Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Migratia fortei de munca si copiii ramasi acasa - Catalin luca

1,497 views

Published on

Conferinta “Initiative RSC pentru o lume mai buna: Antreprenoriatul social – posibila solutie pentru incluziunea sociala” (Iasi)

Detalii: http://www.actionamresponsabil.ro/evenimente/conferinta-initiative-rsc-pentru-o-lume-mai-buna-antreprenoriatul-social-posibila-solutie-pentru-incluziunea-sociala

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Migratia fortei de munca si copiii ramasi acasa - Catalin luca

  1. 1. MIGRAȚIA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI COPIII RĂMAȘI ACASĂ Cătălin Luca, Phd Director Executiv, Alternative Sociale
  2. 2. MIGRAȚIA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI COPIII RĂMAȘI ACASĂ • Copii rămași acasă • Copii cu părinții plecați la muncă în străinătate • Copii singuri acasă • Copii lipsiți de îngrijirea părintească pe perioada în care părinții sunt plecați la muncă în străinătate • Euroorfani • Copiii migranților lăsați în țara de origine • Copiii cu părinții plecați la muncă peste hotare • The children left behind etc.
  3. 3. Consecințele migrațieiProtecția copiilor rămași acasăConsecințe pozitive Consecințe negative • Creșterea nivelului de • Deteriorare a relației copilului cu părintele rămas trai al copilului rămas acasă; acasă ; • Neglijare și risc de abuz • Călătorii în străinătate • (pre)delincvență a copiilor la părinți; • Scade randamentul • îmbunătățirea școlar, absenteism; condițiilor de locuire și • Probleme emoționale; achiziționarea de • Divorțul părinților; bunuri de folosință • Risc de exploatare prin îndelungată muncă (rural)
  4. 4. LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ • Ordinul nr. 219 din 15 iunie 2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate. • Legea 272/2004 privind promovarea și apărarea drpturilor copilului.
  5. 5. LEGISLAȚIE COMUNITARĂ Rezoluția Parlamentului European din 12 martie 2009 referitoare la copiii migranților, care sunt lăsați în țara de origine I. Întrucât copiii sunt deseori lăsați în țara de origine și datorită lipsei informațiilor privind oportunitățile și beneficiile oferite de către țările de destinație, 1. Solicită Comisiei să întreprindă un studiu de evaluare a dimensiunilor, la nivelul UE, ale fenomenului reprezentat de copiii migranților care sunt lăsați în țara de origine și să adune date la nivelul UE cu privire la acest fenomen; 2. Solicită statelor membre să ia măsuri în vederea îmbunătățirii situației copiilor lăsați în țara de origine de către părinții lor și să le garanteze dezvoltarea normală în ceea ce privește educația și viața socială; 3. Solicită statelor membre să își declare bunele intenții pentru prevenirea efectelor dăunătoare asupra familiilor, în special asupra copiilor, cauzate de despărțirea de părinți precum și de distanțele ce îi separă de aceștia; 4. Solicită statelor membre să furnizeze informații mai bune migranților cu privire la drepturile pe care aceștia, împreună cu membrii familiilor lor, ce le au în ceea ce privește libera circulație și cu privire la informațiile disponibile la nivel național și european referitoare la locuitul în străinătate și la termenii și condițiile aferente ocupării unui loc de muncă în alt stat membru; 5. Solicită Comisiei să propună tuturor părților interesate aplicarea adecvată a mijloacelor deja existente de sprijinire a migranților, precum și a copiilor acestora care ar rămas în țara de origine; 6. Solicită Comisiei și statelor membre să implice în mod activ partenerii sociali și ONG-urile în acțiuni ce au drept scop îmbunătățirea situației copiilor migranților;
  6. 6. Factori protectivi versus factori de risc • Caracteristici biologice, • Neglijare medicală, psihologice și socioafective alimentară, emoțională, ale copilului (sănătatea, stimă de sine scăzută, temperamentul, stima de sine și nivelul de • Alcoolism, violență dezvoltare); domestică, divorț, • Caracteristici ale părinților, agresivitate, comunicare ale mediului familial și deficitară sau marcată de interacțiunile părinte-copil violență fizică și verbală, (disciplină, sprijin adus, lipsa unui sistem de comunicare etc.); pedepse și recompense • Caracteristici ale mediului etc. social (resurse disponibile, susținere socială, școlară • Numărul mic de resurse etc.). disponibile, susținere socială și școlară scăzută etc. 6
  7. 7. ASISTENȚĂ• Instrument de evaluare psiho-socio-juridică• Teme de consiliere pentru copil și familie• Implicarea școlii și a comunității• Orientare pentru carieră• Implicarea familiei lărgite• Implicarea în centre de zi / afterschool• Campanii de informare a părinților/copiilor• Abilități parentale, orientare pe piața muncii 7
  8. 8. Vă mulțumesc! Cătălin Lucacluca@alternativesociale.ro

×