Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

job

917 views

Published on

Published in: Career, Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

job

 1. 1. איוב ומתמטיקה רועי א. טמיר
 2. 2. בספר איוב , פרק א ' פסוק כא ', נאמר " ערום יצאתי מבטן אמי וערום אשוב שמה . ה’ נתן וה’ לקח יהי שם ה’ מבורך ".
 3. 3. הדבר גרם לי לחשוב ... אם איוב התחיל את חייו ללא דבר , סיים אותם ללא דבר ובאמצע הצליח מאד , היה עשיר , בעל נכסים ומבורך בילדים ... אז בעצם מהלך חייו הוא בצורת ...
 4. 4. פרבולה
 5. 5. פרבולה בצורת y=-ax 2 +bx
 6. 6. כאשר ציר ה - X מתאר את הכרוניקה ( זמן ) וציר ה - Y מתאר את מצבו של איוב . Y X כרוניקה מצב
 7. 7. הוא נולד ללא דבר
 8. 8. ההצלחה בחיים
 9. 9. משפחה
 10. 10. צאן , בקר ורכוש
 11. 11. נקודת השיא . " ויהי האיש ההוא גדול מכל בני קדם " ( א ' ג ') אלוהים מתערב עם השטן
 12. 12. איבוד הכל
 13. 13. הצאן , הבקר והרכוש
 14. 14. המשפחה
 15. 15. עד שלבסוף הוא נותר ללא דבר
 16. 16. במחשבה ראשונה זה נראה הגיוני אבל מצד שני , אולי איוב לא איבד הכל כפי שחשב או שאיבד אף יותר משחשב .
 17. 17. מצד אחד הוא איבד גם את בריאותו - דבר שהיה לו כשנולד . ז " א שמצבו רע יותר מאשר בזמן שנולד . חולה ( בשחין ) בריא =
 18. 18. מצד שני , כל רגע שאיוב חווה בחיים נוסף לניסיון החיים שלו . אם ניסיון החיים שלו הוא סך כל החוויות שלו מכל רגע בחייו , אזי : כרוניקה - זמן ( רגעים ) מצב - אירועים ( חוויות ) X Y
 19. 19. ניסיון החיים שצבר הוא השטח שיוצרת הפרבולה עם ציר ה - X ניסיון חיים כרוניקה - זמן ( רגעים ) מצב - אירועים ( חוויות ) X Y
 20. 20. ניסיון חיים או במילים אחרות : 0 | b/a (-ax 2 +bx)dx= 0 | b/a -ax 3 /3+bx 2 /2 כרוניקה - זמן ( רגעים ) מצב - אירועים ( חוויות ) X Y
 21. 21. ניסיון חיים איוב היה יכול להשתמש בידע ובניסיון שרכש במהלך חייו , ללמוד מטעויות העבר ולחזור לאיתנו מהר יותר , עם כוח כלכלי גדול ומשפחה יציבה יותר מבעבר .
 22. 22. ניסיון חיים מכאן נובע שיש עוד הבדל בין מה שהיה לו כשנולד ומה שנותר לו לאחר שאיבד את הכל , רק שהפעם זהו יתרון . בעל ניסיון חיים חסר ניסיון חיים =
 23. 23. שתי דוגמאות אלו יש בהן די בכדי להוכיח שמצבו של איוב לאחר שאיבד את כל היקר לו , לא זהה למצב שבו היה כשנולד או לפני שזכה למשפחה גדולה ורכוש רב .
 24. 24. לכן עלינו להשתמש בדוגמא אחרת כדי להבין את סיפור חייו ולהסתכל על המצב מזוויות אחרת .
 25. 25. ילד קטן שניתנת לו סוכרייה ואז נלקחת ממנו יתחיל לבכות .
 26. 26. למה ? מפני שהוא חווה אובדן . מצבו הנפשי משתנה מפני שנלקח ממנו משהו שהוא היה קשור אליו . אמנם לא קשר עמוק במשך זמן רב , אבל לילד שחווה את העולם בצורה מיידית כל דבר הוא חשוב וכל דבר שהיה ואיננו , לא ישוב יותר לעולם .
 27. 27. נפשו של איוב , בזמן שהאסונות פוקדים אותו , היא כספינה קטנה בלב אוקיינוס סוער . נגזל ממנו הכל . כל עולמו חרב עליו ( ולא חוזר למצב של זמן לידתו ) ותחושת האובדן שלו היא בלתי ניתנת לתיאור . לכן סביר שמצבו הנפשי מתערער ורע לו הרבה יותר משהיה לו כשנולד .
 28. 28. לכן הצורה טובה לתאר בה את מהלך חייו של איוב היא ...
 29. 29. הפונקציה הטריגונומטרית y=sinx
 30. 30. כאשר ציר ה - X מתאר את הכרוניקה וציר ה - Y מתאר את מצבו הנפשי של איוב ( כאשר הכיוון החיובי מתאר מצב טוב והכיוון השלילי מתאר מצב נפשי רע ). Y X כרוניקה מצב נפשי רע טוב
 31. 31. איוב נולד . מתחיל ללא דבר
 32. 32. מצליח בחיים . משפחה צאן בקר ורכוש .
 33. 33. נקודת שיא . מצב מעולה .
 34. 34. אסון ראשון - איבוד הרכוש
 35. 35. אסון שני - איבוד המשפחה
 36. 36. אסון שלישי - איבוד הבריאות
 37. 37. יש כאן מהלך נפשי כאשר איוב עוד מוכן לקבל את איבוד הרכוש אבל אובדן ילדיו ובריאותו מערער את נפשו לגמרי והוא מתאבל , מתגרד וסובל . " ויקח לו חרש להתגרד בו והוא יושב בתוך האפר " ( ב ' ח ')
 38. 38. יש לציין שאשתו לא מתה ונשארת איתו אבל יש האומרים שהיא שליחת השטן ומנסה לגרום לאיוב לקלל את ה ' ולכן היא מוסיפה לשליליות במצבו של איוב .
 39. 39. לאחר שאלוהים השתכנע שאיוב צדיק הוא " החזיר " לו את גדולתו ולאיוב נולדו בנים רבים ובנות יפות והיה לו צאן ובקר לרוב .
 40. 40. זוכה למשפחה גדולה ולרכוש רב על צדיקותו
 41. 41. " וימת איוב זקן ושבע ימים " ( מב ' יז ')

×