Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Retail Regie

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Retail Regie

  1. 1. Fashion Recruitment Retail Regie is gespecialiseerd in één specifiekebranche: de mode detailhandel. Deze branche heeft veel te bieden,waaronder een eigen CAO met goede arbeidsvoorwaarden. Maar datniet alleen: de mode detailhandel biedt volop mogelijkheden omcarrière te maken én jezelf te blijven ontwikkelen. Een dynamische,veelzijdige branche voor iedereen die houdt van uiterlijke verzorging enpersoonlijk contact.Retail Regie zoekt en bemiddelt voor verschillende functies die in demode detailhandel relevant zijn. Als deskundigen bekijken wij dekandidaat door de ogen van de werkgever. Wij beoordelen devaardigheden, ervaringen en persoonlijkheid.
  2. 2. Een standaard tarief: open, eerlijk, helder en duidelijk. Wel zoprettig. Kwaliteit staat voorop. Uit eigen ervaring weten wij hoemoeilijk het is om goed en betrouwbaar personeel te vinden. Dooreen persoonlijk en zakelijk netwerk zonder dure bedrijfskostenkunnen wij deze service voor een goede prijs aanbieden.Retail Regie beschikt over een eigen netwerk en database metkandidaten. Daarnaast worden potentiële kandidaten opgespoord enactief benaderd. Omdat Retail Regie een standaard tarief voor deplaatsing hanteert, kan er salaris onderhandeling plaats vinden naarwaarde. Uiteraard kunnen beide partijen onafhankelijk advies vragenbij dit proces.
  3. 3. Wij gaan persoonlijk te werk, een vertrouwensband met deopdrachtgever en kandidaat. U zoekt een geschikte en ervarenmedewerker of jij zoekt een nieuwe uitdaging. Retail Regie beschiktover een uitgebreid bestand en netwerk van kandidaten en partners.Servicegericht en maatwerk voor iedere specifieke opdracht. Eencombinatie van persoonlijke benadering, gebracht door consultantsmet vele jaren ervaring in de retail branche.Werkgever of werknemer, bel gerust eens voor een (vrijblijvende) kopkoffie! Wij gaan graag een gesprek met je aan.Karina van der Ark0614333420 www.retailregie.nl karina@retailregie.nl
  4. 4. Ook helpen wij je met:Het schrijven van ene motivatie.Het schrijven van een CVLeren hoe je een sollicitatie gesprek voert.Heb je een vraag of een probleem? Stel je vraag of leg je probleemgerust voor, je krijgt altijd een persoonlijk antwoord. Daarop baserenwe de aanpak: enneagram cursus, situationeel leiderschap, NLPgesprekstechnieken, financieel bijspijkeren? We passen het aan opjou wensen.Uiteraard is alle gedeelde informatie vertrouwelijk en ons aanbodvrijblijvend.Deze service is zowel voor particulieren als ondernemers.

×