Raport de CSR al Holcim Romania 2005

531 views

Published on

Raportul de dezvoltare durabila al companiei Holcim Romania pentru anul 2005

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
531
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Raport de CSR al Holcim Romania 2005

 1. 1. DESPRE RAPORT Ajuns la cea de a doua edi]ie, acest raport cuprinde obiectivele, strategiile [i activit`]ile noastre dedicate dezvolt`rii durabile. Este responsabilitatea noastr`, a tuturor, s` construim o societate durabil`, armonioas`, iar ini]iativele angaja]ilor no[tri ne aduc pe zi ce trece din ce n ce mai aproape de mplinirea acestui deziderat. V` invit`m s` parcurge]i acest raport ce reflect` pre- ocup`rile [i reu[itele Holcim Romånia n ceea ce prive[te problemele de protec]ia mediului [i responsabilitate social` [i sper`m s` v` al`tura]i eforturilor noastre de a construi funda]ia unui viitor prosper. Sediul Central Holcim (Romånia) S.A. B-dul Prim`verii Nr. 57 Bucure[ti Tel: 021/231 77 08 Fax: 021/231 77 14 www.holcim.ro Raportul nostru poate fi desc`rcat de la adresa www.holcim.ro Dac` ave]i sugestii v` rug`m s` le trimite]i la adresa communication-rom@holcim.com CUPRINS Cuvånt înainte VIZIUNE {I STRATEGIE Grupul Holcim Holcim Romånia Strategie [i obiective SISTEME {I INSTRUMENTE DE MANAGEMENT Managementul calit`]ii – Obiective Managementul mediului – Obiective Managementul s`n`t`]ii [i al securit`]ii n munc` – Obiective Sisteme de management Instrumente de raportare Organigrama PERFORMAN}A ECONOMIC~ Performan]ele economice ale sectorului de profil Holcim Romånia - Fapte [i Cifre PERFORMAN}A DE MEDIU Strategie [i obiective Activit`]i [i ini]iative Investi]ii de mediu Utilizarea optimizat` [i eficient` a resurselor Monitorizarea CO2 Monitorizarea [i raportarea emisiilor nocive (MRE) Managementul [i reabilitarea carierelor Apa Transportul Colectarea selectiv` a de[eurilor RESPONSABILITATEA SOCIAL~ Conduita în afaceri Rela]ia cu partenerii de interes Practici de angajare S`n`tatea [i securitatea n munc` Implicarea n comunitate Holcim Awards 3 5 6 6 6 7 8 8 8 8 9 10 11 12 12 13 14 14 14 14 16 16 17 17 17 18 19 20 20 21 21 23 24
 2. 2. COMITETUL DIRECTOR Adrian Porfir Director Marketing [i Vånz`ri Roman Menz Director Fabrica de Ciment Ale[d Nicoleta Salajan Director Resurse Umane Markus Wirth Director General Rozica Ovejanu Director Economic Calin Moldovan Director Fabrica de Ciment Turda Emil Raicov Director Fabrica de Ciment Cåmpulung CUVÅNT |NAINTE Conceptul de dezvoltare durabil`, a[a cum l cunoa[tem ast`zi cu to]ii, a fost definit pentru prima dat` n 1987, ntr-un raport al Na]iunilor Unite. |n anii 90 ideea unei societ`]i durabile [i armonioase s-a conturat din ce n ce mai clar, tot mai multe companii devenind con[tiente de importan]a major` a acesteia. Ne bucur`m c` putem afirma faptul c`, cu mult nainte ca acest concept s` fie bine definit [i r`spåndit, Holcim [i-a manifestat respectul [i grija fa]` de mediul ncon- jur`tor [i comunit`]ile locale. |nc` de la fondarea companiei, acum peste 90 de ani, am urm`rit nu doar propria noastr` dezvoltare, ci [i pro- gresul comunit`]ilor din care facem parte. Strategia Holcim implic` aplicarea simultan` a celor trei linii directoare ale dezvolt`rii durabile - performan]a financiar`, respectarea normelor ecologice [i asumarea responsabilit`]ii sociale. Aceast` aliniere la principiul dezvolt`rii durabile ne permite s` anticip`m provoc`rile, cerin]ele viitoare [i s` ne preg`tim din timp, n conformitate cu acestea. Ne-am propus s` fim cea mai respectat` [i atractiv` companie din industria noastr`. Suntem con[tien]i c` putem realiza acest lucru doar respectåndu-ne promi- siunile, oferind produse [i servicii de calitate, p`strånd un dialog constant cu partenerii no[tri de afaceri [i ac]ionånd ca un membru responsabil al societ`]ii. Acum, cånd industria materialelor de construc]ii din Romånia este n plin` ascensiune, compania noastr` [i asum` un rol important n sprijinirea constructorilor, antreprenorilor, a proiectelor de infrastructur` [i urbanism, pentru a asigura o cåt mai bun` calitate a vie]ii, atåt n prezent, cåt [i pentru genera]iile viitoare. Acest raport ofer` o imagine de ansamblu despre activi- tatea noastr` n domeniul dezvolt`rii durabile, despre dificult`]ile pe care am reu[it s` le dep`[im, despre provoc`rile viitorului, despre energia [i pasiunea cu care angaja]ii no[tri caut` permanent cele mai bune solu]ii. Dedic`m aceast` a doua edi]ie a raportului celor 1300 de angaja]i ai Holcim Romånia, care reu[esc, prin entuziasmul [i ini]iativele lor, s` pun` bazele unei soci- et`]i durabile [i armonioase. Markus Wirth Director General Holcim Romånia 3
 3. 3. 4
 4. 4. 5 VIZIUNE {I STRATEGIE VIZIUNEA NOASTR~ este s` punem bazele viitoarei societ`]i. MISIUNEA NOASTR~ este de a deveni cea mai respectat` [i mai atractiv` companie din domeniul nostru de activitate, oferind un plus de valoare tuturor partenerilor no[tri.
 5. 5. GRUPUL HOLCIM Grupul Holcim este unul din liderii mondiali n industria produc`toare de ciment, betoane [i agregate (nisip [i pietri[), cu o prezen]` puternic` pe pie]ele de pe toate continentele. Fondat` n Elve]ia cu un secol n urm`, compania [i-a dezvoltat un statut de lider interna]ional n domeniu, de]inånd n prezent peste 130 de fabrici de ciment [i sta]ii de m`cinare, aproximativ 760 de sta]ii de betoane [i peste 220 de balastiere n ntreaga lume. Grupul are n momentul de fa]` aproximativ 61.000 de angaja]i n mai mult de 70 de ]`ri din ntreaga lume. Orientarea strategic` spre noi pie]e [i promovarea produselor noi, aportul unui personal foarte bine preg`tit [i implementarea sistemelor de management al mediului consolideaz` atåt n prezent, cåt [i n viitor, pozi]ia pe care Holcim a cå[tigat-o n to]i ace[ti ani. Holcim este unul din membrii fondatori ai Consiliului Mondial de Afaceri pentru Dezvoltare Durabil` (World Business Council for Sustainable Development – WBCSD). WBCSD este o grupare format` din 180 com- panii interna]ionale unite de angajamentul comun pen- tru dezvoltare durabil` prin respectarea celor trei linii directoare: cre[terea economic`, echilibrul ecologic [i progresul social. Ca membru fondator al ini]iativei “O Industrie Durabil` a Cimentului” (Cement Sustainability Initiative - CSI), Holcim poate privi problemele din perspectiva proprie a industriei n care activeaz`. Holcim sus]ine, de asemenea, tratatul global UN Global Compact. Holcim se angajeaz` astfel s` implementeze cele nou` principii ale Tratatului [i s` le foloseasc` pentru a dezvolta o politic` social` responsabil`. |n acela[i timp, Tratatul permite avansarea propriilor programe [i procese referitoare la drepturile omului, standardele muncii [i protec]ia mediului. HOLCIM (ROMÅNIA) SA Filial` a Holcim Ltd. Group, Holcim Romånia este unul din cei mai importan]i produc`tori de ciment, betoane [i agregate de calitate. Compania de]ine în prezent 3 fabrici de ciment în Ale[d, Câmpulung [i Turda, cu o capacitate de produc- ]ie total` de 2,7 milioane tone pe an, o re]ea de 14 sta]ii ecologice de betoane [i 4 sta]ii de agregate. Conceptul de sta]ie ecologic` de betoane, introdus de Holcim n pre- mier` n Romånia, reprezint` garan]ia c` sta]iile de betoane func]ioneaz` pe baza unei tehnologii de ultim` or` ce permite reducerea la zero a emisiilor de praf [i a zgomotului, precum [i reciclarea betonului proasp`t. Investi]iile f`cute de Holcim n fabricile sale, ncepånd din 1997 [i pån` la finele anului 2005, se ridic` la peste 334 milioane euro, din care circa 34 milioane euro au fost investite n 2005. Holcim Romånia este singura companie din domeniul s`u de activitate care a primit tripla certificare pentru sis- temele de management al calit`]ii (SR EN ISO 9001), al mediului (SR EN ISO 14001) [i al s`n`ta]ii [i securit`]ii n munc` (OHSAS 18001). Pentru a r`spunde nevoilor clien]ilor s`i, Holcim Romånia a dezvoltat noi solu]ii, produse [i servicii n domeniul transportului specializat, folosirii produselor [i analizelor de laborator. |n 2005, oferta de solu]ii pentru co-procesarea de[eurilor industriale de c`tre Holcim Romånia - Ciment Cåmpulung [i Ciment Ale[d- a fost extins` pentru a co-procesa peste 100 de tipuri de de[euri. Echipa Holcim Romånia num`r` n prezent aproximativ 1.300 angaja]i. STRATEGIE {I OBIECTIVE Strategia Holcim are la baz` respectarea conceptului de dezvoltare durabil`, pe baza aplic`rii simultane a celor trei linii directoare: • Performan]a economic` • Protec]ia mediului nconjur`tor • Responsabilitatea social` Cre[terea economic` [i nregistrarea de venituri financiare constante sunt factorii decisivi care permit companiei s` contribuie la construirea societ`]ii, asigurånd membrilor acesteia un viitor durabil. Obiectivele noastre sunt: • S` impunem n permanen]` cele mai nalte standarde pentru satisfacerea clien]ilor din industria n care activ`m; • S` asigur`m o pozi]ie competitiv` puternic` pe pia]`; • S` ncheiem parteneriate cu furnizori care s` creeze valoare pentru clien]ii no[tri [i pentru compania noastr`; • S` fim recunoscu]i ca un angajator de prim` op]iune; • S` cre[tem gradul de responsabilizare a angaja]ilor no[tri [i integrarea lor n re]eaua noastr` global`; • S` diversific`m portofoliul de clien]i; • S` demonstr`m angajamentul pentru dezvoltarea durabil`; • S` fim percepu]i ca un partener valoros [i de ncredere n comunit`]ile n care ne desf`[ur`m activitatea. 6
 6. 6. SISTEME {I INSTRUMENTE DE MANAGEMENT Noi, Holcim Romånia, dorim s` ne |MBUN~T~}IM PERMANENT performan]ele prin controlul impactului activit`]ilor noastre n toate aspectele produc]iei de ciment, betoane [i agregate. Noi oferim produse de nalt` calitate f`r` s` compromitem resursele naturale limitate, mediul sau s`n`tatea [i securitatea n munc` a tuturor partenerilor no[tri de interes. Markus Wirth Director General Holcim (Romånia) SA Reprezentantul Managementului pentru SMI
 7. 7. OBIECTIVE GENERALE • S` mbun`t`]im permanent competen]a personalului prin acordarea de instruire continu` [i resurse necesare; • S` cre[tem gradul de con[tientizare [i de responsabi- litate a personalului privind managementul calit`]ii, mediului, securit`]ii [i s`n`ta]ii n munc`; • S` dezvolt`m abilit`]ile de lucru n echip` [i spiritul inovativ prin cre[terea implic`rii angaja]ilor n proiecte. MANAGEMENTUL CALIT~}II / OBIECTIVE • Cre[terea satisfac]iei clien]ilor prin livrarea de produse constante calitativ [i care ndeplinesc cerin]ele standar- delor, codurilor de practic` [i specifica]iilor n vigoare; • Cre[terea continu` a calificativelor de “bine” [i “foarte bine” n sondajele pentru evaluarea satisfac]iei clien]ilor; • Cre[terea gamei produselor [i serviciilor asociate aces- tora ]inånd cont de cerin]ele pie]ei. MANAGEMENTUL MEDIULUI / OBIECTIVE S` mbun`t`]im permanent eficien]a de mediu a fabricilor, luånd urm`toarele m`suri: • Reducerea emisiilor de praf; • |mbun`t`]irea calit`]ii apelor uzate; • Reabilitarea siturilor industriale cur`]ate; • Reducerea folosirii resurselor naturale neregenerabile prin cre[terea recuper`rii materiale [i energetice a de[eurilor. MANAGEMENTUL S~N~T~}II {I SECURIT~}II |N MUNC~ / OBIECTIVE • Zero accidente mortale sau soldate cu incapacitate permanent` de munc`; • Prevenirea accidentelor de lucru prin instruirea anga- ja]ilor [i con[tientizarea riscurilor; • Monitorizarea continu` a st`rii de s`n`tate a angaja]ilor. SISTEME DE MANAGEMENT Anul 2005 a adus ve[ti bune n ceea ce prive[te certifi- carea integrat` a sistemelor de management al calit`]ii, mediului, securit`]ii [i s`n`t`]ii n munc`. Activitatea demarat` ambi]ios la nceputul anului 2003 a fost finalizat` cu succes! Holcim Romånia a ob]inut n 2005 reconfirmarea ndeplinirii cerin]elor standardelor SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 [i a specifica]iei OHSAS 18001 la toate punctele de lucru [i la Sediul Central. |n plus, n acest an organiza]ia noastr` a dovedit pe parcursul auditului de supraveghere realizat de c`tre TÜV Rheinland c` a imple- mentat cu succes cerin]ele noului standard de manage- ment al mediului SR EN ISO 14001 :2004. De asemenea, acest audit extern precum [i auditurile interne au eviden]iat interesul din ce n ce mai mare al angaja]ilor privind mbun`t`]irea continu` a sistemului de management integrat, cre[terea implic`rii acestora n problematica gestiunii de[eurilor, preparatelor [i substan]elor periculoase [i a s`n`t`]ii [i securit`]ii n munc`. Practic, toate procesele care se desf`[oar` n cele 3 fabrici de ciment, 14 sta]ii de betoane [i 4 sta]ii de agregate sunt documentate potrivit cerin]elor standardelor de management men]ionate anterior, iar personalul le cunoa[te [i le aplic` n mod corespunz`tor. Monitorizarea acestor procese se face continuu prin sta- bilirea [i urm`rirea indicatorilor de performan]` care sunt n acord cu politica integrat` a Holcim Romånia [i obiectivele generale. Anual, pornind de la prevederile politicii integrate [i ]inånd cont de obiectivele generale, se realizeaz` pro- grame de management privind calitatea, mediul, s`n`tatea [i securitatea n munc` ce au ca scop mbun`t`]irea continu` a tuturor activit`]ilor desf`[urate n companie. Toate acestea urm`resc cre[terea satisfac]iei clien]ilor prin asigurarea de pro- duse [i servicii de calitate, f`r` a prejudicia mediul ncon- jur`tor, securitatea [i s`n`tatea tuturor partenerilor no[tri de interes. |n sensul celor de mai sus, alinierea la normele UE privind conformitatea produselor a adus n anul 2005 o serie ntreag` de reglement`ri n domeniu, dintre care 8
 8. 8. cea mai important` este Hot`rårea Guvernului 622/2004 privind introducerea pe pia]` a materialelor pentru construc]ii, care transpune Directiva 89/106 EEC. Astfel, toate cimenturile produse de c`tre Holcim Romånia au ob]inut certificatul de conformitate CS [i marca CS care confirm` ndeplinirea cerin]elor standardului european armonizat SR EN 197-1:2002. Toate aceste aspecte contribuie la mbun`t`]irea con- tinu` a sistemului integrat, activitate care asigur` sus]inerea pe parte procedural` a eficien]ei activit`]ii curente de business. Aceasta se afl` ntr-o corelare stråns` cu cerin]ele legale privind protec]ia mediului [i securitatea [i s`n`tatea n munc`, precum [i cu cele ale Grupului Holcim. Sistemul de management integrat asigur` companiei noastre pårghiile necesare implement`rii [i men]inerii prin fapte a conceptului de dezvoltare durabil`. INSTRUMENTE DE RAPORTARE Raportarea / integrarea proceselor de afaceri ale companiei Holcim Romånia continu` s` integreze monitorizarea [i raportarea privind respectarea normelor de mediu [i securitatea [i siguran]a n munc`, n procesele de revizuire a activit`]ilor economice ale companiei. Am implementat indicatori opera]ionali care nregistreaz` atåt impactul ac]iunilor noastre asupra mediului, cåt [i cel financiar. De exemplu, monitoriz`m volumul de com- bustibil fosil tradi]ional nlocuit prin combustibil alterna- tiv, reducerea emisiei de CO2 [i economiile rea- lizate prin aceast` activitate. |n domeniul produc]iei de ciment, raportarea include atåt informa]ii privind emisi- ile de CO2, cåt [i alte m`sur`tori importante privind fac- torii de mediu. |n toate activit`]ile noastre, rapoartele standard con]in informa]ii privind evolu]ia, frecven]a [i gravitatea accidentelor de munc`. Acest tip de raportare standard asigur` c` to]i indicatorii au o valoare-]int`, ceea ce permite planificarea unor ac]iuni de remediere n cazul n care realitatea difer` de aceste valori. M`surarea [i raportarea privind protec]ia mediului nconjur`tor Un element esen]ial al abord`rii Holcim privind protec- ]ia mediului l reprezint` respectarea sistemului de management al mediului, cunoscut sub denumirea Profil de Mediu al Fabricii (Plant Environmental Profile- PEP). Acesta d` posibilitatea monitoriz`rii dezvolt`rii pe trei niveluri opera]ionale: evaluarea individual` a rezultatelor fabricii, evaluarea global` a Grupului [i consolidarea la nivel de companie a rezultatelor acestuia n context interna]ional. Ansamblul instrumentelor de auto-evaluare care formeaz` PEP are la baz` standardul ISO 14001 [i d` posibilitatea companiei s`-[i evalueze rezultatele aplicånd o politic` de mediu s`n`toas`. Sistemul standard de monitorizare [i raportare privind emisiile atmosferice pune permanent n centrul aten]iei aspectele privind emisiile atmosferice. Pentru a avea o eviden]` exact` a emisiilor de CO2 generate, pro- cedura noastr` de monitorizare [i raportare respect` Protocolul CO2 pentru fabricile de ciment dezvoltat n cadrul Consiliului Mondial de Afaceri pentru Dezvoltare Durabil`. Acesta este un instrument utilizat de produc`torii de ciment la nivel interna]ional [i imple- mentat n cadrul ntregului Grup Holcim. Raportarea privind s`n`tatea [i securitatea n munc` La nceputul fiec`rei luni, pentru luna precedent`, se raporteaz` c`tre HGRS (Holcim Group Support) pentru angaja]ii proprii, firmele ter]e [i pentru vizitatori, urm`toarele date: • Num`rul de accidente de munc`; • Num`rul de ore lucrate; • Num`rul de zile pierdute ca urmare a accidentelor; • Indicele de frecven]`; • Indicele de gravitate. Mai mult, la sfår[itul anului se raporteaz` c`tre HGRS rezultatele anuale n domeniul s`n`t`]ii [i securit`]ii n munc` (SSM). Recunoa[terea eforturilor noastre |n 2005 Holcim Ltd a fost din nou selectat` ca indice component al Dow Jones Sustainability World Index [i European Dow Jones STOXX, cåt [i al seriilor FTSEGood Index. Aceasta este o recunoa[tere obiectiv`, din exterior, a eforturilor continue [i constante de dezvoltare durabil` ale Grupului. |n special Holcim a ob]inut un loc de frunte la categoria “Strategia Climatului”. Procesul de evaluare Dow Jones ne pune la dispozi]ie n egal` m`sur` un r`spuns valoros, cåt [i ndrum`ri pentru domeniile ce pot fi mbun`t`]ite. Ini]iativa de Raportare Global` ”Ini]iativa de Raportare Global` (IRG) ntåmpin` cu bucurie faptul c` Holcim s-a al`turat altor companii de prim` m`rime ce sus]in transparen]a [i utilizeaz` indicatorii IRG pentru m`surarea [i raportarea perfor- man]elor sale durabile, n conformitate cu Ghidul IRG. Aceasta este o dovad` n plus c` Ghidul devine un instru- ment esen]ial pentru raportarea privind dezvoltarea durabil` la nivel de companie, dånd astfel posibilitatea unei m`sur`ri mai eficiente a performan]elor companiei n viitor, de c`tre to]i partenerii de interes.” Ernst Ligteringen, Director, Ini]iativa de Raportare Global` 9
 9. 9. ORGANIGRAMA Pentru garantarea implement`rii la nivelul ntregii com- panii a politicilor [i reglement`rilor Grupului, au fost desemnate responsabilit`]i ce privesc Dezvoltarea Durabil` (DD) la nivel central [i local. La nivel central, Directorul General al`turi de Comitetul Director [i Coordonatorul SMI definesc strategia gene- ral` a companiei. La nivel local directorii fabricilor de ciment [i asum` responsabilitatea opera]ional` pentru stabilirea priorit`]ilor [i integrarea DD n procesul cotidian de luare a deciziilor. 10
 10. 10. Toate investi]iile noastre sunt realizate prin prisma DEZVOLT~RII PE TERMEN LUNG. Ne dedic`m construirii de rela]ii de durat` cu to]i partenerii no[tri de interes [i investim n fabricile, n oamenii [i n comunit`]ile n care oper`m. PERFORMAN}A ECONOMIC~
 11. 11. PERFORMAN}A ECONOMIC~ A SECTORULUI DE PROFIL Pentru a evalua importan]a economic` global` [i rele- van]a sectorului nostru, este important s` n]elegem c` industria de ciment constituie baza sectorului de construc]ii. Din punct de vedere macroeconomic, produsul nostru are o valoare multiplicat` progresiv de implicarea for]ei de munc` [i valoarea material` a bunurilor rezultate. HOLCIM ROMÅNIA / DATE {I FAPTE Anul 2005 s-a dovedit pentru compania noastr` cel mai bun an din punct de vedere al performan]elor financiare [i opera]ionale, nregistråndu-se o cifr` de afaceri de aproximativ 166,5 milioane euro, ceea ce nseamn` o cre[tere de peste 14% a cifrei de afaceri comparativ cu anul 2004. Investi]iile totale f`cute de Holcim n Romånia pån` la sfår[itul anului 2005 se ridic` la peste 334 milioane euro. O sum` suplimentar` de 70 milioane euro va fi investit` n 2006 ntr-o serie de proiecte privind modernizarea tehnologiei de produc]ie (inclusiv proiectul de la Cåmpulung), protec]ia mediului, dezvoltarea afacerilor, s`n`tatea [i securitatea n munc`, proiecte sociale [i n domeniul resurselor umane. Principalii indicatori Holcim Romånia n perioada 2002-2005 Investi]ii Holcim Romånia n modernizare [i mediu (milioane euro) Principalii indici ai grupului Holcim 2005 12
 12. 12. Utilizarea OPTIMIZAT~ [i EFICIENT~ a resurselor, reabilitarea carierelor, colectarea selectiv` a de[eurilor fac parte din politica de mediu promovat` de Holcim. PERFORMAN}A DE MEDIU
 13. 13. STRATEGIE {I OBIECTIVE Holcim Romånia se angajeaz` s` promoveze, s` men]in` [i s` aplice o politic` de mediu s`n`toas`. Dovada punerii n practic` a acestui angajament este certificarea sistemului de management de mediu ISO 14001 pentru toate sediile [i punctele de lucru din ]ar`, acordat` de TÜV Rheinland, organism interna]ional de certificare. C`ut`m permanent noi solu]ii de protejare a mediului nconjur`tor [i investim sume considerabile n dezvoltarea de produse [i procese ecologice. Obiective • Reducerea emisiilor atmosferice; • Livrarea de produse ecologice; • Co-procesarea de[eurilor pentru a proteja resursele naturale. ACTIVIT~}I {I INI}IATIVE Sta]ii ecologice de betoane Holcim este primul produc`tor de ciment, betoane [i agregate care a implementat n Romånia conceptul de sta]ie ecologic` de betoane. Expertiza dezvoltat` de Holcim n peste 700 de sta]ii de beton din ntreaga lume face ca noul concept s` fie conform celor mai noi standarde de protec]ie a mediului: • zero emisii de praf; • zero emisii de zgomot; • reciclare complet` a resurselor; • reciclare a apei folosite la sp`larea camioanelor. Modernizarea fabricilor de ciment Prin controlul permanent al emisiilor, automatizarea proceselor, filtre de praf moderne [i arz`toare cu emisii sc`zute de NOx, emisiile atmosferice sunt reduse semnificativ. Produse ecologice Noi cimenturi compozite, cu componente minerale de nalt` calitate, ajut` la reducerea emisiei de dioxid de carbon [i a consumului de energie, conservånd astfel resursele energetice naturale. Servicii de mediu Holcim Romånia ofer` servicii de mediu generatorilor de de[euri prin co-procesarea de[eurilor, transformån- du-le n combustibili [i materii prime alternative pentru procesul de fabricare a cimentului. POLITICA INTEGRAT~ DE MANAGEMENT INCLUDE PATRU DIRECTIVE 1. Sisteme de management 2. Utilizarea resurselor 3. Impactul ecologic 4. Rela]iile cu partenerii de interes INVESTI}II DE MEDIU |ntre 1998 [i 2005, Holcim Romånia a investit peste 20 milioane euro pentru protejarea mediului. Principalele investi]ii de mediu f`cute n aceast` perioad` au fost: • filtre de praf performante pentru principalele instala]ii de produc]ie: cuptoare de clincher, r`citoare de clincher, mori de materii prime [i de ciment; • filtre de praf performante pentru instala]ii auxiliare: silozuri, usc`toare de zgur`, concasoare; • mbun`t`]irea sistemului de gestionare a apei: decantoare, separatoare; • echipament de monitorizare continu` a emisiilor la co[urile cuptoarelor de clincher; • achizi]ionarea de arz`toare cu emisii sc`zute de NOx; • reabilitarea carierelor; • preg`tirea pentru deschidere a unei noi cariere de argil` la Cåmpulung, ce va nlocui vechea carier` care genera emisii mari de noxe, peste limitele admise de lege; • preg`tirea pentru nchidere [i reabilitare a haldei de de[euri industriale apar]inånd fabricii de ciment Ale[d. UTILIZAREA OPTIMIZAT~ {I EFICIENT~ A RESURSELOR Utilizarea eficient` a resurselor naturale este un obiectiv important al companiei noastre. Noi mbun`t`]im eficien]a ecologic` a procesului de pro- duc]ie mai ales prin: • Co-procesarea de[eurilor n fabricile de ciment; • Reducerea factorului de clincher; • Cre[terea eficien]ei energetice; • Utilizarea intensiv` n procesul de preparare a mate- riilor prime a materialelor stocate anterior sub form` de de[euri de exploatare a carierelor de calcar (Ale[d [i Cåmpulung), m`rindu-se astfel durata de via]` a carierelor [i reducåndu-se consumul de rezerve geolo- gice naturale. Co-procesarea de[eurilor n fabricile de ciment Co-procesarea de[eurilor [i transformarea lor n combustibili [i materii prime alternative n fabricile de ciment este o metod` frecvent utilizat` n lume pentru a trata [i a elimina de[eurile n total` siguran]`. |n fabricile de ciment se pot co-procesa dou` categorii principale de de[euri: • de[euri cu con]inut energetic - recuperate energetic 14
 14. 14. sub form` de combustibili alternativi. • de[euri cu o compozi]ie mineralogic` similar` cu a materiilor prime tradi]ionale sau cu a produsului inter- mediar (clincher) – recuperate material sub form` de materii prime alternative. Co-procesarea de[eurilor (industriale sau menajere sor- tate) n condi]ii controlate (din punct de vedere al calit`]ii, protec]iei mediului [i al s`n`t`]ii [i securit`]ii) are beneficii multiple: • conservarea resurselor naturale - prin substituirea par]ial` a combustibililor tradi]ionali fosili (c`rbune, p`cur`, gaz) [i materiilor prime tradi]ionale (calcar, argil`, marm`) cu unele alternative; • reducerea indirect` a emisiilor de gaze care s-ar genera dac` de[eurile ar fi tratate prin alt` metod` (incinerare n incineratoare special construite, depozitare la hald`); • reducerea pe termen mediu [i lung a costurilor de produc]ie a cimentului (dac` toate costurile de colectare, transport, pre-tratare [i co-incinerare sunt acoperite de generatorii de de[euri). Investi]iile de peste 3 milioane de euro efectuate pån` n prezent pentru dezvoltarea acestei activit`]i la fabricile Ciment Cåmpulung [i Ciment Ale[d (autorizate pentru realizarea acestor investi]ii [i desf`[urarea activit`]ii de colectare, co-incinerare) fac posibil` co-procesarea n cadrul Holcim Romånia a unei game largi de de[euri: • petroliere (de la uleiuri uzate [i emulsii ale acestora, pån` la slamuri, gudroane [i p`månturi contaminate); • cauciuc (inclusiv anvelope uzate ntregi); • plastic, hårtie, piel`rie, textile, lemn (inclusiv rumegu[), ca atare sau impregnate / contaminate cu diverse substan]e, provenite din surse industriale sau din sortarea de[eurilor menajere. Studiile efectuate n ntreaga lume asupra co-proces`rii de[eurilor [i controlul [i monitorizarea permanent` a acestei activit`]i n fabricile de ciment Holcim dovedesc c` serviciile de mediu de co-procesare de[euri, furnizate de Holcim Romånia, nu au impact negativ asupra s`n`t`]ii [i siguran]ei publice, asupra mediului ncon- jur`tor sau asupra calit`]ii produselor noastre. Reducerea factorului de clincher La baza procesului de fabricare a cimentului st` ob]inerea clincherului prin descompunerea materiilor prime (inclusiv decarbonatarea calcarului) pån` la oxizii de calciu, siliciu, fier [i aluminiu [i mineralizarea acestora sub form` de clincher. Formarea clincherului este un proces complex, intens energofag. CaCO3 600-900˚C CaO + CO2 Acest proces emite n mod inerent CO2 (gaz cu efect de ser`), rezultat atåt din decarbonatarea calcarului cåt [i din arderea n cuptorul de clincher a diver[ilor combustibili pentru a ob]ine energia termic` necesar`. Clincherul este apoi m`cinat mpreun` cu gips [i transformat n ciment Portland. Pentru ob]inerea cimen- turilor compozite, cu caracteristici mbun`t`]ite pentru anumite aplica]ii, clincherul este nlocuit par]ial de diverse componente minerale: • materiale naturale (roc` vulcanic`, calcar, etc.) • materiale reziduale (de[euri sau produse secundare din alte industrii: zgur` granulat` de furnal, cenu[` de termocentral` etc.) Factorul de clincher indic` procentajul de clincher utilizat la fabricarea cimentului. Reducerea factorului de clincher este una dintre metodele cele mai eficiente apli- cate de fabricile de ciment atåt pentru conservarea resurselor naturale (materii prime [i combustibili uti- liza]i la fabricarea clincherului), cåt [i pentru reducerea emisiilor de CO2. Cre[terea eficien]ei energetice Produc]ia de ciment necesit` cantit`]i mari de energie electric` [i termic`. Eficien]a energetic`, definit` ca energia termic` total` consumat` pe tona de clincher produs` [i respectiv ca energia electric` total` consumat` pe tona de ciment produs`, este determinat` aproape n ntregime de tehnologia aplicat` n procesul de produc]ie. Pe lång` reducerea costurilor de produc]ie, cre[terea eficien]ei energetice contribuie pozitiv atåt la conservarea resurselor naturale (combustibili) cåt [i la reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser` (CO2) generate atåt prin arderea combustibililor n cuptorul de clincher, cåt [i prin producerea energiei electrice n termocentrale. 15
 15. 15. O alt` direc]ie de cre[tere a eficien]ei energetice o reprezint` utilizarea de combustibili alternativi. Pe lång` gestionarea ecologic` a diverselor de[euri (anvelope, PET-uri, plasticuri, uleiuri uzate etc), metoda conduce la ob]inerea unor semnificative reduceri n con- sumul de combustibili conven]ionali. |n Romånia, Holcim utilizeaz` astfel de tehnologii n fabricile de la Ale[d [i Cåmpulung, proiecte de dezvoltare fiind n curs de realizare n toate cele trei fabrici de ciment. La reducerea consumului de energie electric` contribuie [i retehnologiz`rile realizate n ultimii ani n cele 3 fabrici. |n cadrul acestor lucr`ri au fost incluse: • nlocuirea compresoarelor de aer cu unele mai efi- ciente; • nlocuirea vechilor instala]ii de transport pneumatic al cimentului; • utilizarea de ac]ion`ri cu tura]ie variabil` (VSD); • redimensionarea nc`rc`turii morilor cu bile; • optimizarea controlului fluxurilor de utilaje prin PCS (Process Control System). Cre[terea eficien]ei energetice a fabricilor de ciment din Ale[d, Turda [i Cåmpulung [i reducerea factorului de clincher stau [i la baza proiectului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser`, implementat n comun de Holcim Romånia cu Guvernul Olandei, cu aprobarea [i aportul Guvernului Romåniei, conform mecanismelor Protocolului de la Kyoto. Verificarea n 2005 a rezul- tatelor acestui proiect (monitorizat de-a lungul anului 2004), a eviden]iat o dep`[ire cu 33% a reducerilor esti- mate. MONITORIZAREA CO2 Sursele de emisii de CO2 din fabricile de ciment ale Holcim Romånia pot fi clasificate, n ordinea volumului de emisii generate, astfel: • decarbonatare materii prime (55%); • arderea combustibililor fosili n cuptoarele de clincher (30%); • transport + ardere combustibili auxiliari (10%); • consum energie electric` (generarea extern` de energie electric`) (5%). Pentru a avea inventare precise ale emisiilor de CO2 generate, monitoriz`m [i raport`m emisiile de CO2 con- form Protocolului CO2 pentru fabricile de ciment, dezvoltat n cadrul Consiliului Mondial de Afaceri pentru Dezvoltare Durabil` (WBCSD), instrument folosit de produc`torii de ciment din ntreaga lume [i aplicat n tot Grupul Holcim. Se monitorizeaz` astfel, drept indicatori de performan]`: • emisii absolute (cantitatea total` de CO2 rezultat` din produc]ia de ciment); • emisia specific` (cantitatea de CO2 rezultat` din pro- ducerea unei tone de ciment). MONITORIZAREA {I RAPORTAREA EMISIILOR (STANDARDUL MRE) Holcim a dezvoltat [i implementat la nivel de Grup un standard de monitorizare [i raportare a emisiilor rezultate la co[ul cuptorului de clincher (standardul MRE). Acest standard a fost implementat n fabricile de ciment Holcim Romånia la sfår[itul anului 2003 [i const` n: • Monitorizarea continu` a emisiilor de praf, CO2, CO, NOx, SO2, VOC, C6H6, Hg, HCl, HF prin instalarea echipamentelor de monitorizare permanent` a emisiilor la co[urile cuptoarelor de clincher; • Monitorizarea o dat` pe an a emisiilor de metale grele, dioxine [i furani. Prin calibrarea periodic` a echipamentelor de monito- rizare continu` n conformitate cu procedurile standar- dului MRE, ne asigur`m c` rapoartele noastre de emisii sunt precise [i corecte. Raportarea m`sur`torilor [i monitoriz`rii emisiilor [i mediului: • dovede[te c` opera]iunile noastre sunt conforme cu toate cerin]ele legale n domeniu; • permite compararea emisiilor noastre cu emisiile altor companii; • subliniaz` progresul permanent al performan]ei noas- tre de mediu. Nout`]i 2005. Fabricile Holcim de la Ale[d [i Cåmpulung sunt n proces de autorizare integrat` IPPC, care va fi finalizat la sfår[itul anului 2006. Noile autoriza]ii de func]ionare vor cuprinde atåt instala]iile din fabric`, cåt [i carierele de calcar, care sunt direct legate de plat- formele fabricilor prin magistralele de transport. 16
 16. 16. MANAGEMENTUL {I REABILITAREA CARIERELOR Majoritatea materialelor prime procesate de fabricile de ciment Holcim din Romånia sunt produse n cele 9 cariere active. Extragerea de calcar, marn` [i argil` are un impact major asupra reliefului local [i a mediului nconjur`tor [i poate cauza [i probleme de trafic [i de zgomot pentru comunit`]ile locale. Holcim se afl` ntr-un dialog activ cu comunit`]ile afectate pentru a minimiza aspectele negative [i pentru a lua n considerare dorin]ele [i opiniile popula]iei locale. Holcim Romånia a demarat un plan pentru reabilitarea tuturor carierelor opera]ionale ca un element integral al planului general pentru faza complet` de exploatare a acestor cariere. Se asigur` astfel reintegrarea zonelor exploatate n relieful nconjur`tor, luånd n vedere op]iunile tuturor celor implica]i [i asigurånd func]ionarea ecosistemului [i biodiversitatea. Astfel, acest proiect de reabilitare a carierelor (ce urmeaz` a fi finalizat pån` la sfår[itul anului 2006) pre- supune: • dezvoltarea planurilor miniere de exploatare a fiec`rei cariere pe durata de via]` a acesteia; • solu]ii de reabilitare stabilite de comun acord cu spe- ciali[ti de la Universitatea Babe[-Bolyai din Cluj, Facultatea de {tiin]a Mediului; • e[alonarea activit`]ilor de reabilitare suprapuse peste etapele de dezvoltare ale carierei. APA Holcim Romånia este con[tient` de rolul important al apei n natur` [i [i concentreaz` eforturile pentru a reduce consumul de ap`. |n acest sens se ntreprind urm`toarele m`suri: • Epurarea apelor reziduale; • Eliminarea pierderilor n re]elele interne; • Reducerea cantit`]ii de ap` folosite n procesul de pro- duc]ie; • Refacerea sistemelor vechi de alimentare cu ap` pota- bil` [i industrial`, pentru reducerea pierderilor din sis- tem, respectiv a consumului global de ap`. Pentru a mbun`t`]i calitatea apei uzate nainte de a o elimina, folosim sta]ii de epurare a apei [i monitoriz`m calitatea apei tratate. Operarea a 14 sta]ii ecologice de betoane n ntreaga ]ar` [i a unei sta]ii ecologice de sp`lare a camioanelor la Cåmpulung reprezint` o dovad` a eforturilor noastre. TRANSPORTUL Flota noastr` de camioane din Bucure[ti este echipat` cu sistemul “HolTrack”. Cu ajutorul acestui sistem tehnologic bazat pe Sistemul Global de Pozi]ionare (GPS) suntem n m`sur` s` optimiz`m rutele, reducånd astfel consumurile de carburan]i [i, implicit, emisiile poluante rezultate din exploatarea autovehiculelor. De altfel, emisiile camioanelor apar]inånd flotei Holcim Romånia sunt monitorizate regulat, asigurånd astfel func]ionarea lor n conformitate cu cerin]ele legale specifice. |n scopul sporirii siguran]ei conduc`torilor auto care exe- cut` transportul produselor Holcim Romånia, ncepånd din 2004 au debutat cursurile de conduit` preventiv` sus]inute cu colaboratori externi. Aceste cursuri au fost extinse din 2005 [i la [oferii subcontractorilor no[tri, urmånd s` oferim aceast` facilitate [i clien]ilor care [i ridic` produsele cu mijloace de transport proprii. Ca o solu]ie n premier` n transportul din Romånia, pen- tru sporirea siguran]ei, autovehiculele au fost echipate n 2005 cu mijloace proprii de manipulare a pale]ilor de ciment ns`cuit. Aceste mijloace de manipulare sunt fie macarale instalate pe mijlocul de transport, fie stivuitoare speciale ata[ate la semiremorc`. Ambele va- riante vin n sprijinul clien]ilor, eliminånd efectele nedorite asupra s`n`t`]ii personalului care manipuleaz` saci n depozitele clien]ilor. COLECTAREA SELECTIV~ A DE{EURILOR |n 2004 a fost introdus n toate loca]iile Holcim Romånia un sistem de colectare selectiv` a de[eurilor generate intern n vederea optimiz`rii gestion`rii acestora [i mbun`t`]irii posibilit`]ilor de reciclare [i valorificare energetic` a acestor de[euri. 17
 17. 17. Holcim Romånia se IMPLIC~ ACTIV n via]a comunit`]ii, mbun`t`]e[te permanent nivelul de trai al angaja]ilor [i ofer` [anse egale de dezvoltare individual`. RESPONSABILITATEA SOCIAL~
 18. 18. CONDUITA |N AFACERI Realizarea echilibrului ntre ob]inerea unor performan- ]e financiare solide, respectarea normelor ecologice [i asumarea responsabilit`]ii sociale este o provocare de afaceri n momentul de fa]`. Responsabilitatea Social` a Companiei (CSR) este unul din principalii piloni ai mediului de afaceri n acest deceniu. A ac]iona ntr-un mod responsabil social nseamn` pentru Holcim mai mult decåt o colec]ie de practici independente [i ini]iative ocazionale sau motivate de obiectivele de marketing sau de rela]ii publice. Holcim vede CSR ca un set cuprinz`tor de practici [i programe pe care le integreaz` n activit`]ile de afaceri [i n procesele de luare a deciziilor. Holcim Romånia con[tientizeaz` responsabilit`]ile sale sociale [i pune n aplicare diverse programe n beneficiul comunit`]ilor din vecin`tatea fabricilor sale. Holcim Romånia se angajeaz` s` ofere spa]ii de munc` s`n`toase [i sigure n toate fabricile sale, asiguråndu-se c` toate opera]iunile efectuate nu prezint` riscuri pentru angaja]i sau pentru mediu. |n acest scop sunt organizate programe de instruire [i dezvoltare [i se asigur` informa]iile [i sistemele de func]ionare corespunz`toare. Implicarea comunitar` este astfel o prioritate major`, Holcim Romånia fiind angajat` n multiple proiecte sociale [i activit`]i n regiu- nile n care opereaz`. RELA}IILE CU PARTENERII DE INTERES Holcim urm`re[te permanent s` dezvolte [i s` men]in` rela]ii puternice cu to]i partenerii de interes, rela]ii care constituie o parte important` a politicii noastre de afaceri. • Misiunea noastr` pune n eviden]` dorin]a companiei de a oferi un plus de valoare pentru to]i partenerii no[tri de interes; • Obiectivele companiei includ men]inerea unui dialog activ cu autorit`]i, asocia]ii, organiza]ii interna]ionale [i ONG-uri, precum [i recunoa[terea noastr` ca un partener respectat [i puternic; • Politica noastr` social` [i de protec]ie a mediului ne determin` s` ne inform`m partenerii de interes [i s` raport`m progresele care i vizeaz` n mod direct; • Politica noastr` de comunicare subliniaz` c` parteneriatele trebuie s` se bazeze pe respect [i ncredere reciproc`. 20
 19. 19. PRACTICI DE ANGAJARE Nivelul ridicat de calificare [i entuziasmul personalului nostru contribuie la recunoa[terea Holcim Romånia ca un partener respectat [i puternic. Noi îi ncuraj`m permanent pe angaja]ii no[tri, oferind resursele necesare valorific`rii la maxim a poten]ialului propriu n vederea dezvolt`rii profesionale. Holcim Romånia asigur` un mediu de instruire stimulativ [i oportunit`]i de a nv`]a [i de a cre[te n cadrul Grupului. Suma total` investit` n 2005 pentru activit`]ile de instruire [i dezvoltare a angaja]ilor a fost de aproximativ 500 000 euro. Investi]iile s-au concentrat atåt pe programe de dezvoltare a competen]elor profesionale (cursuri tehnice pe fiecare domeniu de activitate), cåt [i programe de dezvoltare a competen]elor personale [i sociale. Un accent deosebit s-a pus pe cea de-a doua categorie de cursuri, din care amintim: 1. programul de leadership (pån` la sfår[itul anului 2007 va fi urmat de ntreaga echip` de management a companiei); 2. programele de dezvoltare managerial` pentru managerii de mijloc (acela[i program l oferim [i dez- volt`m pentru [efii de echip`); 3. programele de comuni- care, managementul conflictelor, abilit`]i de prezentare, limbi str`ine. Au continuat [i programele interne livrate de traineri interni recunoscu]i [i certifica]i de compania noastr`. |n timp ce programele de protec]ia mediului, de s`n`tate [i securitate n munc` [i de asigurarea calit`]ii sunt cur- suri n domeniul responsabilit`]ii sociale c`tre mediul extern companiei, celelalte programe, n special cele de dezvoltare a competen]elor individuale, sunt dedicate [i personalizate pentru angaja]ii no[tri ca form` impor- tant` de responsabilitate social`. Pentru anumite pozi]ii din companie, Holcim Romånia ofer` [anse egale de angajare tinerilor absolven]i care dovedesc pasiune pen- tru profesia aleas`, de]in un real poten]ial de dezvoltare [i nu n ultimul rånd cred n valorile companiei. Consult`rile [i ntålnirile periodice cu sindicatele privind nevoile [i problemele membrilor lor asigur` un climat de munc` optim, lipsit de tulburari [i conflicte. S~N~TATEA {I SECURITATEA |N MUNC~ Holcim Romånia acord` o importan]` major` acestui subiect. Implementarea unui sistem de management al s`n`ta]ii [i securit`]ii n munc` (SSM), n conformitate cu cerin]ele specifica]iei OHSAS 18001, asigur` un nivel ridicat de siguran]` pentru angaja]ii no[tri [i pentru ceilal]i parteneri de interes. |n 2005 am mbun`t`]it sistemul existent prin implementarea [i cer- tificarea unei “piramide verzi” n domeniul SSM conform cerin]elor HGRS (Holcim Group Support). Urm`toarea ]int` este implementarea “Celor Mai Bune Practici SSM” n procesul de fabrica]ie a cimentului, betoanelor [i agregatelor. ANUL 2005 1. Investi]ii Peste 500.000 euro au fost investi]i la nivelul companiei pentru a cre[te nivelul de s`n`tate [i securi- tate n munc` pentru angaja]ii no[tri. Acordarea celor mai bune echipamente de protec]ie [i de lucru, reabilitarea dispozitivelor de protec]ie degradate, efectu- area controalelor medicale [i mbun`ta]irea condi]iilor de igien` au constituit subiectul eforturilor depuse. 2. Cursuri de instruire 2.1. Keep it safe! Conform tradi]iei de a promova s`n`tatea [i securitatea n munc` prin organizarea de cursuri interne pe teme de protec]ia muncii, n perioada 15-21 iunie [i 5-6 iulie 2005 a fost sus]inut cursul “Keep it Safe!”. }inånd cont de recomand`rile cursului similar din 2004, care s-a numit “Safety First!”, anul acesta au fost intro- duse exerci]ii [i s-a realizat antrenarea participan]ilor prin prezentarea interactiv` a urm`toarelor subiecte: • Responsabilit`]i SSM n cadrul punctelor de lucru; • Principalele cauze ale producerii accidentelor; • Statistic` accidente : Holcim Romånia, Grupul Holcim, industria cimentului; • Piramida Byrd (accidente); • Permisul de lucru; • Situa]ii nesigure din punct de vedere al SSM; • PSI; • Raport SSM anul 2004 (realiz`ri+]inte); • Stresul la locul de munc`. 2.2. Lucrul la n`l]ime |n 2005 Holcim a hot`råt s` se renun]e la folosirea cen- turilor de siguran]` n favoarea echipamentelor speciale care asigur` o protec]ie mai bun` pentru lucrul la n`l]ime. Din acest motiv, n decembrie 2005 au fost organizate la Ciment Cåmpulung un audit [i un curs pentru lucrul la n`l]ime, sus]inute de c`tre Gamesystem Fran]a. Prin efectuarea acestui audit [i prin lansarea acestui curs ne-am dorit: • S` instruim personalul propriu pentru lucrul la n`l]ime, n spa]ii nchise [i pentru folosirea unor schele sigure; • S` identific`m [i s` prioritiz`m m`surile pentru mbun`t`]irea modului curent de lucru la n`l]ime, n spa]iu nchis, pe schele; • S` g`sim modalit`]i practice pentru salvarea n timp util a unei persoane care cade de la n`l]ime. 21
 20. 20. 3. Piramida SSM este “verde” Pentru c` ne preocup` siguran]a fiec`ruia dintre noi, pentru c` vrem s` avem condi]ii optime de s`n`tate [i securitate n munc` [i pentru c` era nevoie ca rezultatele eforturilor noastre s` poat` fi m`surate, piramida SSM a devenit instrumentul cu ajutorul c`ruia am evaluat pa[ii f`cu]i pentru mbun`t`]irea performan]ei n acest domeniu. Obiectivul general în implementarea cerin]elor piramidei este asigurarea unui sistem de management al SSM capabil s` asigure locuri de munc` în condi]ii optime de s`n`tate [i securitate în munc`. Scopul acestei piramide, al elementelor sale, este de a adresa cerin]e esen]iale pentru stabilirea, implementarea [i recunoa[terea unui cod de bune practici n performan]a organiza]iei n domeniul SSM. Implementarea este realizat` atunci cånd toate blocurile piramidei sunt “verzi”. Atunci cånd peste 85% din cerin]ele corespunz`toare unui bloc sunt ndeplinite, se consider` c` blocul respectiv are culoare verde. |n cazul n care peste 25% din cerin]ele corespunz`toare unui bloc sunt ndeplinite se consider` c` blocul respectiv are culoare galben`, fiind n curs de implementare. Dac` mai pu]in de 25% din cerin]ele corespunz`toare unui bloc sunt ndeplinite se consider` c` blocul respectiv are culoare ro[ie, deci implementarea nu a nceput nc`. |n perioada 1-18 august, David Haigh (Lead Auditor, British Safety Council), Dan Lyons (Auditor, Holcim Canada) [i Dalibor Fable (Auditor, Holcim Croatia) au efectuat auditul de confirmare a piramidei SSM n 9 puncte de lucru ale Holcim Romånia. Declara]ia final` a auditorilor a fost: “Certific`m ndeplinirea cerin]elor pen- tru acest sistem de management SSM”. Ceea ce nseamn` c` suntem n conformitate cu standardele de securitate ale Grupului Holcim. |n concluzie, de[i auditorii au formulat recomand`ri de mbun`t`]ire, Piramida SSM a Holcim (Romånia) este... VERDE! 22
 21. 21. 4. Indicatori de performan]` SSM 2005 IMPLICAREA |N COMUNITATE Responsabilitatea social` este unul din cele mai impor- tante angajamente asumate de compania noastr`. Holcim Romånia a pus n practic` diverse programe n beneficiul comunit`]ii, demonstrånd atitudinea de bun cet`]ean, sus]inånd comunit`]ile din localit`]ile n care opereaz`. |n 2005, compania noastr` a primit o serie de premii pen- tru proiectul “Creeaz`-]i mediul!”: “Cel mai bun program comunitar al unei companii" oferit n cadrul Galei Oameni pentru Oameni, “Golden Award for Excellence” la categoria “Campanii non-comerciale” [i “Special Award for Creativity and Research”, n cadrul competi]iei Romanian PR Awards 2005. Ajutor pentru victimele inunda]iilor Din solidaritate cu victimele inunda]iilor din 2005, Holcim Romånia a donat aproximativ 1.700 tone de ciment pentru reconstruc]ia [i renovarea caselor, [colilor [i spitalelor aflate n zonele afectate de inunda]ii din jude]ele Timi[, Buz`u, Teleorman, Olt [i Vrancea. “Creeaz`-]i mediul!” Datorit` succesului nregistrat n 2004, acest proiect, desf`[urat mpreun` cu Funda]ia Concept [i n parteneriat cu Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii, a continuat [i n 2005. Proiectul [i propune s` formeze un comportament civic de protejare a mediului nconjur`tor n råndul elevilor din nv`]`måntul primar [i gimnazial romånesc [i se desf`[oar` n 20 de ora[e. |n 2005, “Creeaz`-]i mediul!” a fost completat de un site www.ecoman.ro - unde copiii [i tinerii pot g`si atåt informa]ii despre protejarea mediului, cåt [i un joc tematic online. 23
 22. 22. “Construie[te-]i viitorul” Holcim Romånia, n parteneriat cu Corporate Dynamics International, a oferit n iunie 2005 cursuri de instruire [i dezvoltare personal` pentru 60 de elevi de clasa a XI-a din Ale[d, Turda [i Cåmpulung. Obiectivul acestor cursuri a fost responsabilizarea, motivarea [i oferirea unei viziuni asupra viitorului, precum [i a celei mai potrivite abord`ri pentru reu[ita n via]` a elevilor afla]i n anii ter- minali de liceu. Cursurile de instruire s-au desf`[urat ntr-un mod interactiv [i foarte practic, cu multe exerci]ii [i jocuri de rol. {coala tehnic` post-liceal` din Ale[d Cei 14 tineri care se calific` pentru pozi]ia de tehnician n domeniul cimentului au terminat cu succes primul an de studiu (2004) [i s-au nscris n anul doi (2005). |n urma termin`rii celor trei ani de cursuri teoretice [i practice, tinerii vor primi un certificat recunoscut de Guvernul Romåniei, dar [i posibilitatea de a ocupa pos- turile de specialitate vacante n cadrul companiei Holcim Romånia. Concursul “Nou` ne pas`” |n cadrul ac]iunilor de responsabilitate social` organi- zate de Holcim Romånia, “Nou` ne pas`” este deja o tradi]ie. Ini]iat` n 2002, aceast` competi]ie demon- streaz` capacitatea tinerilor de a identifica probleme ecologice [i a propune solu]ii. Gr`dini]a din Ale[d De patru ani, copiii din Ale[d se bucur` de o gr`dini]` complet renovat` [i bine dotat`, datorit` unei investi]ii de 120.000 euro f`cute de Holcim Romånia. Alte proiecte Holcim Romånia a sus]inut proiecte [i n domeniul medical, educa]ie, competi]ii sportive la nivel local, spa]ii de joac` [i de recreere pentru copii. Mai multe detalii la www.holcim.ro. HOLCIM AWARDS: COMPETI}IA PROIECTELOR DE CONSTRUC}II DURABILE |n 2005 s-a desf`[urat prima edi]ie a Holcim Awards, competi]ie organizat` de Holcim Foundation for Sustainable Construction n colaborare cu universit`]i de prestigiu din ntreaga lume. Competi]ia a promovat solu]ii de viitor ce ndeplinesc cerin]ele dezvolt`rii dura- bile: cre[terea economic`, protec]ia mediului [i respon- sabilitatea social`. Proiectele premiate au acoperit o palet` foarte larg` de domenii (arhitectur`, urbanism, inginerie civil` [i alte discipline conexe), dar au avut n comun contribu]ia la dezvoltarea durabil` a construc]iilor. Premiile Holcim pentru Construc]ii Durabile au suscitat interesul speciali[tilor din ntreaga lume, n competi]ie fiind nscrise peste 1500 de proiecte din 118 ]`ri. Arhitec]ii, constructorii [i inginerii constructori romåni s-au dovedit a fi foarte bine preg`ti]i, 22 de echipe din Romånia nscriind n competi]ie proiecte viabile [i bine documentate. 24

×