Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Creativity Talk 'Creative Climate Index'

775 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Creativity Talk 'Creative Climate Index'

 1. 1. De ‘Creative Climate Index’ Diagnosetool voor het stroomlijnen van het creativiteitsprocesFlanders DC Kenniscentrum Prof. dr. Katleen De Stobbeleir – Céline Claus – Lore Van Gorp
 2. 2. Flanders DC - Missie Ondernemend Vlaanderen Creatief Vlaanderen Creatiever maken Ondernemender makenFlanders DC Kenniscentrum
 3. 3. Flanders DC – BedrijvenFlanders DC Kenniscentrum
 4. 4. Flanders DC – Onderwijs 4Flanders DC Kenniscentrum
 5. 5. Flanders DC – Algemeen Publiek 5Flanders DC Kenniscentrum
 6. 6. De Creative Climate Index Ontwikkeling & resultatenFlanders DC Kenniscentrum
 7. 7. Wat voorafging…  From Creativity to Success Hoe creatieve ideeën omzetten in creatieve oplossingen? Veel onderzoek naar individuele & contextuele factoren die “creativiteit“ beïnvloeden  veel inconsistenties Creativiteit = proces Genereren Promoten Realiseren Elke fase  ander klimaat voor creativiteit7| Flanders DC Kenniscentrum | 19-1-2010 |
 8. 8. Creative Climate Index  Vragenlijst gebaseerd op literatuur en voorgaand onderzoek ‘From creativity to success’  Doel: hoe een creatief klimaat te creëren  Test vragenlijst Klankbordgroep: VOKA, UNIZO, VOV, VDAB, AgO 4 Vlaamse organisaties8| Flanders DC Kenniscentrum
 9. 9. Creative Climate Index  Steekproef 310 respondenten Bedrijven  Alcatel-Lucent  Kind & Gezin  IBM  Volvo Cars Generatie  Baby boomers: 18,5%  Generatie X: 63%  Generatie Y: 18,5%9| Flanders DC Kenniscentrum
 10. 10. Creative Climate Index Mijn organisatie Mijn team Ik & mijn job10 | Flanders DC Kenniscentrum
 11. 11. Generatie Promotie Realisatie Cross- Ik & mijn Creatief Feedback functionele job zelfvertrouwen banden Steun van het Psychologische Transactioneel Mijn team team veiligheid leiderschap Mijn Flexibiliteit in organisa- Risicotolerantie Communicatie procedures tie11 | Flanders DC Kenniscentrum
 12. 12. Feedback  Doel: Idee kritisch bekijken en verfijnen  Hoe? Vermijd impression-management door cultuur van feedback te creëren Ontstaan van idee  diverse achtergronden Verfijnen idee  peers met juiste kennis en expertise Vermijden tijdens promoten van idee!12 | Flanders DC Kenniscentrum
 13. 13. Generatie Promotie Realisatie Cross- Ik & mijn Creatief Feedback functionele job zelfvertrouwen banden Steun van het Psychologische Transactioneel Mijn team team veiligheid leiderschap Mijn Risico’s Flexibiliteit in organisa- Communicatie tolereren procedures tie13 | Flanders DC Kenniscentrum
 14. 14. Steun van het team  Pro-innovatie dynamiek binnen het team creëren  Team-samenstelling: diversiteit: Kennis & expertise Netwerken Persoonlijkheid14 | Flanders DC Kenniscentrum
 15. 15. Steun van het team 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% .0% Baby boomers Generatie X Generatie Y (< 1960) (1960 - 1979) (> 1980)15 | Flanders DC Kenniscentrum
 16. 16. Generatie Promotie Realisatie Cross- Ik & mijn Creatief Feedback functionele job zelfvertrouwen banden Steun van het Psychologische Transactioneel Mijn team team veiligheid leiderschap Mijn Flexibiliteit in organisa- Risicotolerantie Communicatie procedures tie16 | Flanders DC Kenniscentrum
 17. 17. Risico’s tolereren  Belangrijkste differentiator tussen gestagneerde en innovatieve organisaties!  Hoe? Maak ruimte voor fouten Organisatie als leersysteem Moedig het nemen van risico’s aan Beloon succes en mislukkingen17 | Flanders DC Kenniscentrum
 18. 18. Risicotolerantie 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% .0% Baby boomers Generatie X Generatie Y (< 1960) (1960 - 1979) (> 1980)18 | Flanders DC Kenniscentrum
 19. 19. Generatie Promotie Realisatie Cross- Ik & mijn Creatief Feedback functionele job zelfvertrouwen banden Steun van het Psychologische Transactioneel Mijn team team veiligheid leiderschap Mijn Flexibiliteit in organisa- Risicotolerantie Communicatie procedures tie19 | Flanders DC Kenniscentrum
 20. 20. Cross-functionele banden  Doel: zo groot mogelijk draagvlak creëren voor idee  Hoe? Cross-functionele projecten Jobrotatie Informele ontmoetingen stimuleren20 | Flanders DC Kenniscentrum
 21. 21. Generatie Promotie Realisatie Cross- Ik & mijn Creatief Feedback functionele job zelfvertrouwen banden Steun van het Psychologische Transactioneel Mijn team team veiligheid leiderschap Mijn Flexibiliteit in organisa- Risicotolerantie Communicatie procedures tie21 | Flanders DC Kenniscentrum
 22. 22. Psychologische veiligheid  Doel: overtuiging dat medewerkers ideeën kunnen bespreken zonder beoordeeld te worden  Hoe? Teamleden o.a. constructieve feedback Teamleider(s): coach Selecteren teamleider: technische expertise & sociale vaardigheden22 | Flanders DC Kenniscentrum
 23. 23. Generatie Promotie Realisatie Cross- Ik & mijn Creatief Feedback functionele job zelfvertrouwen banden Steun van het Psychologische Transactioneel Mijn team team veiligheid leiderschap Mijn Flexibiliteit in organisa- Risicotolerantie Communicatie procedures tie23 | Flanders DC Kenniscentrum
 24. 24. Flexibiliteit in procedures  Doel: in de gaten houden dat voorgeschreven procedures ideeën niet doden alvorens ze de juiste oren hebben bereikt  Hoe? Duidelijk en eerlijk zijn, maar ook flexibel Scores vooral laag op omzeilen van budgettaire procedures24 | Flanders DC Kenniscentrum
 25. 25. Generatie Promotie Realisatie Cross- Ik & mijn Creatief Feedback functionele job zelfvertrouwen banden Steun van het Psychologische Transactioneel Mijn team team veiligheid leiderschap Mijn Flexibiliteit in organisa- Risicotolerantie Communicatie procedures tie25 | Flanders DC Kenniscentrum
 26. 26. Creatief zelfvertrouwen  Medewerkers dienen te geloven in hun vermogen om creatieve ideeën te realiseren  Hoe? Leidinggevende Capaciteiten-takenpakket26 | Flanders DC Kenniscentrum
 27. 27. Generatie Promotie Realisatie Cross- Ik & mijn Creatief Feedback functionele job zelfvertrouwen banden Steun van het Psychologische Transactioneel Mijn team team veiligheid leiderschap Mijn Flexibiliteit in organisa- Risicotolerantie Communicatie procedures tie27 | Flanders DC Kenniscentrum
 28. 28. Transactioneel leiderschap  Leidinggevende dient een algemeen overzicht te bewaren en de finale verantwoordelijkheid voor de implementatie op zich te nemen  Hoe? Duidelijke verwachtingen Duidelijke afspraken Prestaties in de gaten houden Collaborate-Command28 | Flanders DC Kenniscentrum
 29. 29. Generatie Promotie Realisatie Cross- Ik & mijn Creatief Feedback functionele job zelfvertrouwen banden Steun van het Psychologische Transactioneel Mijn team team veiligheid leiderschap Mijn Flexibiliteit in organisa- Risicotolerantie Communicatie procedures tie29 | Flanders DC Kenniscentrum
 30. 30. Communicatie  Doel: iedereen up-to-date houden Vooruitgang Problemen  Hoe? Gezonde teamspirit, gelijkgezindheid, gesofisticeerde communicatietechnologie “Near misses”30 | Flanders DC Kenniscentrum
 31. 31. Communicatie 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% .0% Baby boomers Generatie X Generatie Y (< 1960) (1960 - 1979) (> 1980)31 | Flanders DC Kenniscentrum
 32. 32. Conclusie  Vlaamse werknemers dragen creativiteit in zich. Werkgever moet de juiste organisatiecontext voorzien om hun creativiteit te voeden.  Wat de ideale context is, is afhankelijk van de fase van het creativiteitsproces.  Zowel aandacht voor individuele, team en organisatie niveau32 | Flanders DC Kenniscentrum

×