukról </li></ul><ul><ul><li>„ Internet? – ez alap” </li></ul></ul><ul><ul><li>MSN, iwiw, MyVip – a népszerűségi lista élén </li></ul></ul><ul><ul><li>YouTube, Google Video – szeretnek itt keresgélni, de még nem töltöttek fel semmit </li></ul></ul><ul><ul><li>E-mail címről: „trendi, menő” </li></ul></ul><ul><ul><li>Wikipédia: „hasznos”, általában életrajzokat keresnek és olvasnak a tanórákhoz kötődően </li></ul></ul><ul><ul><li>Hol tanulják meg használni az Internetet? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ magunktól rájövünk dolgokra” </li></ul></ul></ul>
 29. 29. A teljesítményértékelési rendszerrel kapcsolatos elégedettség, beválás-vizsgálat a tantestületben <ul><li>IMIP elemzése </li></ul><ul><ul><li>A dokumentum alapján kérdőív összeállítása a tantestület számára (11 kitöltött pld.) </li></ul></ul>
 30. 30. A kérdőív főbb területei: <ul><li>Pedagógus tanórai oktató-nevelő munkájának értékelése </li></ul><ul><li>Pedagógus tanórán kívüli iskolai tevékenységének értékelése </li></ul><ul><li>Pedagógus képzettségének és felkészültségének értékelése </li></ul><ul><li>A pedagógus által tanított tanulók kiemelkedő tanulmányi eredményeinek értékelése </li></ul><ul><li>Pedagógus teljesítmény egymást követő ciklusokban tapasztalt javulásának értékelése </li></ul><ul><li>Pedagógus hozzáállásának és munkafegyelmének értékelése </li></ul>
 31. 31. Eredmények <ul><li>A megkérdezett tanárok 100%-a ismeri és részt vett az értékelési rendszer kidolgozásában </li></ul><ul><li>Mennyire tartja fontosnak a Minőségirányítási Programban foglalt értékelési rendszer alkalmazását? 4,45 </li></ul><ul><li>Mennyire tartja fontosnak az értékelés után kapott visszajelzést? 4,64 </li></ul><ul><li>Mennyire befolyásolja az értékelés után kapott visszajelzés a további munkáját? 4,45 </li></ul><ul><li>Mennyire tartja fontosnak a tanulói véleményeket? 3,91 </li></ul>
 32. 32. Tanóra értékelésére 2 eszközvariáció kidolgozás a <ul><li>Hospitálás (40 perc) </li></ul><ul><ul><li>Általános szempontsor alapján (5 szempont, időben szabadon) </li></ul></ul><ul><ul><li>A tanár interakcióinak és munkájának megfigyelése (12 rögzített szempont percenként) </li></ul></ul><ul><li>Tanulók számára készült kérdőív (5 perc) </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Neveltségi szint mérő kérdőív </li></ul><ul><li>A tanulók véleménye az iskola tanulói értékelési rendszeréről </li></ul><ul><li>Multimédiás felszereltség, igényfelmérés </li></ul>
 34. 34. Neveltségi szint mérés <ul><li>Neveltségi szint fogalma: </li></ul><ul><ul><li>Nevelési célokhoz viszonyítva adott időpontban milyen fejlettséget tükröz az egyén </li></ul></ul><ul><li>A nevelési célokat az iskola Pedagógiai Program jából emeltük ki: </li></ul>
 35. 35. Nevelési célok <ul><li>Az élet tisztelete - védelme </li></ul><ul><li>Az egészségvédelem, egészségre káros szokások elutasítása </li></ul><ul><li>Másság elfogadása, előítélet mentesség, </li></ul><ul><li>Egészséges nemzeti önbecsülés, hazaszeretet </li></ul><ul><li>Környezetorientált magatartás </li></ul>
 36. 36. Fontosabb eredmények, érdekességek <ul><li>Legnagyobb helytelenség : kábítószer árulása/fogyasztása (később is megjelenik), csúfolni valakit azért, mert szegény </li></ul><ul><li>Legkevésbé helytelen : zenét/filmet stb. letölteni az Internetről! </li></ul><ul><li>Alkohol és dohányáru fogyasztás  nagy eltérés a két osztály megítélése között </li></ul>
 37. 37. Fontosabb eredmények, érdekességek <ul><li>Magyarország megítélése : 6. és 8. között különbség  kevesebben állítják, hogy szeretnek Magyarországon élni, kevésbé büszkék arra, hogy magyarok </li></ul><ul><li>Pozitív eredmények a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban </li></ul><ul><li>Problematikus: szemetet már kevesen vennék fel a földről </li></ul>
 38. 38. Tanulói értékelés <ul><li>A tanulók véleménye az iskola tanulói értékelési rendszeréről </li></ul><ul><li>Kérdőívünket az iskola Pedagógiai Programja és a területhez kapcsolódó szakirodalom alapján állítottuk össze </li></ul>
 39. 39. A kérdőívben érintett területek <ul><li>Tanulók által preferált számonkérési formák </li></ul><ul><li>Tanulásra ösztönző tényezők </li></ul><ul><li>Visszajelzések típusai </li></ul><ul><li>Igazságosság, következetesség </li></ul><ul><li>Önértékelés, szorongás </li></ul><ul><li>Szelekció </li></ul>
 40. 40. Fontosabb eredmények, érdekességek <ul><li>Legkedveltebb munkaforma: projekt, </li></ul><ul><li>legkevésbé : olvasónapló </li></ul><ul><ul><li>Kiselőadás (osztályok közti eltérés) </li></ul></ul><ul><li>Motiváció : külső-belső, ezekben változások a </li></ul><ul><li>2 évfolyam között </li></ul><ul><ul><li>8. jó jegy  felvételi – belső motiváció kárára </li></ul></ul><ul><ul><li>6. szülő elvárása fontos tényező </li></ul></ul>
 41. 41. Fontosabb eredmények, érdekességek <ul><li>Visszajelzések : szóbeli gyakorisága – írásbeli nem, vagy csak ritkán (formatív értékelés! +/-) </li></ul><ul><ul><li>Rendszeressége eltérő az osztályok közt </li></ul></ul><ul><li>Osztályozással, feleltetéssel fegyelmezés: </li></ul><ul><li>néhányan ritkán – osztályok közti eltérés </li></ul><ul><li>Tanórai felszólítás: osztályok közti különbségek (jelentkezés) </li></ul><ul><li>Jutalmazási formák: főleg jó jegy és írásbeli dicséret </li></ul><ul><li>Nyilvános megszégyenítés, büntetéstől való félelem: megnyugtató eredmények – „speciális” esetek </li></ul>
 42. 42. Fókuszcsoportos interjú <ul><li>8.-os tanulók </li></ul><ul><li>Az Internet és a Web 2.0 világában jártasak (hétköznapi használat – e-mail, chat, blog, Msn, youtube, iwiw) </li></ul><ul><li>Nyitottak egy iskolai webes keretrendszer bevezetésére </li></ul><ul><li>Szeretik az IKT - eszközökkel megtámogatott tanórákat </li></ul>
 43. 43. ELTE – PPK Pedagógia szakos hallgatók

×