SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
PG 4 BUTLLETÍ DE LA BORSA DE SUBPRODUCTES DE CATALUNYA
PROCÉS PRODUCTIU:
Elaboració i comercialització
de productes alimentaris
La Fundació Banc dels Aliments de Barcelona va néixer l’any 1987 i va
ser la primera fundació d’aquest tipus creada a l’Estat espanyol. Es va
crear a partir de la constatació d’una realitat que es dóna a la majoria de
societats desenvolupades:
La producció, normalment, de més aliments dels que són estrictament•
necessaris. Molts d’aquests productes, tot i que estan en bones condi-
cions per consumir-los, moltes vegades es gestionen com a residus.
L’existència, dins d’aquestes mateixes societats, de bosses de pobresa•
i col·lectius marginals que no disposen d'una alimentació suficient en
quantitat i qualitat.
La funció de la Fundació Banc dels Aliments és la de recuperar tots
aquells aliments que no són comercialitzables però sí consumibles, i
distribuir-los entre les persones d’aquí que els necessiten. L'exercici
d'aquesta funció recolza en unes premisses fonamentals:
La primacia de la gratuïtat. Els aliments són rebuts i distribuïts gra-•
tuïtament. El treball de tots els col·laboradors és voluntari, basat en el
principi de la solidaritat.
La seguretat d'una distribució justa. La Fundació Banc dels Aliments•
no distribueix directament a les persones necessitades, sinó que ho
fa sempre per mitjà d’entitats benèfiques reconegudes, que són les
úniques que, per la seva relació directa amb els necessitats, poden
assegurar la destinació correcta dels ajuts alimentaris.
La contribució a la sostenibilitat i a la prevenció en la generació de•
residus que van a disposició final. L'aprofitament d'excedents alimen-
taris, que d'altra manera haurien de ser destruïts com a residus, repre-
senta una important contribució a la preservació del medi ambient.
CPCAS PRÀCTIC
LA GESTIÓ D’UN SUBPRODUCTE: ELS EXCEDENTS ALIMENTARIS
PG 5BUTLLETÍ DE LA BORSA DE SUBPRODUCTES DE CATALUNYA
Els excedents i els retorns dels productes alimentaris en les empreses nor-
malment representen un dels mals de cap més freqüents per als directors
de logística. Els productes no venuts suposen un cost creixent, tot dificul-
tant els processos normals de producció de l’empresa.
Una de les primeres empreses que va aportar aliments als inicis de la
constitució de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona, l’any 1987,
fou l’empresa STARLUX, SA (actualment UNILEVER).	
Després de sospesar diferents gestions per als productes que l’empresa
considerava residus (eliminar-los en un abocador o construir una planta
incineradora) i constatar que suposaven un elevat cost econòmic i que
podien ser rebutjades per l’opinió publica, el cap de logística d’STARLUX,
SA va contactar amb la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona. Pos-
teriorment STARLUX, SA va exportar aquesta iniciativa a Itàlia, fundant el
primer Banc dels Aliments d’Itàlia. Actualment hi ha bancs dels aliments
a totes les províncies de l’Estat espanyol i en gran part de la resta de
països europeus.
LA GESTIÓ D’UN SUBPRODUCTE: ELS EXCEDENTS ALIMENTARIS
CPCAS PRÀCTIC
Distribució
Banc
Aliments
Europa
Transport
Exportació
Plataforma
logística
Invenuts
data límit
Transport
Matèries
primeres
Fabricació
Control de
qualitat
Danys
envasos
Danys
envasos
Retorns,
invenuts
data límit
Banc dels Aliments
Un a cada província
de l’Estat i a la major
part d’Europa
Destinació dels aliments consumibles però no vendibles
PG 6 BUTLLETÍ DE LA BORSA DE SUBPRODUCTES DE CATALUNYA
“ALIMENTS CONSUMIBLES
PERÒ NO COMERCIALITZABLES”
Un dels problemes freqüents de logística de les empreses que produeixen
o comercialitzen aliments és el de la necessitat de retirar aliments. Les
causes són múltiples i es poden trobar en qualsevol punt de la cadena,
des de la producció fins a la distribució final als consumidors. Els exce-
dents es poden trobar en la fabricació, l’emmagatzematge, la logística i
la distribució, però també pot haver-hi problemes comercials, com són
els problemes d’impagats, la proximitat de la data de consum preferent
(caducitat) o la finalització d’alguna campanya estacional de consum o
promoció.
En aquests moments, els bancs dels aliments de Catalunya (n’hi ha
quatre, a Barcelona, Girona, Lleida i Reus) reben prop de 3.000 tones
d’aliments a l’any procedents de la indústria alimentària, els quals, d’altra
manera, haurien de ser gestionats com a residus.
Aquests subproductes estan inclosos en el codis CER 0202, 0203,
0205, 0205 i 0207 dins de l’epígraf: residus de l’agricultura, horticul-
tura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i de la preparació i elaboració
d’aliments.
CPCAS PRÀCTIC
LA GESTIÓ D’UN SUBPRODUCTE: ELS EXCEDENTS ALIMENTARIS
PG 7BUTLLETÍ DE LA BORSA DE SUBPRODUCTES DE CATALUNYA
LA GESTIÓ D’UN SUBPRODUCTE: ELS EXCEDENTS ALIMENTARIS
CPCAS PRÀCTIC
COM FUNCIONA LA FUNDACIÓ BANC
DELS ALIMENTS DE BARCELONA?
La infraestructura bàsica indispensable perquè la Fundació Banc dels
Aliments de Barcelona pugui dur a terme la seva activitat és un local que
faci les funcions de magatzem.
El magatzem rep les donacions d’aliments i els classifica en lots preparats
per a cadascuna de les entitats receptores que atenen els beneficiaris
finals.
Les empreses que col·laboren amb la Fundació Banc dels Aliments de
Barcelona com a donants poden ser empreses donants de productes,
empreses donants de productes agraris i de la pesca (Mercabarna) i, final-
ment, empreses donants de productes no alimentaris.
L’any 2004, després de les negociacions dutes a terme amb la Generalitat
de Catalunya i el Consorci de la Zona Franca, la Fundació Banc dels Ali-
ments de Barcelona va aconseguir la cessió de l’actual magatzem, situat
al carrer Motors núm. 122, al barri de la Zona Franca de Barcelona.
En els moments actuals de crisi econò-
mica, està augmentant la demanda
d’aliments de col·lectius del nostre
entorn, fet que s’ha traduït en una re-
ducció dràstica de l’estoc de productes
del Banc dels Aliments. Per aquest mo-
tiu, s’està fent una crida especial a les
empreses per poder recollir la màxima
quantitat possible de productes i pal·liar
aquest greu problema.
PG 8 BUTLLETÍ DE LA BORSA DE SUBPRODUCTES DE CATALUNYA
PER QUÈ CAL COL·LABORAR AMB
LA FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS?
Contribueix a la sostenibilitat. L’aprofitament d’excedents alimentaris, que
d’altra manera haurien de ser destruïts, representa una important contribu-
ció a la preservació del medi ambient, prevenint la generació de residus.
Consolida el valor de l'empresa. La responsabilitat social corporativa és un
valor afegit de les empreses, especialment les que actuen al capdavant del
gran consum.
Permet controlar la traçabilitat dels invenuts. És un element necessari en
el procés de la logística de la distribució. La localització dels bancs dels
aliments per tot Europa permet trametre directament els invenuts al banc
més proper, tot estalviant retorns enutjosos. Actualment molts protocols de
logística i de certificació de la qualitat inclouen la destinació del banc dels
aliments.
Representa un avantatge econòmic. La destrucció d’aliments té uns costos
econòmics i administratius sovint superiors al cost de producció.
Aporta transparència en la distribució. Evita les ofertes a baix cost o la
distribució en mercats secundaris que actuen com a autocompetència, tot
destruint el prestigi de la marca i el valor dels productes. Els bancs dels
aliments certifiquen la destinació dels excedents.
Proporciona deduccions fiscals. Les aportacions a la Fundació Banc dels
Aliments permeten deduir el 35% del seu valor en l’impost sobre beneficis.
CPCAS PRÀCTIC
LA GESTIÓ D’UN SUBPRODUCTE: ELS EXCEDENTS ALIMENTARIS
COM PODEM CONTACTAR AMB LA FUNDACIÓ
BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA?
Fundació Banc dels Aliments de Barcelona
C. Motors, 122
08040 Barcelona
Tel. +34 93 346 44 04
Fax +34 93 346 69 03
A/e: info@bancdelsaliments.org
www.bancdelsaliments.org

More Related Content

Similar to Residu d'excedents alimentaris_Butlletí_05/09

guia Un consum + responsable dels aliment
guia Un consum + responsable dels alimentguia Un consum + responsable dels aliment
guia Un consum + responsable dels alimentC C
 
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació SostenibleBarcelona Activa amb l’ESS
 
Cornellà aprofita els aliments, per evitar el malbaratament
Cornellà aprofita els aliments, per evitar el malbaratament Cornellà aprofita els aliments, per evitar el malbaratament
Cornellà aprofita els aliments, per evitar el malbaratament virginiavallve
 
Banc aliments preentaciosise
Banc aliments preentaciosiseBanc aliments preentaciosise
Banc aliments preentaciosiseescolacanigo
 
TREBALL GROUP DACSA.pptx trabajo sobre el arroz en la albufera
TREBALL GROUP DACSA.pptx trabajo sobre el arroz en la albuferaTREBALL GROUP DACSA.pptx trabajo sobre el arroz en la albufera
TREBALL GROUP DACSA.pptx trabajo sobre el arroz en la albuferassuser8ca63a
 
Estratègia d'Impuls de la Política Alimentària 2016-2019
Estratègia d'Impuls de la Política Alimentària 2016-2019Estratègia d'Impuls de la Política Alimentària 2016-2019
Estratègia d'Impuls de la Política Alimentària 2016-2019Ajuntament de Barcelona
 
REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO "ALMENDRA DE ALCALALÍ" - 2 DE JUNIO DE 2017
REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO "ALMENDRA DE ALCALALÍ" - 2 DE JUNIO DE 2017REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO "ALMENDRA DE ALCALALÍ" - 2 DE JUNIO DE 2017
REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO "ALMENDRA DE ALCALALÍ" - 2 DE JUNIO DE 2017Ayuntamiento de Alcalalí
 
Guia de Recursos de la Producció Agrària Ecològica 2011
Guia de Recursos de la Producció Agrària Ecològica 2011Guia de Recursos de la Producció Agrària Ecològica 2011
Guia de Recursos de la Producció Agrària Ecològica 2011La Tavella
 
Caberniqui ADE-UOC
Caberniqui ADE-UOCCaberniqui ADE-UOC
Caberniqui ADE-UOCCaberniqui
 
Caberniqui ADE-UOC
Caberniqui ADE-UOCCaberniqui ADE-UOC
Caberniqui ADE-UOCCaberniqui
 
Els costa explicar perquè… Llet de bades a les escoles.
Els costa explicar perquè… Llet de bades a les escoles. Els costa explicar perquè… Llet de bades a les escoles.
Els costa explicar perquè… Llet de bades a les escoles. Jesús Frare Garcia
 
EQUAL / Cristina Nieto
EQUAL / Cristina NietoEQUAL / Cristina Nieto
EQUAL / Cristina Nietocrisnr00
 
Taller Projectes oci o com donar valor afegit turistica al patrimoni gastroni...
Taller Projectes oci o com donar valor afegit turistica al patrimoni gastroni...Taller Projectes oci o com donar valor afegit turistica al patrimoni gastroni...
Taller Projectes oci o com donar valor afegit turistica al patrimoni gastroni...Ocio Vital
 

Similar to Residu d'excedents alimentaris_Butlletí_05/09 (20)

guia Un consum + responsable dels aliment
guia Un consum + responsable dels alimentguia Un consum + responsable dels aliment
guia Un consum + responsable dels aliment
 
100923 crida de voluntariat punt de recollida
100923 crida de voluntariat punt de recollida100923 crida de voluntariat punt de recollida
100923 crida de voluntariat punt de recollida
 
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
 
Cornellà aprofita els aliments, per evitar el malbaratament
Cornellà aprofita els aliments, per evitar el malbaratament Cornellà aprofita els aliments, per evitar el malbaratament
Cornellà aprofita els aliments, per evitar el malbaratament
 
Banc aliments preentaciosise
Banc aliments preentaciosiseBanc aliments preentaciosise
Banc aliments preentaciosise
 
TREBALL GROUP DACSA.pptx trabajo sobre el arroz en la albufera
TREBALL GROUP DACSA.pptx trabajo sobre el arroz en la albuferaTREBALL GROUP DACSA.pptx trabajo sobre el arroz en la albufera
TREBALL GROUP DACSA.pptx trabajo sobre el arroz en la albufera
 
Guia
GuiaGuia
Guia
 
Estratègia d'Impuls de la Política Alimentària 2016-2019
Estratègia d'Impuls de la Política Alimentària 2016-2019Estratègia d'Impuls de la Política Alimentària 2016-2019
Estratègia d'Impuls de la Política Alimentària 2016-2019
 
REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO "ALMENDRA DE ALCALALÍ" - 2 DE JUNIO DE 2017
REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO "ALMENDRA DE ALCALALÍ" - 2 DE JUNIO DE 2017REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO "ALMENDRA DE ALCALALÍ" - 2 DE JUNIO DE 2017
REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO "ALMENDRA DE ALCALALÍ" - 2 DE JUNIO DE 2017
 
Malbarates o aprofites?
Malbarates o aprofites?Malbarates o aprofites?
Malbarates o aprofites?
 
Ecoetiquetes tipo i alimentacio
Ecoetiquetes tipo i alimentacioEcoetiquetes tipo i alimentacio
Ecoetiquetes tipo i alimentacio
 
Guia de Recursos de la Producció Agrària Ecològica 2011
Guia de Recursos de la Producció Agrària Ecològica 2011Guia de Recursos de la Producció Agrària Ecològica 2011
Guia de Recursos de la Producció Agrària Ecològica 2011
 
Caberniqui ADE-UOC
Caberniqui ADE-UOCCaberniqui ADE-UOC
Caberniqui ADE-UOC
 
Caberniqui ADE-UOC
Caberniqui ADE-UOCCaberniqui ADE-UOC
Caberniqui ADE-UOC
 
Guia ec packaging
Guia ec packagingGuia ec packaging
Guia ec packaging
 
Els costa explicar perquè… Llet de bades a les escoles.
Els costa explicar perquè… Llet de bades a les escoles. Els costa explicar perquè… Llet de bades a les escoles.
Els costa explicar perquè… Llet de bades a les escoles.
 
EQUAL / Cristina Nieto
EQUAL / Cristina NietoEQUAL / Cristina Nieto
EQUAL / Cristina Nieto
 
Presentació Llet Nostra
Presentació Llet NostraPresentació Llet Nostra
Presentació Llet Nostra
 
Taller Projectes oci o com donar valor afegit turistica al patrimoni gastroni...
Taller Projectes oci o com donar valor afegit turistica al patrimoni gastroni...Taller Projectes oci o com donar valor afegit turistica al patrimoni gastroni...
Taller Projectes oci o com donar valor afegit turistica al patrimoni gastroni...
 
Carme Urdillo - L'Estratègia Alimentària de Catalunya en imatges
Carme Urdillo - L'Estratègia Alimentària de Catalunya en imatgesCarme Urdillo - L'Estratègia Alimentària de Catalunya en imatges
Carme Urdillo - L'Estratègia Alimentària de Catalunya en imatges
 

More from Council of Catalan Chambers of Commerce

More from Council of Catalan Chambers of Commerce (20)

Residuo de arenas de fundición_Boletín_05/16
Residuo de arenas de fundición_Boletín_05/16Residuo de arenas de fundición_Boletín_05/16
Residuo de arenas de fundición_Boletín_05/16
 
Residuo de colchones de lana_Boletín_11/15
Residuo de colchones de lana_Boletín_11/15Residuo de colchones de lana_Boletín_11/15
Residuo de colchones de lana_Boletín_11/15
 
Residu de matalassos de llana_Butlletí_11/15
Residu de matalassos de llana_Butlletí_11/15Residu de matalassos de llana_Butlletí_11/15
Residu de matalassos de llana_Butlletí_11/15
 
Residu de barreges hidroalcohòliques_Butlletí_04/15
Residu de barreges hidroalcohòliques_Butlletí_04/15Residu de barreges hidroalcohòliques_Butlletí_04/15
Residu de barreges hidroalcohòliques_Butlletí_04/15
 
Residuo de mezclas hidroalcohólicas_Boletín_04/15
Residuo de mezclas hidroalcohólicas_Boletín_04/15Residuo de mezclas hidroalcohólicas_Boletín_04/15
Residuo de mezclas hidroalcohólicas_Boletín_04/15
 
Residuo tapones de corcho_Boletín 07/14
Residuo tapones de corcho_Boletín 07/14Residuo tapones de corcho_Boletín 07/14
Residuo tapones de corcho_Boletín 07/14
 
140613_Rebeca Perez-Hinojosa_Ecotic
140613_Rebeca Perez-Hinojosa_Ecotic140613_Rebeca Perez-Hinojosa_Ecotic
140613_Rebeca Perez-Hinojosa_Ecotic
 
140613_Ramon Altadill_electrorecyclingE
140613_Ramon Altadill_electrorecyclingE140613_Ramon Altadill_electrorecyclingE
140613_Ramon Altadill_electrorecyclingE
 
140613_Pilar Chiva_ ARC_Agència de Residus de Catalunya
140613_Pilar Chiva_ ARC_Agència de Residus de Catalunya140613_Pilar Chiva_ ARC_Agència de Residus de Catalunya
140613_Pilar Chiva_ ARC_Agència de Residus de Catalunya
 
140613_Frederic Clarens CTM_Centre Tecnològic de Manresa
140613_Frederic Clarens CTM_Centre Tecnològic de Manresa140613_Frederic Clarens CTM_Centre Tecnològic de Manresa
140613_Frederic Clarens CTM_Centre Tecnològic de Manresa
 
140410_ ofertes subproductes lab_aigües acides
140410_ ofertes subproductes lab_aigües acides140410_ ofertes subproductes lab_aigües acides
140410_ ofertes subproductes lab_aigües acides
 
140410_Oferta subproductes lab_textil
140410_Oferta subproductes lab_textil140410_Oferta subproductes lab_textil
140410_Oferta subproductes lab_textil
 
140410_Oferta subproductes lab_químic
140410_Oferta subproductes lab_químic140410_Oferta subproductes lab_químic
140410_Oferta subproductes lab_químic
 
140410_Oferta subproductes lab_metàl·lic
140410_Oferta subproductes lab_metàl·lic140410_Oferta subproductes lab_metàl·lic
140410_Oferta subproductes lab_metàl·lic
 
140410_Oferta subproductes lab_llots
140410_Oferta subproductes lab_llots140410_Oferta subproductes lab_llots
140410_Oferta subproductes lab_llots
 
140410_Oferta subproductes lab_animals i vegetals
140410_Oferta subproductes lab_animals i vegetals140410_Oferta subproductes lab_animals i vegetals
140410_Oferta subproductes lab_animals i vegetals
 
140410_Oferta subproductes lab_goma i cautxú
140410_Oferta subproductes lab_goma i cautxú140410_Oferta subproductes lab_goma i cautxú
140410_Oferta subproductes lab_goma i cautxú
 
140410_Oferta subproductes lab_diversos
140410_Oferta subproductes lab_diversos140410_Oferta subproductes lab_diversos
140410_Oferta subproductes lab_diversos
 
140410_Oferta subproductes lab_aigües
140410_Oferta subproductes lab_aigües140410_Oferta subproductes lab_aigües
140410_Oferta subproductes lab_aigües
 
140110_Armoltec_oferta subproductes
140110_Armoltec_oferta subproductes 140110_Armoltec_oferta subproductes
140110_Armoltec_oferta subproductes
 

Residu d'excedents alimentaris_Butlletí_05/09

 • 1. PG 4 BUTLLETÍ DE LA BORSA DE SUBPRODUCTES DE CATALUNYA PROCÉS PRODUCTIU: Elaboració i comercialització de productes alimentaris La Fundació Banc dels Aliments de Barcelona va néixer l’any 1987 i va ser la primera fundació d’aquest tipus creada a l’Estat espanyol. Es va crear a partir de la constatació d’una realitat que es dóna a la majoria de societats desenvolupades: La producció, normalment, de més aliments dels que són estrictament• necessaris. Molts d’aquests productes, tot i que estan en bones condi- cions per consumir-los, moltes vegades es gestionen com a residus. L’existència, dins d’aquestes mateixes societats, de bosses de pobresa• i col·lectius marginals que no disposen d'una alimentació suficient en quantitat i qualitat. La funció de la Fundació Banc dels Aliments és la de recuperar tots aquells aliments que no són comercialitzables però sí consumibles, i distribuir-los entre les persones d’aquí que els necessiten. L'exercici d'aquesta funció recolza en unes premisses fonamentals: La primacia de la gratuïtat. Els aliments són rebuts i distribuïts gra-• tuïtament. El treball de tots els col·laboradors és voluntari, basat en el principi de la solidaritat. La seguretat d'una distribució justa. La Fundació Banc dels Aliments• no distribueix directament a les persones necessitades, sinó que ho fa sempre per mitjà d’entitats benèfiques reconegudes, que són les úniques que, per la seva relació directa amb els necessitats, poden assegurar la destinació correcta dels ajuts alimentaris. La contribució a la sostenibilitat i a la prevenció en la generació de• residus que van a disposició final. L'aprofitament d'excedents alimen- taris, que d'altra manera haurien de ser destruïts com a residus, repre- senta una important contribució a la preservació del medi ambient. CPCAS PRÀCTIC LA GESTIÓ D’UN SUBPRODUCTE: ELS EXCEDENTS ALIMENTARIS
 • 2. PG 5BUTLLETÍ DE LA BORSA DE SUBPRODUCTES DE CATALUNYA Els excedents i els retorns dels productes alimentaris en les empreses nor- malment representen un dels mals de cap més freqüents per als directors de logística. Els productes no venuts suposen un cost creixent, tot dificul- tant els processos normals de producció de l’empresa. Una de les primeres empreses que va aportar aliments als inicis de la constitució de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona, l’any 1987, fou l’empresa STARLUX, SA (actualment UNILEVER). Després de sospesar diferents gestions per als productes que l’empresa considerava residus (eliminar-los en un abocador o construir una planta incineradora) i constatar que suposaven un elevat cost econòmic i que podien ser rebutjades per l’opinió publica, el cap de logística d’STARLUX, SA va contactar amb la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona. Pos- teriorment STARLUX, SA va exportar aquesta iniciativa a Itàlia, fundant el primer Banc dels Aliments d’Itàlia. Actualment hi ha bancs dels aliments a totes les províncies de l’Estat espanyol i en gran part de la resta de països europeus. LA GESTIÓ D’UN SUBPRODUCTE: ELS EXCEDENTS ALIMENTARIS CPCAS PRÀCTIC Distribució Banc Aliments Europa Transport Exportació Plataforma logística Invenuts data límit Transport Matèries primeres Fabricació Control de qualitat Danys envasos Danys envasos Retorns, invenuts data límit Banc dels Aliments Un a cada província de l’Estat i a la major part d’Europa Destinació dels aliments consumibles però no vendibles
 • 3. PG 6 BUTLLETÍ DE LA BORSA DE SUBPRODUCTES DE CATALUNYA “ALIMENTS CONSUMIBLES PERÒ NO COMERCIALITZABLES” Un dels problemes freqüents de logística de les empreses que produeixen o comercialitzen aliments és el de la necessitat de retirar aliments. Les causes són múltiples i es poden trobar en qualsevol punt de la cadena, des de la producció fins a la distribució final als consumidors. Els exce- dents es poden trobar en la fabricació, l’emmagatzematge, la logística i la distribució, però també pot haver-hi problemes comercials, com són els problemes d’impagats, la proximitat de la data de consum preferent (caducitat) o la finalització d’alguna campanya estacional de consum o promoció. En aquests moments, els bancs dels aliments de Catalunya (n’hi ha quatre, a Barcelona, Girona, Lleida i Reus) reben prop de 3.000 tones d’aliments a l’any procedents de la indústria alimentària, els quals, d’altra manera, haurien de ser gestionats com a residus. Aquests subproductes estan inclosos en el codis CER 0202, 0203, 0205, 0205 i 0207 dins de l’epígraf: residus de l’agricultura, horticul- tura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i de la preparació i elaboració d’aliments. CPCAS PRÀCTIC LA GESTIÓ D’UN SUBPRODUCTE: ELS EXCEDENTS ALIMENTARIS
 • 4. PG 7BUTLLETÍ DE LA BORSA DE SUBPRODUCTES DE CATALUNYA LA GESTIÓ D’UN SUBPRODUCTE: ELS EXCEDENTS ALIMENTARIS CPCAS PRÀCTIC COM FUNCIONA LA FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA? La infraestructura bàsica indispensable perquè la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona pugui dur a terme la seva activitat és un local que faci les funcions de magatzem. El magatzem rep les donacions d’aliments i els classifica en lots preparats per a cadascuna de les entitats receptores que atenen els beneficiaris finals. Les empreses que col·laboren amb la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona com a donants poden ser empreses donants de productes, empreses donants de productes agraris i de la pesca (Mercabarna) i, final- ment, empreses donants de productes no alimentaris. L’any 2004, després de les negociacions dutes a terme amb la Generalitat de Catalunya i el Consorci de la Zona Franca, la Fundació Banc dels Ali- ments de Barcelona va aconseguir la cessió de l’actual magatzem, situat al carrer Motors núm. 122, al barri de la Zona Franca de Barcelona. En els moments actuals de crisi econò- mica, està augmentant la demanda d’aliments de col·lectius del nostre entorn, fet que s’ha traduït en una re- ducció dràstica de l’estoc de productes del Banc dels Aliments. Per aquest mo- tiu, s’està fent una crida especial a les empreses per poder recollir la màxima quantitat possible de productes i pal·liar aquest greu problema.
 • 5. PG 8 BUTLLETÍ DE LA BORSA DE SUBPRODUCTES DE CATALUNYA PER QUÈ CAL COL·LABORAR AMB LA FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS? Contribueix a la sostenibilitat. L’aprofitament d’excedents alimentaris, que d’altra manera haurien de ser destruïts, representa una important contribu- ció a la preservació del medi ambient, prevenint la generació de residus. Consolida el valor de l'empresa. La responsabilitat social corporativa és un valor afegit de les empreses, especialment les que actuen al capdavant del gran consum. Permet controlar la traçabilitat dels invenuts. És un element necessari en el procés de la logística de la distribució. La localització dels bancs dels aliments per tot Europa permet trametre directament els invenuts al banc més proper, tot estalviant retorns enutjosos. Actualment molts protocols de logística i de certificació de la qualitat inclouen la destinació del banc dels aliments. Representa un avantatge econòmic. La destrucció d’aliments té uns costos econòmics i administratius sovint superiors al cost de producció. Aporta transparència en la distribució. Evita les ofertes a baix cost o la distribució en mercats secundaris que actuen com a autocompetència, tot destruint el prestigi de la marca i el valor dels productes. Els bancs dels aliments certifiquen la destinació dels excedents. Proporciona deduccions fiscals. Les aportacions a la Fundació Banc dels Aliments permeten deduir el 35% del seu valor en l’impost sobre beneficis. CPCAS PRÀCTIC LA GESTIÓ D’UN SUBPRODUCTE: ELS EXCEDENTS ALIMENTARIS COM PODEM CONTACTAR AMB LA FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA? Fundació Banc dels Aliments de Barcelona C. Motors, 122 08040 Barcelona Tel. +34 93 346 44 04 Fax +34 93 346 69 03 A/e: info@bancdelsaliments.org www.bancdelsaliments.org