Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Identificarea de exemple de bune practici in proiectele de responsabilitate sociala dezvoltate in parteneriat

2,164 views

Published on

Analiza globala a chestionarelor de bune practici in relatiile parteneriale . Metodologia de cercetare: scop, obiective, etape, metode de cercetare, indicatori, rezultate asteptate.

Campania de cercetare in discutie se va desfasura în perioada septembrie 2011 – februarie 2012 si va presupune identificarea a peste 500 de proiecte, cele mai reprezentative dintre acestea urmand a fi incluse ulterior intr-un ghid de promovare a RSC si a modelelor de buna practica.

Prezentare sustinuta in cadrul Conferintei "Bune practici in parteneriatele pentru responsabilitate sociala", 30 septembrie, Brasov Business Park, proiectul “Actionam Responsabil! – Reteaua Sociala RSC”.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Identificarea de exemple de bune practici in proiectele de responsabilitate sociala dezvoltate in parteneriat

 1. 1. Proiectul
”Acționăm
responsabil!
–
Rețeaua
 Socială
RSC” Investește
în
oameni! Proiect
cofinanțat
din
Fondul
Social
European
prin
Programul
 Operațional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
2007‐2013
 2. 2. Analiza globală a chestionarelor debune practici in relaţiile parteneriale Investește
în
oameni! Proiect
cofinanțat
din
Fondul
Social
European
prin
Programul
 Operațional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
2007‐2013
 3. 3. Investește
în
oameni!Proiect
cofinanțat
din
Fondul
Social
European
prin
Programul
Operațional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
2007‐2013
 4. 4. Investește
în
oameni!Proiect
cofinanțat
din
Fondul
Social
European
prin
Programul
Operațional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
2007‐2013
 5. 5. Investește
în
oameni!Proiect
cofinanțat
din
Fondul
Social
European
prin
Programul
Operațional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
2007‐2013
 6. 6. Investește
în
oameni!Proiect
cofinanțat
din
Fondul
Social
European
prin
Programul
Operațional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
2007‐2013
 7. 7. Investește
în
oameni!Proiect
cofinanțat
din
Fondul
Social
European
prin
Programul
Operațional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
2007‐2013
 8. 8. Investește
în
oameni!Proiect
cofinanțat
din
Fondul
Social
European
prin
Programul
Operațional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
2007‐2013
 9. 9. Investește
în
oameni!Proiect
cofinanțat
din
Fondul
Social
European
prin
Programul
Operațional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
2007‐2013
 10. 10. Metodologia
de
cercetare‐
scop,
obiecIve,
etape,
metode
de
cercetare,
 indicatori,
rezultate
aşteptate
‐
 Investește
în
oameni! Proiect
cofinanțat
din
Fondul
Social
European
prin
Programul
 Operațional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
2007‐2013
 11. 11. • Scopul
 cercetării:
 idenIficarea
 bunelor
 pracIci
 în
 implementarea
proiectelor
în
parteneriat• ObiecIvele
 – IdenIficarea
unor
Ipologii
de
a
proiectelor
desfășurate
în
parteneriat – Determinarea
tendințelor
de
dezvoltare
a
proiectelor
în
parteneriat
pe
 piața
din
România – Exemplificarea
 bunelor
 pracIci
 pentru
 fiecare
 Ip
 de
 parteneriat
 idenIficat – IdenIficarea
valorii
adăugate
în
relația
de
parteneriat Investește
în
oameni! Proiect
cofinanțat
din
Fondul
Social
European
prin
Programul
 Operațional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
2007‐2013
 12. 12. • Etapele
cercetării – Faza
I:
preselectarea
proiectelor
eligibile
 – Faza
II:
cercetare
canItaIvă
 – Faza
III:
cercetare
calitaIvă
bazată
pe
analiza
de
conținut
 – Faza
 IV:
 cercetare
 calitaIvă
 bazată
 pe
 interviu
 în
 profunzime
 – Faza
V:
cercetare
calitaIvă
bazată
pe
analiza
de
conținut
 Investește
în
oameni! Proiect
cofinanțat
din
Fondul
Social
European
prin
Programul
 Operațional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
2007‐2013
 13. 13. • Metode
de
cercetare – Cercetare
canItaIvă
(chesIonar) – Cercetare
calitaIvă
(analiză
de
conținut,
interviu
în
 profunzime)• EşanIonare
 – Proiecte
selectate
din
cele
8
regiuni
de
dezvoltare – Un
total
de
500
de
proiecte Investește
în
oameni! Proiect
cofinanțat
din
Fondul
Social
European
prin
Programul
 Operațional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
2007‐2013
 14. 14. Elemente
care
vor
fi
evaluate– Problema,
contextul
şi
relevanța
 – Sustenabilitatea
proiectului– Grupul
țintă
 – Selecția
partenerilor
– ObiecIvele
proiectului
 – Durata
parteneriatului
–
durata
 proiectului
– AcIvitățile
şi
responsabilitățile
 în
proiect
 – Comunicarea
între
parteneri
– Bugetarea
proiectului
 – Promovarea
parteneriatului
– Impactul
proiectului
 – Managementul
crizei
– Reflectare
în
media
 – Forma
parteneriatului
 – Succesul
parteneriatului Investește
în
oameni! Proiect
cofinanțat
din
Fondul
Social
European
prin
Programul
 Operațional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
2007‐2013
 15. 15. • Rezultate
aşteptate – Raport
privind
proiectele
eligibile
în
urma
sondării
preliminare – Raport
privind
observațiile
obținute
din
sondajul
online – Raport
privind
realizarea
analizei
de
conținut
şi
a
interviurilor
în
 profunzime – Realizarea
 unei
 ierarhii
 a
 bunelor
 pracIci
 în
 parteneriat
 pe
 fiecare
regiuni,
conform
cu
grila
de
evaluare – IdenIficarea
unor
tendințe
în
relațiile
parteneriale,
 precum
şi
a
 Investește
în
oameni! Proiect
cofinanțat
din
Fondul
Social
European
prin
Programul
 Operațional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
2007‐2013
 16. 16. Parteneriatul,
cheia
succesului
în
 realizarea
unui
proiect Investește
în
oameni! Proiect
cofinanțat
din
Fondul
Social
European
prin
Programul
 Operațional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
2007‐2013
 17. 17. Parteneriatul
 =
 o
 relație
 de
 cooperare
 între
 două
 sau
mai
 multe
 organizații
 pentru
 aIngerea
 unui
 obiecIv/scop
comun
Poate
fi:
•Formal
‐
contract
•Non‐formal
–
gentlemen
agreement Investește
în
oameni! Proiect
cofinanțat
din
Fondul
Social
European
prin
Programul
 Operațional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
2007‐2013
 18. 18. Avantajele
relațiilor
parteneriale• crearea
unor
relații
poziIve
cu
comunitate
şi
a
unui
curent
de
opinie
 favorabil
pentru
organizație• îmbunătățirea
reputației• o
bună
relaționare
cu
stakeholderii
şi
comunitatea
în
ansamblu
se
 traduce
în
reducerea
costurilor
şi
a
riscurilor• plus‐valoarea
şi
abilitățile
pe
care
fiecare
partener
le
aduc
în
relație• impactul
mult
mai
mare
prin
creşterea
numărului
de
emițători
şi
 receptori
ai
mesajului
şi
prin
diversificarea
canalelor
de
comunicare• creşterea
resurselor
alocate
respecIvei
inițiaIve• acoperirea
unei
game
mai
mari
de
acIvități
în
proiectul
respecIv• posibilitatea
de
a
împărți
costurile
dar
şi
responsabilitatea• potențialul
de
dezvoltare Investește
în
oameni! Proiect
cofinanțat
din
Fondul
Social
European
prin
Programul
 Operațional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
2007‐2013
 19. 19. Parteneri
organizaEi Tipuri
de
resurse • Companii • Financiare • ONG‐uri • Materiale
(“in
kind”) • InsItuIi
media • Forta
de
munca • AutoritaI
locale
/
centrale • Promovare • Alte
insItuIi
publice

 • LegiImitate
 (educaIonale,
culturale,
 • Know‐how medicale
etc.)
 Proiectele eligibile trebuie să fie desfășurate:• in parteneriat de doua sau mai multe organizatii non-profit• in parteneriat de cel putin o organizatie non-profit si entităţi pentru-profit Investește
în
oameni! Proiect
cofinanțat
din
Fondul
Social
European
prin
Programul
 Operațional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
2007‐2013
 20. 20. • Elemente
de
care
să
ținem
cont
în
stabilirea
unei
 relații
parteneriale – Dimensiunea
proiectului – Acoperirea – Resurse/bugetul – ProblemaIca Investește
în
oameni! Proiect
cofinanțat
din
Fondul
Social
European
prin
Programul
 Operațional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
2007‐2013
 21. 21. Exemple
de
bună
pracEcă
în
relația
 partenerială Investește
în
oameni! Proiect
cofinanțat
din
Fondul
Social
European
prin
Programul
 Operațional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
2007‐2013
 22. 22. Avon
România
şi
Fundația
Sensiblu 
 Campania
Respectului
pentru

Femei 
 Sesiuni
 de
 formare
 pentru
 specialişI
 
 care
 lucrează
 cu
 vicImele
 violenței
 
 domesIce 
 Avo n
 a d u ce
 resu rsa
 fi n an ci ară,
 
 Fundația
Sensiblu
resursa
umană 
 Parteneriat
care
durează
de
3
ani 
 Aprox.
 300
 de
 specialişI
 formați
 în
 
 toată
țaraInvestește
în
oameni!Proiect
cofinanțat
din
Fondul
Social
European
prin
Programul
Operațional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
2007‐2013
 23. 23. UniCredit
Tiriac
Bank
si
Asociația
MaiMultVerde
 
 
 
 Cicloteque 
 
 
 În
 2008,
 în
 BucureşI,
 au
 creat
 primul
 
 
 serviciu
 de
 închiriere
 de
 biciclete
 din
 
 
 România A
 fost
 un
 exemplu
 pentru
 insItuțiile
 
 publice
şi
pentru
alte
companii
şi
 un
pas

 i m p o r t a n t
 î n
 d e z v o l t a r e a
 infrastructurii
 În
 2010,
 bicicletele
 Cicloteque
 au
 fost
 închiriate
de
20.000
de
uElizatori,
iar
asta
 a
dus
la
„salvarea”
a
52,5
tone
de
CO2
Investește
în
oameni!Proiect
cofinanțat
din
Fondul
Social
European
prin
Programul
Operațional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
2007‐2013
 24. 24. Rompetrol
şi
Liceul
TeoreEc
„ConstanEn
 Brâncoveanu”
din
BucureşE
 
 
 Energie
vie
pentru
Brâncoveanu 
 
 Cea
 de‐a
 doua
 ediție
 a
 programului
 său
 de
 
 responsabilitate
socială
„Împreună

p e n t r u
 
 fiecare” 
 
 “ C o n s t a n I n
 B r â n c o v e a n u ”
 a
 d e v e n i t
 
 primul
 liceu
 din
 România
 dotat
 cu
 o
 
 sursă
 de
 energie
 alternaIvă
 –
 panouri
 
 solare
 
 
 Cele
 10
 panouri
 produc
 o
 canItate
 de
 
 energie
suficientă
pentru
alimentarea
a
6
săli
de
 
 clasă


Investește
în
oameni!Proiect
cofinanțat
din
Fondul
Social
European
prin
Programul
Operațional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
2007‐2013
 25. 25. Vă
mulțumim!CrisEna
Horia CrisEan
DucuEmail:
crishoria@yahoo.com
 Email:
crisEan.ducu@omnisoluEons.roTel
:
0726
301
331 Tel:
0722
516
889crisEnahoria.wordpress.com
Alin
Stancu Georgiana
GrigoreEmail:
alinstancu@mk.ase.ro Email:
georgiana.grigore@advisory.roTel:
0729
199
399 Tel:
0737
341
074 Investește
în
oameni! Proiect
cofinanțat
din
Fondul
Social
European
prin
Programul
 Operațional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
2007‐2013

×