Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Restartup Campaigns - SuccessStory. Nastavíme vašu permanentnú kampaň

 1. CAMPAIGNS SUCCESSSTORY 20XX Nastavíme vašu permanentnú kampaň Verzia: 1.1
 2. CIEĽ PROJEKTU Pripraviť váš úspešný príbeh prevoľby strategicky podloženým atakticky cieleným použitím nástrojovpermanentnej kampane s cieľomvybudovať silnú reputáciu vašejznačky a značky mesta. A to tak, abyste na to nemuseli myslieť a mohli savenovať dobrému spravovaniumesta.
 3. Stratégia Prečo ? Kto? Kde? Taktika Kedy? Ako? PERMANENTNÁ KAMPAŇ Permanentná kampaň znamená dlhodobú prácu s cieľovými skupinami a témami, ktoré u cieľových skupín rezonujú. Ide o opakované získavanie a utvrdzovanie voličov želanými funkčnými a emocionálnymi benefitmi. Cieľom je posilniť značku kandidáta a teda získať komunikačný a kampaňový náskok pred konkurentmi.
 4. VOLEBNÝ CYKLUS 1 2 3 4 Teória volebných cyklov predpovedá, že najťažsie a najviac bolestné rozhodnutia, zmeny, či reformy volebného obdobia je potrebné urobiť v prvom a druhom roku po voľbách, aby sa stihli prejaviť pozitívne dopady opatrení a aby voliči zabudli na všetky negatíva s nimi spojené.
 5. AKÝ BUDE VÁŠ PRÍBEH? Môžete si to predstaviť aj inak. Máte necelé štyri roky na to, aby ste do prázdneho rámu nakreslili taký obraz mesta, aký chcete. Otázkou je, kto má v rukách farby a štetce. Vy alebo vaši oponenti, ktorý obraz namaľujú za vás a nemusia mesto vykresliť práve farebne? Ponúkame vám služby, ktoré zabezpečia, že svoj primátorsky príbeh si namaľujete a rozpoviete sám. A bude to príbeh o dobrom primátorovi úspešného mesta.
 6. STRATEGICKÁ KOMUNIKÁCIA PRIMÁTORA PROCESNÉ NASTAVENIE KOMUNIKAČNÉHO ODDELENIA MESTA TAKTICKÁ KOMUNIKÁCIA PRIMÁTORA REPUTAČNÝ MANAŽMENT PRIMÁTORA PORADENSTVO PRI KRÍZOVEJ KOMUNIKÁCIÍ PRIMÁTORA ALEBO MESTA TELEFONICKÝ KONTAKT S OBČANOM (RADNICA CEZ TELEFÓN) LOBISTICKÁ PODPORA MESTA PONUKA SLUŽIEB PRÁCA SO ZNAČKOU MESTA A DESTINAČNÝ MARKETING EXPRESNÉ PRIESKUMY VEREJNEJ MIENKY PORADENSTVO S VOLEBNOU LEGISLATÍVOU
 7. ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB STRATEGICKÁ KOMUNIKÁCIA PRIMÁTORA Pozrieme sa na to, aké nástroje na komunikáciu s verejnosťou používa mesto teraz. Navrhneme vám vhodný positioning vášho mandátu primátora a komunikačný mix nástrojov (printy, inzercia, web, sociálne siete, aplikácie). Vysvetlíme vám aké konkrétne témy a posolstvá je vhodné komunikovať smerom k občanom mesta. PROCESNÉ NASTAVENIE KOMUNIKAČNÉHO ODDELENIA MESTA Navrhneme vám najlepší model komunikácie mesta navonok a dovnútra. Povieme si akých ľudí potrebujete na komunikačné oddelenie, čo by mali celé štyri roky robiť a ako môźeme merať ich prácu. Nových zamestnancov na komunikáciu (hovorca, redaktor novín) vyškolíme a vybavíme zručnosťami na dennú prácu a budovanie vzťahov s novinármi a médiami. Počas volebného obdobia im budeme radiť a mentorovať ich.
 8. ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB PRI NASTAVENÍ STRATÉGIE KOMUNIKÁCIE PRACUJEME S PRÍBEHOVÝM TROJUHOLNÍKOM REFERENCIA:
 9. ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB PRÍPRAVA NA VEREJNÉ VYSTUPOVANIE ČLENOV KAMPAŇOVÉHO TÍMU REFERENCIA:
 10. ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB TAKTICKÁ KOMUNIKÁCIA PRIMÁTORA Spolu s vašim komunikačným oddelením vám nastavíme denný režim komunikácie, od monitoringu médií a sociálnych sietí až po proaktívnu prípravu komunikačných výstupov a vyhľadávanie mediálnych príležitostí v meste a regióne. Naučíme ich fungovať pre mestský úrad tak, aby občania pocítili zásadnú zmenu v komunikácii mesta. Predstavíme im nové technológie určené na komunikáciu s verejnosťou. REPUTAČNÝ MANAŽMENT PRIMÁTORA Je prirodzené, že budete čeliť tlaku tých, ktorí si zmeny na meste neželajú. Útoky na vás budú zrejme zachádzať do osobnej roviny. Spolu s našim expertom na sociálne siete pripravíme spôsoby ako preventívne strážiť a chrániť vašu reputáciu a reputáciu mesta na verejnosti. Vymyslíme batériu nástrojov na vašu transparentnú komunikáciu rozhodnutí v meste a naučíme členov vášho komunikačného tímu pracovať s nimi tak, aby ste boli čo najmenej vyťažení.
 11. ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB REPUTAČNÝ MANAŽMENT PRIMÁTORA SA ODVÍJA OD STRATEGICKY NASTAVENÉHO PRÍBEHU REFERENCIA:
 12. ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB PORADENSTVO PRI KRÍZOVEJ KOMUNIKÁCII PRIMÁTORA ALEBO MESTA V prípade, že sa útoku nebude dať zabrániť preventívne, pripravíme s vami taktický plán komunikácie nepríjemných správ alebo krízových riešení spolu s definovaním nositeľov komunikácie a jej načasovania. Ak budete mať záujem, vytvoríme pre váš komunikačný tím procesnú mapu krízovej komunikácie a štandardizované odpovede na všetky frekventované otázky, ktoré potenciálne vyvolávajú konflikt a nedorozumenie. TELEFONICKÝ KONTAKT S OBČANOM (RADNICA CEZ TELEFÓN) Udržať komunikácia tak osobnú ako sa len dá je podmienkou úspechu permanentnej kampane. Občania chcú svojho primátora vidieť a počuť. Médiá môžu vaše posolstvá skresliť a opomenúť. Preto je dôležitá priama komunikácia v pravidelných časových intervaloch. Najefektívnejším nástrojom je hromadná telekonferencia s občanmi, počas ktorej sa môžu pýtať otázky a odpovedať na anketové otázky z vašej strany. Ideálne bude uskutočnovať telefonické konferencie naživo vždy s inou mestskou časťou.
 13. ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB PRI KRÍZOVEJ KOMUNIKÁCII DBÁME NA PREVENCIUREFERENCIA:
 14. ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB RADNICA CEZ TELEFÓN MÔŽE, NO NEMUSÍ NADVIAZAŤ NA OVERENÚ SKÚSENOSŤ Z PREDVOLEBNEJ KAMPANE. REFERENCIA:
 15. ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB PRÁCA SO ZNAČKOU MESTA A DESTINAČNÝ MARKETING Ak má byť váš príbeh úspešný, mesto sa musí za vášho pôsobenia vo funkcií primátora stať atraktívnou destináciou pre turistických návštevníkov a potenciálnych investorov. K tomu pomáha dobré definovanie a komunikačné nastavenie značky mesta, ktorá priťahuje záujem. Znamená to tiež jasné definovanie príbehu mesta a ponuky. Radi vám dáme k dispozícií naše bohaté skúsenosti s budovaním značiek. Spolu s vami, vašim tímom a dodávateľom grafických a dizajnových služieb (vieme prirodzene odporučiť aj nami overených) pripravíme stratégiu rozvoja značky mesta a podporných aktivít na jej komunikáciu. Získate dizajn manuál, ktorý bude vizuálnym zobrazením úspešného príbehu vás aj mesta. LOBISTICKÁ PODPORA MESTA Radi vám poskytneme naše kontakty v súkromnom sektore a vo verejnej správe v Bratislave, aby sme vám pomohli presadiť kľúčové body vášho volebného programu, ktoré vyžadujú súčinnosť vládnych úradov a agentúr alebo súkromných firiem a korporácií. Ak to bude potrebné, otvoríme vám dvere, predrokujeme stanoviská a budeme vás sprevádzať pri negociáciach.
 16. ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB GUERILLA BRANDING MESTA ZVOLEN V KOMUNÁLNEJ KAMPANIREFERENCIA:
 17. ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB ROZHÝBANÝ KRAJ - BRANDING KOŠICKEJ ŽUPYREFERENCIA:
 18. ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB BRNO JE BOŽÍ – VIRÁLNY BRANDING MESTA BRNOREFERENCIA:
 19. ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB ODVÁŽME SA ZRÝCHLIŤ: BRANDING LOKÁLNEHO HNUTIA V RIMAVSKEJ SOBOTE REFERENCIA:
 20. ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB EXPRESNÉ PRIESKUMY VEREJNEJ MIENKY Zavádzate nové opatrenie, ktoré bude mať na obyvateľov mesta značný vplyv a zaujíma vás, čo si o tom myslia? Čelíte krízovej situácii a chcete expresne vedieť, ako to pohlo mienkou o vás? Ste zvedaví, ako sa hýbu čísla vašej popularity? Vieme, ako na to. Vďaka spolupráci so spoločnosťami Axepto a Slovak Parcel Service sme vyvinuli inovatívny spôsob prieskumu verejnej mienky, vďaka ktorému môžete mať spomínané dáta na stole už niekoľko hodín od zadania otázky. V súčinnosti s dátami následne pripravíme vhodnú komunikačnú stratégiu. PORADENSTVO S VOLEBNOU LEGISLATÍVOU V pravidlách vedenia a financovania volebnej kampane sa dá ľahko stratiť. Sú komplikované a pomerne často sa menia. My máme s týmto bludiskom bohaté skúsenosti a vieme sa v ňom orientovať. Radi vám podáme pomocnú ruku a pomôžeme vám z neho vykľučkovať.
 21. ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB EXPRESNÉ PRIESKUMY VOLEBNEJ MIENKY S KURIÉRMI SPSREFERENCIA:
 22. NAČASOVANIE SLUŽIEB Rok 1 2 3 4 REALIZÁCIA A SUPERVÍZIA SLUŽIEB (PRÍKLAD) Strategická komunikácia primátora Nastavenie komunikačného oddelenia Taktická komunikácia primátora Reputačný manažment primátora Poradenstvo pri krízovej komunikácií Telefonický kontakt s občanom Práca so značkou mesta Lobistická podpora mesta Promptné prieskumy verejnej mienky Poradenstvo s volebnou legislatívou Legenda: príprava, nastavenie a realizácia supervízia, operatívny mentoring DEŇ VOLIEB
 23. BALÍKY SLUŽIEB ZÁKLADNÝ ALL INCLUSIVE MÔŽETE SI VYBRAŤ JEDEN Z DVOCH BALÍKOV SLUŽIEB Strategická komunikácia primátora Nastavenie komunikačného oddelenia Taktická komunikácia primátora Reputačný manažment primátora Poradenstvo pri krízovej komunikácií Telefonický kontakt s občanom Práca so značkou mesta Lobistická podpora mesta Promptné prieskumy verejnej mienky Poradenstvo s volebnou legislatívou 1 KONZULTAČNÝDEŇ/MESIAC, 12 HODÍN/MESIAC PODPORA 2 KONZULTAČNÉ DNI/MESIAC 24/7 PODPORA
 24. OD ROKU 2014CASE STUDY ZVOLEN S tímom Lenky Balkovičovej sme spolupracovali pri dvoch úspešných kampaniach na primátorku mesta Zvolen v rokoch 2014 a 2018. Presvedčivé obhájenie mandátu bolo dôsledkom permanentnej kampane – práci na stratégii a taktike komunikácie, tiež na krízovej komunikácii kľúčových projektov mesta, ktoré bežali na prelome volebných období. Spolupráca s tímom pani Balkovičovej naďalej pokračuje.
 25. OD ROKU 2017CASE STUDY KOŠICE Spolupráca začala úspešnou volebnou kampaňou za predsedu Košického samosprávneho kraja v roku 2017. Tím Restartup pracuje na strategickej a taktickej komunikácii kraja, procesne nastavuje komunikačný tím kraja, stará sa o reputačný manažment župana, krízovú komunikáciu a značku kraja.
 26. VYBRANÉ REFERENCIE V POLITICKOM MARKETINGU
 27. INTERNATIONAL REPUBLICAN INSTITUTE 2006-2011 KAREL SCHWARZENBERG ZA PREZIDENTA 2013 ANDREJ BABIŠ (ANO) DO PSP ČR 2013 EDUARD KUKAN ZA MEP 2014 LENKA BALKOVIČOVÁ ZA PRIMÁTORKU 2014 a 2018 ANDREA TURČANOVÁ ZA PRIMÁTORKU 2014 SLOBODA A SOLIDARITA DO NR SR 2016 RASTISLAV TRNKA ZA KOŠICKÉHO ŽUPANA 2017 VYBRANÉ REFERENCIE V POLITICKOM MARKETINGU
 28. By researching the perpetual change and current trends.. × + ..we start the right strategies.. ..to move up your brand, cause or people.. ..so touch, and let us tell your story.
 29. Chcete vedieť viac alebo potrebujete projekt šitý na mieru? Dajte nám vedieť: Michal Novota michal@restartup.sk
Advertisement