Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

140410_Oferta subproductes lab_diversos

Fitxes d'oferta de subproductes amb la categoria diversos. Presentades a l'espai SUBPRODUCTES LAB a la 9ª Jornada: La gestió de residus com a subproductes, 14 d'abril de 2014 a l’espai ESADE CREAPOLIS, organitzada per l’Agència de Residus de Catalunya i la Borsa de Subproductes de Catalunya.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×