Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

021209 4inbalans Adam

559 views

Published on

de 4 in balansmonitor besproken en naar de praktijk gewenteld

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

021209 4inbalans Adam

 1. 1. <ul><li>Resi Veldhoven </li></ul><ul><li>Samen Deskundiger in Amsterdam </li></ul><ul><li>2 december 2009 </li></ul>vier in balans didactiek in balans leiderschap in balans
 2. 2. Vier in Balans monitor 2009
 3. 3. Onderzoek naar opbrengsten van ict effectiever onderwijs efficienter onderwijs aantrekkelijker onderwijs verhogen leerprestaties inzet digitale prentenboeken vergroot woordenschat kinderen
 4. 7. Onderzoek naar opbrengsten van ict behoud kwaliteit, minder tijd & goedkopere middelen groot deel leerkrachten ervaart tijdsbesparing bij gebruik ict-toepassingen effectiever onderwijs efficienter onderwijs aantrekkelijker onderwijs
 5. 9. Onderzoek naar opbrengsten van ict grotere motivatie scholen ervaren sterke bijdrage ict aan onderwijsdoelstellingen effectiever onderwijs efficienter onderwijs aantrekkelijker onderwijs grotere motivatie effectiever onderwijs efficienter onderwijs aantrekkelijker onderwijs
 6. 11. Onderzoek naar opbrengsten van ict effectiever onderwijs efficienter onderwijs aantrekkelijker onderwijs
 7. 12. MITS….. <ul><li>Materiaal goed is ontworpen </li></ul><ul><li>Docenten voldoende zijn toegerust voor gebruik </li></ul><ul><li>Technische voorzieningen op orde zijn </li></ul><ul><li>Gebruikte ict-toepassingen aansluiten bij visie op onderwijs </li></ul>
 8. 13. Gebruik van computers in de les neemt toe leerkrachten die de computer gebruiken tijdens de les
 9. 14. Varieteit in ict-gebruik neemt toe
 10. 15. kidspiration Digitaal verhaal met geluiden Tekening maken Prentenboek naspelen Speurtocht, letterwoorden, woordenschat Woorden natypen
 11. 16. 3 december 2009
 12. 20. Visie op ict
 13. 21. Visie op ict behoefte van leerkrachten aan breed gedragen visie inzet ict gecoördineerd of niet?
 14. 22. Deskundigheid leerkrachten volgens management
 15. 23. Vaardigheden leerkrachten volgens leerkrachten zelf
 16. 25. Digitaal leermateriaal waar hebben leerkrachten behoefte aan?
 17. 26. SD Amsterdam 02-12-09
 18. 27. SD Amsterdam 02-12-09
 19. 28. SD Amsterdam 02-12-09
 20. 30. ict-infrastructuur computers
 21. 31. ict-infrastructuur verbinding
 22. 32. ict-infrastructuur behoeften leerkrachten en managers
 23. 33. digiborden po.digiborden.kennisnet.nl <ul><li>Scan Vertelplaten </li></ul><ul><li>Digitaal prentenboek </li></ul><ul><li>Kleurenklok </li></ul><ul><li>Filmpjes </li></ul><ul><li>Versjes </li></ul><ul><li>Mindmap </li></ul><ul><li>Powerpoints </li></ul><ul><li>Webcam </li></ul>
 24. 35. prioriteiten verschillen leerkrachten en managers
 25. 36. prioriteiten verschillen leerkrachten en managers
 26. 37. Vier in Balans Plus
 27. 38. Didactiek in Balans
 28. 39. Didactiek in Balans <ul><li>Jaarlijks onderzoek dmv online enquête </li></ul><ul><li>Inzicht te krijgen in het ict-gebruik door leraren </li></ul><ul><li>Vergelijking met de landelijke situatie (benchmarking) en overzichten per samenwerkingsverband </li></ul><ul><li>Gegevens worden gebruikt voor Vier in Balans Monitor </li></ul>
 29. 40. Didactiek in Balans <ul><li>Onderdelen terugkoppeling: </li></ul><ul><li>Kennisoverdracht – Kennisconstructie (met/zonder ict) </li></ul><ul><li>Frequentie nu </li></ul><ul><li>Gewenste frequentie </li></ul><ul><li>Ondersteuningsbehoeftes </li></ul><ul><li>Infrastructuur en hardware </li></ul><ul><li>Software / content </li></ul><ul><li>Deskundigheid </li></ul><ul><li>Visie-ontwikkeling </li></ul><ul><li>Profiel ict-schoolontwikkeling, competentie, opvattingen </li></ul>
 30. 41. Didactiek in Balans - uitslag <ul><li>Ongecoördineerd </li></ul><ul><li>Leraar bepaalt gebruik ict </li></ul><ul><li>Gecoördineerde voorzieningen </li></ul><ul><li>Ict-coordinator voor voorzieningen </li></ul><ul><li>Leraar bepaalt gebruik ict bij lesgeven </li></ul><ul><li>Gecoördineerde visie </li></ul><ul><li>Binnen school afspraken over didactische inzet ict </li></ul><ul><li>Geïntegreerde leeromgeving </li></ul><ul><li>Voor alle leerstof schoolbrede afspraken over didactische inzet ict </li></ul>
 31. 42. Leiderschap in Balans <ul><li>Zustertool van Didactiek in Balans </li></ul><ul><li>Gericht op schoolleiders </li></ul><ul><li>Videofragmenten schetsen situatie </li></ul>
 32. 43. Leiderschap in Balans onderwijssituaties: - leraar doet uitleg voor de klas - leerlingen doen samen project achter computer - leerlingen geven samen presentatie aan de klas Deel 1 videofragmenten over het didactisch handelen van leraren
 33. 44. Leiderschap in Balans leiderschapstijlen en samenwerking binnen team: -bespreken afspraken -onderlinge uitwisseling kennis tussen leerkrachten -ict-werkgroep van leerkrachten Deel 2 videofragmenten over leidinggeven
 34. 45. Leiderschap in Balans - uitslag 3.6 2.4 3.1 2.3 4.0 2.9 3.6 3.7
 35. 47. informatie Samen Deskundiger
 36. 48. informatie Samen Deskundiger
 37. 50. informatie Samen Deskundiger
 38. 51. Schoolleider.kennisnet.nl/vragenlijst
 39. 53. Resumerend <ul><li>Ict kan bijdragen aan effectiever, efficiënter en aantrekkelijker onderwijs </li></ul><ul><li>Er bestaat een grote behoefte aan een breed gedragen ict-visie </li></ul><ul><li>Er is een grote behoefte aan meer en beter vindbaar leermateriaal dat leraren zelf kunnen aanpassen zodat het aansluit op de eigen onderwijs-visie </li></ul><ul><li>Hoewel managers de beschikbare middelen als toereikend beschouwen wensen leraren extra computers of laptops </li></ul><ul><li>( tegenstelling: sociaal-materieel ) </li></ul><ul><li>Leraren en managers willen meer en vaker ict gebruiken, maar leggen andere prioriteiten </li></ul>
 40. 54. Dank U en tot ziens bij Kennisnet! http://www.slideshare.net/resiveldhoven presentaties.kennisnet.nl [email_address]

×