Stimulente pentru companiile responsabile - Cristina Toma

1,062 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,062
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
225
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Exceptie angajatorii care au obligatia de a
 • Exceptie angajatorii care au obligatia de a
 • Stimulente pentru companiile responsabile - Cristina Toma

  1. 1. STIMULENTE ACORDATE DE STATCOMPANIILOR RESPONSABILE SOCIAL RODICA LUPU Program Development Chairman, JCI Europe Manager Proiect “Acționăm responsabil! – Rețeua socială RSC”Acționăm responsabil! – Rețeaua Socială RSC Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  2. 2. Stimularea ocupării forței de muncă - Legea nr. 76/2002 cu modificările și completările ulterioare -Subvenționarea locurilor de muncă; Acordarea de credite în condiții avantajoaseîn vederea creării de noi locuri de muncă;Acordarea unor facilități; Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  3. 3. Subvenționarea locurilor de muncă Angajarea pe perioadă nedeterminata a absolvenților Scutirea de plata contribuției pentru asigurãrile de şomaj + Subventie pentru fiecare absolvent (timp de 12 luni)500 lei – absolvenți ai ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;600 lei - absolvenți de liceu sau învățământ postliceal;750 lei - absolvenții de învãțãmânt superior. Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  4. 4. Subvenționarea locurilor de muncă – AbsolvențiCondiții:- Angajarea unui absolvent se face o singură dată pentru fiecare formă de învãțãmânt;- Angajare în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor;- Menținerea raporturilor de muncă pe o durată de cel puțin 3 ani de la data încheierii CIM. Atenție! În cazul în care încetarea CIM intervine conform art. 55 (b), art. 56 (e, f), art. 65 din Codul Muncii, angajatorul este obligat să restituie în totalitate sumele încasate pentru fiecare absolvent, plus dobânda de referințã a Bãncii Naționale a României în vigoare Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  5. 5. Subvenționarea locurilor de muncă – AbsolvențiAngajatorii pot primi un ajutor financiar egalcu suma aferentã contribuțiilor sociale(asigurări sociale, asigurări pentru accidentede muncă și boli profesionale, asigurări socialede sănătate, asigurări pentru șomaj)datorate de angajator pentru absolvenții astfelîncadrați pentru o perioadă de 2 ani, pentrustimularea menținerii raportului de muncă șidupă perioada obligatorie de 3 ani. Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  6. 6. Subvenționarea locurilor de muncă Angajarea pe perioadă nedeterminata a absolvenților din rândul persoanelor cu handicap Scutirea de la plata contribuției pentru asigurãrile de şomaj + Subvenție pentru fiecare absolvent (timp de 18 luni)500 lei – absolvenți ai ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;600 lei - absolvenți de liceu sau învățământ postliceal;750 lei - absolvenții de învãțãmânt superiorExcepție: nu pot beneficia angajatorii care au obligația de a angaja persoane cu handicap Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  7. 7. Subvenționarea locurilor de muncă Angajarea pe perioadă nedeterminată a persoanelor cu handicap Subvenție pentru fiecare persoană – 500 RON/luna (timp de 12 luni)Sunt eligibili:- Angajatorii care au obligația de a încadra în muncă persoane cu handicap;- Angajatorii care nu au obligația, dar angajează pe perioadă nedeterminata persoane cu handicap si mențin raporturile de muncă min. 2 ani. Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  8. 8. Subvenționarea locurilor de muncă - șomeriAngajarea pe perioada nedeterminată a șomerilor în vârstă de peste 45 ani și a șomerilor – unici susținători ai familiilor monoparentale Scutirea de la plata contribuției pentru asigurãrile de şomaj + Subvenție pentru fiecare persoană angajată - 500 RON (timp de 12 luni)Perioada obligatorie de menținere a raporturilor de muncă: 2 aniAngajatorii care angajează şomeri care în termen de 3 ani de la data angajãrii îndeplinesc condițiilepentru a solicita pensia anticipatã parțialã sau de acordare a pensiei pentru limitã de vârstã, dacã nuîndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipatã parțialã, beneficiazã lunar, pânã la data îndepliniriicondițiilor respective, de 500 lei. Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  9. 9. Credite în condiții avantajoase pentru crearea de noi locuri de muncăSCOP:Înființarea sau dezvoltarea de IMM-uri,unitãți cooperatiste, asociații familiale şi PFAîn vederea creării de noi locuri de muncă.BENEFICIARI prioritari- Șomeri;- Studenții în vârstã de pânã la 30 de ani, care urmeazã pentru prima dată studii superioare la zi. Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  10. 10. Credite în condiții avantajoase pentru crearea de noi locuri de muncăDOBÂNDA: 50% din dobânda de referințã a BNR și 25% pentru județele în care anul anterior ratamedie anualã a şomajului s-a situat peste rata medie anualã pe țarã;CONDIȚII DE ACORDARE: Proiect de fezabilitate < 249 de angajați şi/sau membri cooperatori; activitatea de bazã în producție, servicii sau în turism; în min 60% din numãrul locurilor de muncã nou-create sã fie încadrați şomeri (pe min. 3 ani) Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  11. 11. Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de muncăSCOPÎnființarea sau dezvoltarea de IMM-uri, unitãți cooperatiste, asociații familiale şi PFA care îşi desfãşoarãactivitatea în localitãți confruntate cu fenomene de sãrãcie şi excluziune socialã din cauza nivelului ridicat alşomajului.BENEFICIARI IMM, unitãți cooperatiste cu condiția creării de noi locuri de muncă pentru încadrarea pe perioadă nedeterminatã de șomeri (menținere activitate cel puțin 4 ani); asociații familiale înființate de şomeri; şomeri care au dobândit calitatea de PFA.CONDIȚIIContribuția beneficiarului – min 25% din valoarea proiectului de fezabilitate depus Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  12. 12. Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de muncă PENTRU ASOCIAȚII FAMILIALE ȘI PFACONDIȚII cel puțin unul dintre membrii asociației familiale/PFA este asigurat în sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi a realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni premergãtoare datei solicitãrii creditului; cel puțin unul dintre membrii asociației familiale/PFA a realizat un stagiu total de cotizare în sistemul asigurãrilor pentru şomaj, de minimum 24 de luni. Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  13. 13. Alte facilități acordate angajatorilor Reducerea sumei reprezentând contribuția datoratã bugetului asigurãrilor pentru şomaj, pentru angajarea de șomeri si menținerea lor pe cel puțin 6 luni; Reducerea contribuției se acordă începând din anul fiscal urmãtor, pentru o perioada de 6 luni. Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  14. 14. Încadarea tinerilor (16-25 ani) în bazacontractului de ucenicie la locul de muncă - Legea nr. 279/2005 republicată -UCENICIE = FORMARE PROFESIONALĂ LA LOCULDE MUNCĂDURATĂ CONTRACT UCENICIE = între 1 și 3 ani, în funcție de nivelul decalificare.Ucenicia se organizează pentru calificări pentru care există standarde depregătire profesională.FACILITĂȚI PENTRU ANGAJATORI:- Rambursare lunară a 60% din valoarea indicatorului social de referință300 ron/lună Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  15. 15. Încadarea în muncã a elevilor şi studenților pe perioada vacanțelor - Legea nr. 72/2007 cu modificările și completările ulterioare -Pentru angajarea elevilor şi studenților pe perioadaVacanțelor, angajatorii beneficiazã, pentru fiecareelev şi student, de un stimulent financiar lunar de 250 lei.Perioada maximã de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrãtoare într-un ancalendaristic. Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  16. 16. Angajatorii de inserție - Legea prevenirii și combaterii marginalizării sociale -Angajatorii care încadrează tineri (16 - 25 ani) aflați în dificultate pe o durată între 1 și 2ani în condițiile unui contract de solidaritate încheiat cu ANOFM: tineri proveniți din centrele de plasament şi centrele de primire a copilului; tineri singuri/familiști cu/fără copii în întreținere; tineri familiști care au executat pedepse privativede libertate; alte categorii de tineri aflați în dificultate.
  17. 17. Subvenții acordate angajatorilor de inserțieSalariului de bază lunar stabilit la data angajãriitinerilor pe o perioadă de 1-2 ani (max. 75%salariul mediu net pe economie);50% din indemnizația de şomaj pe care tânărular fi primit-o dacã ar fi fost disponibilizat – max 2ani (până la împlinirea vârstei de 25 ani aangajatului). Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  18. 18. Obligativitatea încadrarii în muncă a persoanelor cu handicap- Legea nr. 448/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare - Organizațiile cu +50 de angajați care nu încadrează persoane cu handicap – min 4% sau PRODUSE / SERVICII TAXE MAJORATE DE LA UNITÃŢI PROTEJATE AUTORIZATE Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  19. 19. Unitățile protejateUnitate protejatã autorizatã - operator economic dedrept public sau privat în cadrul cãruia cel puțin 30% dinnumãrul total de angajați cu CIM sunt persoane cuhandicap.Beneficiază de: scutire la de plata taxelor de autorizare la înființare şi de reautorizare; scutire de la platã a impozitului pe profit. Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  20. 20. Mulțumesc pentru atenție! rodica.lupu@actionamresponsabil.ro Tel: 0762 248 170Investește în oameni!Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin ProgramulOperațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

  ×